Aktyvaus mokymo ir energijos naudojimo monitoringo integravimas į mokyklų mokymo programas (Active Learning (AL))

Projekto programa
Vykdymo laikotarpis
2006 - 2008
Projekto statusas
Baigtas
Projekto lentelė
Projekto svetainė

Lietuvos energetikos institutas, pagal sutartį su Europos Komisijos Pažangios energetikos agentūra, drauge su partneriais iš 14 šalių (Norvegija, Graikija, Belgija, Prancūzija, Italija, Jungtinė Karalystė, Suomija, Švedija, Lietuva, Lenkija, Vengrija, Slovėnija, Bulgarija ir Čekija) vykdė „Aktyvaus mokymo ir energijos naudojimo monitoringo integravimo į mokyklų mokymo programas“ projektą, sutrumpintai AL (Active Learning). Projekto tikslas – sumažinti energijos vartojimą mokyklose ir namų sektoriuje, suteikiant mokiniams svaresnių žinių apie racionalų energijos vartojimą, atsinaujinančius energijos šaltinius bei transportą. Projekte pateikiama aktyvaus mokymo ir energijos naudojimo monitoringo švietimo medžiaga skirta mokykloms. Medžiaga pritaikyta pagal kiekvienos šalies, projekto dalyvės, sąlygas ir poreikius. Internetiniame www.teachers4energy.eu puslapyje yra pateikta mokytojams skirta, surinkta ir išplėtota aktyvaus mokymo medžiaga. Visose šalyse partnerėse buvo pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su mokyklomis, kurios turės naudos iš pateiktos energijos naudojimo monitoringo mokymo medžiagos bei kitokios aktyvaus energijos naudojimo mokymo veiklos. Kiekviena mokykla galėjo pasirinkti priemones ir siūlomą įvairią aktyvaus mokymo veiklą, labiausiai atitinkančią jų tikslus. Buvo numatyta, kad mokiniai ištisus metus stebės savo mokyklų energijos vartojimą, diskutuos ir išbandys įvairias energijos taupymo galimybes. Aktyvaus mokymosi priemonių paketuose surinkti įdomios mokyklinės veiklos, pagrįstos aktyvaus mokymosi pedagoginiu principu, pasiūlymai. Šios veiklos rezultatas – vaikai priima sprendimus dėl rytojaus ir gali aktyviai dalyvauti savo švietime, o ne būti pasyviais informacijos ir žinių gavėjais. Aktyvaus mokymosi priemonių paketuose pateikti veiklų aprašymai. Jie skirti mokytojams ir kiekvienas aprašo veiklą, kuria galima pasinaudoti siekiant patenkinti mokymo reikalavimus nacionalinėje programoje, kurios tikslas yra ir energijos naudojimo švietimas. Aktyvaus mokymosi priemonių paketai yra vienas iš šio Europinio projekto veiklos rezultatų. Paketuose jūs rasite daugelį veiklos aprašymų su pasiūlymais linksmai ir įdomiai veiklai šešiose pagrindinėse tematikose: energijos vartojimo stebėjimas, patalpų šildymas, karštas ir šaltas vanduo, apšvietimas, elektros prietaisai ir transportas.

LEI veikla projekte

 • Įgyvendinant projekto tikslus sukurtas tarptautinis internetinis puslapis www.teachers4energy.eu buvo papildytas aktyvaus mokymo medžiaga išversta į lietuvių kalbą (http://www.teachers4energy.eu/index.htm).
 • Lietuvoje buvo pasirašyta 16 bendradarbiavimo su mokyklomis sutarčių.
 • Buvo organizuota Lietuvos mokyklų, dalyvavusių šiame projekte, apklausa. Tų mokyklų 2008 m. 1–15 savaičių vidutinės specifinės energijos sąnaudos, apskaičiuotos pagal mokinių pateiktus duomenis, buvo 3,5–6,6 kWh/m2. Buvo nustatytos mokyklos, kurių energijos suvartojimas yra didžiausias.

Bendra projekto vertė: 1 445 324 EUR

Projekto koordinatorius: Norwegian Energy Efficiency Inc (NEE), Norvegija

Projekto partneriai:

 • The Centre for Renewable Energy Sources (CRES), Graikija
 • Le Centre Urbain / Stadswinkel asbl (ABEA), Belgija
 • The French Environment and Energy Management Agency (ADEME), Prancūzija
 • Eliante, Italija
 • Newark & Sherwood Energy Agency (NSEA), Jungtinė Karalystė
 • MOTIVA Oy, Suomija
 • The Swedish Energy Agency (STEM), Švedija
 • The Directorate For Primary and Secondary Education (DPSE), Norvegija
 • Lithuanian Energy Institute (LEI), Lietuva
 • EC Baltic Institute for Renewable Energy (EC BREC), Lenkija
 • INNOTERM Energetics Environmental Protection & Development Ltd., Vengrija
 • Agencija za prestrukturiranje Energetike (ApE), Slovėnija
 • European Association of Ecologists (ESE), Lenkija
 • Energi Agency of Plovdiv (EAP), Bulgarija
 • Stredisko pro efektivni vyuzivani energie, o.p.s. (SEVEn), Čekijos Respublika

 

Projekto vykdytojai

Vardas, pavardė kabinetas tel. nr. el. paštas

Instituto atstovas
 
Romualdas Škėma 114-AK +37037401802 Romualdas.Skema@lei.lt

Projekto vykdytojai
 
Vygandas Gaigalis
Kazys Marcinauskas 114/1-AK +37037401852
Irena Korsakienė
Jūratė Valaitienė 121-AK +37037401853 Jurate.Valaitiene@lei.lt