Medžiagų tyrimai ir bandymai (akredituotos paslaugos)

Įranga plastikinių vamzdžių sujungimų sandarumui nustatyti

Plastikinių vamzdžių su elastomerinėmis sandarinamosiomis žiedinėmis jungtimis sandarumo aplinkos temperatūroje nustatymas.

Įranga plastikinių vamzdžių atsparumo vidiniam slėgiui nustatyti

Plastikinių vamzdžių (PE, PEX, PVC, PP, PB ir pan.), jų jungiamųjų dalių bei žarnų atsparumo vidiniam slėgiui nurodytoje temperatūroje nustatymas.

Įranga plastikinių vamzdžių atsparumo išoriniams smūgiams nustatyti

Plastikinių vamzdžių atsparumo išoriniams smūgiams nurodytoje temperatūroje nustatymas.

Įranga termoplastinių medžiagų minkštėjimo temperatūrai (Vicat) nustatyti

Įranga skirta termoplastinių medžiagų minkštėjimo temperatūrai (Vicat) bei plastikų įlinkio temperatūrai esant apkrovai, nustatyti.

Įranga plastikinių medžiagų atsparumo tirpiklių poveikiui nustatyti

Plastikinių vamzdžių ir kt. kompozicinių medžiagų gaminių atsparumo tirpiklių (metilenchlorido ir kt.) poveikiui nurodytoje temperatūroje nustatymas.

Klimatinė kamera

Kompozicinių, plastikinių medžiagų bei gaminių kondicionavimas, bandinių senėjimo bei korozijos tyrimai modeliuojant klimatines eksploatavimo ir kondicionavimo sąlygas.

Specializuotas medžiagų analizei skirtas elektroninis mikroskopas

Polimerinių, kompozicinių medžiagų, nanoužpildų, metalų ir dangų paviršiaus morfologijos ir struktūros tyrimui.

Kietų kūnų savitojo paviršiaus ploto ir porų dydžio analizatorius

Kietų kūnų savitojo paviršiaus ploto bei porų dydžio, jų pasiskirstymo bei formos įvertinimas.

Atominis absorbcinis spektrometras

Kiekybinis ir kokybinis cheminių elementų nustatymas.

Universali kietumo matavimo sistema

Universali kietumo matavimo sistema skirta mikro- ir makro kietumo matavimui.

Metalų elektrocheminių savybių tyrimo įranga

Universalus potenciostatinis/galvanostatinis, potenciodinaminis/galvanodinaminis ir elektrocheminio impedanso spektroskopijos prietaisas, kuriuo galima tirti metalų korozijos procesus, kinetiką, korozijos inhibitorių ir apsauginių dangų efektyvumą, nustatyti įvairius elektrocheminius parametrus.

Diferencinis skenuojantis medžiagų specifinės šilumos analizatorius

Įrenginys sudaro galimybę vieno eksperimento metu nustatyti tiriamosios medžiagos (polimerų, metalų, užpildų, kompozicinių medžiagų, organinių medžiagų) termodinamines charakteristikas.

Metalų sudėties analizatorius Brucker Q4 Tasman

Metalo analizatorius – optinės emisijos spektrometras skirtas juodųjų ir spalvotojų metalų elementinės sudėties nustatymui.

Ekstrūzinis plastometras

Termoplastinių medžiagų masės ir tūrinio takumo rodikliai darbinėje temperatūroje nustatomi tiriamąją medžiagą veikiant apkrova.

Universali medžiagų bandymo mašina su klimatine kamera ir specialiosios jėgos ir poslinkių davikliais

Medžiagų tempimo, gniuždymo, lenkimo, standumo bei kiti panašūs bandymai statinio ar mažaciklio darbo režimais.

Elektroninė mikroskopija

Medžiagų paviršiaus morfologijos ir struktūros tyrimas elektroniniu mikroskopu, paviršiaus elementinės sudėties tyrimas.

Medžiagų kietumo matavimas

Kietumo ir mikrokietumo matavimas Vickerso, Brinelio bei Rockwell metodais

Korozijos ir elektrocheminių procesų tyrimas

Metalų korozijos procesų tyrimas, korozijos kinetika, korozijos inhibitorių ir apsauginių dangų efektyvumo įvertinimas, elektrocheminių parametrų (korozijos srovė, srovės tankis, poliarizacijos varža, elektrodinių procesų kinetika, difuzija, masės pernešimas ir kt.). įvertinimas

Kietų kūnų savitojo paviršiaus ploto ir porų dydžio nustatymas

Savitasis paviršiaus ploto nustatymas: BET, Langmiuro, STSA, DFT ir BJH metodais. Mikroporinio paviršiaus analizė: NLDFT, QSDFT, Monte-Carlo, t-plot, alpha­s, MP, DR ir DA metodais.

Medžiagų termodinaminių charakteristikų nustatymas

Polimerų, metalų, užpildų, kompozicinių medžiagų, organinių medžiagų termodinaminių charakteristikų, savitosios šilumos, lydymosi, skilimo, kristalizacijos, stiklėjimo temperatūros, oksidacijos, redukcijos charakterizavimas ir kt.

Cheminė analizė

Kiekybinis ir kokybinis cheminių elementų nustatymas

Metalų sudėties analizė

Juodųjų ir spalvotojų metalų elementinės sudėties nustatymas

Plastikinių medžiagų atsparumo agresyviai aplinkai poveikio tyrimai

Plastikinių medžiagų atsparumo agresyviai aplinkai nustatymas

Medžiagų bei bandinių kondicionavimas

Medžiagų tyrimai kontroliuojamoje aplinkoje

Plastikinių medžiagų minkštėjimo savybių tyrimai

Polimerų ir kompozicinių medžiagų minkštėjimo temperatūros nustatymas

Plastikinių medžiagų takumo savybių tyrimai

Plastikų masės takumo ir tūrinio takumo nustatymas

Medžiagų mechaninių savybių tyrimai

Tempimo, gniuždymo, lenkimo, žiedo standumo, žiedo lankstumo ir kitų specialių savybių nustatymas. Nedidelių metalo bandinių charakteristikų nustatymas statinės ar mažaciklių apkrovų sąlygose.

Įranga plastikinių vamzdžių sujungimų sandarumui nustatyti

Plastikinių vamzdžių su elastomerinėmis sandarinamosiomis žiedinėmis jungtimis sandarumo aplinkos temperatūroje nustatymas.

Įranga plastikinių vamzdžių atsparumo vidiniam slėgiui nustatyti

Plastikinių vamzdžių (PE, PEX, PVC, PP, PB ir pan.), jų jungiamųjų dalių bei žarnų atsparumo vidiniam slėgiui nurodytoje temperatūroje nustatymas.

Įranga plastikinių vamzdžių atsparumo išoriniams smūgiams nustatyti

Plastikinių vamzdžių atsparumo išoriniams smūgiams nurodytoje temperatūroje nustatymas.

Įranga termoplastinių medžiagų minkštėjimo temperatūrai (Vicat) nustatyti

Įranga skirta termoplastinių medžiagų minkštėjimo temperatūrai (Vicat) bei plastikų įlinkio temperatūrai esant apkrovai, nustatyti.

Įranga plastikinių medžiagų atsparumo tirpiklių poveikiui nustatyti

Plastikinių vamzdžių ir kt. kompozicinių medžiagų gaminių atsparumo tirpiklių (metilenchlorido ir kt.) poveikiui nurodytoje temperatūroje nustatymas.

Klimatinė kamera

Kompozicinių, plastikinių medžiagų bei gaminių kondicionavimas, bandinių senėjimo bei korozijos tyrimai modeliuojant klimatines eksploatavimo ir kondicionavimo sąlygas.

Specializuotas medžiagų analizei skirtas elektroninis mikroskopas

Polimerinių, kompozicinių medžiagų, nanoužpildų, metalų ir dangų paviršiaus morfologijos ir struktūros tyrimui.

Kietų kūnų savitojo paviršiaus ploto ir porų dydžio analizatorius

Kietų kūnų savitojo paviršiaus ploto bei porų dydžio, jų pasiskirstymo bei formos įvertinimas.

Atominis absorbcinis spektrometras

Kiekybinis ir kokybinis cheminių elementų nustatymas.

Universali kietumo matavimo sistema

Universali kietumo matavimo sistema skirta mikro- ir makro kietumo matavimui.

Metalų elektrocheminių savybių tyrimo įranga

Universalus potenciostatinis/galvanostatinis, potenciodinaminis/galvanodinaminis ir elektrocheminio impedanso spektroskopijos prietaisas, kuriuo galima tirti metalų korozijos procesus, kinetiką, korozijos inhibitorių ir apsauginių dangų efektyvumą, nustatyti įvairius elektrocheminius parametrus.

Diferencinis skenuojantis medžiagų specifinės šilumos analizatorius

Įrenginys sudaro galimybę vieno eksperimento metu nustatyti tiriamosios medžiagos (polimerų, metalų, užpildų, kompozicinių medžiagų, organinių medžiagų) termodinamines charakteristikas.

Metalų sudėties analizatorius Brucker Q4 Tasman

Metalo analizatorius – optinės emisijos spektrometras skirtas juodųjų ir spalvotojų metalų elementinės sudėties nustatymui.

Ekstrūzinis plastometras

Termoplastinių medžiagų masės ir tūrinio takumo rodikliai darbinėje temperatūroje nustatomi tiriamąją medžiagą veikiant apkrova.

Universali medžiagų bandymo mašina su klimatine kamera ir specialiosios jėgos ir poslinkių davikliais

Medžiagų tempimo, gniuždymo, lenkimo, standumo bei kiti panašūs bandymai statinio ar mažaciklio darbo režimais.