Robertas Alzbutas

Branduolinių įrenginių saugos laboratorija (17)
Pareigos:
v. m. d.
Kab. nr.:
317-AK
Telefonas:
+37037401945

Publikacijos

Monografijos (Knygos) skyrius

2016

Alzbutas R. [LEI]. Risk zoning and PSA in relation to risk of external events In: Resilience management and renewable energy processes. Societa Editrice "Il Ponte Veccchio", 2016, p. 115-134. ISBN 978-88-6541-552-8.

Studija

2021

Ahn. D.-H., Alzbutas R. [LEI], Carroll B., Duan X., Hechmann K., Jevremovic T., Liang D., Lydell B., Mohaghegh Z., Riznic J., Sakurahara T., Wang M., Zammali C.. Technical Insights from Benchmarking Different Methods for Predicting Pipe Failure Rates in Water Cooled Reactors In: IAEA-TECDOC-1988 FINAL REPORT OF A COORDINATED RESEARCH PROJECT. Vienna: IAEA, 2021, p. 1-128. ISBN 978-92-0-141121-1.

Straipsnis

2024

Alzbutas R. [LEI], Dundulis G. [LEI]. Probabilistic Assessment of Structural Integrity In: Axioms. Basel: MDPI, 2024, Vol. 13, Iss. 3, 154, p. 1-22. ISSN 2075-1680.

2022

2021

Alzbutas R. [LEI], Vaišnoras M. [LEI], Šarūnienė I. [LEI], Krikštolaitis R. [LEI], Valinčius M. [LEI], Babilas E. [LEI], Augutis J. [LEI], Rimkevičius S. [LEI], Iešmantas T. [LEI], Anusauskas F., Mataitis L.. Aggregated Risk Assessment and Survey for Risk Reduction in Oil Terminals In: Sustainability. Basel: MDPI, 2021, Vol. 13, 12169, p. 1-21. ISSN 2071-1050.
Heckmann K., Alzbutas R. [LEI], Wang M., Jevremovic T., Lydell B. O. Y., Sievers J., Duan X.. Comparison of sensitivity measures in probabilistic fracture mechanics In: International Journal of Pressure Vessels and Piping . Oxford: Elsevier, 2021, Vol. 192, 104388, p. 1-11. ISSN 0308-0161, eISSN 1879-3541.

2020

Cheng W.-C., Sakurahara T., Zhang S., Farshadmanesh P., Reihani S., Kee E., Mohaghegh Z., Heckmann K., Sievers J., Lydell B., Zammali Ch., Yuan X.-X., Duan X., Alzbutas R. [LEI], Lee G.-G., Karom J. A., Morozov V., Takasugi C., Jevremovic T.. Review and categorization of existing studies on the estimation of probabilistic failure metrics for Reactor Coolant Pressure Boundary piping and steam generator tubes in Nuclear Power Plants In: Progress in Nuclear Energy. Oxford: Elsevier, 2020, Vol. 118, 103105, p. 1-51. ISSN 0149-1970.

2019

Iešmantas T. [LEI], Alzbutas R. [LEI]. Bayesian spatial reliability model for power transmission network lines In: Electric Power Systems Research. Elsevier, 2019, Vol. 173, p. 214-219. ISSN 0378-7796, eISSN 1873-2046.
Alzbutas R. [LEI], Voronov R. [LEI]. Probabilistic safety assessment and human reliability analysis for the Wendelstein 7-X fusion device In: Fusion Engineering and Design. Elsevier, 2019, Vol. 149, 11131811, p. 11. ISSN 0920-3796.
Abramovic I., Pavone A., Moseev D., Lopes Cardozo N. J., Salewski M., and W7-X Team, Alzbutas R. [LEI], Dundulis G. [LEI], Kaliatka T. [LEI], Karalevičius R. [LEI], Povilaitis M. [LEI], Rimkevičius S. [LEI], Urbonavičius E. [LEI]. Forward modeling of collective Thomson scattering for Wendelstein 7-X plasmas: Electrostatic approximation In: Review of Scientific Instruments. AIP, 2019, Vol. 90, No. 2, p. 1-12. ISSN 0034-6748.
Alzbutas R. [LEI], Cronvall O., Cueto-Felgueroso C., Gunnars J., Lejon A., O´Regan P., Walker T., Simola K., Martin O., et al. ENIQ Framework Document for Risk-Informed In-Service Inspection In: ENIQ Report No. 51. Brussels: The NUGENIA Association, 2019, Vol. 2, No. 51, p. 1-31. ISBN 978-2-919313-21-1.

2018

Pisano F., Cannas B., Jakubiwski M. W., Niemann H., Sitjes A. P., Wurden G. A., Alzbutas R. [LEI], Dundulis G. [LEI], Kaliatka T. [LEI], Karalevičius R. [LEI], Povilaitis M. [LEI], Rimkevičius S. [LEI], Urbonavičius E. [LEI]. Towards a new image processing system at Wendelstein 7-X: From spatial calibration to characterization of thermal events In: Review of Scientific Instruments. Melville: AIP Publishing, 2018, Vol. 89, 123503, p. 1-10. ISSN 0034-6748, eISSN 1089-7623.

Pranešimas konferencijoje

2024

Grilauskaitė R., Alzbutas R. [LEI]. Mašininio ir giliojo mokymosi metodų taikymai ličio jonų baterijų senėjimo modeliavime ir patikimumo vertinime In: Studentų moksliniai tyrimai 2023/2024: konferencijos pranešimų santraukos. Vilnius: Lietuvos mokslo taryba, 2024, p. 255-256. ISSN 2669-2074.
Dundulienė I., Alzbutas R. [LEI]. Machine learning and uncertainty analysis for remaining value estimation In: HiTEc & CoDES 2024 "Complex Data in Econometrics and Statistics". Cyprus: HiTEc & CoDES, 2024, Ho016: risk analysis and machine learning applications (H0198), p. 13-13..

2020

Alzbutas R. [LEI], Vitkutė J.. Probabilistic uncertainty and sensitivity analysis for risk assessment of natural gas pipeline explosion In: Risk analysis: from perception to prediction: 6th society for risk analysis Europe (SRA-E) Nordic chapter conference, 5-6 November, 2020, Kaunas, Lithuania: abstracts. Kaunas: Kauno technologijos universitetas, 2020, p. 8-8..
Poghosyan S., Gilbertson A., Ferrante F., Siu N., Alzbutas R. [LEI], Siklossy T.. IAEA Project on aggregation of various risk contributors for nuclear facilities In: Proceedings of the 29th European Safety and Reliability Conference, ESREL 2019. Singapore: European Safety and Reliability Association. Published by Research Publishing, 2020, p. 3798-3805. SCOPUS . ISBN 978-981-11-2724-3.

2017

Benabid R., Bouhlal A., Alzbutas R. [LEI], Kaliatka A. [LEI]. Level 1 probabilistic safety analysis of a typical research reactor In: Proceeding of African Conference on Research Reactor Utilization and Safety, 18-20 December, Accra, Ghana. GAEC and IAEA (International Atomic Energy Agency). Ghana: IAEA, 2017, p. 1-10..
Dundulis G. [LEI], Alzbutas R. [LEI]. Pipe rupture and inspection sensitivity analysis In: Proceedings of the 52th ESReDA Seminar, May 30-31, 2017, Lithuania. Kaunas: 2017, p. 108-116. ISBN 978-92-79-73870-8.
Alzbutas R. [LEI]. Risk informed inspection and decisions making In: Proceedings of the 52th ESReDA Seminar, May 30-31, 2017, Lithuania. Kaunas: 2017, p. 46-59. ISBN 978-92-79-73870-8.

2015

Iešmantas T. [LEI], Alzbutas R. [LEI]. Maintenance of power systems considering time-dependent uncertainty In: Safety and Reliability: Methodology and Applications – Proceedings of the European safety and reliability conference ESREL 2014. Wroclaw, Poland, September 14-18, 2014. Nowakowski et al. (Eds) 2015 . London: Taylor & Francis Group, 2015, p. 1127-1131. ISBN 978-1-138-02681-0.
Iešmantas T. [LEI], Alzbutas R. [LEI]. Age-dependent uncertainty in energy network reliability assessment In: 25th European Safety and Reliability Conference (ESREL) . London: Taylor & Francis Group, 2015, p. 1959-1964. ISBN 978-1-138-02879-1.
Alzbutas R. [LEI], Voronov R. [LEI]. RAMI and PSA application for efficiency of fusion device In: 25th European Safety and Reliability Conference (ESREL) 2015 September 7 - 10. Zurich, Switzerland: Taylor & Francis Group, London, 2015, p. 287-295. ISBN 978-1-138-02879-1.

Tarptautiniai projektai

Europos horizontas

1

Projektas „Branduolių sintezės kelrodyje aprašytų veiklų įgyvendinimas vykdant jungtinę EUROfusion konsorciumo narių programą Horizon Europe apimtyje“ (angl. Implementation of activitDaugiau

Horizontas 2020

1

2014 m. sausio 1 d. prasidėjo branduolių sintezės plėtros projektas EUROfusion, kuris koordinuoja branduolių sintezės mokslinių tyrimų veiklą Europoje. Nauja dotacijos sutartis pakeitDaugiau

Septintoji bendroji programa (7BP)

1

Strateginis NC2I-R projekto tikslas – struktūrizuoti Europos viešojo ir privataus sektorių mokslinių tyrimų ir plėtros pajėgumus, pristatant visuomenei branduolinės energijos kogeneraDaugiau

2
NUGENIA+

ES 7-osios bendrosios mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos programos projekto NUGENIA-PLIUS (rengiant NUGENIA H2020) apimtyje LEI dalyvavo dvejose darbuosDaugiau

3

Projekto veiklos pradžia – 2013 m. liepos 1 d., trukmė – 36 mėn. Projekto pradiniai partneriai – 28-ios organizacijos iš 18-os Europos šalių, projekte taip pat dalyvavo ir keli asocijDaugiau

4

Nuo 2012 metų sausio 01 d. iki 2014 metų sausio 01 d. buvo vykdomas tarptautinis ES 7 BP projektas SARGEN-IV, kurio tikslas yra sukurti suderintą Europos šalių metodiką, skirtą ketvirDaugiau

5

Projekto įgyvendinimo laikotarpis 2010–2013 m. Pagrindinis projekto tikslas yra papildyti esamas produktų ir procesų projektavimo sistemas naujomis funkcijomis, kurios leistų inžinierDaugiau

6

2009 m. pradėtas vykdyti naujas projektas SARNET-2, pratęsiantis keturis metus vykdyto kompetencijos tinklo SARNET veiklą. Šis naujas projektas buvo skirtas AE sunkiųjų avarijų reiškiDaugiau

7

Europos sintezės plėtros susitarime (ESPS), daugiašaliame Komisijos bei valstybėse narėse ir asocijuotosiose trečiosiose šalyse įsteigtų ar jų vardu veikiančių organizacijų susitarimeDaugiau

Šeštoji bendroji programa (6BP)

1

Kompetencijos tinklo, skirto sunkių avarijų fenomenologijos ir valdymo tyrimų Europoje integracijai, SARNET projektas vykdytas 2004 – 2008 metais. Pagrindiniai SARNET projekto tikslaiDaugiau

TATENA

1

The successful deployment of advanced WCR technologies includes the development of design certification probabilistic safety assessment (PSA) studies that among other aspects must alsDaugiau