Pažangi saugos vertinimo metodologija taikant išplėstinę tikimybinę saugos analizę (ASAMPSA_E)

Projekto programa
Vykdymo laikotarpis
2013.07.01 - 2016.06.30
Projekto statusas
Baigtas
Projekto lentelė
Projekto svetainė
DB nuoroda

Projekto veiklos pradžia – 2013 m. liepos 1 d., trukmė – 36 mėn. Projekto pradiniai partneriai – 28-ios organizacijos iš 18-os Europos šalių, projekte taip pat dalyvavo ir keli asocijuoti nariai iš JAV ir Japonijos: US-NRC, JANSI bei TEPCO.

Šiame projekte ypatingai daug dėmesio skirta įvairių išorinių ekstremalių pavojų (meteorologinių, žmogaus sąlygotų ir kt. įvykių) tikimybinei saugos analizei nagrinėjant branduolinių jėgainių saugą. Projekto veikla buvo vykdoma šiuose darbo paketuose:

 • WP10: Ryšys su naudos gavėjais (angl. Relationship with End-Users)
 • WP21: Pradinių įvykių (vidinių ir išorinių pavojų) modeliavimas (angl. Initiating events (internal and external hazards) modeling)
 • WP22: Kaip į 1-o lygio TSA įtraukti pavojus ir visas galimas įvykių kombinacijas? (angl. How to introduce hazards in L1 PSA and all possibilities of events combination?)
 • WP30: Bendri klausimai dėl išplėstinės TSA apimties ir taikymų (angl. General issues regarding extended PSA scope and applications)
 • WP40: 2-o lygio TSA specifiniai klausimai (angl. Specific issues related to L2 PSA)

Projekto aprašas anglų kalba

The Fukushima nuclear accident in Japan resulted from the combination of two correlated extreme external events (earthquake and tsunami). The consequences (flooding in particular) went beyond what was considered in the initial NPP design. Such situations can be identified using PSA methodology that complements the deterministic approach for beyond design accidents. If the performance of a Level 1-Level 2 PSA concludes that such a low probability event can lead to extreme consequences, the industry (system suppliers and utilities) or the Safety Authorities may take appropriate decisions to reinforce the defence-in-depth of the plant. The project ASAMPSA_E aims at identifying good practices for the identification of such situations with the help of Level 1-Level 2 PSA and for the definition of appropriate criteria for decision making in the European context. It offers a new framework to discuss, at a technical level, how extended PSA can be developed efficiently and be used to verify if the robustness of NPPs in their environment is sufficient. It will allow exchanges on the feasibility of “extended PSAs” able to quantify risks induced by NPPs site (multi-units reactors and spent fuel pools, modelling impact of internal initiating events, internal and external hazards on equipment and human recovery actions).

LEI veikla projekte

LEI specialistai šiame projekte svariausiai prisidėjo plėtojant išorinių įvykių atrinkimo ir jų analizavimo metodikas, pasidalindami turima tyrimų patirtimi, publikacijomis bei peržiūrėdami/papildydami projekto ataskaitas. Viso buvo parengtos 24 ataskaitos, kurių didžioji dalis yra viešos.

Branduolinių įrenginių saugos laboratorijos darbuotojai, dalyvaudami visų projekto darbo paketų veikloje, daugiausiai dėmesio skyrė veikloms, susijusioms su pradinių įvykių (vidinių ir išorinių pavojų) identifikavimu ir analize (WP21/WP22). Be to, daug dėmesio buvo skirta ir naudos gavėjų aktualijoms vykdant saugos bei su tuo susijusių ataskaitų/metodikų analizes. LEI koordinavo su meteorologiniais pavojais ir jų poveikiu susijusios ataskaitos rengimą (akcentuojant ekstremalių vėjų, įskaitant viesulus, ekstremalių temperatūrų ir sniego dangos pavojus). Taip pat buvo pateikta medžiaga į tarpdalykinę darbinę sritį „Link between external initiating events of PSA and NPP design basis conditions“.

Bendra projekto vertė: 4 043 346,65 EUR  (LEI dalis: 75 150,00 EUR)

Koordinatorius: INSTITUT DE RADIOPROTECTION ET DE SURETE NUCLEAIRE, Prancūzija

Dalyviai:

 • REGIA AUTONOMA PENTRU ACTIVITATI NUCLEARE DROBETA TR. SEVERIN RA SUCURSALA CERCETARI NUCLEARE PITESTI, Rumunija
 • GESELLSCHAFT FUER ANLAGEN- UND REAKTORSICHERHEIT (GRS) MBH, Vokietija
 • AMEC FOSTER WHEELER NUCLEAR UK LIMITED, Jungtinė Karalystė
 • RICERCA SUL SISTEMA ENERGETICO – RSE SPA, Italija
 • LLOYD’S REGISTER CONSULTING – ENERGY AB, Švedija
 • UJV REZ, A.S., Čekijos Respublika
 • UNIVERSITAT WIEN, Austrija
 • CAZZOLI ERRICO GIUSEPPECAZZOLI CONSULTING CC, Šveicarija
 • AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE TECNOLOGIE,L’ENERGIA E LO SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE, Italija
 • NUCLEAR RESEARCH AND CONSULTANCY GROUP, Nyderlandai
 • IBERDROLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA, Ispanija
 • ELECTRICITE DE FRANCE S.A., Prancūzija
 • LIETUVOS ENERGETIKOS INSTITUTAS, Lietuva
 • NUBIKI NUCLEAR SAFETY RESEARCH INSTITUTE LTD., Vengrija
 • FORSMARKS KRAFTGRUPP AB, Švedija
 • AREVA NP SAS, Prancūzija
 • NARODOWE CENTRUM BADAN JADROWYCH, Lenkija
 • STATE ENTERPRISE STATE SCIENTIFIC AND TECHNICAL CENTER FOR NUCLEAR AND RADIATION SAFETY, Ukraina
 • VUJE AS, Slovakija
 • NIER INGEGNERIA SPA, Italija
 • VGB POWERTECH E.V., Vokietija
 • TRACTEBEL ENGINEERING S.A., Belgija
 • BEL V, Belgija
 • INSTITUT JOZEF STEFAN, Slovėnija
 • INSTITUTE OF NUCLEAR RESEARCH AND NUCLEAR ENERGY – BULGARIAN ACADEMY OF SCIENCES, Bulgarija
 • REGIA AUTONOMA TEHNOLOGII PENTRU ENERGIA NUCLEARA – RATEN, Rumunija
 • TECHNICAL UNIVERSITY OF SOFIA, Bulgarija
 • AREXIS SARL, Prancūzija