Produktų ir procesų projektavimas energetikai taupiems technologiniams įrenginiams, veikiantiems intelektinių prietaisų terpėje (DEMI)

Projekto programa
Vykdymo laikotarpis
2010.02.01 - 2013.01.31
Projekto statusas
Baigtas
Projekto lentelė
DB nuoroda

Projekto įgyvendinimo laikotarpis 2010–2013 m. Pagrindinis projekto tikslas yra papildyti esamas produktų ir procesų projektavimo sistemas naujomis funkcijomis, kurios leistų inžinieriams projektuoti energetiškai efektyvius ir ekologiškai optimalius atskirus gamybinius procesus. Tai leistų išplėsti monitoringo ir sprendimų priėmimo galimybes suprojektuotiems ir įdiegtiems procesams bei padėtų minimizuoti/optimizuoti gamybinių procesų ir įrenginių poveikį aplinkai per visą jų gyvavimo laikotarpį. Įgyvendinus projektą buvo sukurta bendroji metodika ir esamoms projektavimo sistemoms lengvai pritaikomi šie informacinių ir komunikacinių technologijų komponentai:

 • Energinių sąryšių selektoriai (angl. k. „Energy Dependency Selector“), skirti priešprojektinei analizei ir leidžiantys pasirinkti įrenginį (įtaisą), kuris tenkins ir gamybinius, ir energinio efektyvumo reikalavimus per visą projektuojamo proceso ar produkto gyvavimo ciklą.
 • Energijos monitoringo sistema (angl. k. „Energy Monitoring Setup“), skirta projektuoti ir parinkti aplinkos intelektu paremtas technologijas ir kitas matavimo sistemas, užtikrinančias įdiegto gamybinio proceso energinį efektyvumą.
 • Energijos analizatorius (angl. k. „Energy Analyser“), vykdantis gamybinio proceso ir įrangos energinio efektyvumo optimizaciją.
 • Energijos simuliatorius (angl. k. „Energy Simulator“), skirtas modeliuoti gamybinių procesų ir įrangos projektavimo variantus ir įvertinti jų energijos sąnaudas.

LEI veikla projekte

LEI dalis projekte – energijos sąnaudų ir energetinių procesų modeliavimas ir skaičiavimai:

1) sudaryti energijos sąnaudų skaičiavimo matematiniai modeliai (algoritmai) numatytiems pramonės trims technologiniams procesams – po 1 kiekvienam procesui;

2) sudaryti programiniai moduliai buvo suprogramuoti patogioje darbui programinėje aplinkoje (MatLab Simulink, Excel, Visual Basic ar pan.);

3) su programiniais moduliais atlikti technologinių procesų patobulintų variantų energijos sąnaudų skaičiavimai.

Bendra projekto vertė: 3 724 269 EUR (LEI dalis: 192 960 EUR)

Koordinatorius: FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION, Ispanija

Dalyviai:

 • INSTITUT FÜR ANGEWANDTE SYSTEMTECHNIK BREMEN GMBH, Vokietija
 • VOLKSWAGEN AG, Vokietija
 • MOLDWARE GMBH, Vokietija
 • SISTEPLANT SL, Ispanija
 • FUNDICIONES DEL ESTANDA SA, Ispanija
 • LIETUVOS ENERGETIKOS INSTITUTAS, Lietuva
 • IVL SVENSKA MILJOEINSTITUTET AB, Švedija
 • MB AIR SYSTEMS LIMITED, Jungtinė Karalystė

Projekto vykdytojai

Vardas, pavardė kabinetas tel. nr. el. paštas

Instituto atstovas
 
Romualdas Škėma 114-AK +37037401802 Romualdas.Skema@lei.lt

Projekto vykdytojai
 
Vygandas Gaigalis
Jūratė Valaitienė 121-AK +37037401853 Jurate.Valaitiene@lei.lt
Irena Korsakienė
Arturas Klementavičius 322-AK +37037401937 Arturas.Klementavicius@lei.lt
Robertas Alzbutas 317-AK +37037401945 Robertas.Alzbutas@lei.lt
Tomas Iešmantas
Rolandas Urbonas 406-AK +37037401832 Rolandas.Urbonas@lei.lt