Atmosferos kritulių-vandens ciklo modeliavimas

Paslaugos aprašymas

Naudojantis programa Gardenia modeliuojamas atmosferos kritulių-vandens ciklas, nuo jų patekimo ant žemės paviršiaus iki ištekėjimo iškrovos vietose.

Panaudojimo galimybės

Atmosferos kritulių-vandens ciklo balanso hidrologinė analizė įvertinant faktinius duomenis susijusius su išgaravimu, nuotėkiu ir t.t.

Užklausa dėl produkto