Aldona Tomkevičienė

Hidrologijos laboratorija (33)
Pareigos:
j. m. d.
Kab. nr.:
413-AK
Telefonas:
+37037401963

Publikacijos

Monografijos (Knygos) skyrius

2020

Jablonskis J., Tomkevičienė A. [LEI]. Nemuno hidrologiniai tyrimai In: Viešvilė. „Lietuvos valsčiai“ monografija. Vilnius: „Versmės“ leidykla, 2020, I dalis, 40 serija, p. 77-98. ISSN 1822-489X ISBN 978-609-486-010-2.

Straipsnis

2021

Gailiušis B. [LEI], Tomkevičienė A. [LEI], Jurgelėnaitė A. [LEI]. Lietuvos vandens telkinių antropogeninių pokyčių žalos vertinimas In: Energetika. Vilnius: Lietuvos mokslų akademija, 2021, Vol. 67, Nr. 1-2, p. 69-76. Scopus . ISSN 0235-7208.

2019

Gailiušis B. [LEI], Adžgauskas G. [LEI], Tomkevičienė A. [LEI], Meilutytė-Lukauskienė D. [LEI]. Lietuvos upių ekologinio nuotėkio vertinimas In: Energetika. 2019, Vol. 64, No. 4 , ISSN 1822-8836.
Kriaučiūnienė J. [LEI], Virbickas T., Šarauskienė D. [LEI], Jakimavičius D. [LEI], Kažys J., Bukantis A., Kesminas V., Povilaitis A., Dainys J., Akstinas V. [LEI], Jurgelėnaitė A. [LEI], Meilutytė-Lukauskienė D. [LEI], Tomkevičienė A. [LEI]. Fish assemblages under climate change in Lithuanian rivers In: Science of the Total Environment. Elsevier, 2019, Vol. 661, p. 563-574. ISSN 0048-9697.

2016

Kriaučiūnienė J. [LEI], Gailiušis B. [LEI], Šarauskienė D. [LEI], Jakimavičius D. [LEI], Jurgelėnaitė A. [LEI], Meilutytė-Lukauskienė D. [LEI], Akstinas V. [LEI], Tomkevičienė A. [LEI], Irbinskas V. [LEI]. Klimato kaitos įtakos Lietuvos vandens ištekliams tyrimai In: Energetika. Vilnius: Lietuvos mokslų akademija, 2016, T. 62, Nr. 3, p. 87-101. ISSN 0235-7208.

Mokslo populiarinimo straipsnis

2015

Tomkevičienė A. [LEI]. Apgintos daktaro disertacijos In: Energetika. (Kronika) [EBSCO, IndexCopernicus, SCOPUS]. Vilnius: Lietuvos mokslų akademija, 2015, T. 61, Nr. 3-4, p. 13-14. ISSN 0235-7208.