Priėmimas į doktorantūros studijas

Kviečiame studijuoti perspektyviose Žaliojo kurso tematikose su galimybe įsidarbinti.

Lietuvos energetikos institutas kviečia studentus, įgijusius magistro laipsnį matematikos, fizikos, chemijos, energetikos, termoinžinerijos, medžiagų inžinerijos, elektros inžinerijos, mechanikos, aplinkos inžinerijos, gamtos mokslų, ekonomikos kryptyse prisidėti prie Žaliojo kurso tikslų įgyvendinimo ir stoti į doktorantūros studijas energetikos ir termoinžinerijos, aplinkos inžinerijos ir ekonomikos mokslo kryptyse.


Konkursas vyks birželio mėn. Sekite naujienas mūsų svetainėje ir socialiniuose tinkluose.


Disertacijų tyrimų tematikos 2024 m.

Energetikos ir termoinžinerijos mokslo kryptis (T 006)
Doktorantūros teisė suteikta Kauno technologijos universitetui su Lietuvos energetikos institutu
Tematikos pavadinimas Galimi moksliniai vadovai Finansavimo šaltinis
Naujų branduolinių įrenginių patikimumo tyrimas ir galimų pavojų tikimybinis saugos vertinimas mažinant ekstremalių įvykių riziką Dr. Robertas Alzbutas Valstybės finansuojama
Energetikos infrastruktūros saugos dinamikos ir galimų rizikingų įvykių duomenų analitika bei tikimybinis vertinimas Dr. Robertas Alzbutas Valstybės finansuojama
Granuliuoto biokuro dinamikos ir degimo procesų skaitinis tyrimas diskrečiųjų elementų metodu Dr. Algis Džiugys Valstybės finansuojama
Biomasės pirolizės proceso karšto skysčio aplinkoje teorinis ir skaitinis tyrimas Dr. Algis Džiugys Valstybės finansuojama
Šilumos ir masės procesų tyrimas molekulinės dinamikos metodais Dr. Algis Džiugys Valstybės finansuojama
Plazmoje vykstančių procesų tyrimai apdorojant įvairių rūšių atliekas ir jas perdirbant į vertingas kompozicines medžiagas bei dujas Dr. Viktorija Grigaitienė Valstybės finansuojama
Sintetinių dujų gamyba ir saugojimas skaidant organinės kilmės atliekas plazmocheminiu būdu ir procesų tyrimai Dr. Žydrūnas Kavaliauskas Valstybės finansuojama
Plazmos srovės parametrų įtaka keramikos kompozitų dangų formavimui ir savybėms Dr. Liutauras Marcinauskas Valstybės finansuojama
Kenksmingų kietųjų dalelių valymo veikiant garsu skaitiniai tyrimai Dr. Edgaras Misiulis Valstybės finansuojama
Skaitiniai reaguojančių ir nereaguojančių turbulentinių srautų struktūrų ir sąveikų juose tyrimai Dr. Mantas Povilaitis Valstybės finansuojama
Inovatyvaus biomasės savybių, lemiančių jo panaudojimo efektyvumą termokonversijos procesuose, nustatymo metodo, pagrįsto nedestruktyvia biomasės vaizdų analize, ištyrimas ir praktinis pritaikymas Dr. Marius Praspaliauskas Valstybės finansuojama
Energetikos sistemų integravimo tyrimai išmaniems klimatui neutraliems miestams Dr. Sigitas Rimkevičius Valstybės finansuojama
Trinties pasipriešinimo mažinimo tyrimas virimo krizės sąlygomis Dr. Raminta Skvorčinskienė Valstybės finansuojama
Neutronų šaltiniuose ir greitintuvų įrenginiuose vykstančių neutronų pernešimo ir radiacinių procesų tyrimas Dr. Gediminas Stankūnas Valstybės finansuojama
Dekarbonizuotos energijos didinimas pastatuose su šilumos siurbliais Dr. Giedrė Streckienė Valstybės finansuojama
Tarpfazinės sąveikos tyrimai Dr. Marijus Šeporaitis Valstybės finansuojama
Šaltos nepusiausvirosios plazmos taikymo metanacijos procesui tyrimas Dr. Andrius Tamošiūnas Valstybės finansuojama
Branduolių sintezės principu veikiančiuose įrenginiuose vykstančių procesų tyrimai ir saugos vertinimas Dr. Egidijus Urbonavičius Valstybės finansuojama
Šilumos generavimo, naudojant aliuminio ir aliuminio pagrindo lydinių reakcijas su vandeniu, tyrimas Dr. Marius Urbonavičius Valstybės finansuojama
Pastatų dekarbonizavimo energinio efektyvumo ir optimizavimo tyrimai Dr. Kęstutis Valančius Valstybės finansuojama
Metano pirolizės procesų, skirtų vandenilio gamybai, optimizavimas, panaudojant inovatyvius nanokatalizatorius, gautus naudojant aplinkai draugiškas sintezės technologijas Dr. Šarūnas Varnagiris Valstybės finansuojama
Mikrodalelių elgsenos ir srauto dinamikos mikrofluidiniuose įrenginiuose tyrimas Dr. Paulius Vilkinis Valstybės finansuojama
Aplinkos inžinerijos (T 004) mokslo kryptis
Doktorantūros teisė suteikta Kauno technologijos universitetui su Vytauto Didžiojo universitetu ir Lietuvos energetikos institutu
Tematikos pavadinimas Galimi moksliniai vadovai Finansavimo šaltinis
Tvenkinių hidrodinaminių ir nešmenų pernašos procesų dėsningumų tyrimai Dr. Darius Jakimavičius Valstybės finansuojama
Žemės dangos pokyčių įtaka upių hidrologiniams procesams praeityje ir klimato kaitos sąlygomis Dr. Diana Meilutytė-Lukauskienė Valstybės finansuojama
Dirvožemio sunkiųjų metalų nanofitoremediacija naudojant energetinius augalus Dr. Marius Praspaliauskas Valstybės finansuojama
Metalais užteršto dirvožemio fitoremediacijos efektyvumo didinimas ir dirvožemio kokybės atkūrimas taikant aplinkai draugiškus biologinius priedus Dr. Jūratė Žaltauskaitė Valstybės finansuojama
Ekonomikos (S 004) mokslo kryptis
Doktorantūros teisė suteikta Kauno technologijos universitetui su Klaipėdos universitetu ir Lietuvos energetikos institutu
Tematikos pavadinimas Galimi moksliniai vadovai Finansavimo šaltinis
Ekonominės raidos tyrimai klimato kaitos kontekste Dr. Arvydas Galinis Valstybės finansuojama

Priėmimo taisyklės


Stojantieji į doktorantūrą turi pateikti šiuos dokumentus:

 • Prašymą*, kuriame nurodyta mokslo kryptis, tematika ir finansavimo forma;
 • magistro arba jį atitinkančios kvalifikacijos mokslo baigimo diplomo su jo priedėlio kopijas. Jei išsilavinimo dokumentai išduoti užsienio institucijose, stojantysis turi pateikti akademinės kvalifikacijos pripažinimo dokumentą (išsilavinimo dokumentų pripažinimą vykdo Studijų kokybės vertinimo centras https://www.skvc.lt/ );
 • gyvenimo aprašymą;
 • mokslo krypties, į kurią stojama, dviejų mokslininkų rekomendacijas (jei reikalaujama mokslo kryptyje – tyrimų tematikos, į kurią kandidatuojama, mokslinio vadovo rekomendacija). Rekomendacijos turi būti parengtos taip pačiais kalendoriniais metais, kada yra teikiamas stojimo prašymas, be to rekomendacijoje turi būti aiškiai nurodyta institucija ir mokslo kryptis į kurią rekomenduojamas asmuo;
 • mokslo darbų sąrašą (sąrašas pateikiamas pilnu bibliografiniu aprašu) ir jų kopijas, o jei tokių darbų nėra – mokslinį referatą**, kurio tema suderinta su prašyme nurodyta disertacijos tematika (jei kandidatuojama į dvi tematikas turi būti pateikiami du atskiri moksliniai referatai);
 • paso asmens duomenų puslapio arba asmens tapatybės kortelės kopiją;
 • IELTS, TOEFL, CEFR ar kitos kompetentingos institucijos ne anksčiau nei prieš 2 metus išduotą pažymą, įrodančią pasiektą anglų kalbos lygį; pažymos pateikti nereikia tuo atveju, jei vietoje jos stojantysis pateikia:
  • pirmosios arba antrosios pakopos diplomo priedėlį (arba kitą baigtos aukštosios mokyklos išduotą dokumentą), kuriame nurodyta, kad ne mažiau kaip pusė diplomo priedėlyje nurodytų kreditų yra įgyti anglų kalba;
  • pirmosios arba antrosios pakopos diplomo priedėlį, kuriame nurodyta, kad stojantysis studijavo anglų kalbos studijų dalyką ir nurodytas pasiektas anglų kalbos lygis;
 • Kitus svarbius dokumentus (kursų baigimo pažymėjimų kopijas, pažymą apie išlaikytus doktorantūros lygio egzaminus ir pan.).

Detalesnė informacija pateikta 2024 m. priėmimo į Lietuvos energetikos instituto doktorantūrą taisyklėse (žr. aukščiau).


Priėmimo į doktorantūrą datos:

Pagrindinio priėmimo į doktorantūrą datos

Eil.
Nr.
Priėmimo į doktorantūrą procedūros Datos
1. Priėmimo dokumentų pateikimas ir registravimas 2024 m. birželio 5 – 20 d.:
I-IV – 8:00 – 16:30 val.
V – 8:00 – 15:00 val.
2024 m. birželio 20 d. – iki 15:00 val.
2. Motyvaciniai pokalbiai su mokslo krypčių doktorantūros komitetais 2024 m. birželio 26-28 d.
3. Stojančiųjų į doktorantūros studijas informavimas apie konkurso rezultatus 2024 m. birželio 28 d. nuo 16.00 val.
4. Apeliacijų dėl priėmimo rezultatų pateikimas 2024 m. liepos 1 d., 8.00–10.00 val.
5. Apeliacijų dėl priėmimo rezultatų skelbimas 2024 m. liepos 1 d., 16.00 val.
6. Stojančiųjų į doktorantūros studijas informavimas apie galutinius konkurso rezultatus priėmimo 2024 m. liepos 2 d., 16.30 val.
7. Sutarčių pasirašymas su pakviestaisiais į doktorantūros studijas 2024 m. liepos 4 d. 8.00–16.30 val.
liepos 5 d. 8.00–15.00 val.

Adresas dokumentams teikti:
Lietuvos energetikos institutas
Breslaujos g. 3, AK-233 kab.
44403 Kaunas.

Kontaktinis asmuo pasiteirauti:
Studijų administratorė Jolanta Kazakevičienė
tel. +370 37 401 809,
e.p. studijos@lei.lt