Pažangios energetikos sistemos Europos vientisumo didinimui (ENERGY 4 COHESION)

Projekto programa
Vykdymo laikotarpis
2006.01.01 - 2008.06.30
Projekto statusas
Baigtas
Projekto lentelė
Projekto svetainė

Pagrindinis projekto tikslas – įvertinti 8-ių atrinktų Europos sąjungos šalių Regionų potencialias decentralizuotų energijos gamybos šaltinių plėtros galimybes, panaudojant ES Struktūrinių ir Sanglaudos Fondų lėšas. Projekto vykdymo metu įvertinta 6-ių šalių (projekto dalyvių) patirtis naudojant ES Struktūrinių bei Sanglaudos Fondų lėšas, jų panaudojimo efektyvumą. Įvertinta šių Fondų panaudojimo įtaka į Atsinaujinančių energijos šaltinių plėtrą bei plėtros perspektyva. Padedant projekto Strateginiams Partneriams (EURADA, WWF, REC, UNEP, URBIS, kitiems) išnagrinėta ir įvertinta ES politika, skatinant Regionų vystymąsi, mažinant ekonominio išsivystymo skirtumus tarp Regionų, skatinant Atsinaujinančių energijos šaltinių plėtrą regionuose.

Projekte dalyvavo 8 atrinkti regionai: Zlin Regionas (Čekija), Velky Kirtis (Slovakia), Powiat Nowa Sol (Lenkija), Saaremaa Island (Estija), Limbazi (Latvija), Kauno Regionas (Lietuva), Prefecture of Euros (Graikija), Locride (Italija).

Baigiant projektą apibendrinta 8-nių Europos šalių Regionų energetinių sektorių plėtros programos ir paruoštos gairės, kurios galės būti naudingos kitiems, mažiau išsivysčiusiems Europos sąjungos šalių regionams.
Projekto rezultatai pristatyti 8-niuose nacionaliniuose seminaruose, taip parengtas bendras leidinys, kuris išverstas į 8 kalbas.

LEI veikla projekte

 • Projekto vykdymo metu surinkta informacija apie Kauno Regiono, esamą energetikos sektoriaus padėtį (esami energetiniai pajėgumai, energijos gamyba bei vartojimas).
 • Įvertinta energijos vartojimo gyvenamuose namuose efektyvumas, taupymo galimybės. Surinktos informacijos pagrindu atlikta Kauno regiono „SWOT“ analizė, parengta regiono energetikos sektoriaus plėtros vizija, nustatytos regiono plėtros prioritetinės vystymosi kryptys.
 • Paruošta bendra Kauno Regiono energetikos sektoriaus plėtros strategija.

Bendra projekto vertė: 1 196 407 EUR

Koordinatorius: WIP GmbH & Co Planungs-KG, Vokietija

Partneriai:

 • European Renewable Energy Council, Belgija
 • ENVIROS s.r.o., Čekija
 • Archimedes Foundation, Estija
 • BASE Deutschland GmbH, Vokietija
 • AGRICULTURAL UNIVERSITY OF ATHENS, Graikija
 • Geonardo Environmental Technologies Ltd, Vengrija
 • ETA, Energia, Trasporti, Agricoltura srl, Italija
 • Ekodoma, Latvija
 • Lithuanian Energy Institute, Lietuva
 • Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A., Lenkija
 • SEGI – AT Sp. z o.o., Lenkija
 • Energy Centre Bratislava, Slovakija

Projekto vykdytojai

Vardas, pavardė kabinetas tel. nr. el. paštas

Instituto atstovas
 
Romualdas Škėma 114-AK +37037401802 Romualdas.Skema@lei.lt

Projekto vykdytojai
 
Vygandas Gaigalis
Kazys Marcinauskas 114/1-AK +37037401852
Juozas Vytautas Žiugžda
Stanislovas Vrubliauskas Stanislovas.Vrubliauskas@lei.lt
Rolandas Urbonas 406-AK +37037401832 Rolandas.Urbonas@lei.lt