Baltijos regiono iniciatyva dėl ilgalaikių branduolinių technologijų (BRILLIANT) [koordinuojamas LEI]

Projekto programa
Vykdymo laikotarpis
2015.07.01 - 2018.06.30
Projekto statusas
Baigtas
Projekto lentelė
Projekto svetainė
DB nuoroda
BRILLIANT

Bendras Lenkijos, Lietuvos, Latvijos ir Švedijos organizacijų programos Horizontas 2020 EURATOM projektas BRILLIANT prasidėjo 2015 m. liepą. Pagrindinis projekto tikslas – nustatyti kliūtis, trukdančias branduolinės energe­tikos plėtrai Baltijos jūros regiono valstybėse, ir parengti rekomen­dacijas joms pašalinti. Projektas leido skatinti Baltijos šalyse esančių mokslo centrų ir universitetų tolesnį bendradarbiavimą. Šis 3 metų trukmės Europos Komisijos EURATOM programos finansuojamas projektas baigtas 2018 m.

Projekte dalyvavo universitetai, mokslinių tyrimų institutai ir verslo partnerė UAB VAE SPB. Projekto ištakose buvo konstatuota, kad kiekvienai šaliai atskirai sudėtingos kliūtys gali būti paprasčiau įveikiamos bendradarbiaujant regioniniu lygiu. Projektas apėmė šiuos klausimus: santykinai mažos galios elektros sistemos, branduolinės energetikos programų įtaka makroekonomikai ir energetiniam saugumui, branduolinės energetikos mokslinių tyrimų ir plėtros gebėjimų stiprinimas regione, regioninis bendradarbiavimas plėtojant branduolinių atliekų tvarkymo ir branduolinio kuro uždaro ciklo technologijas, visuomenės informavimas apie branduolinės energetikos ir nacionalinių bei regioninių gebėjimų stiprinimo naujų technologijų plėtros ir naudojimo srityse naudą.

Tai yra 3 metų trukmės projektas finansuojamas iš Europos Komisijos EURATOM programos.

LEI veikla projekte

2015 m. liepą Europos Komisijoje įvyko pirmasis projekto posėdis. Šio posėdžio metu su EK atstovais aptarti darbų planai ir projekto vykdymo klausimai. 2015 m. lapkritį Lietuvos Respublikos energetikos ministerijoje projekto tikslai ir uždaviniai buvo pristatyti suinteresuotoms Lietuvos institucijoms, o gruodį įvyko pažintinis vizitas į Švedijoje eksploatuojamą Oskarshamno AE. Šio vizito metu  susipažinta su radioaktyviųjų atliekų saugojimo infrastruktūra bei Švedijos patirtimi, kaip sėkmingai gali bendradarbiauti branduolinės energetikos infrastruktūrą eksploatuojančios organizacijos ir vietos gyventojai.

Per 2016 m. projekto idėjos ir veiklos buvo pristatytos suinteresuotoms Lenkijos, Latvijos ir Estijos institucijoms, rugsėjį vyko pažintinis vizitas Švedijoje, Oskarshamno mieste. Šio vizito metu dalyviai, tarp kurių buvo ir Lietuvos užsienio reikalų ministerijos atstovai, susipažino su Švedijos patirtimi, kaip sėkmingai eksploatuoti atomines elektrines ir tvarkyti susidarančias radioaktyviąsias atliekas, susipažino su esančia branduolinės energetikos infrastruktūra. Oskarshamno miestas yra puikus pavyzdys, kaip vietos gyventojai gali bendradarbiauti su branduolinės energetikos infrastruktūrą eksploatuojančiomis organizacijomis.

Bendra projekto vertė:  1 197 345 EUR (LEI dalis: 275 937,50)

Koordinatorius: LIETUVOS ENERGETIKOS INSTITUTAS, Lietuva

Projekto partneriai:

 

 

Projekto vykdytojai

Vardas, pavardė kabinetas tel. nr. el. paštas

Instituto atstovas
 
Sigitas Rimkevičius 204-AK +37037401924 Sigitas.Rimkevicius@lei.lt

Projekto vykdytojai
 
Egidijus Urbonavičius 105-AK +37037401914 Egidijus.Urbonavicius@lei.lt
Eugenijus Ušpuras
Algirdas Kaliatka 223-AK +37037401903 Algirdas.Kaliatka@lei.lt
Juozas Augutis
Egidijus Babilas 105-AK +37037401914 Egidijus.Babilas@lei.lt
Tadas Kaliatka 415-AK +37037401911 Tadas.Kaliatka@lei.lt
Ričardas Krikštolaitis
Raimondas Pabarčius 424-AK +37037401919 Raimondas.Pabarcius@lei.lt
Aurimas Tonkūnas
Rolandas Urbonas 406-AK +37037401832 Rolandas.Urbonas@lei.lt
Mindaugas Vaišnoras 414-AK +37037401954 Mindaugas.Vaisnoras@lei.lt
Inga Šarūnienė 314-AK +37037401948 Inga.Saruniene@lei.lt
Benas Jokšas
Linas Martišauskas 316-AK +37037401938 Linas.Martisauskas@lei.lt
Marija Tamoševičiūtė 319-AK +37037401927 Marija.Tamoseviciute@lei.lt
Arvydas Galinis 326-AK +37037401957 Arvydas.Galinis@lei.lt
Vaclovas Miškinis 308-AK +37037401959 Vaclovas.Miskinis@lei.lt
Vidas Lekavičius 311-AK +37037401986 Vidas.Lekavicius@lei.lt
Egidijus Norvaiša 312-AK +37037401955 Egidijus.Norvaisa@lei.lt
Dalius Tarvydas 433-AK +37037401960 Dalius.Tarvydas@lei.lt
Eimantas Neniškis 325-AK +37037401950 Eimantas.Neniskis@lei.lt
Inga Konstantinavičiūtė 309-AK +37037401952 Inga.Konstantinaviciute@lei.lt
Ramūnas Gatautis 307-AK +37037401949 Ramunas.Gatautis@lei.lt
Aušra Pažėraitė 306-AK +37037401953 Ausra.Pazeraite@lei.lt
Viktorija Bobinaitė 310-AK +37037401956 Viktorija.Bobinaite@lei.lt
Irena Alėbaitė 325-AK +37037401950 Irena.Alebaite@lei.lt