Subalansuotas vėsinimas (KeepCool). Pastatų vėsinimo užtikrinimas – ,,subalansuoto vėsinimo“ skatinimas pastatų eksploatavimo sektoriuje

Projekto programa
Vykdymo laikotarpis
2005.01.01 - 2007.02.28
Projekto statusas
Baigtas
Projekto lentelė

Pagal ES pateiktą informaciją tikimasi, kad pastatuose oro kondicionavimo plotai nuo 1990 iki 2020 m. padidės keturis kartus. Nepaisant šių nerimą keliančių perspektyvų energijos efektyvumo politika Europoje yra nukreipta į pastatų vėsinimą. Efektyvūs energijos panaudojimo įrenginiai ir subalansuoto aušinimo technologijos sunkiai skverbiasi į rinką.
Projekto tikslas yra įgyvendinti tokią veiklą, kuri sumažintų didėjančius neigiamus pastatų aušinimo poreikius, didėjant subalansuoto aušinimo rinkos plėtrai ir technologijoms.
Pirminis subalansuoto aušinimo apibūdinimas turėtų apimti sekančius elementus: šilumos poreikių ir elektros suvartojimo mažinimas tuo pačiu didinant atsinaujinančių energijos šaltinių energiją.
Numatomos priemonės skirtos naujiems ir jau esamiems pastatams (viešas ir privatus sektorius). Investiciniame procese pastatų savininkai yra varomoji jėga. Projekto tikslas yra įtikinti pastatų savininkus subalansuoto aušinimo nauda, kuri pasireikš skleidžiant jau egzistuojančias technologijas, žinias ir priemones.
Papildomas projekto tikslas yra remti bendradarbiavimą tarp subalansuoto aušinimo sprendimų ir politinių dokumentų, leidžiančių greitesnį subalansuoto aušinimo skverbimąsi į rinką.

LEI veikla projekte

LEI dalyvavo 4-iuose darbo paketuose:
1 darbo pakete buvo surinkta ir pateikta visa pastatų subalansuoto aušinimo Europos šalyse esama dabartinė padėtis.
2 darbo paketas pateikė visas galimas priemones. Galutinėje ataskaitoje pateiktas priemonių rinkinys įgyvendinant „subalansuotą aušinimą“.
3 darbo paketas apėmė rinkos ir informacijos skleidimo veiklą.
Įgyvendinant darbo paketą (išskyrus paskutinę konferenciją) visa veikla buvo vykdoma nacionaliniame lygyje. Seminarai, susitikimai „akis į akį“ ir pirminiai projektai. Sukurtas pagrindinių dalyvių tinklalapis.
4 darbo paketas apėmė sąsajas su politikos priemonėmis, kurios papildo rinką ir žinias, pagreitina subalansuoto aušinimo skverbimosi į rinką būdus ir technologijas.

Bendra projekto vertė: 722 086 EUR (LEI dalis: 20 000 EUR)

Koordinatorius: Austrijos energetikos agentūros (Energieverwertungsagentur, the Austrian Energy Agency (E.V.A.) atstovas p. Fritz Unterpertinger

Projekto partneriai:

  • National Industrial Fuel Efficiency Service Limited (NIFES), Jungtinė Karalystė
  • Zentrum für Zukunftsenergiesysteme e.V. (ZES e.V), Vokietija
  • Arbeitsgemeinschaft ERNEUERBARE ENERGIE, Institute for Sustainable Technologies (AEE INTEC), Austrija
  • Swedish Energy Agency (STEAM), Švedija
  • Centro de Estudos em Economia da Energia, dos Transportes e do Ambiente (CEEETA), Portugalija
  • Politecnico di Milano, Dipartimento di Energetica, (eERG), Italija
  • Sociedad para el Desarrollo Energeticode Andalucia, S.A. (SODEAN), Ispanija
  • Lietuvos energetikos institutas (LEI), Lietuva

Projekto vykdytojai

Vardas, pavardė kabinetas tel. nr. el. paštas

Instituto atstovas
 
Eugenijus Perednis 123-AK +37037401813 Eugenijus.Perednis@lei.lt

Projekto vykdytojai
 
Vladislovas Algirdas Katinas 207/1-LK +37037401841 Vladislovas.Katinas@lei.lt
Petras Vaitiekūnas
Antanas Markevičius
Juozas Savickas
Marijona Tamašauskienė 207-LK +37037401842 Maryte.Tamasauskiene@lei.lt
Andrius Kavaliauskas