Europos „GreenLight“ programa naujosiose valstybėse narėse (New GreenLight)

Projekto programa
Vykdymo laikotarpis
2006.01.01 - 2008.12.31
Projekto statusas
Baigtas
Projekto lentelė
Projekto svetainė

Projektas „New GreenLight“ pratęsia 2000 m. pradėtą „GreenLight“ projektą naujosioms ES valstybėms narėms. Privačios ir visuomeninės organizacijos įsipareigojo mažinti energijos suvartojimą apšvietimui. „GreenLight“ projektas nori pritraukti ne mažiau kaip 101 naujus partnerius, pasirengusius atlikti tokį patį įsipareigojimą ir sutaupyti daugiau nei 18 GWh per metus. Jis skleis „GreenLight” žinias naujosioms valstybėms narėms.

Projekto veiklos rezultatai:

 • Partneriai, kuriems suteiktas „GreenLight“ logotipas, kartu sutaupė 42,3 GWh energijos. Tai daug daugiau nei pradinis įsipareigojimas sutaupyti 18 GWh. Žmonių dalyvavimas konferencijose ir seminaruose viršijo lūkesčius. Buvo daugiau nei 290 seminarų dalyvių ir daugiau nei 1 100 konferencijų dalyvių (500% daugiau nei tikėtasi).
 • Kiekvienoje projekte dalyvaujančioje šalyje prie programos prisijungė iki 15 naujų partnerių ir devynių naujųjų indoratorių.
 • Reklaminė medžiaga buvo paruošta dar aštuoniomis kalbomis.

 

Bendra projekto vertė: 862 985 EUR

Koordinatorius: SEVEn, Stredisko pro efektivni vyuzivani energie, o.p.s., Čekijos Respublika

Partneriai:

 • Center for Energy Efficiency, Bulgarija
 • Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie, Prancūzija
 • Ekodoma, Latvija
 • Lithuanian Energy Institute, Lietuva
 • Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A., Lenkija
 • Romanian Agency for Energy Conservation, Rumunija
 • Slovenská Energetická Agentúra, Slovakija
 • Jozef Stefan Institute, Slovėnija

 

Projekto vykdytojai

Vardas, pavardė kabinetas tel. nr. el. paštas

Instituto atstovas
 
Romualdas Škėma 114-AK +37037401802 Romualdas.Skema@lei.lt

Projekto vykdytojai
 
Kazys Marcinauskas 114/1-AK +37037401852
Vygandas Gaigalis
Juozas Vytautas Žiugžda