Pastatų energinio naudingumo sertifikavimo programos „NRG-sert“

Įrenginio modelis
NRG-sert 2
Paskirtis

NRG-sert 2 naudojama pastatų energinio naudingumo sertifikavimui.

Kompiuterinė programa nėra parduodama, visos turtinės teisės į Programą priklauso ir visą laiką išlieka Aplinkos ministerijos.

Visos neturtinės teisės į Programą priklauso ir visą laiką išlieka VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro.

Techniniai parametrai
  • Kompiuterinės pastatų energinio naudingumo sertifikavimo programa „NRG-sert“ naudojama pastatų energinio naudingumo sertifikavimui 5 metus nuo sertifikavimo eksperto atestato išdavimo.
  • Programa naudojama tik pastatų energiniam sertifikavimui;
  • Kompiuterinė programa įdiegiama ne daugiau nei dviejuose kompiuteriuose;
  • Vienu metu programa naudojama tik viename kompiuteryje;
  • Programa neišnuomojama, neskolinama, nesiunčiama, nepublikuojama (įskaitant publikavimą internete), netransliuojama ir kitaip neplatinama;
  • Kompiuterinė programa neperduodama tretiesiems asmenims.
Užklausa dėl produkto