Misija:
Būti aukščiausios kvalifikacijos ekspertu mokslo, inžinerijos, metrologijos, energetikos objektų saugos ekonomikos klausimais, susijusiais su tvaria Lietuvos energetikos plėtra.
  select language:  lietuvių  |    english
Naujienos

2015/11/20
Finansuojamas Baltijos jūros regiono programos 2014-2020 projektas „Baltic Energy Areas – A Planning Perspective“ (BEA-APP)

2015/11/17
EUROSAFE Tribune cituoja LEI mokslininkus – tarptautinių projektų dalyvius

2015/11/16
Kraujo donorystės diena LEI

2015/11/11
Asociacijos „Santakos slėnis“ visuotinis narių ir valdybos susirinkimas

2015/11/09
LMA skelbia tikrųjų narių specialybių laisvasias vietas ir kandidatų joms užimti iškėlimo tvarką

2015/11/09
Lietuvos energetikos institutas skelbia valstybės materialiojo turto nuomos viešąjį konkursą

2015/11/05
W7-X eksperimentinis reaktorius atvers naujas galimybes branduolių sintezės tyrimuose

2015/11/04
Svečiai iš Lenkijos Branduolinės chemijos ir technologijos instituto

2015/11/03
Pavojingų atliekų tvarkytojų asociacijos atstovų vizitas LEI

2015/11/03
AB LITGRID leidžiamas spalio mėn. leidinys „Žvilgsnis į energetiką“

2015/10/30
Projektas „SmaRTGas Baltic"

2015/10/29
2015 metų Lietuvos mokslo premijų konkursui pateiktų darbų sąrašas

2015/10/26
LEI Priežiūros tarybos posėdis

2015/10/26
Ruduo LEI kieme

2015/10/22
„Lietuvos mokslo akademijos žinios" Nr.4

2015/10/21-22
Projekto „BRILLIANT“ 3-čio darbo paketo partnerių susitikimas

2015/10/21
Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos studentai LEI

2015/10/21
Azerbaidžano Ekonomikos ir pramonės ministerijos atstovų vizitas LEI

2015/10/21
Lietuvoje organizuotas seminaras „Panaudoto branduolinio kuro ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymas“ – itin sėkmingas

2015/10/16
Habil. Dr. Antano Pedišiaus jubiliejiniai skaitymai

2015/10/15
Lietuvos energetikos institutas skelbia konkursą eiti mokslo darbuotojų pareigas

2015/10/09
Vilniaus Jėzuitų gimnazijos mokiniai LEI

2015
Starmaker

2015
Naujienų archyvas

Renginiai

Institute

2015/11/30
Iš valstybės subsidijų finansuojamo projekto „Kompleksinis radiacinės taršos susidarymo, jos poveikio ir sklaidos, nutraukiant RBMK-1500 reaktorių eksploataciją bei saugant ir šalinant radioaktyviąsias atliekas, tyrimas“ gynimas

2015/12/01
Iš valstybės subsidijų finansuojamo projekto „Lietuvos upių ekstremalių hidrologinių reiškinių tyrimai“ gynimas

2015/12/02
Iš valstybės subsidijų finansuojamo projekto „Geriausio įverčio metodo taikymas atliekant termohidraulinių procesų analizę branduoliniuose ir termobranduoliniuose įrenginiuose“ gynimas

2015/12/03
Seminaras „Lietuvos elektros energetikos dabartis ir perspektyvos“

2015/12/04
Kęstučio Biekšos daktaro disertacijos „Žaliųjų gyvenviečių energetinio ūkio modelis“ (04S) gynimas

2015/12/04
Iš valstybės subsidijų finansuojamo projekto „Dujų srautų maišymosi ir jų sąveikos su struktūrizuotais paviršiais tyrimas siekiant efektyviai ir mažiausiai teršiant aplinką panaudoti biokurą šiluminiuose įrenginiuose“ gynimas

2015/12/08
Lietuvos energetikos instituto Mokslo tarybos posėdis

2015/12/18
Aldonos Jurgelėnaitės daktaro disertacijos „Lietuvos upių vandens šiltojo metų laikotarpio terminis režimas ir jo prognozė klimato kaitos sąlygomis“ (04T) gynimas

Lietuvoje

2015/11/26
LMA seminaras-diskusija „Elektros rinka Lietuvoje pradėjus veikti jungtims su Švedija ir Lenkija“

2015/11/27
H2020 projekto „BRILLIANT“ susitikimas (Vilnius)

2015/12/02
Seminaras „Branduolinės energetikos vaidmuo šalies vystymesi“ (Vilnius)

2015/12/08
LMA ir KAM seminaras „Kibernetinis saugumas“

2016/03/15-17
Intensyvūs branduolinės inžinerijos kursai KTU – registracija nuo 2015-11-11

Užsienyje

2015-2016
Programos "Horizontas 2020" renginiai

2015/11/24-25
Central & Eastern Europe Nuclear New Build Congress 2015

2015/11/30
International Conference on Advancing the Global Implementation of Decommissioning and Environmental Remediation Programmes (TATENA) – call for papers

2015/11/30
12th International Conference on Heat Transfer, Fluid Mechanics and Thermodynamics (HEFAT2016) – call for papers

2016/02/08-11
MIIFED-IBF 2016 Fusion Energy Congress, Monaco

2016/03/22-24
7th International Renewable Energy Congress (IREC 2016)

2016/04/17-20
International Congress on Advances in Nuclear Power Plants (ICAPP) 2016

2016/05/23-26
15 Minsk International Forum on Heat and Mass Transfer

2016/05/25-27
10th International Conference on Risk Analysis

2016/06/5-6
11th International Conference of the Croatian Nuclear Society - HND

2016/06/06-07
The 2016 New Nuclear International Conference

2017/06/12-16
9th World Conference on Experimental Heat Transfer, Fluid Mechanics and Thermodynamics

Vykdomi projektai

Mokslo ir tyrimų atvira prieiga (MITAP)

Inovatyvaus verslo kūrimo skatinimas (INOVEKS)

INOVEKS tinklapis

Adresas

Breslaujos g. 3, LT-44403 Kaunas
Telefonas 8 37 401801
Faksas 8 37 351271
El. Paštas rastine@lei.lt

Darbo laikas

I-IV. 07.30 val. - 16.30 val.
V.     07.30 val. - 15.15 val.

 

 

Lankytojų nuo 2005 11 01: 497062

© Lietuvos energetikos institutas, 2005-2015. Visos teisės saugomos.
Valstybės biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 11195521 | PVM kodas LT119552113