Vėjo, saulės energetika

Meteorologinis bokštas

50 m aukščio, ažūrinis, aliuminis, montuojamas ant metalinės plokštės, tvirtinamas atotampomis bokštas su pritvirtinta vėjo energetinių ir atmosferos fizikinių parametrų matavimo įranga.

Vėjo energetinių ir atmosferos fizikinių parametrų matavimo aparatūra

Vėjo greičio ir krypties bei atmosferos slėgio, oro temperatūros ir drėgmės matavimai.

Vėjo elektrinių triukšmo matavimo aparatūra

Bruel&Kjaer firmos aukštos kokybės triukšmo lygio analizatorius su garso lygio kalibratoriumi 4231.

WindPro programa

Vėjo energijos išteklių skaičiavimo ir vizualizavimo programa.
Vėjo energijos išteklių pasiskirstymo skaičiavimas, vėjo elektrinių parkų planavimas, triukšmo sklaidos ir šešėliavimo modeliavimas.

ArcView 10 programa

Vaizdinės medžiagos tvarkymo programa.
Vaizdinės medžiagos kūrimas ir tvarkymas, tyrimų rezultatų vizualizavimas, ataskaitų iliustravimas.

Vėjo energetinių parametrų matavimas

Vėjo greičio ir krypties matavimas, įrangos priežiūra, duomenų analizė.

Vėjo elektrinių parkų galimybių studijų parengimas

Vėjo energijos išteklių skaičiavimas, vėjo elektrinių parkų išdėstymo planavimas, ekonominiai skaičiavimai.

Vėjo elektrinių šešėliavimo zonų modeliavimas

Menčių šešėlių susidarymo zonų aplink vėjo elektrines modeliavimas ir vizualizavimas.

Triukšmo sklaidos modeliavimas

Triukšmo sklaidos zonų aplink triukšmo šaltinius modeliavimas ir vizualizavimas.

Triukšmo lygio matavimas

Triukšmo lygio matavimas pramoninėje ir gyvenamojoje aplinkoje.

WindPro programa

Vėjo energijos išteklių skaičiavimo ir vizualizavimo programa.
Vėjo energijos išteklių pasiskirstymo skaičiavimas, vėjo elektrinių parkų planavimas, triukšmo sklaidos ir šešėliavimo modeliavimas.

ArcView 10 programa

Vaizdinės medžiagos tvarkymo programa.
Vaizdinės medžiagos kūrimas ir tvarkymas, tyrimų rezultatų vizualizavimas, ataskaitų iliustravimas.

Meteorologinis bokštas

50 m aukščio, ažūrinis, aliuminis, montuojamas ant metalinės plokštės, tvirtinamas atotampomis bokštas su pritvirtinta vėjo energetinių ir atmosferos fizikinių parametrų matavimo įranga.

Vėjo energetinių ir atmosferos fizikinių parametrų matavimo aparatūra

Vėjo greičio ir krypties bei atmosferos slėgio, oro temperatūros ir drėgmės matavimai.

Gamintojas: LSI Lastem

Vėjo elektrinių triukšmo matavimo aparatūra

Bruel&Kjaer firmos aukštos kokybės triukšmo lygio analizatorius su garso lygio kalibratoriumi 4231.