Degimo procesų tyrimai

Terminės analizės prietaisas

Medžiagų terminės analizės prietasas su išsiskyrusių dųjų sudėties tyrimu FTIR ir GCMS metodais.

Kalorimetras

Biokuro, jo mišinių ir degiųjų atliekų šilumingumo tyrimams, siekiant ištirti šio kuro energetinę vertę ir tinkamumą naudoti deginimo įrenginiuose.

Vaizdo fiksavimo kamera iStar DH734 ir vaizdų analizės sistema ICCD

Pritaikomumas atliekant degimo proceso diagnostiką, kitų greitų procesų bei reiškinių, kur reikalingas didelis optinis jautrumas, analizei.

Nuolatinio veikimo dujų analizatorius FT-IR spektrometras

Įranga pritaikoma atliekant nelakiųjų skystų, kietų organinių ir neorganinių (milteliai, plėvelės, dangos) ir dujinių mėginių IR spektrinę analizę.

Dujų chromatografas su kvadrupoliniu masių spektrometru

Biokuro bei kito organinio kuro ir atliekų terminio skaidymo (dujofikavimo) ir degimo produktų analizei.

Terminės analizės tyrimas

Skystų ir kietų bandinių masės pokyčio šiluminei vertei nustatyti.

Kaloringumo tyrimas

Kieto ir skysto kuro ir organinių atliekų šiluminės vertės nustatymas, kJ/kg

Peleningumo tyrimas

Kieto ir skysto kuro ir organinių atliekų nedegios frakcijos nustatymas, %

Drėgmės kiekio tyrimas

Kieto kuro ir organinių atliekų drėgmės nustatymas, %

Degimo proceso diagnozė

Degimo kokybės įvertinimas naudojant didelio jautrio kamerą ir siauro diapazono filtrus

FT-IR tyrimas

Biokuro ir atliekų dujofikavimo produktų, kietų ir skystų organinių ir neorganinių bandinių tyrimas IR spindulių pagalba ir analizė su Furje transformacija.

Chromatografinis tyrimas

Organinių junginių identifikavimas (kokybinė analizė).

Chromatografinis tyrimas

Neorganinių dujų ir lengvųjų angliavandenilių dujinėje fazėje kiekio nustatymas.

Chromatografinis tyrimas

Aromatinių angliavandenilių kiekio nustatymas pagal EPA610 metodiką.

Terminės analizės prietaisas

Medžiagų terminės analizės prietasas su išsiskyrusių dųjų sudėties tyrimu FTIR ir GCMS metodais.

Kalorimetras

Biokuro, jo mišinių ir degiųjų atliekų šilumingumo tyrimams, siekiant ištirti šio kuro energetinę vertę ir tinkamumą naudoti deginimo įrenginiuose.

Vaizdo fiksavimo kamera iStar DH734 ir vaizdų analizės sistema ICCD

Pritaikomumas atliekant degimo proceso diagnostiką, kitų greitų procesų bei reiškinių, kur reikalingas didelis optinis jautrumas, analizei.

Nuolatinio veikimo dujų analizatorius FT-IR spektrometras

Įranga pritaikoma atliekant nelakiųjų skystų, kietų organinių ir neorganinių (milteliai, plėvelės, dangos) ir dujinių mėginių IR spektrinę analizę.

Dujų chromatografas su kvadrupoliniu masių spektrometru

Biokuro bei kito organinio kuro ir atliekų terminio skaidymo (dujofikavimo) ir degimo produktų analizei.