Tomas Iešmantas

Branduolinių įrenginių saugos laboratorija (17)
Pareigos:
m. d.
Kab. nr.:
317-AK
Telefonas:
+37037401945
El. paštas:
Asmuo institute nebedirba

Publikacijos

Straipsnis

2022

2021

Alzbutas R. [LEI], Vaišnoras M. [LEI], Šarūnienė I. [LEI], Krikštolaitis R. [LEI], Valinčius M. [LEI], Babilas E. [LEI], Augutis J. [LEI], Rimkevičius S. [LEI], Iešmantas T. [LEI], Anusauskas F., Mataitis L.. Aggregated Risk Assessment and Survey for Risk Reduction in Oil Terminals In: Sustainability. Basel: MDPI, 2021, Vol. 13, 12169, p. 1-21. ISSN 2071-1050.

2019

Iešmantas T. [LEI], Alzbutas R. [LEI]. Bayesian spatial reliability model for power transmission network lines In: Electric Power Systems Research. Elsevier, 2019, Vol. 173, p. 214-219. ISSN 0378-7796, eISSN 1873-2046.

2018

Dongiovanni D. N., Iešmantas T. [LEI], Gavila P., Pinna T.. Exploiting information of fusion component tests for failure rate estimation:Divertor Inner Vertical Target component study case In: Fusion Engineering and Design. Lausanne, Switzerland: Elsevier, 2018, Vol. 136, p. 1629-1633. ISSN 0920-3796.

2016

Iešmantas T. [LEI], Alzbutas R. [LEI]. Bayesian analysis of heterogeneous reliability data for vulnerability assessment In: Safety and Reliability. London: Taylor&Francis, 2016, Vol. 36, Iss. 1, p. 13-23. ISSN 2469-4126.
Ušpuras E. [LEI], Rimkevičius S. [LEI], Urbonavičius E. [LEI], Kaliatka A. [LEI], Dundulis G. [LEI], Alzbutas R. [LEI], Stankūnas G. [LEI], Vaišnoras M. [LEI], Vileiniškis V. [LEI], Povilaitis M. [LEI], Kaliatka T. [LEI], Janulionis R. [LEI], Karalevičius R. [LEI], Voronov R. [LEI], Iešmantas T. [LEI], Kačegavičius T. [LEI]. Branduolių sintezės tyrimai Lietuvos energetikos institute In: Energetika. Vilnius: Lietuvos mokslų akademija, 2016, T. 62, Nr. 3, p. 102-123. ISSN 0235-7208.
Iešmantas T. [LEI], Alzbutas R. [LEI]. Bayesian reliability of gas network under varying incident registration criteria In: Quality and reliability engineering international. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 2016, Vol. 32, Iss. 5, p. 1903-1912. ISSN 0748-8017.
Dongiovanni D. N., Iešmantas T. [LEI]. Failure rate modeling using fault tree analysis and Bayesian network:DEMO pulsed operation turbine study cas In: Fusion Engineering and Design. Nyderlandai: Elsevier, 2016, Vol. 109-111, Part A, p. 613-617. ISSN 0920-3796.

2015

Iešmantas T. [LEI], Alzbutas R. [LEI]. Hierarchical Bayesian reliability assessment of energy networks In: Lietuvos matematikos rinkinys. Vilnius: Lietuvos matematikų draugija, 2015, Ser. A, T. 56, p. 18-23. ISSN 0132-2818.

2014

Alzbutas R. [LEI], Iešmantas T. [LEI], Povilaitis M. [LEI]. Risk and uncertainty analysis of gas pipeline failure and gas combustion consequence In: Stochastic environmental research and risk assessment. Berlin: Springer, 2014, Vol. 28, No. 6, p. 1431-1446. ISSN 1436-3240, eISSN 1436-3259.

Pranešimas konferencijoje

2015

Iešmantas T. [LEI], Alzbutas R. [LEI]. Maintenance of power systems considering time-dependent uncertainty In: Safety and Reliability: Methodology and Applications – Proceedings of the European safety and reliability conference ESREL 2014. Wroclaw, Poland, September 14-18, 2014. Nowakowski et al. (Eds) 2015 . London: Taylor & Francis Group, 2015, p. 1127-1131. ISBN 978-1-138-02681-0.
Iešmantas T. [LEI], Alzbutas R. [LEI]. Age-dependent uncertainty in energy network reliability assessment In: 25th European Safety and Reliability Conference (ESREL) . London: Taylor & Francis Group, 2015, p. 1959-1964. ISBN 978-1-138-02879-1.
Iešmantas T. [LEI], Alzbutas R. [LEI]. Adjustment factors in Bayesian reliability assessment for demo fusion technology In: 12th Annual international conference of young scientists on energy issues (CYSENI 2015), Kaunas, Lithuania, May 27–28, 2015. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2015, p. 368-379. ISSN 1822-7554.

Tarptautiniai projektai

Horizontas 2020

1

2014 m. sausio 1 d. prasidėjo branduolių sintezės plėtros projektas EUROfusion, kuris koordinuoja branduolių sintezės mokslinių tyrimų veiklą Europoje. Nauja dotacijos sutartis pakeitDaugiau

Septintoji bendroji programa (7BP)

1

Strateginis NC2I-R projekto tikslas – struktūrizuoti Europos viešojo ir privataus sektorių mokslinių tyrimų ir plėtros pajėgumus, pristatant visuomenei branduolinės energijos kogeneraDaugiau

2
NUGENIA+

ES 7-osios bendrosios mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos programos projekto NUGENIA-PLIUS (rengiant NUGENIA H2020) apimtyje LEI dalyvavo dvejose darbuosDaugiau

3

Projekto veiklos pradžia – 2013 m. liepos 1 d., trukmė – 36 mėn. Projekto pradiniai partneriai – 28-ios organizacijos iš 18-os Europos šalių, projekte taip pat dalyvavo ir keli asocijDaugiau

4

Projekto įgyvendinimo laikotarpis 2010–2013 m. Pagrindinis projekto tikslas yra papildyti esamas produktų ir procesų projektavimo sistemas naujomis funkcijomis, kurios leistų inžinierDaugiau

5

Europos sintezės plėtros susitarime (ESPS), daugiašaliame Komisijos bei valstybėse narėse ir asocijuotosiose trečiosiose šalyse įsteigtų ar jų vardu veikiančių organizacijų susitarimeDaugiau