Precizinių svarstyklių komplektas

Įrenginio modelis
MS6002S, XS1003S, XP2003S
Pagaminimo vieta
Šveicarija
Paskirtis
  • Kietojo ir skystojo kuro, įskaitant biokurą ir atgautąjį kurą, mėginių svėrimas, vykdant kuro bandymų analizę;
  • Skysčių mikro srautų matavimai;
  • Kietųjų dalelių emisijų su dūmų dujomis ir kitais srautais į aplinką, valymo įrangos efektyvumo, mechaninių degimo proceso nuostolių, kuro šilumingumo ir įvairių skysčių ir kuro mišinių tankio matavimai.

Techniniai parametrai
  • XP2003S matavimo ribos iki 500 g / 2100 g, Tikslumas 1 mg / 10 mg
  • XS1003S matavimoribos iki 1010 g, Tikslumas 1 mg
  • MS6002S matavimoribos iki 6200 g, Tikslumas 0,01 g
Užklausa dėl produkto