Elektros energijos gamybos, naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, integravimas į ES šalių tinklus su mažiausiomis išlaidomis (GREENNET-EU27)

Projekto programa
Vykdymo laikotarpis
2005.01.01 - 2006.12.31
Projekto statusas
Baigtas
Projekto lentelė
Projekto svetainė

Darbas buvo vykdomas pagal tarptautinį projektą (sutartis su EK Pažangios energetikos Agentūra). Projektą vykdė 19-kos Europos šalių partneriai. Projekto vadovas – Vienos (Austrija) Technologijos universitetas. Bendra projekto vertė – 1,5 mln. Eurų.
Pagrindinis šio darbo tikslas buvo sukurti elektros gamybos iš atsinaujinančių energijos šaltinių įjungimo į Europos Sąjungos tinklus su mažiausiomis sąnaudomis matematinį modelį. Šis modelis leidžia įvertinti įvairių elektros gamybos iš atsinaujinančių energijos šaltinių technologijų kaštus, jų įjungimo į elektros tinklus patikimumą, leidžia sumodeliuoti galimas tinklo avarijas ir nagrinėti jų vystymosi scenarijus, įvertinti galimų avarijų nuostolius, įvertinti tinklo darbo bei plėtros efektyvumą.
Iki šio projekto tokios apimties veikiančio matematinio modelio nebuvo. Atskiri elektros gamybos iš atsinaujinančių energijos šaltinių įjungimo į elektros tinklus elementai buvo apskaičiuojami naudojant atskirus matematinius modelius „VILMAR“, „MAED“ ir kt.
Kuriant jungtinį matematinį modelį buvo įvertintos atskirų Europos šalių techninės ypatybės. Sukurtas modelis leido visoms ES šalims taikyti vieningą elektros gamybos iš atsinaujinančių energijos šaltinių įjungimo į elektros tinklus matematinį modelį.
Šis darbas labai aktualus Lietuvai. Pagal patvirtintą Lietuvos Nacionalinę energetikos strategiją elektros gamyba iš atsinaujinančių energijos šaltinių Lietuvoje 2010 metais turėjo sudaryti ne mažiau kaip 7% nuo visos pagamintos elektros energijos kiekio. Uždarant Ignalinos atominę elektrinę ypatingai svarbiu uždaviniu tapo Lietuvos elektros tinklų sujungimas su Europos šalių elektros tinklais.

LEI veikla projekte

LEI šiame projekte buvo atsakinga už vėjo bei hidro jėgainių įjungimo į elektros tinklus modeliavimo dalį. Sukurtas matematinis modelis leido atlikti skaičiavimus,  kurie nustatytų sujungimo, tinklo eksploatavimo bei kitas sąnaudas.
Šiam mokslo tiriamajam darbui vadovavo LEI Efektyvaus energijos naudojimo tyrimų ir informacijos Centro vadovas, dr. Romualdas Škėma, darbą vykdė du vyresnieji ir l vienas jaunesnysis mokslo darbuotojai. Pagal projekto vykdymo programą moksliniai darbo rezultatai buvo pristatyti tarptautinėse bei respublikinėje konferencijose, taip pat buvo publikuoti moksliniuose žurnaluose.

Bendra projekto vertė: 1 286 068 EUR

Koordinatorius: Vienna University of Technology (Technische Universitaet Wien), Austrija

Partneriai: 

 • WIENSTROM GmbH, Austrija
 • Black Sea Regional Energy Centre, Bulgarija
 • Elkraft System a.m.b.a., Danija
 • Elsam A/S, Danija
 • Risoe National Laboratory, Danija
 • EnBW Energie Baden-Württemberg AG, Vokietija
 • Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V., Vokietija
 • University of Stuttgart, Vokietija
 • Politecnico di Milano – Dipartimento di Energetica, Italija
 • Lithuanian Energy Institute, Lietuva
 • Energy research Centre of the Netherlands, Nyderlandai
 • SINTEF Energiforskning AS, Norvegija
 • Lund University / Lund Institute of Technology, Švedija
 • IT Power Limited, Jungtinė Karalystė
 • University of Manchester, Jungtinė Karalystė
 • Agencija za prestrukturiranje energetike d.o.o., Slovėnija

Projekto vykdytojai

Vardas, pavardė kabinetas tel. nr. el. paštas

Instituto atstovas
 
Romualdas Škėma 114-AK +37037401802 Romualdas.Skema@lei.lt

Projekto vykdytojai
 
Vygandas Gaigalis
Kazys Marcinauskas 114/1-AK +37037401852
Stanislovas Vrubliauskas Stanislovas.Vrubliauskas@lei.lt