Terminis radioaktyviųjų atliekų apdorojimas ir jų keliamo pavojaus mažinimas (THERAMIN)

Projekto programa
Vykdymo laikotarpis
2017.06.01 - 2020.05.31
Projekto statusas
Baigtas
Projekto lentelė
Projekto svetainė
DB nuoroda

THERAMIN projektas – tai galimybė įvertinti technologijas, galinčias pagerinti šiuo metu Europos Sąjungoje taikomus radioaktyviųjų atliekų tvarkymo metodus ir paversti juos ekonomiškai efektyvesniais ir palankesniais aplinkai. Pritaikius terminį apdorojimą būtų galima žymiai sumažinti atliekų tūrį ir jų keliamą pavojų, būtų taikomas atliekų hierarchijos metodas, bei būtų geriausiai išnaudojamas geologinių atliekynų pajėgumas, dėl ko galimai sumažėtų jų eksploatavimo išlaidos.

Projekto komandai priklauso nacionalinių radioaktyviųjų atliekų tvarkymo organizacijų, techninės pagalbos organizacijų ir tyrimų institucijų atstovai iš Suomijos (koordinatorius), Prancūzijos, Lietuvos, Belgijos, Slovakijos, Jungtinės Karalystės ir t.t. Kartu su tyrimų dalyviais, į projektą įsitrauks ir įvairūs galutiniai vartotojai bei suinteresuotosios šalys, kad būtų galima informuoti juos apie projekto darbus bei skleisti rezultatus.

Kiekvienai projekto partnerei (šaliai) bus galimybė įvertinti terminio apdorojimo strateginę naudą ir nustatyti tokių technologijų galimybes, sinergiją, sunkumus, trukmę ir kainą, norint palengvintų radioaktyviųjų atliekų tvarkymą. Projektas įvertins, ar įmanomas pasirinktų terminio apdorojimo technologijų taikymas svarbiausiems atliekų srautams, norint sumažinti jų tūrį. Taip pat įvertins termiškai apdorotų atliekų formų stabilumą bei bus pateiktos išvados dėl geologinių atliekynų ilgalaikės saugos.

Šiuo projektu bus siekiama pademonstruoti tokio atliekų apdorojimo galimybes toms šalims, kurios dar svarsto radioaktyviųjų atliekų apdorojimo technologijų pasirinkimo variantus. Projekto metu padidės žinių pasidalinimas ir perdavimas jaunesniems branduolinės energetikos mokslininkams ir inžinieriams, bus suteikta prieiga prie demonstracinių programų ir įrangos, toms ES šalims, kurios turi radioaktyviųjų atliekų įsipareigojimų ir kurioms terminis apdorojimas būtų naudingas.

LEI veikla projekte

LEI mokslininkų veikla projekte: rinkti ir teikti informaciją apie Lietuvoje esančias problemiškas atliekas, kurias būtų galima įtraukti į terminiam apdorojimui tinkamų atliekų srautų duomenų bazę; prisidėti prie atliekų srautų ir terminio apdorojimo strateginės analizės ruošimo; dalyvauti analizuojant informaciją apie šalis, kurios būtų suinteresuotos termiškai apdoroti atliekas; prisidėti analizuojant perspektyviausius terminio apdorojimo būdus, skirtus konkretiems atliekų srautams konkrečiose šalyse, atsižvelgiant į Lietuvos poreikius; prisidėti prie Lietuvos probleminių atliekų srautų tvarkymo analizės nurodant ir pritaikant terminio apdorojimo metodo tinkamumą šioms atliekoms.

LEI mokslininkai dalyvaus nustatant ir apžvelgiant konkrečių atliekų šalinimo kriterijams taikomus reikalavimus bei šalinimo koncepcijas, bazinę atliekų šalinimo koncepciją Lietuvoje ir pateiks išankstinių APK termiškai apdorotinoms atliekoms apžvalgą. Remiantis patirtimi, įgauta atliekant saugos įvertinimus po atliekyno uždarymo, bus teikiami pasiūlymai dėl reikalavimų nustatymo charakterizuojant termiškai apdorotinas atliekas. Remiantis termiškai apdorotų atliekų charakteristikomis (sudarytomis šio projekto metu), bus analizuojamas galutinio apdorojimo poreikis, siekiant užtikrinti saugų atliekų šalinimą. Be to, mokslininkai atliks atliekų šalinimo įvertinimą, atsižvelgdami į skirtingus veiksnius ir antrinių atliekų tvarkymo poreikį susiejant tai su Lietuvoje taikoma bazinio šalinimo koncepcija. Galiausiai, bus suformuluoti išankstiniai radiologiniai APK neapdorotoms ir termiškai apdorotoms atliekoms Lietuvos sąlygomis, atliktas jų palyginimas bei palyginimas su kitų šalių radiologiniais APK.

Projekto vertė: 3 972 539,50 EUR (LEI dalis: 83 562,50 EUR)

Koordinatorius: TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY, Suomija

Dalyviai:

 • AGENCE NATIONALE POUR LA GESTION DES DECHETS RADIOACTIFS, Prancūzija
 • AREVA NC SA, Prancūzija
 • COMMISSARIAT A L ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES, Prancūzija
 • GALSON SCIENCES LIMITED, Jungtinė Karalystė
 • FORSCHUNGSZENTRUM JULICH GMBH, Vokietija
 • LIETUVOS ENERGETIKOS INSTITUTAS, Lietuva
 • NATIONAL NUCLEAR LABORATORY LIMITED, Jungtinė Karalystė
 • NATIONALE INSTELLING VOOR RADIOACTIEF AFVAL EN VERRIJKTE SPLIJSTOFFEN, Belgija
 • STUDIECENTRUM VOOR KERNENERGIE/CENTRE D’ETUDE DE L’ENERGIE NUCLÉAIRE, Belgija
 • THE UNIVERSITY OF SHEFFIELD, Jungtinė Karalystė
 • VUJE AS, Slovakija

Projekto vykdytojai

Vardas, pavardė kabinetas tel. nr. el. paštas

Instituto atstovas
 
Robertas Poškas 52-BRK +37037401893 Robertas.Poskas@lei.lt

Projekto vykdytojai
 
Povilas Poškas 62-BRK +37037401891 Povilas.Poskas@lei.lt
Raimondas Kilda 53-BRK +37037401992 Raimondas.Kilda@lei.lt
Dalia Grigaliūnienė 53-BRK +37037401992 Dalia.Grigaliuniene@lei.lt
Valdas Ragaišis 58-BRK +37037401889 Valdas.Ragaisis@lei.lt
Gintautas Poškas 38-BRK +37037401840 Gintautas.Poskas@lei.lt