Organizacijų, skatinančių pažangių energetikos technologijų diegimą, tinklas (OPET-Lietuva)

Projekto programa
Vykdymo laikotarpis
2001 - 2002
Projekto statusas
Baigtas
Projekto lentelė
Projekto svetainė
DB nuoroda

OPET – tai Europos komisijos (EK) 1995 m. įkurtas organizacijų, skatinančių pažangių nebranduolinės energetikos technologijų rinkos plėtotę, Europos Sąjungos ir kitose šalyse tinklas (Organizations for the Promotion of Energy Technologies – Organizacijų, Propaguojančių Energetikos Technologijas, tinklas).
Nuo 1998 m. Lietuvos energetikos institutas yra šio tinklo atstovas Lietuvoje. Šiuo metu OPET tinklas jungia virš 100 įvairių organizacijų iš 44 šalių – ES narių ir kandidačių iš Centrinės bei Rytų Europos, Kipro, Norvegijos, Islandijos, Izraelio, Kinijos, Indijos, Lotynų Amerikos ir kt.
Pagrindinis šio informacinio tinklo uždavinys – naujų, pažangių energetikos technologijų diegimo skatinimas savo šalyse bei visapusiško bendradarbiavimo energetikos tyrimo bei vystymo baruose tarp atskirų šalių plėtotė.
OPET – Lietuva veiklos pagrindinis tikslas – būnant Europos ir kitų šalių organizacijų tinklo nariu propaguoti ir skatinti naujų, pažangių energetikos technologijų diegimą Lietuvoje. Pasinaudojant vietinių bei užsienio šalių ekspertų žiniomis, jų veikla, ryšiais ir patyrimu, OPET – Lietuva stengiasi patenkinti vartotojų, technologijų bei įrenginių gamintojų ir tiekėjų poreikius, susijusius su energijos vartojimo efektyvumo didinimu.

LEI veikla projekte

1. Išleisti vadovai (rekomendacijos) energetinių technologijų diegėjams pagal tris energetikos šakas anglų ir lietuvių kalbomis (2001 m.):

  • Efektyvus energijos naudojimas duonos ir pyrago gaminių pramonėje.
  • Vėjo energetikos vadovas.
  • Sąvartynų dujų naudojimas energetikos reikmėms. Informacija potencialiems investuotojams.

2. Sukurtas Baltijos jūros regiono šalių racionalaus energijos vartojimo ir atsinaujinančių energijos šaltinių technologijos internetinis tinklapis (http:// www.ecd.dk/baltic/index.htm).

3. Išleisti trys elektroniniai informacinių mainų tarp Šiaurės ir Pietų šalių biuleteniai (anglų k.) apie įdiegtas energetines technologijas.

4. Išleisti technologiniai biuleteniai (lietuvių k.):

  • Dujų sektoriaus situacija Lietuvoje ir apskaitos sistemų patikra.
  • Medienos atliekų panaudojimo energijai gaminti technologijų būklė.

Bendra projekto vertė: 18 460 000 EUR (LEI dalis: 214 744 EUR)

Projekto partneriai: 46-ios ES organizacijos

 

 

 

Projekto vykdytojai

Vardas, pavardė kabinetas tel. nr. el. paštas

Instituto atstovas
 
Romualdas Škėma 114-AK +37037401802 Romualdas.Skema@lei.lt

Projekto vykdytojai
 
Vladislovas Algirdas Katinas 207/1-LK +37037401841 Vladislovas.Katinas@lei.lt
Vygandas Gaigalis
Jūratė Valaitienė 121-AK +37037401853 Jurate.Valaitiene@lei.lt
Irena Korsakienė
Antanas Markevičius
Eugenijus Perednis 123-AK +37037401813 Eugenijus.Perednis@lei.lt