Išmanieji elektros tinklai

Programinė priemonė Decision Tools Suite Industrial @Risk

@RISK naudoja Monte Carlo metodą, leidžiantį analizuoti galimų Microsoft Excel programos sprendinių diapazoną esant tikėtinam skaičiuojamųjų parametrų nuokrypiui nuo užsiduotų reikšmių ir apskaičiuoja tokių sprendinių gavimo tikimybę.

Programinė įranga TIMES (The TIMES Integrated Assessment Model)

Energijos poreikių ir naudojimų technologijų bei efektyvumą didinančių priemonių ir energijos gamybos bei tiekimo pusių tarpusavio balansavimas.

Matlab & Simulink R 2007

Skirtas modeliuoti techninėms sistemoms bei atlikti rezultatų ir parametrų analizę.

PowerWorld Simulator 15 programinis paketas

Galios srautų skaičiavimas, trumpųjų jungimų analizė.

PSS®SINCAL 7.5 programinis paketas

Elektros tinklų, vamzdynų tinklų analizė su topologinėmis ir patikimumo charakteristikomis.

PSS®E 33.0 programinis paketas

Galima atlikti detalų elektros energetikos sistemos vertinimą.

Elektros tinklų ir valdymo sistemų matematinis modeliavimas

Lietuvos elektros energijos sistemų matematinio modelio sudarymas ir parametrų suvedimas

Programinė priemonė Decision Tools Suite Industrial @Risk

@RISK naudoja Monte Carlo metodą, leidžiantį analizuoti galimų Microsoft Excel programos sprendinių diapazoną esant tikėtinam skaičiuojamųjų parametrų nuokrypiui nuo užsiduotų reikšmių ir apskaičiuoja tokių sprendinių gavimo tikimybę.

Programinė įranga TIMES (The TIMES Integrated Assessment Model)

Energijos poreikių ir naudojimų technologijų bei efektyvumą didinančių priemonių ir energijos gamybos bei tiekimo pusių tarpusavio balansavimas.

Gamintojas: Tarptautinė Energetikos Agentūra (IEA)

Matlab & Simulink R 2007

Skirtas modeliuoti techninėms sistemoms bei atlikti rezultatų ir parametrų analizę.

Gamintojas: The MathWorks, Inc.

PowerWorld Simulator 15 programinis paketas

Galios srautų skaičiavimas, trumpųjų jungimų analizė.

PSS®SINCAL 7.5 programinis paketas

Elektros tinklų, vamzdynų tinklų analizė su topologinėmis ir patikimumo charakteristikomis.

Gamintojas: Siemens AG

PSS®E 33.0 programinis paketas

Galima atlikti detalų elektros energetikos sistemos vertinimą.

Gamintojas: Siemens Energy, Inc., Power Technologies International