Gediminas Stankūnas

Branduolinių įrenginių saugos laboratorija (17)
Pareigos:
vyriaus. m. d.
Kab. nr.:
249-AK
Telefonas:
+37037401972

Publikacijos

Straipsnis

2024

Murari A., Rossi R., Craciunescu T., Vega J., Stankūnas G. [LEI], Jet contributors, et al. A control oriented strategy of disruption prediction to avoid the configuration collapse of tokamak reactors In: Nature Communications. Berlin: Nature Portfolio, 2024, Vol. 15, p. 1-19. ISSN 2041-1723.
Schnabel G., Aldama D. L., Bohm T., Fischer U., Kunieda S., Trkov A., Konno C., Capote R., Koning A. J., Breidokaitė S. [LEI], Eade T., Fabbri M., Flammini D., Isolan L., Kodeli I., Košťál M., Kwon S., Laghi D., Leichtle D., Nakayama S., Ohta M., Packer L. W., Oiu Y., Soto S., Sawan M., Schulc M., Stankūnas G. [LEI], Sumini M., Valentine A., Willari R., Žohar A.. FENDL: A library for fusion research and applications In: Nuclear Data Sheets. San Diego: Elsevier, 2024, Vol. 193, p. 1-78. ISSN 0090-3752.
Qiu Y., Ansorge M., Alvarez I., Ambrožič K., Berry T., Stankūnas G. [LEI], Tidikas A. [LEI], et al. Overview of recent advancements in IFMIF-DONES neutronics activities In: Fusion Engineering and Design. Lausanne: Elsevier, 2024, Vol. 210, 114242, p. 1-10. ISSN 0920-3796.
Merkis M., Vajauskas D., Laurikaitienė J., Urbonavičius B. G., Stankūnas G. [LEI], Togobickij B. [LEI], Abakevičienė B., Adlienė D.. Comparison Of Alpha and X-ray Irradiation Effects in nMAG Polymer Gels Used for Dosimetry Applications In: Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, B . Amsterdam: Elsevier, 2024, Vol. 549, 165266, p. 1-6. ISSN 0168-583X.

2023

Van Eester D., Frigione D., Garzotti L., Lomas P., (... Stankūnas G. ...) [LEI], et al. RF Power as Key Contributor to High Performance „Baseline” Scenario Experiments in JET DD and DT Plasmas in Preparation for ITER In: AIP Conference Proceedings 24th Topical Conference on Radio-frequency Power in Plasmas. Annapolis: AIP Publishing, 2023, Vol. 2984, Iss. 1, 030004, p. 1-10. ISSN 0094-243X.
Kim H.-T., Auriemma F., Ferreira J., Gabriellini S., (... Stankūnas G. ...) [LEI], et al. Validation of D–T fusion power prediction capability against 2021 JET D–T experiments In: Nuclear Fusion. Bristol: IOP Publishing, 2023, Vol. 63, 112004, p. 1-21. ISSN 0029-5515, eISSN 1741-4326.
Maslov M., Lerche E., Auriemma F., Belli E., Stankūnas G. [LEI], et al. JET D-T scenario with optimized non-thermal fusion In: Nuclear Fusion. Bristol: IOP Publishing, 2023, Vol. 63, 112002, p. 1-22. ISSN 0029-5515, eISSN 1741-4326.
Hobirk J., Challis C. D., Kappatou A., Lerche E., Stankūnas G. [LEI], et al. The JET hybrid scenario in Deuterium, Tritium and Deuterium-Tritium In: Nuclear Fusion. Bristol: IOP Publishing, 2023, Vol. 63, 112001, p. 1-27. ISSN 0029-5515, eISSN 1741-4326.
Wyss I., Murari A., Spolladore L., Peluso E., Gelfusa M., Stankūnas G. [LEI]. Comparison of a fast low spatial resolution inversion method and peaking factors for the detection of anomalous radiation patterns and disruption prediction In: Fusion Engineering and Design. Lausanne: Elsevier, 2023, Vol. 193, 113625, p. 1-6. ISSN 0920-3796, eISSN 1873-7196.

Pranešimas konferencijoje

2023

Togobickij B. [LEI], Stankūnas G. [LEI]. Feasibility study of neutron spectra calculations for irradiation of materials using MCNPX in the NEAR station at CERN/n_TOF facility In: Book of abstracts 3rd CERN Baltic conference (CBC 2023), 9-11 October 2023, Riga technical university. Riga : Riga technical university, 2023, p. 5-5..
Merkis M., Adlienė D., Vajauskas D., Laurikaitienė J., Urbonavičius G., Stankūnas G. [LEI], Togobickij B. [LEI], Abakevičienė B.. Comparison of alpha and X-ray irradiation effects in polymer gels used for dosimetry applications In: 21st international conference on radiation effects in insulators, REI-21: Sep.3 (Sun) - 8 (Fri), 2023, Fukuoka, Japan: book of abstracts. Fukuoka: Kyushu University, 2023, PA79, p. 176-176..
Togobickij B. [LEI], Slavickas A. [LEI], Povilaitis M. [LEI], Stankūnas G. [LEI]. Validation of bwr mox fuel assembly model for mcnp6 In: Proceedings of the 2023 30th International Conference on Nuclear Engineering ICONE30 . Kyoto: The Japan Society of Mechanical Engineers, 2023, p. 1-5..
Breidokaitė S. [LEI], Stankūnas G. [LEI]. Dose rate assessment for tungsten in divertor and breeding blanket armour structures for EU DEMO In: 19th International Conference on Plasma-Facing Materials and Components for Fusion Applications 22 to 26 May 2023 LVR Landesmuseum Bonn. Hamburg: Forschungszentrum Jülich, 2023, p. Poster ID: 163 ..

2021

Breidokaitė S. [LEI], Stankūnas G. [LEI]. Wcll and hcpb models activity comparison of divertor reflector and linear plates In: The 17th International Conference of Young Scientists on Energy and Natural Sciences Issues (CYSENI 2021) Kaunas, Lithuania, May 24-28, 2021. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2021, p. 447-447. ISSN 1822-7554.
Tidikas A. [LEI], Stankūnas G. [LEI]. Tritium Production in Activated IFMIF-DONES HFTM In: In 28th IAEA Fusion Energy Conference (FEC2020), 12 May 2021, IAEA (virtual). Vienna: International Atomic Energy Agency (IAEA), 2021, p. 747..

2020

Stankūnas G. [LEI], Tidikas A. [LEI], Qui Y.. Application of ADVANTG Code for the SDDR Calculations on IFMIF-DONES Target Assembly and HFTM In: Book of abstracts 31st Symposium on Fusion Technology (SOFT2020) 20TH-25TH September 2020, Virtual Edition. RBI, 2020, p. 112..

2017

Tidikas A. [LEI], Stankūnas G. [LEI]. Influence of breeder blanket module size variation on neutron activation inventories In: The 14th International Conference of Young Scientists on energy Issues (CYSENI 2017), Kaunas, Lithuania, May 25-26, 2017. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2017, p. 200-205. ISSN 1822-7554.

2016

Litaudon X., Stankūnas G. [LEI]. Overview of the JET results in support to ITER In: 26th IAEA Fusion Energy conference 17-22 October 2016. Kyoto, Japan: IAEA, 2016, p. 1-19..
Tidikas A. [LEI], Stankūnas G. [LEI]. Neutron activation in water cooling systems of nuclear fusion devices In: 13th Annual international conference of young scientists on energy issues (CYSENI 2016), Kaunas, Lithuania, May 26–27, 2016. Kaunas: LEI, 2016.. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2016, p. 332-340. ISSN 1822-7554.

Mokslo populiarinimo straipsnis

2020

Augutis J. [LEI], Babilas E. [LEI], Dundulis G. [LEI], Kaliatka A. [LEI], Kaliatka T. [LEI], Krikštolaitis R. [LEI], Martišauskas L. [LEI], Rimkevičius S. [LEI], Pabarčius R. [LEI], Povilaitis M. [LEI], Stankūnas G. [LEI], Urbonas R. [LEI], Urbonavičius E. [LEI]. Scientific inheritance of Eugenijus Ušpuras In: Kerntechnik. Munchen: Carl Hanser Verlag, 2020, Vol. 85, Iss. 2, p. 72-81. ISSN 0932-3902.

Tarptautiniai projektai

Europos horizontas

1

Didinant lengvojo vandens branduolinių reaktorių saugą skirtą naujoms eksploatavimo sąlygoms, kurios sąlygoja branduolinių reaktorių integravimą į įvairesnį energijos derinį, kelia daDaugiau

2

Projektas „Branduolių sintezės kelrodyje aprašytų veiklų įgyvendinimas vykdant jungtinę EUROfusion konsorciumo narių programą Horizon Europe apimtyje“ (angl. Implementation of activitDaugiau

Horizontas 2020

1

2014 m. sausio 1 d. prasidėjo branduolių sintezės plėtros projektas EUROfusion, kuris koordinuoja branduolių sintezės mokslinių tyrimų veiklą Europoje. Nauja dotacijos sutartis pakeitDaugiau

Septintoji bendroji programa (7BP)

1

Nuo 2012 metų sausio 01 d. iki 2014 metų sausio 01 d. buvo vykdomas tarptautinis ES 7 BP projektas SARGEN-IV, kurio tikslas yra sukurti suderintą Europos šalių metodiką, skirtą ketvirDaugiau

2

Europos sintezės plėtros susitarime (ESPS), daugiašaliame Komisijos bei valstybėse narėse ir asocijuotosiose trečiosiose šalyse įsteigtų ar jų vardu veikiančių organizacijų susitarimeDaugiau

TATENA

1

Branduolinė energija atlieka esminį vaidmenį kovojant su pasaulinės klimato kaitos grėsme, kuri vis dažniau priskiriama dėl iškastinio kuro naudojimo. Dalijimosi energija sudaro apie Daugiau

COST

1

Projekto aprašas Naujausi eksperimentai su didelio intensyvumo lazeriais parodė rekordinę alfa dalelių gamybą apšvitinant boro-vandenilio taikinius. Tai atveria kelią visiškai naujieDaugiau