Amber programa

Įrenginio modelis
5.6 versija
Pagaminimo vieta
Jungtinė Karalystė
Paskirtis

Teršalų pasiskirstymo gamtoje bei inžinerinėse sistemose modeliavimas.

Techniniai parametrai

Teršalų (radionuklidų) sklaidos ir sunykimo natūralioje aplinkoje bei inžinerinėse sistemose modeliavimas.

Užklausa dėl produkto