Šildymo įrengimų tyrimai

Kietųjų dalelių matavimo sistema

Aparatūra skirta matuoti kietųjų dalelių koncentracijai ore/dujose, taip pat nustatyti degimo dujų sudėčiai.

Duomenų apdorojimo centras

Kompiuterinė įranga skirta didelės apimties skaičiavimams.

Sraigtinis oro kompresorius WALTER su integruotu sausintuvu

Suspausto oro tiekimas naudojant sraigtinį kompresorių.

Duomenų surinkimo sistema Keithley

Iš termoporų gaunamų signalų apdorojimas.

Termovizijos aparatūra moksliniams tyrimams

Bekontaktė kietų kūnų temperatūrinė analizė (svarbi atliekant kietų paviršių įtempimo įtakos analizę; nustatant paviršių perkaitimo pavojų).

Specializuota LDA įranga tėkmės greičio bei jos pulsacijų matavimui dujų srautuose

Srauto tėkmės (įvairios formos kanaluose, vamzdžiuose, talpose) vizualizacija bei įvairiapusė analizė.

Specializuota PIV įranga tėkmės struktūrai vizualizuoti dujiniuose srautuose

Srauto tėkmės (įvairios formos kanaluose, vamzdžiuose, talpose) vizualizacija bei įvairiapusė analizė.

Nuolatinio veikimo dujų analizatorius FT-IR spektrometras

Įranga pritaikoma atliekant nelakiųjų skystų, kietų organinių ir neorganinių (milteliai, plėvelės, dangos) ir dujinių mėginių IR spektrinę analizę.

Kietojo kuro ir kaloringų atliekų pelenų lydymosi būsenos analitinė įranga

Pelenų lydymosi būsenai ir sąlygoms analizuoti bei vizualizuoti, kaip vyksta pelenų minkštėjimo, lydymosi procesai priklausomai nuo temperatūros ar jos kitimo gradiento vertės.

Greitaeigė filmavimo kamera su lazeriniu šviesos šaltiniu

Skysčių ir dujų dinamikos mikrosistemose esant mažiems greičiams prie paviršių, membranų ir įvairių struktūrinių elementų, paviršių užsiteršimo tyrimai ir vertinimai.

Kilnojamas degimo produktų (NO/NO2, CO, CO2, SO2, H2O, CiHj, O2) analizatorius

Šiluminių įrenginių (katilų, židinių ir kt.), kūrenamų kietuoju biokuru ir atgautuoju kuru, bandymai. Bandymai įrenginio eksploatacijos vietoje.

Precizinių svarstyklių komplektas

Kietojo ir skystojo kuro, įskaitant biokurą ir atgautąjį kurą, mėginių svėrimas, vykdant kuro bandymų analizę.

MATLAB programa

Ši kompiuterinė programa, dėl jos aplinkoje esančių specializuotų priemonių yra labai plačiai taikoma įvairių mokslo šakų uždaviniams (techniniams, inžineriniams, ekonominiams ir pan.) spręsti.

PetraSim programa

Programa skirta daugiafazio, daugiakomponenčio skysčio srauto (fluido) bei šilumos pernašos įvairiomis kryptimis analizei porėtoje ir plyšiuotoje aplinkoje.

Neinvazinis skysčio (šilumnešio) debito matavimas

Vamzdynais (25…1500 mm) pratekančių skysčių kiekių neinvazinis matavimas laboratorijos ir eksploatacijos sąlygomis.

Kietųjų dalelių matavimo sistema

Aparatūra skirta matuoti kietųjų dalelių koncentracijai ore/dujose, taip pat nustatyti degimo dujų sudėčiai.

MATLAB programa

Ši kompiuterinė programa, dėl jos aplinkoje esančių specializuotų priemonių yra labai plačiai taikoma įvairių mokslo šakų uždaviniams (techniniams, inžineriniams, ekonominiams ir pan.) spręsti.

Duomenų apdorojimo centras

Kompiuterinė įranga skirta didelės apimties skaičiavimams.

Sraigtinis oro kompresorius WALTER su integruotu sausintuvu

Suspausto oro tiekimas naudojant sraigtinį kompresorių.

Duomenų surinkimo sistema Keithley

Iš termoporų gaunamų signalų apdorojimas.

PetraSim programa

Programa skirta daugiafazio, daugiakomponenčio skysčio srauto (fluido) bei šilumos pernašos įvairiomis kryptimis analizei porėtoje ir plyšiuotoje aplinkoje.

Gamintojas: abc

Termovizijos aparatūra moksliniams tyrimams

Bekontaktė kietų kūnų temperatūrinė analizė (svarbi atliekant kietų paviršių įtempimo įtakos analizę; nustatant paviršių perkaitimo pavojų).

Specializuota LDA įranga tėkmės greičio bei jos pulsacijų matavimui dujų srautuose

Srauto tėkmės (įvairios formos kanaluose, vamzdžiuose, talpose) vizualizacija bei įvairiapusė analizė.

Specializuota PIV įranga tėkmės struktūrai vizualizuoti dujiniuose srautuose

Srauto tėkmės (įvairios formos kanaluose, vamzdžiuose, talpose) vizualizacija bei įvairiapusė analizė.

Nuolatinio veikimo dujų analizatorius FT-IR spektrometras

Įranga pritaikoma atliekant nelakiųjų skystų, kietų organinių ir neorganinių (milteliai, plėvelės, dangos) ir dujinių mėginių IR spektrinę analizę.

Kietojo kuro ir kaloringų atliekų pelenų lydymosi būsenos analitinė įranga

Pelenų lydymosi būsenai ir sąlygoms analizuoti bei vizualizuoti, kaip vyksta pelenų minkštėjimo, lydymosi procesai priklausomai nuo temperatūros ar jos kitimo gradiento vertės.

Greitaeigė filmavimo kamera su lazeriniu šviesos šaltiniu

Skysčių ir dujų dinamikos mikrosistemose esant mažiems greičiams prie paviršių, membranų ir įvairių struktūrinių elementų, paviršių užsiteršimo tyrimai ir vertinimai.

Gamintojas: Dantec Dynamics

Kilnojamas degimo produktų (NO/NO2, CO, CO2, SO2, H2O, CiHj, O2) analizatorius

Šiluminių įrenginių (katilų, židinių ir kt.), kūrenamų kietuoju biokuru ir atgautuoju kuru, bandymai. Bandymai įrenginio eksploatacijos vietoje.

Precizinių svarstyklių komplektas

Kietojo ir skystojo kuro, įskaitant biokurą ir atgautąjį kurą, mėginių svėrimas, vykdant kuro bandymų analizę.