Aurimas Lisauskas

Degimo procesų laboratorija (13)
Pareigos:
m. d.
Kab. nr.:
103-LK
Telefonas:
+37037401932

Publikacijos

Straipsnis

2023

Striūgas N. [LEI], Zakarauskas K. [LEI], Paulauskas R. [LEI], Lisauskas A. [LEI], Jančauskas A. [LEI]. Syngas methanation over a metal hydride catalyst: Technology performance, efficiency and economic profitability In: Energy Conversion and Management. Oxford: Elsevier, 2023, Vol. 291, 117322, p. 1-13. ISSN 0196-8904, eISSN 1879-2227.

2022

Samukaitė Bubnienė U., Žukauskas Š., Ratautaitė V., Vilkienė M., Mockevičienė I., Liustrovaitė V., Drobysh M., Lisauskas A. [LEI], Ramanavičius S., Ramanavičius A.. Assessment of Cytochrome c and Chlorophyll a as Natural Redox Mediators for Enzymatic Biofuel Cells Powered by Glucose In: Energies. Basel: MDPI, 2022, Vol. 15, Iss. 18, 6838, p. 1-15. ISSN 1996-1073.
Lisauskas A. [LEI], Kveselis V. [LEI], Dzenajavičienė Farida E. [LEI], Masaitis S. [LEI], Perednis E. [LEI]. Analysis of energy audits results and impacts: case of small and medium enterprises in Lithuania In: Energy Efficiency. Dordrecht: Springer, 2022, Vol. 15, Iss. 7, 48, p. 1-19. ISSN 1570-646X, eISSN 1570-6478.
Kiminaitė I. [LEI], Lisauskas A. [LEI], Striūgas N. [LEI], Kryževičius Ž.. Fabrication and Characterization of Environmentally Friendly Biochar Anode In: Energies. Basel: MDPI, 2022, Vol. 15, 112, p. 1-13. ISSN 1996-1073.

2020

Striūgas N. [LEI], Paulauskas R. [LEI], Skvorčinskienė R. [LEI], Lisauskas A. [LEI]. Investigation of Waste Biogas Flame Stability Under Oxygen or Hydrogen-Enriched Conditions In: Energies. Basel: MDPI, 2020, Vol. 13, 4760, p. 1-16. ISSN 1996-1073.

2016

Marčiukaitis M. [LEI], Dzenajavičienė Farida E. [LEI], Kveselis V. [LEI], Savickas J. [LEI], Perednis E. [LEI], Lisauskas A. [LEI], Markevičius A. [LEI], Marcinauskas K. [LEI], Gecevičius G. [LEI], Erlickytė-Marčiukaitienė R. [LEI]. Atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo Lietuvoje patirtis, reikšmė ir siekiai In: Energetika. Vilnius: Lietuvos mokslų akademija, 2016, T. 62 , Nr. 4, p. 247-267. ISSN 0235-7208.

Pranešimas konferencijoje

2022

Kiminaitė I. [LEI], Lisauskas A. [LEI], Striūgas N. [LEI]. Fabrication and Characterization of a MFC Anode from Biochar In: Conference proceedings - 8th International Conference on Renewable Energy Gas Technology 17 – 18 May 2022, Malmö, Sweden. Malmö: Renewable Energy Technology International AB, 2022, p. 73-74. ISBN 978-91-981149-7-3.

2017

Kveselis V. [LEI], Dzenajavičienė Farida E. [LEI], Lisauskas A. [LEI]. Effectiveness of Residential Buildings Renovation on the Example of Kaunas City In: “Environmental Engineering” 10th International Conference Vilnius Gediminas Technical University Lithuania, 27–28 April 2017. Vilnius: Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2017, p. 1-8..

2016

Lisauskas A. [LEI], Kveselis V. [LEI], Dzenajavičienė Farida E. [LEI]. Atsinaujinančių išteklių vartojimo didinimo priemonių vertinimas šilumos gamyboje In: Šilumos energetika ir technologijos-2016: konferencijos pranešimų medžiaga, Kauno technologijos universitetas, 2016 sausio 28-29. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2016, p. 173-182. ISSN 2335-2485.
Kveselis V. [LEI], Dzenajavičienė Farida E. [LEI], Lisauskas A. [LEI]. Energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemonių pastatuose veiksmingumo vertinimas In: Šilumos energetika ir technologijos-2016: konferencijos pranešimų medžiaga, Kauno technologijos universitetas, 2016 sausio 28-29. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2016, p. 164-172. ISSN 2335-2485.

Mokslo populiarinimo straipsnis

2021

Tilvikienė V., Cesevičienė J., Feizienė D., Lisauskas A. [LEI], Dzenajavičienė Farida E. [LEI]. Netradicinis žemės ūkio biomasės panaudojimas In: MANO ŪKIS . Kaunas: Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba, 2021, Nr. 2, p. 34-37..

Tarptautiniai projektai

Interreg

1
Interreg Baltic Sea Region programme logo
Baigtas
2017.10.01 - 2020.09.30

Norint toliau skatinti atsinaujinančią energetiką (AE), reikia keistis patirtimi ir stiprinti gebėjimus. Dėl to daug vilčių teikia piliečių suplanuoti, įgyvendinti ir bendrai finansuoDaugiau

Pažangi energetika Europai

1

Solar district heating (SDH) plants are a large-scale solar thermal technology supplying renewable, zero-emission heat from large solar collector fields via district heating networks Daugiau

2

„ENNEREG“ projektas atstovavo 12 regionų Europoje, kurie pirmieji parodė, kaip įvairių tipų ir dydžių regionai gali tapti varomąja jėga, siekdami Europos sąjungos tikslų: 20% sumažintDaugiau

3

The potential for biogas production and use in most European countries is not adequately exploited. To increase the efficiency and for a higher rate of substitution of natural gas witDaugiau

COST

1

TrANsMIT proposes a COST Action on the techno-economic analysis (TEA) of the overall, integrated CO2 Capture, Utilisation, and Storage (CCUS) value chain. It aims to bring together acDaugiau

Projektai Lietuvoje

ES Struktūrinių fondų parama

1
ES fondų investicijos 2014-2020 m.

2018 m. vasario 7 d. Lietuvos energetikos institutas (LEI) ir viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra (CPVA) pasirašė sutartį vykdyti projektą Nr. 01.2.2-CPVA-K-703-01-Daugiau