Programinė priemonė Decision Tools Suite Industrial @Risk

Pagaminimo vieta
JAV
Paskirtis

@RISK naudoja Monte Carlo metodą, leidžiantį analizuoti galimų Microsoft Excel programos sprendinių diapazoną esant tikėtinam skaičiuojamųjų parametrų nuokrypiui nuo užsiduotų reikšmių ir apskaičiuoja tokių sprendinių gavimo tikimybę užsidavus vieno ar kito parametro tikimybinio pasiskirstymo funkciją. Tai suteikia galimybę įvertinti investicijų rizikos laipsnį ir ją sumažinti ar išvengti nepageidautinų pasekmių.
Priemonė pirmiausiai gali būti panaudota įvairių investicinių projektų rizikos vertinimui, taip pat įvairių įtaką turinčių veiksnių jautrumo analizei. DecisionTools Suite turi ir StatTools modulį skirtą statistinei duomenų analizei bei prognozavimui. RISKOptimizer modulis leidžia optimizuoti rizikos laipsnį. Šios visos programinės priemonės apjungtos su Microsoft Excell, leidžia įvertinti priimamų sprendimų pagrįstumą.

Techniniai parametrai

Programinė priemonė sudaryta iš pagrindinės programos ir 6 papildančių modulių:

  • Evolver
  • Neural tools
  • Precission tree
  • Risk Optimizer
  • Stat Tools
  • Top rank
Užklausa dėl produkto