Justas Eimontas

Degimo procesų laboratorija (13)
Pareigos:
dokt. + chemijos specialistas
Kab. nr.:
Telefonas:
El. paštas:

Publikacijos

Straipsnis

2021

Yousef S., Eimontas J. [LEI], Striūgas N. [LEI], Abdelnaby M. A.. Influence of carbon black filler on pyrolysis kinetic behaviour and TGFTIR-GCeMS analysis of glass fibre reinforced polymer composites In: Energy. Oxford: Elsevier, 2021, Vol. 233, 121167, p. 1-14. ISSN 0360-5442 , eISSN 1873-6785.
Yousef S., Eimontas J. [LEI], Striūgas N. [LEI], Praspaliauskas M. [LEI], Abdelnaby M. A.. Pyrolysis Kinetic Behaviour of Glass Fibre-Reinforced Epoxy Resin Composites Using Linear and Nonlinear Isoconversional Methods In: Polymers. Basel: MDPI, 2021, Vol. 13, Iss. 10, 1543, p. 1-18. ISSN 2073-4360.
Yousef S., Eimontas J. [LEI], Striūgas N. [LEI], Abdelnaby M. A.. Pyrolysis and gasification kinetic behavior of mango seed shells using TG-FTIR-GC–MS system under N2 and CO2 atmospheres In: Renewable energy. Oxford: Elsevier, 2021, Vol. 173, p. 733-749. ISSN 0960-1481, eISSN 1879-0682.
Yousef S., Eimontas J. [LEI], Striūgas N. [LEI], Abdelnaby M. A.. Pyrolysis kinetic behaviour and TG-FTIR-GC–MS analysis of Coronavirus Face Masks In: Journal of analytical and applied pyrolysis. Amsterdam: „Elsevier Science“ grupė, 2021, Vol. 156, 105118, p. 1-10. ISSN 0165-2370 .
Yousef S., Eimontas J. [LEI], Zakarauskas K. [LEI], Striūgas N. [LEI], Mohamed A.. A new strategy for using lint-microfibers generated from clothes dryer as a sustainable source of renewable energy In: Science of The Total Environment . Amsterdam: Elsevier, 2021, Vol. 762, 143107, p. 1-12. ISSN 0048-9697, eISSN 1879-1026.
Eimontas J. [LEI], Striūgas N. [LEI], Zakarauskas K. [LEI], Navickas K., Venslauskas K.. Synergetic approach for energy recovery from coastal wastes based on combination of biological and thermal treatment In: Environmental Technology . Abingdon: Taylor & Francis, 2021, vol. 42, p. 1-17. ISSN 0959-3330 , eISSN 1479-487X.
Eimontas J. [LEI], Striūgas N. [LEI], Abdelnaby M. A., Yousef S.. Catalytic Pyrolysis Kinetic Behavior and TG-FTIR-GC–MS Analysis of Metallized Food Packaging Plastics with Different Concentrations of ZSM-5 Zeolite Catalyst In: Polymers. Basel: MDPI, 2021, Vol. 13, Iss. 5, art. no. 702, p. 1-16. ISSN 2073-4360.
Yousef S., Eimontas J. [LEI], Striūgas N. [LEI], Mohamed A., Abdelnaby M. A.. Morphology, compositions, thermal behavior and kinetics of pyrolysis of lint-microfibers generated from clothes dryer In: Journal of Analytical and Applied Pyrolysis . Amsterdam: Elsevier, 2021, Vol. 155, 105037, p. 1-12. ISSN 0165-2370.
Yousef S., Eimontas J. [LEI], Zakarauskas K. [LEI], Striūgas N. [LEI]. Microcrystalline paraffin wax, biogas, carbon particles and aluminum recovery from metallised food packaging plastics using pyrolysis, mechanical and chemical treatments In: Journal of Cleaner Production . Oxford: Elsevier, 2021, Vol. 290, 125878, p. 1-15. ISSN 0959-6526.
Yousef S., Eimontas J. [LEI], Zakarauskas K. [LEI], Striūgas N. [LEI], Mohamed A.. A new strategy for using lint-microfibers generated from clothes dryer as a sustainable source of renewable energy In: Science of The Total Environment . Amsterdam: Elsevier, 2021, Vol. 762, 143107, p. 1-12. ISSN 0048-9697.

Pranešimas konferencijoje

2021

Eimontas J. [LEI], Striūgas N. [LEI], Zakarauskas K. [LEI], Voznikaitė P.. Seaweed and Used Fishing Nets Thermal Conversion into Valuable Energy Products In: Book Of Abstracts (eubce.com) Summaries. EUBCE 29th European Biomass Conference and Exhibition. European Commission DG RTD (This information event Workshop is organised by the Clean Energy Transition Unit of the European Commission’s General Directorate of Research and Innovation/Clean Planet Directorate. , 2021, Pyrolysis of Various Feedstock Types and Upgrade of Pyrolysis Products, 3BV.4, p. 175..
Kiminaitė I., Eimontas J. [LEI]. Saulėgrąžų sėklų lukštų TG-GC/MS pirolizės tyrimas, panaudojant ZSM-5 katalizatorių In: Studentų mokslinės konferencijos „Chemija ir cheminė technologija 2021“ pranešimų medžiaga: respublikinė studentų mokslinė konferencija, 2021 05 14 / rinkinio sudarytojai: T. Dambrauskas, G. Kručaitė, D. Sinkevičiūtė; Kauno technologijos universitetas. Cheminės technologijos fakultetas. Kaunas: Kauno technologijos universitetas, 2021, p. 99-102..

2020

Eimontas J. [LEI], Striūgas N. [LEI]. Investigation of seaweed thermostability and basic parameters In: European Biomass Conference and Exhibition Proceedings. Marsel: 28th European Biomass Conference and Exhibition, 2020, p. 606-610. Scopus . ISBN 978-88-89407-20-2.

Projektai Lietuvoje

ES Struktūrinių fondų parama

1
2014–2020 ES fondų investicijų ženklas

UAB „AXIS Tech“ kartu su partneriu Lietuvos energetikos institutu inicijuoja projektą „AXIS Tech MTEP veiklų įgyvendinimas, kuriant inovatyvius sprendimus atsinaujinančių energetikoDaugiau

LMT projektai

1
Lietuvos mokslo taryba

Plastikinės pakuočių atliekos yra viena iš didžiausių sveikatos ir aplinkos problemų, kuriai šiuo metu skiariama labai daug dėmesio. Tačiau daugiausia dėmesio ir techninių sprendimų yDaugiau