Naujos kartos reaktorių saugos įvertinimas (SARGEN_IV)

Projekto programa
Vykdymo laikotarpis
2012.01.01 - 2013.12.31
Projekto statusas
Baigtas
Projekto lentelė
Projekto svetainė
DB nuoroda

Nuo 2012 metų sausio 01 d. iki 2014 metų sausio 01 d. buvo vykdomas tarptautinis ES 7 BP projektas SARGEN-IV, kurio tikslas yra sukurti suderintą Europos šalių metodiką, skirtą ketvirtosios kartos greitųjų neutronų spektro reaktorių, planuojamų pastatyti Europoje, saugai vertinti. Šio projekto koordinatorius yra Radiacinės ir branduolinės saugos institutas (IRSN, Prancūzija), o iš 22 dalyvaujančių ES institucijų projekte dalyvavo ir LEI. Darbo eigoje išnagrinėti šie keturi IV kartos greitųjų reaktorių prototipai:

 1. dujomis aušinamas greitųjų neutronų reaktorius,
 2. skystuoju natriu aušinamas greitųjų neutronų reaktorius,
 3. skystuoju metalu (švinu) aušinamas greitųjų neutronų reaktorius, ir
 4.  švinu – bismutu aušinamas greitintuvo principu veikiantis įrenginys.

Tyrimo metu buvo įvertinti kiekvienai koncepcijai specifiniai saugai svarbūs reiškiniai bei patirtis, įgyta atliekant Fukušimos AE avarijos analizę. Pagal gautus tyrimų rezultatus ir darbo išvadas buvo pasiūlyta preliminari darbų programa ateityje, t. y. parengtas greitųjų neutronų reaktorių saugai skirtų mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros Europoje veiksmų planas.

LEI veikla projekte

LEI dalyvavo projekte vykdomų šių darbo grupių veikloje:

 1. novatoriškų reaktorių saugos įvertinimo metodikų apžvalga;
 2. Europos šalių saugos metodikų bandomasis taikymas, ir
 3. greitųjų neutronų reaktorių saugai skirtų mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros Europoje veiksmų plano išplėtojimas.

Pirmojoje iš minėtų darbo grupių LEI buvo vienos iš užduočių IV kartos reaktorių saugos vertinimas bei tarptautinių dokumentų apžvalga koordinatorius. Kartu su kolegomis iš Belgijos branduolinių tyrimų centro ir Madrido politechnikos instituto LEI mokslininkai atliko tarptautinių novatoriškų reaktorių saugos vertinimą reglamentuojančių dokumentų apžvalgą. Parengtoje ataskaitoje sukaupta informacija apie šiuolaikiškų branduolinių reaktorių saugos įvertinimą, bei integruotą ketvirtosios kartos branduolinių reaktorių saugos vertinimo metodiką. Vykdant darbus antroje darbo grupėje, vadovaujant specialistams iš Vokietijos GRS kompanijos, buvo parengta ataskaita, kurioje pasiūlytos saugos įvertinimo metodikos taikymas buvo aptartas parinktiems pradiniams avariniams įvykiams. Šis darbas leido įvertinti šios metodikos tinkamumą ir parengti rekomendacijas būsimiems mokslo tyrimo projektams, skirtiems skirtingiems IV kartos branduolinių reaktorių prototipams plėtoti. Laboratorijos specialistai parengė ataskaitos skyrių apie ankstyvąjį deterministinės ir fenomenologinės bei tikimybinės saugos analizių taikymą. Deterministinė ir fenomenologinė bei tikimybinė saugos analizė yra sudėtinė analitinių priemonių, sudarančių integruotos saugos vertinimo metodikos (IV kartos branduolinių reaktorių tarptautinio forumo sukurto saugos vertinimo proceso įrankio) dalis. Ši analizė leidžia išryškinti galimas reaktorių avarijų pasekmes ir tuo pačiu sukurti sąlygas jų konstrukcijų patobulinimams. Kartu su partneriais LEI specialistai IV kartos branduolinių reaktorių saugos mokslinių tyrimų srityje identifikavo dar neišspręstus klausimus.

Bendra projekto vertė:  1 293 111,75 EUR (LEI dalis: 18 805 EUR)

Koordinatorius: INSTITUT DE RADIOPROTECTION ET DE SURETE NUCLEAIRE, Prancūzija

Dalyviai:

 • JRC -JOINT RESEARCH CENTRE- EUROPEAN COMMISSION, Belgija
 • GESELLSCHAFT FUR ANLAGEN UND REAKTORSICHERHEIT (GRS) gGmbH, Vokietija
 • TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT, Suomija
 • UJV REZ, a.s., Čekijos Respublika
 • BEL V, Belgija
 • PAUL SCHERRER INSTITUT, Šveicarija
 • AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L’ENERGIA E LO SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE, Italija
 • MAGYAR TUDOMANYOS AKADEMIA KFKI ATOMENERGIA KUTATOINTEZET, Vengrija
 • LIETUVOS ENERGETIKOS INSTITUTAS, Lietuva
 • COMMISSARIAT A L ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES, Prancūzija
 • AREVA NP SAS, Prancūzija
 • ELECTRICITE DE FRANCE, Prancūzija
 • AMEC FOSTER WHEELER NUCLEAR UK LIMITED, Jungtinė Karalystė
 • THE UNIVERSITY OF MANCHESTER, Jungtinė Karalystė
 • KARLSRUHER INSTITUT FUER TECHNOLOGIE, Vokietija
 • HELMHOLTZ-ZENTRUM DRESDEN-ROSSENDORF EV, Vokietija
 • VUJE AS, Slovakija
 • RHEINISCH-WESTFAELISCHE TECHNISCHE HOCHSCHULE AACHEN, Vokietija
 • ANSALDO NUCLEARE SPA, Italija
 • STUDIECENTRUM VOOR KERNENERGIE, Belgija
 • UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID, Ispanija