Bandinių analizė kintamo slėgio skenuojančiu elektroniniu mikroskopu (variable pressure SEM)

Paslaugos aprašymas

Kintamo slėgio skenuojančiu elektroniniu mikroskopu galima analizuoti tiek laidžius, tiek ir dielektrinius bandinius. Taip pat su tam tikromis išlygomis galima analizuoti biologinius objektus. SEM skiriamoji geba prie 30 kV greitinančios įtampos 3 nm, tuo tarpu, esant 3 kV greitinančiai įtampai, pasiekiama 8-10 nm skyra. Vaizdus galime formuoti tiek antrinių, tiek ir atsispindėjusių elektronų detektoriais, taigi yra galimybė atskirai išryškinti bandinių reljefo, elementinės sudėties netolygumus, išgauti detalius pseudo 3D vaizdus.

Panaudojimo galimybės

Laidžių, puslaidininkinių ir nelaidžių bandinių paviršių struktūros ir morfologijos tyrimas įskaitant elementinės sudėties matavimus EDS metodu

Užklausa dėl produkto