LEI mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų perdavimo skyriaus (MTEPIPS) veiklos skatinimas

2014-2020 ES fondų investicijų ženklasCPVA logotipas

2018 m. vasario 7 d. Lietuvos energetikos institutas (LEI) ir viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra (CPVA) pasirašė sutartį vykdyti projektą Nr. 01.2.2-CPVA-K-703-01-0022 „LEI mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų perdavimo skyriaus (MTEPIPS) veiklos skatinimas“.

Pagrindinė projekto metu sprendžiama problema – nepakankamas žinių, technologinių ir inovacinių spendimų komercinimas LEI dėl MTEPIPS personalo trūkstamos kompetencijos. Problemos sprendimui planuojama sustiprinti MTEPIPS šešiais ekspertais – vadybininkais, turinčiais patirties bendradarbiavime su Lietuvos verslu trijose sumaniosios specializacijos kryptyse.

Siektini projekto rezultatai – MTEPIPS išsivystymas iki Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų perdavimo centro, kuriame projekto pabaigoje dirbs 9 darbuotojai, o trečius metus po projekto instituto vykdomo sutarčių su įmonėmis finansinė vertės padidėjimas sieks 60 proc.

 
Kvietimas: 01.2.2-CPVA-K-703-01

Projekto ID: 01.2.2-CPVA-K-703-01-0022

Projekto finansavimo suma: 364 133,24 EUR
Projekto vykdymo trukmė: 3 metai*.

* – Projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos terminas buvo pratęstas iki 2021 m. liepos 31 d., kadangi dėl pasaulinės COVID-19 pandemijos ribojimų projekto vykdytojai negalėjo vykti į Europos šalių institucijas ir realizuoti suplanuotus paslaugų pardavimų vizitus. Išsamiau skaitykite čia.

 
Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo ir vykdomas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ 01.2.2-CPVA-K-703 priemonę „Kompetencijos centrų ir inovacijų ir technologijų perdavimo centrų veiklos skatinimas“.

Projekto vykdytojai

Vardas, pavardė kabinetas tel. nr. el. paštas

Instituto atstovas
 
Rimantas Levinskas 208-AK/330-AK +37037401804 Rimantas.Levinskas@lei.lt

Projekto vykdytojai
 
Mindaugas Milieška 109-LK +37037401895 Mindaugas.Milieska@lei.lt
Aistė Stragienė 330-AK +37037401848 Aiste.Stragiene@lei.lt
Marius Urbonavičius 301-LK +37037401824 Marius.Urbonavicius@lei.lt
Mindaugas Vaišnoras 414-AK +37037401954 Mindaugas.Vaisnoras@lei.lt
Gintautas Poškas 38-BRK +37037401840 Gintautas.Poskas@lei.lt
Agnė Bertašienė 328/1-AK +37037401865 Agne.Bertasiene@lei.lt
Darius Jakimavičius 417-AK +37037401965 Darius.Jakimavicius@lei.lt
Aurimas Lisauskas 103-LK +37037401932 Aurimas.Lisauskas@lei.lt