Ilgalaikių šiltnamio dujų sumažinimo mažiausių kaštų strategijos Lietuvai modeliavimas (TATENA Nr. 20932)

Projekto programa
Vykdymo laikotarpis
2016.10.17 - 2019.10.16
Projekto statusas
Baigtas
Projekto lentelė
Projekto svetainė
DB nuoroda

Projektas skirtas metodologijos ir atitinkamų matematinių modelių (pagrįstų TATENA priemonėmis) parengimui. Metodologija ir matematiniai modeliai skirti mažiausių išlaidų reikalaujančių ilgalaikių šiltnamio efektą sukeliančių dujų mažinimo strategijų įvertinimui Lietuvoje. Projekto eigoje taip pat bus parengtos rekomendacijos dėl įvairių priemonių, mažinančių šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimus į atmosferą, taikymo, įskaitant branduolinę energiją, siekiant numatytų išmetamųjų teršalų mažinimo tikslų.

LEI veikla projekte

Bus analizuojamos šios problemos ir bus parengti atitinkami metodiniai principai:

  1. Šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo apribojimo principai priklauso nuo to, ar išmetančios technologijos dalyvauja šiltnamio efektą sukeliančių dujų prekybos sistemoje, ar ne. Šie skirtingi principai reikalauja parengti atitinkamus išmetamųjų teršalų apskaitos ir ribojimo principus energetikos sektoriaus plėtros ir eksploatavimo matematiniams modeliams. Ši problema bus analizuojama siūlomame projekte. Bus siūlomi ir taikomi tinkami šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijų modeliavimo principai.
  2. Branduolinė energija gali reikšmingai prisidėti prie šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimo. Tačiau didelių branduolinių jėgainių integravimo į palyginti mažas energetikos sistemas problemos reikalauja tinkamo rezervavimo galimybių ir reaktoriaus stabdymų kuro papildymui modeliavimo. Šiame kontekste analizės metu bus plėtojami ir taikomi pirminio, antrinio ir tretinio rezervų modeliavimo, taip pat kuro papildymo modeliavimo metodai.
  3. Elektros energiją gaminančios technologijos, naudojančios atsinaujinančius energijos šaltinius, taip pat gali ženkliai prisidėti prie šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo mažinimo, tačiau joms būdingas energijos gamybos nepastovumas, kuris daro didelį poveikį perspektyvinei elektros energijos gamybos pajėgumų struktūrai ir jų veikimui. Todėl ypatingas dėmesys bus skiriamas kintamos elektros energijos gamybos šaltinių darbo režimų analizei ir tokių šaltinių integravimui į matematinį energetikos sektoriaus modelį.
  4. Didelę šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijų dalį sudaro šilumos tiekimo, transporto sektoriai ir pramonė. Elektros energijos gamybos sistemos darbas yra glaudžiai susijęs su kitų sistemų, pvz., centralizuoto šilumos tiekimo, decentralizuoto šilumos tiekimo, transporto ir kitų sistemų plėtra ir eksploatavimu. Todėl didelis dėmesys bus skiriamas minėtų sistemų bendro darbo modeliavimui, siekiant nustatyti efektyviausias šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo mažinimo priemones šalyje.
  5. Naudojamos įvairios technologijų, gaminančių švarią elektros energiją arba šilumą, paramos schemos. Tačiau kyla klausimas, kaip šios paramos priemonės turėtų būti naudojamos efektyviausiu būdu. Projekte taip pat bus bandoma prisidėti prie šios problemos sprendimo.

Bendra projekto vertė: 64 272 EUR (LEI dalis: 52 060 EUR)

Koordinatorius: Tarptautinė atominės energijos agentūra

Projekto vykdytojai

Vardas, pavardė kabinetas tel. nr. el. paštas

Instituto atstovas
 
Arvydas Galinis 326-AK +37037401957 Arvydas.Galinis@lei.lt

Projekto vykdytojai
 
Inga Konstantinavičiūtė 309-AK +37037401952 Inga.Konstantinaviciute@lei.lt
Vidas Lekavičius 311-AK +37037401986 Vidas.Lekavicius@lei.lt
Eimantas Neniškis 325-AK +37037401950 Eimantas.Neniskis@lei.lt
Egidijus Norvaiša 312-AK +37037401955 Egidijus.Norvaisa@lei.lt