Rengiant NUGENIA „Horizontas 2020“ programai (NUGENIA-PLUS)

Projekto programa
Vykdymo laikotarpis
2013.09.01 - 2016.08.31
Projekto statusas
Baigtas
Projekto lentelė
Projekto svetainė
DB nuoroda
NUGENIA+

ES 7-osios bendrosios mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos programos projekto NUGENIA-PLIUS (rengiant NUGENIA H2020) apimtyje LEI dalyvavo dvejose darbuose: AIR-SFP Naudoto kuro baseinų elgesys aušinimo praradimo atveju ir REDUCE Rizikos mažinimo pagrindimas taikant eksploatacinę kontrolę.

NUGENIA-PLIUS (rengiant NUGENIA H2020) AIR-SFP dalis Naudoto kuro baseinų elgesys aušinimo praradimo atveju pradėtas vykdyti 2015 m. kovą ir tęsėsi 18 mėnesių. Projektui vadovavo IRSN (Prancūzija), jame dalyvavo 14 organizacijų iš ES šalių. AIR-SFP projekto darbai buvo suskirstyti į dvi darbo grupes:
• Palyginamieji procesų panaudoto kuro baseinuose skaičiavimai naudojant sunkioms avarijoms modeliuoti skirtus programų paketus (angl. Benchmark of SFP transients with SA codes).
• Gairės avarijų panaudoto kuro baseinuose ateities moksliniams tyrimams (angl. Roadmap for further R&D on SFP accidents) – koordinavo NRG.

LEI veikla projekte NUGENIA-PLUS (AIR-SFP)

LEI dalyvavo abiejose minėtose darbo grupėse.

Projekto metu atlikti šilumos nuvedimo sutrikimo ir šilumnešio praradimo palyginamieji skaičiavimai Fukušimos Daichi branduolinės elektrinės 4-ojo bloko panaudoto kuro baseine. Šie skaičiavimai atlikti naudojant laboratorijos specialistų ASTEC V2.1.0.5 bei RELAP 5 ir RELAP/SCDAPSIM programų paketų dėka sudarytus modelius. Atlikus šiuos skaičiavimus buvo vertinamas sistemos kritiškumas analizuojant situacijas, kurios gali iššaukti galios padidėjimą. Sistemos kritiškumui vertinti laboratorijos darbuotojai sukūrė skaitinį modelį, panaudojant SCALE 6.1.3 programų paketo KENO-VI modulį. Sudarytas trimatis panaudoto branduolinio kuro baseine patalpintos dėžės su panaudoto branduolinio kuro rinklėmis modelis, kurio dėka ištirtas kritiškumo priklausomumas nuo vandens tankio. Taip pat išnagrinėta kuro rinklių išdėstymo dėžėje žingsnio įtaka kritiškumui. Atlikus palyginamuosius skaičiavimus, parengtos gairės avarijų panaudoto kuro baseinuose ateities moksliniams tyrimams.

NUGENIA-PLUS projekto REDUCE dalis Rizikos mažinimo pagrindimas taikant eksploatacinę kontrolę, papildomai dar remto MITA, pradėta vykdyti 2015 m. antroje pusėje, darbai buvo tęsiami iki 2016 m. rugsėjo. Projekto veikla apėmė 4 darbo paketus:

 1. Pirmajame darbo pakete (koordinatorius VTT) buvo numatyta surinkti pradinius duomenis, pagal kuriuos atlikti įvairių tipų vamzdynų suvirinimo siūlių suirimo rizikos ir inspekcijos programos skaičiavimai. Tyrimams atrinkti verdančio vandens reaktoriaus (BWR) ir suslėgto vandens reaktoriaus (PWR) vamzdynų siūlių parametrai. Buvo išnagrinėti plyšiai atsirandantys veikiant tarpkristalinei korozijai ir nuovargiui.
 2. Antro paketo (koordinatorius Inspecta) apimtyje buvo apibrėžti numatomų bazinių skaičiavimų tikslai, patikslinti planai dėl vamzdynų surimo rizikos skaičiavimų, bei atlikti skaičiavimai su skirtingais paketais (VTT, Inspecta ir LEI).
 3. Trečio darbinio paketo (koordinatorius CEA) veikloje atlikti jautrumo skaičiavimai, naudojant įvairias defekto aptikimo tikimybių (POD – probability of detection) kreives.
 4. Ketvirto darbinio paketo (koordinatorius LEI) apimtyje parengtas rizikos mažinimo, remiantis eksploatacine kontrole, įvertinimo vadovas (gairės) Guideline for assessment of risk reduction achieved by ISI.

LEI veikla projekte NUGENIA-PLUS (REDUCE)

LEI atstovai dalyvavo šiose veiklose:

 • su projekto veiklomis susijusiuose susitikimuose;
 • ataskaitos dėl palyginamųjų skaičiavimų (apimant rizikos vertinimą) ruošime;
 • gairių dėl rizikos mažinimo taikant inspektavimą vertinimo ruošime;
 • pradinių skaičiavimų kraštinių sąlygų nustatyme;
 • jautrumo vertinimo sąlygų nustatyme.

Tyrimams buvo parinkti verdančio vandens reaktoriaus (BWR) ir suslėgto vandens reaktoriaus (PWR) vamzdynų siūlių įvairūs parametrai (viso 14-a pagrindinių atvejų), buvo nagrinėjami plyšiai, atsirandantys veikiant tarpkristalinei korozijai ir nuovargiui.

LEI darbuotojai vamzdynų surimo rizikos skaičiavimus atliko taikydami savo parengtą kompiuterinę programą AutoPifrap. Šioje programoje trūkio tikimybės skaičiavimo daliai yra naudojama Inspecta sukurta programa Pifrap_solver. LEI darbuotojai taip pat dalyvavo atliekant struktūrinio patikimumo mechanikos ir neapibrėžtumo tyrimus.

Darbinio paketo WP4 koordinatorius buvo LEI. Darbo metu parengtas rizikos mažinimo, vadovaujantis eksploatacine kontrole, įvertinimo vadovas (gairės) „Guideline for assessment of risk reduction achieved by ISI“. Šis vadovas ir atitinkama santrauka buvo ruošiama pagal kitų darbinių paketų skaičiavimus ir NUGENIA/ENIQ metodologinį dokumentą „European Framework Document for Risk-Informed In-Service Inspection“.

Bendra projekto vertė: 10 315 899,39 EUR (LEI dalis: 28 800 EUR)

Koordinatorius: TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY, Suomija

Dalyviai:

 • TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT, Suomija
 • NUGENIA-NUCLEAR GEN II & III ASSOCIATION AISBL, Belgija
 • AMEC FOSTER WHEELER NUCLEAR UK LIMITED, Jungtinė Karalystė
 • AREVA NP SAS, Prancūzija
 • AREVA NP GMBH, Vokietija
 • COMMISSARIAT A L ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES, Prancūzija
 • ELECTRICITE DE FRANCE, Prancūzija
 • PREUSSENELEKTRA GMBH, Vokietija
 • INSTITUT DE RADIOPROTECTION ET DE SURETE NUCLEAIRE, Prancūzija
 • JRC -JOINT RESEARCH CENTRE- EUROPEAN COMMISSION, Belgija
 • LAGRANGE SARL, Prancūzija
 • NATIONAL NUCLEAR LABORATORY LIMITED, Jungtinė Karalystė
 • STUDIECENTRUM VOOR KERNENERGIE, Belgija
 • UJV REZ, a.s., Čekijos Respublika
 • VATTENFALL AB, Švedija
 • KARLSRUHER INSTITUT FUER TECHNOLOGIE, Vokietija
 • CEZ AS, Čekijos Respublika
 • TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ, Suomija
 • BAY ZOLTAN ALKALMAZOTT KUTATASI KOZHASZNU NONPROFIT KFT., Vengrija
 • UNIVERSITE DE ROUEN NORMANDIE, Prancūzija
 • INSPECTA TECHNOLOGY AB, Švedija
 • LIETUVOS ENERGETIKOS INSTITUTAS, Lietuva
 • THE UNIVERSITY OF SHEFFIELD, Jungtinė Karalystė
 • POLE NUCLEAIRE BOURGOGNE, Prancūzija
 • SWEREA KIMAB AB, Švedija
 • EESTI MAAULIKOOL, Estija
 • CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, Prancūzija
 • UNIVERSITY OF BRIGHTON, Jungtinė Karalystė
 • STANGENBERG UND PARTNER INGENIEUR GMBH, Vokietija
 • CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGETICAS, MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLOGICAS-CIEMAT, Ispanija
 • MAGYAR TUDOMANYOS AKADEMIA ENERGIATUDOMANYI KUTATOKOZPONT, Vengrija
 • CENTRUM VYZKUMU REZ S.R.O., Čekijos Respublika
 • IMPERIAL COLLEGE OF SCIENCE, TECHNOLOGY AND MEDICINE, Jungtinė Karalystė
 • PAUL SCHERRER INSTITUT, Šveicarija
 • REGIA AUTONOMA TEHNOLOGII PENTRU ENERGIA NUCLEARA – RATEN, Rumunija
 • THE UNIVERSITY OF MANCHESTER, Jungtinė Karalystė
 • ZAVOD ZA GRADBENISTVO SLOVENIJE, Slovėnija
 • AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L’ENERGIA E LO SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE, Italija
 • GESELLSCHAFT FUER ANLAGEN- UND REAKTORSICHERHEIT (GRS) MBH, Vokietija
 • INSTITUT JOZEF STEFAN, Slovėnija
 • INZINIERSKA VYPOCTOVA SPOLOCNOST TRNAVA S.R.O., Slovakija
 • NUCLEAR RESEARCH AND CONSULTANCY GROUP, Nyderlandai
 • NUCLEAR SAFETY RESEARCH INSTITUTE LTD., Vengrija
 • RISK ENGINEERING LTD, Bulgarija
 • STATE ENTERPRISE STATE SCIENTIFIC AND TECHNICAL CENTER FOR NUCLEAR AND RADIATION SAFETY, Ukraina
 • TECNATOM S.A., Ispanija
 • SLOVENSKA TECHNICKA UNIVERZITA V BRATISLAVE, Slovakija
 • INSTYTUT MASZYN PRZEPLYWOWYCH IM ROBERTA SZEWALSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK – IMP PAN, Lenkija
 • UNIVERSITA DEGLI STUDI DI UDINE, Italija
 • KUNGLIGA TEKNISKA HOEGSKOLAN, Švedija

Projekto vykdytojai