Efektyvus energijos naudojimas

Termovizorius

Pastatų diagnostikai:
Luboms ir stogams, pamatams, sienoms, langams, durims, šildymo ir vėdinimo sistemoms, ir kt

Pastatų energinio naudingumo sertifikavimo programos „NRG-sert“

NRG-sert 2 naudojama pastatų energinio naudingumo sertifikavimui.

Energetikos sistemų, įskaitant labai sudėtingas, kaitos (plėtros) kaštų-naudos analizė

Tokio tipo uždaviniams spręsti kuriami optimizaciniai matematiniai modeliai, taikant GAMS, MESSAGE ar kitus programinius paketus. Sprendinio optimizavimui naudojama IBM ILOG CPLEX programinė įranga.

Energetikos ir likusios ūkio dalies tarpusavio ryšių analizė

Makroekonominiai tyrimai atliekami aprėpiant  energetikos ir kitų ūkio sektorių sąsajas.

Vamzdynų (dujų, šilumos tiekimo sistemų) modeliavimo ir optimizavimo uždavinių sprendimai.

Centralizuoto šilumos tiekimo, dujų tiekimo sistemų, produktotiekių ir kitų panašių sistemų funkcionavimo ir plėtros tyrimai.

Kompleksinė energetikos sektoriaus ar atskirų jo dalių plėtros, funkcionavimo ir įtakos aplinkai analizė

Tokio tipo uždaviniams spręsti kuriami optimizaciniai matematiniai modeliai, taikant GAMS, MESSAGE ar kitus programinius paketus. Sprendinio optimizavimui naudojama IBM ILOG CPLEX programinė įranga.

Elektros tinklų ir valdymo sistemų matematinis modeliavimas

Lietuvos elektros energijos sistemų matematinio modelio sudarymas ir parametrų suvedimas

Pastatų energinio naudingumo sertifikavimo programos „NRG-sert“

NRG-sert 2 naudojama pastatų energinio naudingumo sertifikavimui.

Termovizorius

Pastatų diagnostikai:
Luboms ir stogams, pamatams, sienoms, langams, durims, šildymo ir vėdinimo sistemoms, ir kt