Roman Voronov

Branduolinių įrenginių saugos laboratorija (17)
Pareigos:
j. m. d.
Kab. nr.:
317-AK
Telefonas:
+37037401945
El. paštas:

Publikacijos

Straipsnis

2019

Alzbutas R. [LEI], Voronov R. [LEI]. Probabilistic safety assessment and human reliability analysis for the Wendelstein 7-X fusion device In: Fusion Engineering and Design. Elsevier, 2019, Vol. 149, 11131811, p. 11. ISSN 0920-3796.

2016

Ušpuras E. [LEI], Rimkevičius S. [LEI], Urbonavičius E. [LEI], Kaliatka A. [LEI], Dundulis G. [LEI], Alzbutas R. [LEI], Stankūnas G. [LEI], Vaišnoras M. [LEI], Vileiniškis V. [LEI], Povilaitis M. [LEI], Kaliatka T. [LEI], Janulionis R. [LEI], Karalevičius R. [LEI], Voronov R. [LEI], Iešmantas T. [LEI], Kačegavičius T. [LEI]. Branduolių sintezės tyrimai Lietuvos energetikos institute In: Energetika. Vilnius: Lietuvos mokslų akademija, 2016, T. 62, Nr. 3, p. 102-123. ISSN 0235-7208.

2015

Alzbutas R. [LEI], Voronov R. [LEI]. Reliability and safety analysis for systems of fusion device In: Fusion Engineering and Design . Oxford: Elsevier, 2015, Vol. 94, p. 31-41. ISSN 0920-3796.

Pranešimas konferencijoje

2015

Alzbutas R. [LEI], Voronov R. [LEI]. RAMI and PSA application for efficiency of fusion device In: 25th European Safety and Reliability Conference (ESREL) 2015 September 7 - 10. Zurich, Switzerland: Taylor & Francis Group, London, 2015, p. 287-295. ISBN 978-1-138-02879-1.

Tarptautiniai projektai

Europos horizontas

1

Projektas „Branduolių sintezės kelrodyje aprašytų veiklų įgyvendinimas vykdant jungtinę EUROfusion konsorciumo narių programą Horizon Europe apimtyje“ (angl. Implementation of activitDaugiau

Horizontas 2020

1

2014 m. sausio 1 d. prasidėjo branduolių sintezės plėtros projektas EUROfusion, kuris koordinuoja branduolių sintezės mokslinių tyrimų veiklą Europoje. Nauja dotacijos sutartis pakeitDaugiau

Septintoji bendroji programa (7BP)

1

Projekto veiklos pradžia – 2013 m. liepos 1 d., trukmė – 36 mėn. Projekto pradiniai partneriai – 28-ios organizacijos iš 18-os Europos šalių, projekte taip pat dalyvavo ir keli asocijDaugiau

2

Europos sintezės plėtros susitarime (ESPS), daugiašaliame Komisijos bei valstybėse narėse ir asocijuotosiose trečiosiose šalyse įsteigtų ar jų vardu veikiančių organizacijų susitarimeDaugiau