Plazminės technologijos ir diagnostika

Optinis spektrometras

Medžiagų emisinių spektrų tyrimams ir elementinės sudėties nustatymui (liepsna, plazma, švytinčios dujos ir pan.).

Elektrodų dangų formavimas

Energijos generavimo, kaupimo ir saugojimo įrenginių elektrodų dangų formavimas ir tyrimas.

Keraminio plaušo gamyba

Keraminių medžiagų lydymas ir aukštatemperatūrio keraminio plaušo, skirto šiluminės izoliacijos, smulkaus valymo filtrų ir katalizatorių gamybai, sintezė, pritaikymas ir tyrimas.

Redukuoto slėgio plazminė technologija

Atmosferinio, redukuoto ir žemo slėgio plazminių technologijų kūrimas, tyrimas ir pritaikymas.

Vandens garo plazmos technologija

Vandens garo ir kitų dujų plazmos panaudojimas biomasės ir kieto kuro konversijai, pavojingų medžiagų neutralizavimui ir kt.

Katalizinių ir tribologinių bei apsauginių dangų formavimas

Katalizinių ir tribologinių bei apsauginių dangų formavimas ant įvairių paviršių plazminėje aplinkoje, jų savybių tyrimas ir pritaikymas.

Greitaeigė vaizdo filmavimo kamera

Skirta vienfazių, dvifazių srautų bei greitaeigių procesų filmavimui ir analizei.

Infraraudonųjų spindulių spektrometras plazmos produktų diagnostikai

Prietaisas skirtas įvairių kietų, skystų bei dujinių produktų analizei, medžiagų elementinės sudėties nustatymui.

Analizatorių sistema masiniam dujų ir degimo produktų kiekui bei plazmos srauto energijai matuoti

Greitai ir tiksliai ištirti išmetamųjų dujų ir degimo produktų sudėtį.

Lengmiūro zondai su analitine aparatūra

Kartu su kompiuterinėmis programomis skirti nepusiausvirosios ir pusiausvirosios plazmos diagnostikai, elektronų, jonų ir radikalų temperatūroms bei koncentracijoms matuoti.

Konstrukcinių medžiagų paviršinių sluoksnių plazminis formavimo ir modifikavimo įrenginys

Skirtas formuoti įvairios paskirties dangas ant įvairių medžiagų substratų atmosferinio slėgio plazminėse aplinkose.

Koordinacinis antivibracinis stalas su pozicionavimo įrenginiais

Itin aukštos klasės pneumatiniai vibracijų slopintuvai (iki 2 Hz).

Stabilizuotos įtampos ir srovės plazmos generatorių maitinimo šaltiniai

Plazmos generatorių ir kitų aukštos įtampos įrenginių maitinimui.

Dujų sudėties analizė: H2, CO, CO2, SO2, NOx, O2, CxHy koncentracijų nustatymas

Pratekantis dujų srautas 20-100 l/min; temperatūra iki 1700 oC; Galimybė matuoti dujų sudėtį ir temperatūrą nepertraukiamai iki 8 val. per parą; Naudojama NDIR (nedispersinė infraraudonųjų spindulių) technologija.

Analizuojamų dujų ribos: CO – 0-100%, СO2 – 0 – 50%, CxHy – 0 – 30 000 ppm, SO2 – 0 – 5000 ppm, O2 – 0 – 25%, NO – 0 – 4000 ppm, NO2 – 0 – 1000 ppm.

Nepertraukiamas vandenilio dujų koncentracijos ir temperatūros matavimas tiesiogiai. Vandenilio koncentracijos ribos 0 – 100% tūrio, temperatūros matavimas iki 1700 oC

Precizinis objektų pozicionavimas X, Y, Z ašių kryptimis.

Precizinis (paklaida iki 0,31µm) bandinių, termoporų. lazerių ar kitų iki 3 kg masės objektų pozicionavimas X, Y, Z ašių kryptimis.

Maksimalus judesio greitis 10 mm/s.

Vibracijų slopinimas atliekant precizinius matavimus

Slopinti be kokias mechanines vibracijas darbo metu.

Neorganinių ir organinių medžiagų sudėties analizė infraraudonųjų spindulių spektrometru

Įvairių cheminių medžiagų sudėties nustatymas ir analizė infraraudonųjų spindulių spektrometru 375-7500 cm-1

Optinis procesų tyrimas greitaeige kamera

Įvairių staiga vykstančių procesų filmavimas greitaiege optine kamera, rezultatų analizė.

Aukštatemperatūrinių medžiagų atsparumo bandymai

Įvairių bandomųjų medžiagų testavimas aukštos temperatūros (oro, azoto, vandenilio, argono, propano ir kt. dujų) sraute.

Plazmos ir aukštos temperatūros dujų srautų diagnostika

Įvairių dujų plazmą generuojančių įrenginių projektavimas ir gamyba, aukštos temperatūros dujų ir plazmos srautų charakteristikų nustatymas.

Įvairių medžiagų apdorojimas, lydymas, pluošto sudarymas plazmos, aukštos temperatūros dujų aplinkoje

Įvairių medžiagų modifikavimas, skaidymas, lydymas, dujinimas, pluoštinimas plazmos sraute.

Katalizinių ir tribologinių dangų sudarymas plazmos aplinkoje

Formuojamos dangos ant metalinių, keramikinių ir kt. substratų, naudojant klientui reikalingas medžiagas, dujas, palaikant reikiamą plazmos srauto temperatūrą, greitį ir kt. sąlygas

Optinis spektrometras

Medžiagų emisinių spektrų tyrimams ir elementinės sudėties nustatymui (liepsna, plazma, švytinčios dujos ir pan.).

Elektrodų dangų formavimas

Energijos generavimo, kaupimo ir saugojimo įrenginių elektrodų dangų formavimas ir tyrimas.

Keraminio plaušo gamyba

Keraminių medžiagų lydymas ir aukštatemperatūrio keraminio plaušo, skirto šiluminės izoliacijos, smulkaus valymo filtrų ir katalizatorių gamybai, sintezė, pritaikymas ir tyrimas.

Redukuoto slėgio plazminė technologija

Atmosferinio, redukuoto ir žemo slėgio plazminių technologijų kūrimas, tyrimas ir pritaikymas.

Vandens garo plazmos technologija

Vandens garo ir kitų dujų plazmos panaudojimas biomasės ir kieto kuro konversijai, pavojingų medžiagų neutralizavimui ir kt.

Katalizinių ir tribologinių bei apsauginių dangų formavimas

Katalizinių ir tribologinių bei apsauginių dangų formavimas ant įvairių paviršių plazminėje aplinkoje, jų savybių tyrimas ir pritaikymas.

Greitaeigė vaizdo filmavimo kamera

Skirta vienfazių, dvifazių srautų bei greitaeigių procesų filmavimui ir analizei.

Infraraudonųjų spindulių spektrometras plazmos produktų diagnostikai

Prietaisas skirtas įvairių kietų, skystų bei dujinių produktų analizei, medžiagų elementinės sudėties nustatymui.

Analizatorių sistema masiniam dujų ir degimo produktų kiekui bei plazmos srauto energijai matuoti

Greitai ir tiksliai ištirti išmetamųjų dujų ir degimo produktų sudėtį.

Lengmiūro zondai su analitine aparatūra

Kartu su kompiuterinėmis programomis skirti nepusiausvirosios ir pusiausvirosios plazmos diagnostikai, elektronų, jonų ir radikalų temperatūroms bei koncentracijoms matuoti.

Konstrukcinių medžiagų paviršinių sluoksnių plazminis formavimo ir modifikavimo įrenginys

Skirtas formuoti įvairios paskirties dangas ant įvairių medžiagų substratų atmosferinio slėgio plazminėse aplinkose.

Koordinacinis antivibracinis stalas su pozicionavimo įrenginiais

Itin aukštos klasės pneumatiniai vibracijų slopintuvai (iki 2 Hz).

Stabilizuotos įtampos ir srovės plazmos generatorių maitinimo šaltiniai

Plazmos generatorių ir kitų aukštos įtampos įrenginių maitinimui.