RenOnBill projekto dirbtuvėse kurti gyvenamųjų pastatų modernizavimo apmokėjimo per sąskaitas už energiją modeliai

Trumpai apie „RenOnBill“ projektą
Norint pasiekti 2050 m. numatytą ilgalaikį tikslą sumažinti ES išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) kiekį 80 proc., būtina ženkliai padidinti metinį pastatų renovacijos procentą, nuo dabartinio 0,4 proc. – 1,2 proc. iki bent 2,3 proc. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, 2019 m. kovo mėn. buvo pradėtas „RenOnBill“ projektas – Gyvenamųjų pastatų modernizavimas apmokant per sąskaitas už energiją. Šio projekto tikslas yra sukurti on-bill modelį, kurio pagalba mėnesinės sąskaitos už komunalines paslaugas naudojamos kaip investicijų į gyvenamųjų pastatų modernizavimą grąžinimo priemonė.
Plačiau apie projektą: https://lei.lt/projektas/renonbill-lt/

Dirbtuvėse nagrinėti klausimai
Dirbtuvių, vykusių Lietuvos energetikos institute, tikslas buvo kartu su energetikos, finansų ir būsto sektoriaus atstovais sukurti renovacijos apmokėjimo per sąskaitas „on-bill” modelį, pritaikytą Lietuvos rinkai.
Dirbtuvėse nagrinėti klausimai apie projekto tikslinę rinką, patrauklumą vartotojams, energetikos įmonių ir finansų institucijų įsitraukimą ir sąlygas.

Projekto dalyvių dirbtuvių rezultatų palyginimas
Dirbtuvių dalyviai iš Ispanijos, Italijos, Lietuvos ir Vokietijos sprendė, kurie tiksliniai rinkos segmentai ir kokia sąskaitų už energiją (angl. on-bill) finansavimo schema yra priimtiniausia šiose šalyse. Buvo nuspręsta, jog „daugiabučiai pastatai su pačių savininkų gyvenamais butais” yra perspektyviausias rinkos segmentas, kadangi jis buvo aktualiausias visose keturiose šalyse. Diskusijų metu taip pat atsižvelgta į galimas rizikas, kurios gali kilti dėl skirtingų būstų savininkų interesų.

Kalbant apie priimtiniausią sąskaitų mokėjimo modelį, visi dalyviai sutarė, jog visais atvejais, kai reikalinga plataus masto renovacija, būtina pritraukti paskolas teikiančią finansų instituciją ir investicijos būtų gražinamos per sąskaitas už energiją mokėjimą išdėstant laike. Esminis patrauklumas, jog vartotojai gautų visą paketą renovacijos bei finansavimo paslaugų vieno langelio principu. Tuo pačiu principu vadovaujantis vyktų ir renovacijos apmokėjimas.
 

Lietuvos bei kitų projekto dalyvių dirbtuvių rezultatatus rasite čia: