Atmosferoje išskaidytos gama spinduliuotės apšvitos vertinimas

Paslaugos aprašymas

Programa skirta jonizuojančios gama spinduliuotės apšvitos dozių modeliavimui.

Panaudojimo galimybės

Darbuotojų ir gyventojų gama spinduliuotės apšvitos dozių prognozavimas/įvert inimas. Apsaugų (barjerų/ekranų) nuo gama spinduliuotės projektavimas/parinkimas

Užklausa dėl produkto