Robertas Poškas

Branduolinės inžinerijos problemų laboratorija (14)
Pareigos:
vyriaus. m. d.
Kab. nr.:
52-BRK
Telefonas:
+37037401893
El. paštas:

Publikacijos

Monografijos (Knygos) skyrius

2021

Miliauskas G., Puida E., Poškas R. [LEI], Poškas P. [LEI]. Modelling of the influence of droplet dispersity on droplet vaporization in the high-temperature flue gas in the case of combined heating In: Prime archives in sustainability . Hyderabad (Indija): Vide Leaf, 2021, p. 1-51. ISBN 978-81-944664-1-3.

Straipsnis

2021

Poškas R. [LEI], Sirvydas A. [LEI], Kulkovas V., Jouhara H., Poškas P. [LEI], Miliauskas G., Puida E.. An Experimental Investigation of Water Vapor Condensation from Biofuel Flue Gas in a Model of Condenser, (2) Local Heat Transfer in a Calorimetric Tube with Water Injection In: Processes. Basel: MDPI, 2021, Vol. 9, Iss. 8, 1310, p. 1-18. Scopus. ISSN 2227-9717.
Miliauskas G., Puida E., Poškas R. [LEI], Poškas P. [LEI]. The Influence of Droplet Dispersity on Droplet Vaporization in the High-Temperature Wet Gas Flow in the Case of Combined Heating In: Sustainability . Basel: MDPI, 2021, Vol. 13, Iss. 7, 3833, p. 1-24. ISSN 2071-1050.
Poškas R. [LEI], Poškas P. [LEI], Račkaitis K., Zujus R. [LEI]. A numerical study of thermal behavior of CASTOR RBMK-1500 cask under fire conditions In: Nuclear Engineering and Design . Lausanne: Elsevier, 2021, Vol. 376, 111131, p. 1-9. ISSN 0029-5493.
Dagilis V., Uldinskas Ž., Vaitkus L., Jouhara H., Poškas R. [LEI]. The simulation and analysis of wood fuel low-grade heat In: Energy . Oxford: Elsevier, 2021, Vol. 218, 119501, p. 1-10. ISSN 0360-5442.
Dagilis V., Uldinskas Ž., Vaitkus L., Jouhara H., Poškas R. [LEI]. The simulation and analysis of wood fuel low-grade heat In: Energy. Oxford: Elsevier, 2021, Vol. 218, 119501, p. 1-11. Scopus . ISSN 0360-5442, eISSN 1873-6785.

2020

Grigaliūnienė D. [LEI], Poškas R. [LEI], Kilda R. [LEI], Jouhara H., Poškas P. [LEI]. Modeling radionuclide migration from activated metallic waste disposal in a generic geological repository in Lithuania In: Nuclear Engineering and Design. Lausanne: Elsevier, 2020, Vol. 370, 110885, p. 1-10. ISSN 0029-5493.
Jonynas R., Puida E., Poškas R. [LEI], Paukštaitis L., Jouhara H., Gudzinskas J., Miliauskas G., Lukoševičius V.. Renewables for district heating: The case of Lithuania In: Energy. Oxford: Elsevier, 2020, Vol. 211, 119064, p. 1-11. ISSN 0360-5442 , eISSN 1873-6785.

2019

Poškas R. [LEI], Šimonis V. [LEI], Jouhara H., Poškas P. [LEI]. Modeling of decay heat removal from CONSTOR RBMK-1500 casks during long-term storage of spent nuclear fuel In: Energy. Oxford: Elsevier, 2019, Vol. 170, p. 978-985. ISSN 0360-5442, eISSN 1873-6785.
Poškas P. [LEI], Kilda R. [LEI], Šimonis A. [LEI], Jouhara H., Poškas R. [LEI]. Disposal of very low-level radioactive waste: Lithuanian case on the approach and long-term safety aspects In: Science of the Total Environment. Amsterdam: Elsevier, 2019, Vol. 447, p. 464-474. ISSN 0048-9697.

Pranešimas konferencijoje

2021

Poškas R. [LEI], Sirvydas A. [LEI], Kulkovas V. [LEI], Poškas P. [LEI]. Preliminary investigations of water injection impact on vapour from flue gases condensation in a model of a vertical condensing heat exchanger In: The 17th International Conference of Young Scientists on Energy and Natural Sciences Issues (CYSENI 2021) Kaunas, Lithuania, May 24-28, 2021. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2021, p. 548-556. ISSN 1822-7554.
Poškas R. [LEI], Račkaitis K. [LEI], Poškas P. [LEI], Zujus R. [LEI]. Modeling and analysis of the flow structure in narrow helium and air gaps of the castor cask for RBMK-1500 spent nuclear fuel storage In: Proceedings 15th International Conference on Heat Transfer, Fluid Mechanics and Thermodynamics (ATE-HEFAT2021), Virtual conference, 26-28 July 2021.. Amsterdam: American Society of Thermal and Fluids Engineers, 2021, p. 1421-1426. ISBN 978-1-77592-216-2 .
Puida E., Miliauskas G., Poškas R. [LEI], Poškas P. [LEI], Paukštaitis L.. An experimental investigation of the ęffęct of airlow heating and humidification on a water droplet’s thermal state and phase changes In: Proceedings 15th International Conference on Heat Transfer, Fluid Mechanics and Thermodynamics (ATE-HEFAT2021), Virtual conference, 26-28 July 2021.. Amsterdam: American Society of Thermal and Fluids Engineers, 2021, p. 224-229. ISBN 978-1-77592-216-2.

2020

Doudou S., Swain-Phipps E. K., Fuller A. J., Wickham S. M., Daniels N., Fourcy E., Fournier M., Frasca B., Meert K., Mikusova A., Olin M., Poškas R. [LEI], Scales C.. Strategic Study of Thermal Treatment of European Radioactive Wastes In: IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 4-5 February 2020 Manchester. Manchester: IOP Publishing, 2020, Vol. 818, 012002, p. 1-9. ISSN 1757-899X.

2018

Striūgas N. [LEI], Pedišius N. [LEI], Poškas R. [LEI], Valinčius V. [LEI]. Sewage sludge gasification with plasma processing In: Conference proceedings 5th International Conference on Renewable Energy Gas Technology . Toulouse, France: REGATEC, 2018, p. 129-130. ISBN 978-91-981149-4-2.

2017

Poškas R. [LEI], Sirvydas A. [LEI], Poškas P. [LEI], Striūgas N. [LEI], Pedišius N. [LEI], Valinčius V. [LEI]. Investigation of the biofuel flue and producer gases cleaning efficiency using ESP In: E3S Web of Conferences. 7 November 2017. Didžioji Britanija . EDP Sciences, 2017, Vol.22, p. 1-7..

2015

Poškas R. [LEI], Sirvydas A. [LEI]. Elektrostatinio filtro panaudojimo galimybės sintetinėms dujoms išvalyti In: Šilumos energetika ir technologijos - 2015: konferencijos pranešimų medžiaga, Kauno technologijos universitetas, 2015 sausio 29-30 . Kaunas: Kauno technologijos universitetas, 2015, p. 33-36. ISSN 2335-2485.
Striūgas N. [LEI], Pedišius N. [LEI], Poškas R. [LEI], Valinčius V. [LEI]. Development of innovative thermal decomposition technology and its application for utilization of sewage sludge In: 23rd European Biomass Conference and Exhibition (Session 2CO.2.3) . Vienna: 2015, p. 546-549. ISBN 978-88-89407-516.
Poškas R. [LEI], Gediminskas A. [LEI], Sirvydas A. [LEI]. 3D modelling of airflow distribution in small scale food product dryer In: Proceedings of the 7th Baltic heat transfer conference. Tallinn: Talino technologijos universitetas, 2015, p. 267-272. ISBN 978-9949-23-817-0.

Tarptautiniai projektai

Horizontas 2020

1
EURAD projekto logotipas

Following decades of RD&D in support of the safe management and disposal of radioactive waste, and building on the preparatory work of the recent EC JOPRAD project, a European JoiDaugiau

2

THERAMIN projektas – tai galimybė įvertinti technologijas, galinčias pagerinti šiuo metu Europos Sąjungoje taikomus radioaktyviųjų atliekų tvarkymo metodus ir paversti juos ekonomiškaDaugiau

Septintoji bendroji programa (7BP)

1

PLATENSO (2013–2016) projekto tikslas – stiprinti mokslo institucijų socialinių tyrimų galimybes, Vidurio ir Rytų Europos šalims dalyvauti ES moksliniuose tyrimuose, susijusiuose su vDaugiau

2

Panaudotas branduolinis kuras ir kitos ilgaamžės didelio aktyvumo radioaktyviosios atliekos bus dedamos į geologinėje aplinkoje įrengtą atliekyną. Atsižvelgiant į atliekyno koncepcijąDaugiau

3

Dujomis aušinamuose reaktoriuose, RBMK tipo reaktoriuose bei kai kuriuose medžiagų tyrimų reaktoriuose grafitas naudojamas kaip neutronų lėtiklis. Eksploatuojant reaktorių, grafitas iDaugiau

TATENA