Europos branduolių sintezės plėtros susitarimas EFDA (EURATOM-LEI asociacija)

Projekto programa
Vykdymo laikotarpis
2007.01.01 - 2013.12.31
Projekto statusas
Baigtas
Projekto lentelė

Europos sintezės plėtros susitarime (ESPS), daugiašaliame Komisijos bei valstybėse narėse ir asocijuotosiose trečiosiose šalyse įsteigtų ar jų vardu veikiančių organizacijų susitarime, kuriame, inter alia, apibrėžiamas tolesnių sintezės technologijų tyrimų asocijuotosiose organizacijose ir pramonėje pagrindas, JET įrenginių naudojimas ir Europos indėlis į tarptautinį bendradarbiavimą.

LEI veikla projekte

Lietuvos energetikos instituto Branduolinių įrenginių saugos laboratorijos mokslininkai pradėjo tyrimus branduolių sintezės tyrimų srityje dar 2006 m. ir šiuose tyrimuose sėkmingai pritaiko iki to laiko sukauptą patirtį vykdant branduolinių elektrinių saugos tyrimus. Branduolių sintezės tyrimai aktyviai vykdomi visame pasaulyje: Vokietijoje, Greifsvalde, eksploatuojamas stelaratoriaus tipo įrenginys Wendelstein 7-X, o Prancūzijoje, Cadarache, buvo statomas didžiausias eksperimentinis įrenginys ITER. Vykdant W 7-X įrenginio saugos pagrindimo ir struktūrinio vientisumo vertinimo darbus aktyviai dalyvavo LEI BĮSL mokslininkai.

Projektuojant demonstracinį branduolių sintezės reaktorių DEMO, jau šiame etape reikėjo, kad būtų užtikrintas šio įrenginio saugumas. LEI BĮSL mokslininkai aktyviai prisidėjo prie DEMO reaktoriaus saugos vertinimo. Lietuvos energetikos instituto Branduolinių įrenginių saugos laboratorijos mokslininkai įgavo patirties ir vykdo branduolių sintezės įrenginių saugos vertinimą, struktūrinę ir stipruminę analizę, įrangos patikimumo tyrimus ir neutronų pernašos tyrimus.

LEI BĮSL mokslininkų intensyviai atliekamų branduolių sintezės reaktoriuose DD ir DT reakcijų metu susidarančių neutronų, jų sąveikos su medžiagomis ir sukelto aktyvumo bei dalijimosi šilumos ir dozės galios procesų tyrimų duomenys yra ir bus aktualūs eksploatuojant ir projektuojant europinius branduolių sintezės įrenginius JET, ITER ir DEMO.

Bendra projekto vertė:  EUR (LEI dalis:  EUR)

Užsakovas: Europos Komisija

Partneriai:

  • Lietuvos energetikos institutas
  • Vilniaus universiteto Teorinės fizikos ir astronomijos institutas