Akredituoti skysčių, oro (dujų) tyrimai

Oro drėgmės kalibratorius

Aplinkos ir tiekiamo degimui oro drėgnumo įtakai degimo proceso efektyvumui tirti.

Mini termoanemometras

Oro srauto greičio ir jo pulsacijų matavimai, atliekant srauto charakteristikų tyrimus tiek laboratorijoje, tiek ir lauko sąlygomis.

Neinvazinis ultragarsinis vandens debitmatis

Neinvazinis skysčio (šilumnešio) debito matavimas eksperimentinių ir technologinių įrenginių bei sistemų vamzdynuose.

Kilnojamas lazerinis vandens srauto matuoklis

Tirti ir tobulinti vandens ir su vandeniu pernešamos šilumos matavimo metodus didelio skersmens DN≤500 vamzdžiuose ir analizuoti srauto struktūrą įvairios formos kanaluose.

Skysčių debito ir greičio vamzdynuose matavimas

Skysčių debito ir greičio vamzdynuose matavimas esant skaidriam langui moksliniuose tyrimuose ir eksploatacijos sąlygomis.

Oro greičio ir oro greičio pulsacijų matavimai

Oro srautų charakteristikų matavimai moksliniuose tyrimuose ir praktiniuose taikymuose.

Labai mažų oro (dujų) srautų matavimas. Srautų matavimai per membranas.

Pertekėjusių per membranas, filtrus, dozavimo įtaisus oro (dujų) tūrių matavimai; tūrio matuoklių kalibravimas.

Oro drėgmės kalibratorius

Aplinkos ir tiekiamo degimui oro drėgnumo įtakai degimo proceso efektyvumui tirti.

Mini termoanemometras

Oro srauto greičio ir jo pulsacijų matavimai, atliekant srauto charakteristikų tyrimus tiek laboratorijoje, tiek ir lauko sąlygomis.

Gamintojas: Dantec Dynamics

Neinvazinis ultragarsinis vandens debitmatis

Neinvazinis skysčio (šilumnešio) debito matavimas eksperimentinių ir technologinių įrenginių bei sistemų vamzdynuose.

Kilnojamas lazerinis vandens srauto matuoklis

Tirti ir tobulinti vandens ir su vandeniu pernešamos šilumos matavimo metodus didelio skersmens DN≤500 vamzdžiuose ir analizuoti srauto struktūrą įvairios formos kanaluose.