Vandenilio energetikos technologijų centras (18)

Laboratorijos vadovas
Darius Milčius
Dr.

Vandenilio energetikos technologijų centras

Pagrindinės Centro tyrimų sritys

 • tyrimai vandenilio energetikos technologijų srityje;
 • vandenilio atskyrimo membranų sintezė ir jų savybių analizė;
 • vandenilio gavyba naudojant metalų ir jų lydinių reakcijas su vandeniu;
 • metalų hidridų, skirtų vandenilio saugijimui, sintezė ir jų savybių analizė;
 • vandenilio kuro elementus sudarančių komponentų sintezė taikant fizikinio nusodinimo metodus;
 • NiMH baterijų elektrodus sudarančių medžiagų savybių tyrimas.

Teikiamos paslaugos

Analizė

Vandenilio energetikos technologijų centras skirtingais metodais atlieka išsamią tiriamų bandinių analizę.

 • Bandinių topologijos tyrimai (SEM, optinis mikroskopas, AFM ir profiliometras)
 • Kristalinės struktūros analizė kambario ir aukštoje temperatūroje (in-situ XDR vakuume arba pasirinktų dujų aplinkoje iki 1500 oC).
 • Bandinių paviršiaus ir tūrio cheminės sudėties tyrimai taikant AES, XPS, EDS ir GDOES metodus (nuo 10-9 m iki 10-3 m).
 • Atliekami specifiniai joninio/elektroninio laidumo matavimai, vandenilio dujų absorbcijos kinetikos tyrimai, labai tikslūs N2, O2 ir H2 dujų kiekio bandiniuose matavimai, mikro kietumo ir kiti tyrimai.

Plonų dangų sintezė

 • Įvairių metalų, puslaidininkių, oksidų, hidridų ir kitų medžiagų dangos gali būti susintetintos naudojant magnetronų sistemas inertinių arba reaktyviųjų dujų aplinkoje bei elektronų spindulio nusodinimo sistemas.
 • Galimybė pasirinkti tarp RF, DC ir impulsinio DC srovės šaltinio.

Plazminis apdirbimas

 • Metalai, polimerai, organiniai junginiai ir kitos medžiagos gali būti apdorojams žemos temperatūros plazmoje vienoje iš vakuumo kamerų.

Plačiau apie vykdomą veiklą

Medžiagų sintezė

LEI VETC mokslininkai turi sukaupę daug patirties dirbant su fizikinio nusodinimo technologijomis (magnetroninis nusodinimas, garinimas elekronų spinduliu, plazminis panardinimas ir kiti procesai, susiję su žematemperatūrės plazmos taikymu) skirtomis plonų dangų sintezei ir medžiagų paviršiaus modifikavimui.

Dalyvaudami tarptautiniuose ir nacionaliniuose projektuose mes kuriame įvairias medžiagas, skirtas energetikos sektoriui (ypač vandenilio energetikai) ir kitoms reikmėms (pvz.: vandenilio dujų atskyrimo mebranos, kuro elementų elektrodai).

Medžiagų sintezė

Plonų Mg-Ni hidrido dangų tyrimai

Plonų Mg2NiH4 dangų tyrimai parodė, kad šio hidrido dangų fizinės ir termodinaminės savybės skiriasi atitinkamai analizuojamų miltelių bandinių. Norint suprasti hidrido sintezės mechanizmą, buvo keičiamos paviršinės dangų savybės, kontroliuojant paviršiaus oksidaciją ar naudojant priemaišines medžiagas. Naujausi eksperimentiniai tyrimai parodė, kad padėklas, ant kurio formuojama danga ir skirtingos reakcijos zonos lemia tiek metalinių dangų kristališkumą, tiek jų reakciją su vandeniliu.

Buvo įrodyta, jog padėklo-dangos ribos savybės gali būti keičiamos naudojant kitos medžiagos padėklą arba apdorojant padėklą prieš dangų nusodinimo procesą (pvz.: padėklo paviršiaus apdorojimas plazmoje keičiant jos parametrus).

Plonų Mg-Ni hidrido dangų tyrimai

Vandenilio gavyba vykstant tiesioginei aktyvuoto aliuminio ir vandens reakcijai

Vandenilio energetikos technologijų centro mokslininkai sukūrė ir patentavo (WO2013151408) aliuminio/magnio (arba jų lydinių) aktyvavimo metodą žematemperatūrėje dujų plazmoje, siekiant užtikrinti efektyvią metalų ir vandens reakciją bei generuoti vandenilių, tinkamą protonų mainų membranos kuro elementams.
Sureagavus 1 g plazmoje aktyvuotų aliuminio miltelių su vandeniu išsiskiria apie 1200 ml vandenilio, kurį tiekiant protonų mainų membranos kuro elementui, generuojama apie 1 Wh elektros energijos. Be to, reakcijos pabaigoje gaunamas šalutinis reakcijos produktas, tinkamas naudoti antrinio švaraus produkto, turinčio tdidelių paviršiaus plotą (>200 m2/g), gama-Al2O3 sintezei, kuris gali būti naudojamas katalizatorių gamyboje.

plazmoje aktyvuoto aliuminio ir vandens reakcija

Funkcinės dangos, skirtos polimerams

VETC buvo sukurta oksido pagrindo plonų dangų nusodinimo technologija ant neišpūstų polistireno grūdelių ir polistireninio putplasčio paviršiaus. Specifinės dangos gali būti naudojamos kaip antibakteriniai ar priešgrybeliniai sluoksniai, liepsnai atsparūs sluoksniai ir kt.

Priešgrybelinių polistireno putplasčio dangų savybių tyrimai

Nano miltelių sintezė ir bandymai

Taikant magnetroninį nusodinimą, buvo sukurtas specialus metodas, leidžiantis formuoti oksidų arba metalo pagrindo nanokristalines daleles ant vandenyje tirpių padėklų. Ištirpinus padėklą ir atskyrus daleles iš vandens, gaunami nano-skristalinės prigimties milteliai.

Nanokristalinių dalelių analizė skenuojančiu elektroniniu mikroskopu


Centro tyrimų įranga

Sintezė

 • Magnetronų ir elektronų spindulio fizikinio nusodinimo sistemos (Kurt.J.Lesker PVD-75)
 • Rutulinio malimo sistema (Fritsch Pulverisette 6)

Analizė

 • Rentgeno spindulių fotoelektronų spektrometras (PHI 5000 VersaProbe);
 • Auger elektronų spektrometras (PHI 700Xi);
 • Rentgeno spindulių difraktrometras (Bruker D8);
 • Skenuojantis elektroninis mikroskopas (Hitachi S-3400N);
 • Rentgeno spindulių energijos dispersijos spektrometras (Bruker Quad 5040);
 • Automatizuotas Sievert tipo prietaisas (Hy-Energy PCTPro-2000);
 • Joninio / elektroninio laidumo (impendanso) tyrimas (NorECs Norwegian Electro Ceramics AS Probostat);
 • Rusenančio išlydžio optoemisinis spktrometras (SPECTRUMA GDA 750);
 • Azoto, deguonies ir vandenilio kiekio analizatorius (Horiba EMGA-830);
 • Dinaminis kietumo matuoklis (Shimadzu DUH-211S);
 • Atominių jėgų mikroskopas (Microtestmachines NT-206);
 • UV spindulių ir regimosios šviesos spektrofotometras (JASCO v-656);
 • Kita papildoma įranga.

Publikacijos

2024

Varnagiris Š. [LEI], Urbonavičius M. [LEI], Knoks A., Milčius D. [LEI]. Enhanced hydrogen generation in low-range acidic solutions using Mg2NiH4 powders and their mixtures ball-milled with NaCl and fused silica In: International Journal of Hydrogen Energy. Oxford: Elsevier, 2024, Vol. 50, p. 614-636. ISSN 0360-3199.
Skvorčinskienė R. [LEI], Eimontas J. [LEI], Bašinskas M. [LEI], Vorotinskienė L. [LEI], Urbonavičius M. [LEI], Kiminaitė I. [LEI], Maziukienė M. [LEI], Striūgas N. [LEI], Zakarauskas K. [LEI], Makarevičius V. [LEI]. Magnesium Hydride: Investigating Its Capability to Maintain Stable Vapor Film In: Energies. Basel: MDPI, 2024, Vol. 17. Iss. 3, 661, p. 1-12. ISSN 1996-1073.
Urbonavičius M. [LEI], Varnagiris Š. [LEI], Mezulis A,, Lesnicenoks P., Knoks A., Richter Ch., Milčius D. [LEI], Meirbekova R., Gunnarsson G., Kleperis J.. Hydrogen from industrial aluminium scraps: Hydrolysis under various conditions, modelling of pH behaviour and analysis of reaction by-product In: International Journal of Hydrogen Energy. Oxford: Elsevier, 2024, Vol. 50, Part. B, p. 431-446. ISSN 0360-3199.

2023

Mezulis A,, Richter Ch., Lesnicenoks P., Knoks A., Varnagiris Š. [LEI], Urbonavičius M. [LEI], Milčius D. [LEI], Kleperis J.. Studies on Water–Aluminum Scrap Reaction Kinetics in Two Steps and the Efficiency of Green Hydrogen Production In: Energies. Basel: MDPI, 2023, Vol. 16, Iss. 14, 5554, p. 1-17. ISSN 1996-1073.
Giedraitienė A., Ruzauskas M., Šiugždinienė R., Tučkutė S. [LEI], Grigonis K., Milčius D. [LEI]. Development of Antibacterial Cotton Textiles by Deposition of Fe2O3 Nanoparticles Using Low-Temperature Plasma Sputtering In: Nanomaterials. Basel: MDPI, 2023, Vol. 13, Iss. 24, 3106, p. 1-12. ISSN 2079-4991.
Skvorčinskienė R. [LEI], Vorotinskienė L. [LEI], Striūgas N. [LEI], Urbonavičius M. [LEI], Zakarauskas K. [LEI]. Thermal analysis of magnesium hydride In: Book of Abstracts SMS /NanoMed /Sensors/EGF 2023 Joint Conferences 25 - 27 October 2023. Albufeira: Setcor, 2023, p. 104-104..
Buidovas P. [LEI], Skvorčinskienė R. [LEI], Bašinskas M. [LEI], Vorotinskienė L. [LEI], Eimontas J. [LEI], Kiminaitė I. [LEI], Striūgas N. [LEI], Makarevičius V. [LEI], Urbonavičius M. [LEI]. Thermal pre-treatment effect on tih2 thermal decomposition In: CYSENI 2023: 19th International Conference of Young scientists on energy and natural sciences issues 23-26 May 2023, Kaunas, Lithuania. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2023, p. 54-54. ISSN 2783-6339.
Skvorčinskienė R. [LEI], Urbonavičius M. [LEI], Vorotinskienė L. [LEI], Zakarauskas K. [LEI], Striūgas N. [LEI]. Dehydrogenation on the surfaces by affecting vapour formation In: 15th Mediterranean Congress of Chemical Engineering – MECCE . Barcelona: 2023, p. 1-2..
Bocullo V., Martišauskas L. [LEI], Gatautis R. [LEI], Vonžudaitė O. [LEI], Bakas R. [LEI], Milčius D. [LEI], Venčaitis R., Pupeikis D.. A Digital Twin Approach to City Block Renovation Using RES Technologies In: Sustainability. Basel: MDPI, 2023, Vol. 15, Iss. 12, 9307, p. 1-27. ISSN 2071-1050.
Padgurskas J., Volskis D., Rukuiža R., Kupčinskas A., Basheleishvili N., Tučkutė S. [LEI]. Limitary State of Heavy-Duty Engine Oils and Their Evaluation According to the Change of Tribological Properties during Operation In: Lubricants. Basel: MDPI, 2023, Vol. 11, Iss. 6, 236, p. 1-14. ISSN 2075-4442.
Rukanskis M., Padgurskas J., Mihailov V., Rukuiža R., Žunda A., Baltakys K., Tučkutė S. [LEI]. Investigation of the Lubricated Tribo-System of Modified Electrospark Coatings In: Coatings. Basel: MDPI, 2023, Vol. 13, Iss. 5, 825, p. 1-15. ISSN 2079-6412.
Mohamed A., Yousef S., Tučkutė S. [LEI], Tonkonogovas A. [LEI], Stankevičius A. [LEI]. Gas permeation and selectivity of polysulfone/carbon non-woven fabric membranes with sponge and finger-like structures In: Process Safety and Environmental Protection. Amsterdam: Elsevier, 2023, Vol. 171, p. 630-639. ISSN 0957-5820, eISSN 1744-3598.
Lelis M. [LEI], Tučkutė S. [LEI], Urbonavičius M. [LEI], Varnagiris Š. [LEI], Sakalauskaitė S., Daugelavičius R.. C-TiO2+Ni and ZnO+Ni Magnetic Photocatalyst Powder Synthesis by Reactive Magnetron Sputtering Technique and Their Application for Bacteria Inactivation In: Inorganics. Basel: MDPI, 2023, Vol. 11, Iss. 2, 59, p. 1-18. ISSN 2304-6740.

2022

Andronic L., Lelis M. [LEI], Enesca A., Karazhanov S.. Photocatalytic activity of defective black-titanium oxide photocatalysts towards pesticide degradation under UV/VIS irradiation In: Surfaces and Interfaces. Amsterdam: Elsevier, 2022, Vol. 32, 102123, p. 1-10. ISSN 2468-0230.
Skvorčinskienė R. [LEI], Urbonavičius M. [LEI], Kiminaitė I. [LEI], Maziukienė M. [LEI], Vorotinskienė L. [LEI], Striūgas N. [LEI], Zakarauskas K. [LEI], Makarevičius V. [LEI], Poškaitė A., Bašinskas M.. Investigation of vapour film formation on nanolayer surfaces to reduce drag on marine vessels In: Book of abstracts 17th Conference on sustainable development of energy, water and environment systems November 6-10 2022 Paphos, Cyprus. Zagreb: Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture, 2022, p. 473-473. ISSN 2706-3690.
Giedraitienė A., Ruzauskas M., Šiugždinienė R., Tučkutė S. [LEI], Milčius D. [LEI]. Antimicrobial Properties of CuO Particles Deposited on a Medical Mask In: Materials . Basel: MDPI, 2022, Vol. 15, Iss. 22, 7896, p. 1-14. ISSN 1996-1944.
Lelis M. [LEI], Tučkutė S. [LEI], Demikytė E., Galalytė D., Sakalauskaitė S., Daugelavičius R.. Ivestigation of bi-layered ZnO-Ni photocatalyst powder produced by reactive magnetron sputtering technique In: Conference Proceedings The Global Advanced Materials & Surfaces GAMS 2022 International Conference June 15 to 17 2022. Paris: 2022, p. 1-5..
Lelis M. [LEI], Tučkutė S. [LEI], Demikytė E., Vasiliauskė D., Urbonavičius M. [LEI], Varnagiris Š. [LEI], Sakalauskaitė S.. Synthesis and repetitive application of nanocrystalline ZnO based floating photocatalyst for the detoxification of water from bacteria and viruses mixtures In: Proceedings of the Nanotech France 2022 International Conference Paris, France – June 15 – 17, 2022. Paris: 2022, p. 1-5..
Urbonavičius M. [LEI], Tučkutė S. [LEI], Karazhanov S., Lelis M. [LEI]. Analysis of TihxOy Films Produced by Physical Vapor Deposition Method In: Applied sciences. Basel: MDPI, 2022, Vol. 12, Iss. 21, 10811, p. 1-9. ISSN 2076-3417.
Urbonavičius M. [LEI], Tučkutė S. [LEI], Lelis M. [LEI]. Investigation of TIHxOy films produced by reactive magnetron sputtering technique In: CYSENI 2022: 18th international conference of young scientists on energy and natural sciences issues, 24-27 May 2022, Kaunas, Lithuania. Kaunas: Lithuanian Energy Institute, 2022, p. 423-426. ISSN 2783-6339.
Sereika R., Žaltauskas R., Varnagiris Š. [LEI], Urbonavičius M. [LEI], Liu F., Ding Y., Milčius D. [LEI]. On the structure of SbTeI In: Journal of Applied Physics. Melvilla: AIP Publishing, 2022, Vol. 132, Iss. 1, 015106, p. 1-7. ISSN 0021-8979 , eISSN 1089-7550.
Abromaitis V., Švaikauskaitė J., Šulčiūtė A., Sinkevičiūtė D., Žmuidzinavičienė N., Misevičius S., Tichonovas M., Urniežaitė I., Jankūnaitė D., Urbonavičius M. [LEI], Varnagiris Š. [LEI], Dzingelevičienė R., Baranauskis K., Martuzevičius D.. Ozone-enhanced TiO2 nanotube arrays for the removal of COVID-19 aided antibiotic ciprofloxacin from water: Process implications and toxicological evaluation In: Journal of Environmental Management . London: Elsevier, 2022, Vol. 318, 115515, p. 1-14. ISSN 0301-4797, eISSN 1095-8630.
Adhikary S. K., Rudžionis Ž., Tučkutė S. [LEI]. Characterization of aerogel and EGA-based lightweight cementitious composites incorporating different thickness of graphene platelets In: Journal of Building Engineering. Amsterdam: Elsevier, 2022, Vol. 57, 104870, p. 1-14. ISSN 2352-7102.
Striūgas N. [LEI], Zakarauskas K. [LEI], Tamošiūnas A. [LEI], Lelis M. [LEI]. Biomethane Production from Raw Syngas over a Metal Hydride Catalyst In: Book of abstracts 5th South East European Conference on Sustainable Development of Energy,Water and Environmental Systems, May 22-26 Vlore, Albania.. Zagreb: Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture, 2022, SEE2022.0114, p. 150-150. ISSN 2706-3682 (Digital proceedings).
Yousef S., Subadra S. P., Tučkutė S. [LEI], Baltušnikas A. [LEI], Lukošiūtė S. I. [LEI], Arafa E. I., Mohamed A.. Finite element analysis of fibreglass and carbon fabrics reinforced polyethersulfone membranes In: Materials Today Communications. Amsterdam: Elsevier, 2022, Vol. 31, 103682, p. 1-11..
Morkūnaitė G., Ožiūnas R., Čeplauskas V., Tučkutė S. [LEI], Laurikaitienė J., Adlienė D.. Surface Morphology Changes of Bleached Dental Ceramics In: Applied sciences. Basel: MDPI, 2022, Vol. 12, Iss. 9, 4557, p. 1-11. Scopus. ISSN 2076-3417.
Kazlauskas D., Jankauskas V., Kreivaitis R., Tučkutė S. [LEI]. Wear behaviour of PVD coating strengthened WC-Co cutters during milling of oak-wood In: Wear. Lausanne: Elsevier, 2022, 498–499 , 204336, p. 1-12. ISSN 0043-1648, eISSN 1873-2577.
Barauskienė I., Valatka E., Varnagiris Š. [LEI], Urbonavičius M. [LEI]. Copper‑Cobalt Oxides on FTO Substrate for Electrocatalytic and Pseudocapacitive Applications In: Electrocatalysis. New York, NY: Springer, 2022, Early access, p. 1-11. Scopus. ISSN 1868-2529 , eISSN 1868-5994.
Urbonavičius M. [LEI], Varnagiris Š. [LEI], Tučkutė S. [LEI], Sakalauskaitė S., Demikytė E., Lelis M. [LEI]. Visible-Light-Driven Photocatalytic Inactivation of Bacteria, Bacteriophages, and Their Mixtures Using ZnO-Coated HDPE Beads as Floating Photocatalyst In: Materials. Basel: MDPI, 2022, Vol. 15, Iss. 4, 1318, p. 1-13. ISSN 1996-1944.
Adhikary S. K., Rudžionis Ž., Tučkutė S.. Characterization of novel lightweight self-compacting cement composites with incorporated expanded glass, aerogel, zeolite and fly ash In: Case Studies in Construction Materials . Amsterdam: Elsevier, 2022, Vol. 16, e00879, p. 1-19. ISSN 2214-5095.
Tučkutė S. [LEI], Varnagiris Š. [LEI], Urbonavičius M. [LEI], Demikytė E., Bočkutė K., Lelis M. [LEI]. Structure and Photocatalytic Activity of Copper and Carbon-Doped Metallic Zn Phase-Rich ZnO Oxide Films In: Catalysts. Basel: MDPI, 2022, Vol. 12, 60, p. 1-14. ISSN 2073-4344.

2021

Bočkutė K., Demikytė E., Tučkutė S. [LEI], Urbonavičius M. [LEI], Varnagiris Š. [LEI], Laukaitis G., Lelis M. [LEI]. Photoluminescence and structural defects of ZnO films deposited by reactive magnetron sputtering with unconventional Ar-O2 gas mixture formation In: Book of abstracts 26 - 28 MAY, 2021 Virtual joint conferences. Korea: Graphene Korea 2021 International Conference, 2021, p. 94-94..
Demikytė E., Sakalauskaitė S., Kuliešienė N., Tučkutė S. [LEI], Urbonavičius M. [LEI], Varnagiris Š. [LEI], Daugelavičius R., Lelis M. [LEI]. Ni underlayer effect for the structure development and visible light photocatalytic efficiency of carbon-doped TiO2 film In: The Conference of Environmental and Climate Technologies (Connect2021). Riga: Riga Technical University , 2021, Vol. 25, No. 1, p. 1032-1042..
Vasiliauskė D., Sakalauskaitė S., Kuliešienė N., Tučkutė S. [LEI], Urbonavičius M. [LEI], Varnagiris Š. [LEI], Daugelavičius R., Lelis M. [LEI]. Synergistic generation of reactive oxygen species by visible light activated TiO2 and S.enterica interaction In: The Conference of Environmental and Climate Technologies (Connect2021). Riga: Riga Technical University, 2021, p. 17-17..
Sakalauskaitė S., Vasiliauskė D., Demikytė E., Daugelavičius R., Lelis M. [LEI]. Influence of the Metabolic Activity of Microorganisms on Disinfection Efficiency of the Visible Light and P25 TiO2 Photocatalyst In: Catalysts. Basel: MDPI, 2021, Vol. 11, Iss.. 12, 1432, p. 1-15. ISSN 2073-4344.
Varnagiris Š. [LEI], Urbonavičius M. [LEI], Sakalauskaitė S., Demikytė E., Tučkutė S. [LEI]. Floating Carbon-Doped TiO2 Photocatalyst with Metallic Underlayers Investigation for Polluted Water Treatment under Visible-Light Irradiation In: Catalysts . Basel: MDPI, 2021, Vol. 11, Iss.. 12, 1454, p. 1-20. ISSN 2073-4344.
Yousef S., Tučkutė S. [LEI], Tonkonogovas A. [LEI], Stankevičius A. [LEI], Mohamed A.. Ultra-permeable CNTs/PES membranes with a very low CNTs content and high H2/N2 and CH4/N2 selectivity for clean energy extraction applications In: Journal of Materials Research and Technology-JMR&T. Amsterdam: Elsevier, 2021, Vol. 15, p. 5114-5127. ISSN 2238-7854.
Varnagiris Š. [LEI], Urbonavičius M. [LEI], Tučkutė S. [LEI], Lelis M. [LEI]. Formation of Zn-rich ZnO films with improved bulk and surface characteristics by approach of magnetron sputtering technique In: Thin Solid Films. Lausanne: Elsevier, 2021, Vol. 738, 138967, p. 1-9. ISSN 0040-6090.
Daugnora L., Girininkas A., Tučkutė S. [LEI]. Trace elements of Palaeolithic reindeer antlers in Lithuanian territory In: BALTEHUMS II Second Baltic Conference on the Environmental Humanities and Social Sciences November 1–2, 2021 Held online from Tallinn University, Estonia. Tallinn: Tallinn University, 2021, p. 19-19..
Varnagiris Š. [LEI], Urbonavičius M. [LEI]. Hydrogen generation kinetics via hydrolysis of Mg2Ni and Mg2NiH4 powders In: International Journal of Hydrogen Energy. Oxford: Elsevier, 2021, Vol. 46, Iss. 73, p. 36323-36335. ISSN 0360-3199, eISSN 1879-3487.
Varnagiris Š. [LEI], Urbonavičius M. [LEI], Sakalauskaitė S., Demikytė E., Tučkutė S. [LEI], Lelis M. [LEI]. Photocatalytic Inactivation of Salmonella typhimurium by Floating Carbon-Doped TiO2 Photocatalyst In: Materials. Basel: MDPI, 2021, Vol. 14, Iss. 19, 5681, p. 1-12. ISSN 1996-1944.
Striūgas N. [LEI], Zakarauskas K. [LEI], Lelis M. [LEI]. Process Performance Comparison of CO2 and Syngas Conversion to Biomethane over a Metal Hydride Catalyst In: European Biomass Conference and Exhibition Proceedings. Florence: EUBIA-European Biomass Industry Association, 2021, p. 1317-1320. Scopus. ISSN 2282-5819 ISBN 978-88-89407-21-9.
Mohamed A., Yousef S., Ali S., Sriubas M., Varnagiris Š. [LEI], Tučkutė S. [LEI], Abdelnaby M. A., Kamel B. M.. Highly Efficient Visible Light Photodegradation of Cr(VI) Using Electrospun MWCNTs-Fe3O4@PES Nanofibers In: Catalysts. Basel: MDPI, 2021, Vol. 11, 868, p. 1-10. ISSN 2073-4344.
Urbonavičius M. [LEI], Varnagiris Š. [LEI], Sakalauskaitė S., Demikytė E., Tučkutė S. [LEI], Lelis M. [LEI]. Application of Floating TiO2 Photocatalyst for Methylene Blue Decomposition and Salmonella Typhimurium Inactivation In: Catalysts. Basel: MDPI, 2021, Vol. 11, Iss. 7, 794, p. 1-13. ISSN 2073-4344.
Krylova V., Dukštienė N., Lelis M. [LEI], Tučkutė S. [LEI]. PES/PVC textile surface modification by thermo-chemical treatment for improving its hydrophilicity In: Surfaces and interfaces. Amsterdam: Elsevier, 2021, Vol. 25, 101184, p. 1-15. ISSN 2468-0230.
Vaičiukynienė D., Kantautas A., Tučkutė S. [LEI], Manhanga F., Janavičius A., Ivanauskas E., Rudžionis Ž., Gaudutis A.. The using of concrete wash water from ready mixed concrete plants in cement systems In: Materials. Basel: MDPI, 2021, Vol. 14, Iss. 10, 2483, p. 1-13. ISSN 1996-1944.
Ščajev P., Soriūtė V., Kreiza G., Nargelas S., Dobrovolskas D., Malinauskas T., Subačius L., Onufrijevs P., Varnagiris Š. [LEI], CHeng H. H.. Temperature and spatial dependence of carrier lifetime and luminescence intensity in Ge0.95Sn0.05 layer In: Materials science and engineering B. Amsterdam: Elsevier, 2021, Vol. 270, 115204, p. 1-12. ISSN 0921-5107, eISSN 1873-4944.
Ščajev P., Onufrijevs P., Mekys A., Malinauskas T., Augulis D., Subačius L., Lee K.-Ch., Kaupuzs J., Varnagiris Š. [LEI], Medvids A., CHeng H. H.. Extension of spectral sensitivity of GeSn IR photodiode after laser annealing In: Applied surface science. Amsterdam: Elsevier, 2021, Vol. 555, 149711, p. 1-8. ISSN 0169-4332 , eISSN 1873-5584.
Barčiauskaitė K., Drapanauskaitė D., Silva M., Murzin V., Doyeni M., Urbonavičius M. [LEI], Williams C. F., Supronienė S., Baltrusaitis J.. Low concentrations of Cu2+ in synthetic nutrient containing wastewater inhibit MgCO3-to-struvite transformation In: Environmental Science Water Research & Technology. Cambridge: Royal Society of Chemistry, 2021, Vol. 7, p. 521-534. ISSN 2053-1400, eISSN 2053-1419.
Adhikary S. K., Rudžionis Ž., Tučkutė S. [LEI], Aschish D. K.. Effects of carbon nanotubes on expanded glass and silica aerogel based lightweight concrete In: Scientific reports. London: Nature research, 2021, Vol. 11, 2104, p. 1-11. ISSN 2045-2322.
Medvids A., Onufrijevs P., Kaupuzs J., Eglitis R., Padgurskas J., Žunda A., Mimura H., Skadins I., Varnagiris Š. [LEI]. Anatase or rutile TiO2 nanolayer formation on Ti substrates by laser radiation: Mechanical, photocatalytic and antibacterial properties In: Optics & Laser Technology. Oxford: Elsevier, 2021, Vol. 138, 106898, p. 1-8. ISSN 0030-3992.
Jatautaitė L., Krylova V., Dukštienė N., Lelis M. [LEI], Tučkutė S. [LEI]. Ag-In-Se films on flexible architectural textiles as efficient material for optoelectronics applications: A preliminary study In: Thin Solid Films . Amsterdam: Elsevier, 2021, Vol. 721, 138566, p. 1-12. ISSN 0040-6090.

2020

Bastakys L., Mathew J.S., Marcinauskas L. [LEI], Aikas M. [LEI], Tučkutė S. [LEI]. Structural and Tribological Properties of Ceramic Coatings Deposited by Plasma Spraying In: NBCM 2020: international conference on nanostructured bioceramic materials, 1-3 December 2020, Vilnius, Vilnius University: conference book. Vilnius: Vilniaus universitetas, 2020, 20, p. 1-1. ISBN 978-609-07-0557-5.
Lelis M. [LEI], Varnagiris Š. [LEI], Urbonavičius M. [LEI], Zakarauskas K. [LEI]. Investigation of Catalyst Development from Mg2NiH4 Hydride and Its Application for the CO2 Methanation Reaction In: Coatings. Basel: MDPI, 2020, vol. 10 (12), 1178, p. 1-15. ISSN 2079-6412.
Varnagiris Š. [LEI], Vilimaitė S., Mikelionytė I., Urbonavičius M. [LEI], Tučkutė S. [LEI], Milčius D. [LEI]. The Combination of Simultaneous Plasma Treatment with Mg Nanoparticles Deposition Technique for better Mung Bean Seeds Germination In: Processes. Basel: MDPI, 2020, Vol. 8 (12), 1575, p. 1-5. ISSN 2227-9717.
Marcinauskas L., Milieška M. [LEI], Mathew J.S., Dovydaitis V., Kėželis R. [LEI], Tučkutė S. [LEI]. Tribological properties of plasma sprayed alumina, alumina-titania and alumina-zirconia coatings In: Acta physica Polonica A, Special issue of the international conference on research and applications of plasmas (PLASMA-2019), Opole, Poland, July 15–19, 2019. Warszawa: Polish Academy of Sciences, 2020, Vol. 138, No. 4, p. 656-661. ISSN 0587-4246, eISSN 1898-794X.
Vernickaitė E., Lelis M. [LEI], Tsyntsaru N., Pakštas V., Cesiulis H.. XPS studies on the Mo oxide-based coatings electrodeposited from highly saturated acetate bath In: Chemija. Vilnius: Lietuvos mokslų akademija, 2020, Vol. 31, No. 4, p. 203-209. ISSN 0235-7216.
Yousef S., Subadra S. P., Griškevičius P., Varnagiris Š. [LEI], Milčius D. [LEI], Makarevičius V. [LEI]. Superhydrophilic functionalized graphene/fiberglass/epoxy laminates with high mechanical, impact and thermal performance and treated by plasma In: Polymer Testing. Oxford: Elsevier, 2020, Vol. 90, 106701, p. 1-11. ISSN 0142-9418, eISSN 1973-2348.
Medvids A., Varnagiris Š. [LEI], Letko E., Milčius D. [LEI], Grase L., Gaidukovs S., Mychko A., Pludons A., Onufrijevs P., Mimura H.. Phase transformation from rutile to anatase with oxygen ion dose in the TiO2 layer formed on a Ti substrate In: Materials Science in Semiconductor Processing. Oxford: Elsevier, 2020, Vol. 106, 104776, p. 1-6. ISSN 1369-8001, eISSN 1873-4081.
Kazlauskas V., Jankauskas V., Tučkutė S. [LEI]. Research on Tribological Characteristics of Hard Metal WC-Co Tools with TiAlN and CrN PVD Coatings for Processing Solid Oak Wood In: Coatings. Basel: MDPI, 2020, Vol. 10, 632, p. 1-13. ISSN 2079-6412.
Varnagiris Š. [LEI], Urbonavičius M. [LEI], Sakalauskaitė S., Daugelavičius R., Pranevičius L. L. [LEI], Lelis M. [LEI], Milčius D. [LEI]. Floating TiO2 photocatalyst for efficient inactivation of E. coli and decomposition of methylene blue solution In: Science of the Total Environment. Amsterdam: Elsevier, 2020, Vol. 720, 137600, p. 1-10. ISSN 0048-9697.
Gimžauskaitė D. [LEI], Tamošiūnas A. [LEI], Tučkutė S. [LEI], Snapkauskienė V. [LEI], Aikas M. [LEI], Uscila R. [LEI]. Treatment of diesel-contaminated soil using thermal water vapor arc plasma In: Environmental Science and Pollution Research. Heidelberg: Springer, 2020, Vol. 27, p. 43-54. ISSN 0944-1344, eISSN 1614-7499.
Belevskii S. S., Danilchuk V. V., Gotelyak A. V., Lelis M. [LEI], Yushchenko S. P., Dikusar A. I.. Electrodeposition of Fe–W Alloys from Citrate Bath: Impact of Anode Material In: Surface Engineering and Applied Electrochemistry. Moscow: PLEIADES PUBLISHING INC, 2020, Vol. 45, No. 1, p. 1-12. ISSN 1068-3755.
Urbonavičius M. [LEI], Varnagiris Š. [LEI], Pranevičius L. [LEI], Milčius D. [LEI]. Production of Gamma Alumina Using Plasma-Treated Aluminum and Water Reaction Byproducts In: Materials. Basel: MDPI, 2020, vol. 13, Iss. 6, p. Article ID 1300. ISSN 1996-1944.
Sakalauskaitė S., Kuliešienė N., Galalytė D., Tučkutė S. [LEI], Urbonavičius M. [LEI], Varnagiris Š. [LEI], Daugelavičius R., Lelis M. [LEI]. Potential and Risk of the Visible Light Assisted Photocatalytical Treatment of PRD1 and T4 Bacteriophage Mixtures In: Environmental and Climate Technologies. Warsaw: Sciendo, 2020, Vol. 24, No. 3, p. 215-224. Scopus . ISSN 1691-5208.
Simanaitienė A., Barauskienė I., Varnagiris Š. [LEI], Urbonavičius M. [LEI], Šulčiūtė A.. Mixed zinc–cobalt oxide coatings for photocatalytic applications In: APPLIED PHYSICS A. Heidelberg: Springer Natura, 2020, Vol. 126, 695, p. 1-10. ISSN 0947-8396.
Aleksiejuk-Gawron J., Milčiuvienė S., Kiršienė J., Doheijo E., Garzon D., Urbonas R. [LEI], Milčius D. [LEI]. Net-Metering Compared to Battery-Based Electricity Storage in a Single-Case PV Application Study Considering the Lithuanian Context In: Energies. MDPI, 2020, Vol. 13, No. 9, 2286, p. 1-5. ISSN 1996-1073.
Lelis M. [LEI], Tučkutė S. [LEI], Varnagiris Š. [LEI], Urbonavičius M. [LEI], Bočkutė K., Laukaitis G.. Synthesis and analysis of metallic Zn phase rich ZnO oxide films for the photocatalytic water treatment technologies In: Materials Today: Proceedings 33 Metal oxide- and oxyhydride-based nanomaterials for energy and environment-related applications / edited by S. Karazhanov, C. Ton-That, A. Cremades. Amsterdam: Elsevier, 2020, Vol. 33, pt. 6, p. 2484-2489. ISSN 2214-7853.
Kuliešienė N., Sakalauskaitė S., Tučkutė S. [LEI], Urbonavičius M. [LEI], Varnagiris Š. [LEI], Daugelavičius R., Lelis M. [LEI]. TiO2 Application for the Photocatalytical Inactivation of S. enterica, E. coli and M. luteus Bacteria Mixtures In: Environmental and Climate Technologies . Warsaw: Sciendo, 2020, Vol. 24, No. 3, p. 418-429. Scopus . ISSN 1691-5208.

2019

Yousef S., Hamdy M., Tatariants M., Tučkutė S. [LEI], El-Abden S. Z., Kliučininkas L., Baltušnikas A. [LEI]. Sustainable industrial technology for recovery of cellulose from banknote production waste and reprocessing into cellulose nanocrystals In: Resources, Conservation and Recycling. Amsterdam: Elsevier, 2019, Vol. 149, p. 510-520. ISSN 0921-3449, eISSN 1879-0658.
Wan C., Denys R. V., Lelis M. [LEI], Milčius D. [LEI], Yartys V. A.. Electrochemical studies and phase-structural characterization of a highcapacity La-doped AB2 Laves type alloy and its hydride In: Journal of Power Sources. Amsterdam: Elsevier, 2019, Vol. 418, p. 193-201. ISSN 0378-7753.
Varnagiris Š. [LEI], Medvids A., Lelis M. [LEI], Milčius D. [LEI], Antuzevics A.. Black carbon-doped TiO2 films: Synthesis, characterization and photocatalysis In: Journal of Photochemistry & Photobiology A: Chemistry. Lausanne: Elsevier, 2019, Vol. 382, 111941, p. 1-9. ISSN 1010-6030.
Tučkutė S. [LEI], Varnagiris Š. [LEI], Urbonavičius M. [LEI], Lelis M. [LEI], Sakalauskaitė S.. Tailoring of TiO2 film crystal texture for higher photocatalysis efficiency In: Applied Surface Science. Amsterdam: Elsevier, 2019, Vol. 489, p. 576-583. ISSN 0169-4332.
Milčiuvienė S., Kiršienė J., Doheijo E., Urbonas R. [LEI], Milčius D. [LEI]. The Role of Renewable Energy Prosumers in Implementing Energy Justice Theory In: Sustainability. Basel, Switzerland: MDPI, 2019, Vol. 11, 5286, p. 1-16. ISSN 2071-1050.
Lelis M. [LEI], Tučkutė S. [LEI], Varnagiris Š. [LEI], Urbonavičius M. [LEI], Laukaitis G., Bočkutė K.. Tailoring of TiO2 film microstructure by pulsed-DC and RF magnetron co-sputtering In: Surface & Coatings Technology. Elsevier, 2019, Vol. 377, 124906, p. 1-8. ISSN 0257-8972.
Yousef S., Eimontas J., Striūgas N. [LEI], Tatariants M., Abdelnaby M. A., Tučkutė S. [LEI], Kliučininkas L.. A sustainable bioenergy conversion strategy for textile waste with self-catalysts using mini-pyrolysis plant In: Energy Conversion and Management. Elsevier, 2019, Vol. 196, p. 688-704. ISSN 0196-8904.
Gimžauskaitė D. [LEI], Tamošiūnas A. [LEI], Tučkutė S. [LEI], Meilutytė-Lukauskienė D. [LEI], Aikas M. [LEI], Uscila R. [LEI], Samosionokas J.. Remediation of organochlorine pesticides contaminated soil using thermal plasma In: Energetika. Vilnius: Lithuanian Academy of Sciences, 2019, Vol. 65, No. 2-3, p. 122-130. ISSN 0235-7208.

2018

Šatkauskienė I., Wood T., Rutkauskaitė-Sucilienė J., Mildažienė V., Tučkutė S. [LEI]. Freshwater bryozoans of Lithuania (Bryozoa) In: ZooKeys. Sofia, Bulgaria: Pensoft, 2018, Vol. 774, p. 53-75. ISSN 1313-2989.
Varnagiris Š. [LEI], Donelienė J., Tučkutė S. [LEI], Čėsnienė J. [LEI], Lelis M. [LEI], Milčius D. [LEI]. Expanded polystyrene foam formed from polystyrene beads coated with a nanocrystalline SiO2 film and the analysis of its moisture adsorption and resistance to mechanical stress In: Polymer-Plastics Technology and Engineering . Philadelphia, USA: Taylor&Francis, 2018, Vol. 57, Iss. 13, p. 1296-1302. ISSN 0360-2559, eISSN 1525-6111.
Varnagiris Š. [LEI], Tučkutė S. [LEI], Lelis M. [LEI], Milčius D. [LEI]. SiO2 films as heat resistant layers for protection of expandable polystyrene foam from flame torch–induced heat In: Journal of Thermoplastic Composite Materials . London, England: Sage, 2018, Vol. 31, Iss. 5, p. 657-667. ISSN 0892-7057 .
Montero J., Martinsen F. A., Lelis M. [LEI], Karazhanov S. Zh., Hauback B. C., Marstein E. S.. Preparation of yttrium hydride-based photochromic films by reactive magnetron sputtering In: Solar Energy Materials & Solar Cells . Amsterdamas, Nyderlandai: Elsevier, 2018, Vol. 177, p. 106-109. ISSN 0927-0248.
Tučkutė S. [LEI], Urbonavičius M. [LEI], Lelis M. [LEI], Maiorov M., Diaz Ordaz J. R., Milčius D. [LEI]. A new method of nanocrystalline nickel powder formation by magnetron sputtering on the water-soluble substrates In: Materials Research Express. 2018, Vol. 5, No. 1, p. 1-9..

2017

Venckutė V., Dindune A., Valdniece D., Krumina A., Lelis M. [LEI], Jasulaitienė V., Maneikis A., Daugėla S., Šalkus T., Kežionis A., Orliukas A. F.. Preparation, structure, surface and impedance analysis of Na2 Zn0.5 Mn0.5 P2 O7 ceramics In: Lithuanian Journal of physics. 2017, Vol. 57, No. 3, p. 183-193. ISSN 1648-8504.
Urbonavičius M. [LEI], Varnagiris Š. [LEI], Milčius D. [LEI]. Generation of Hydrogen through the Reaction between Plasma-Modified Aluminum and Water In: Energy Technology. 2017, Vol. 5, No. 12, p. 2300-2308. ISSN 2194-4288, eISSN 2194-4296.
Chamoun M., Skårman B., Vidarsson H., Smith R. I., Hull S., Lelis M. [LEI], Milčius D. [LEI], Noréus D.. Stannate increases hydrogen evolution overpotential on rechargeable alkaline iron electrodes In: Journal of The Electrochemical Society. 2017, Vol. 164, Iss. 6, p. A1251-A1257. ISSN 0013-4651.
Lesnicenoks P., Zemitis J., Grinberga L., Chikvaidze G., Kleperis J., Urbonavičius M. [LEI], Tučkutė S. [LEI], Milčius D. [LEI]. Modified Graphene Sheet Stacks for Hydrogen Binding In: Materials Science (Medžiagotyra). 2017, Vol. 23, No. 1, p. 3-5. ISSN 1392-1320, eISSN 2029-7289.
Raškovič-Lovre Ž., Mongstad T. T., Karazhanov S., You C. C., Lindberg S., Lelis M. [LEI], Milčius D. [LEI], Deledda S.. Annealing-induced structural rearrangement and optical band gap change in Mg–Ni–H thin films In: Materials Research Express. 2017, Vol. 4, No. 1, p. 1-7..
Girdzevičius D., Urbonavičius M. [LEI], Varnagiris Š. [LEI], Milčius D. [LEI]. Attempt to regenerate MgO to Mg under hydrogen plasma conditions In: The 14th International Conference of Young Scientists on energy Issues (CYSENI 2017), Kaunas, Lithuania, May 25-26, 2017. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2017, p. 192-198. ISSN 1822-7554.
Milčius D. [LEI], Diaz Ordaz J. R.. Ni-NaCl nanopowders production using magnetron sputtering In: The 14th International Conference of Young Scientists on energy Issues (CYSENI 2017), Kaunas, Lithuania, May 25-26, 2017. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2017, p. 186-191. ISSN 1822-7554.
Urbonavičius M. [LEI], Girdzevičius D., Varnagiris Š. [LEI], Milčius D. [LEI]. Possible reduction of aluminium hydroxide in hydrogen gas plasma In: The 14th International Conference of Young Scientists on energy Issues (CYSENI 2017), Kaunas, Lithuania, May 25-26, 2017. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2017, p. 180-185. ISSN 1822-7554.
Varnagiris Š. [LEI], Urbonavičius M. [LEI], Girdzevičius D., Milčius D. [LEI], Sakalauskaitė S.. Photocatalytic properties of TiO2 deposited on non-expanded polystyrene beads In: The 14th International Conference of Young Scientists on energy Issues (CYSENI 2017), Kaunas, Lithuania, May 25-26, 2017. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2017, p. 324-331. ISSN 1822-7554.
Auškalnis A., Žekonis G., Sūdžiūtė G., Povilaitytė G., Milčius D. [LEI]. Lithium disilicate ceramic roughness evaluation after different finishing methods and comparison before and after surface reduction and intraoral polishing imitation In: European International Journal of Science and Technology . 2017, Vol. 6, No. 3, p. 63-76. ISSN 2304-9693.
Lesnicenoks P., Grinberga L., Jekabsons L., Antuzecičš A., Berzina A., Knite M., Taurins G., Varnagiris Š. [LEI], Kleperis J.. Nanostructured carbon materials for hydrogen energetics In: Advanced Materials Letters. 2017, Vol. 8, No. 4, p. 518-523. ISSN 0976-3961.
Urbonavičius M. [LEI], Varnagiris Š. [LEI], Girdzevičius D., Milčius D. [LEI]. Hydrogen generation based on aluminum-water reaction for fuel cell applications In: Energy Procedia (International Scientific Conference “Environmental and Climate Technologies”, CONECT 2017, 10-12 May 2017, Riga, Latvia). Didžioji Britanija, Oxfordas: Elsevier, 2017, Vol. 128, p. 114-120. ISSN 1876-6102.
Varnagiris Š. [LEI], Girdzevičius D., Urbonavičius M. [LEI], Milčius D. [LEI]. Incorporation of SiO2 and TiO2 additives into expanded polystyrene foam using physical vapour deposition technique In: Energy Procedia (International Scientific Conference “Environmental and Climate Technologies”, CONECT 2017, 10–12 May 2017, Riga, Latvia ). Didžioji Britanija, Oxfordas: Elsevier, 2017, Vol. 128, p. 525-532. ISSN 1876-6102.
Girdzevičius D., Urbonavičius M. [LEI], Varnagiris Š. [LEI], Milčius D. [LEI]. Implementation of hydrogen plasma activation of Mg powder in two steps hydrogenation In: Energy Procedia (International Scientific Conference “Environmental and Climate Technologies”, CONECT 2017, 10–12 May 2017, Riga, Latvia ). Didžioji Britanija, Oxfordas: Elsevier, 2017, Vol. 128, p. 108-113. ISSN 1876-6102.
Varnagiris Š. [LEI], Sakalauskaitė S., Tučkutė S. [LEI], Lelis M. [LEI], Daugelavičius R., Milčius D. [LEI]. Investigation of E. coli bacteria inactivation by photocatalytic activity of TiO2 coated expanded polystyrene foam In: Materials Research Express. 2017, Vol. 4, No. 3, p. 036409. ISSN 2053-1591.
Orliukas A. F., Venckutė V., Daugėla S., Kežionis A., Dindune A., Valdniece D., Ronis J., Lelis M. [LEI], Mosialek M., Šalkus T.. Synthesis, structure and impedance spectroscopy of NaCsZn0.5Mn0.5P2O7 pyrophosphate ceramics In: Solid State Ionics. 2017, Vol. 302, p. 92-97. ISSN 0167-2738.
Levinas R., Tsyntsaru N., Lelis M. [LEI], Cesiulis H.. Synthesis, electrochemical impedance spectroscopy study and photoelectrochemical behaviour of as-deposited and annealed WO3 films In: Electrochimica Acta. 2017, Vol. 225, p. 29-38. ISSN 0013-4686.

2016

Urbonavičius M. [LEI], Milčius D. [LEI]. Power generation by proton exchange membrane fuel cell using plasma modified aluminum and water reaction In: 13th Annual international conference of young scientists on energy issues (CYSENI 2016), Kaunas, Lithuania, May 26–27, 2016. Kaunas: LEI, 2016. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2016, p. 1-8. ISSN 1822-7554.
Girdzevičius D., Milčius D. [LEI]. Electrical power generation with PEM FC using hydrogen supply through Mg-Ni reaction with water In: Energetika. Vilnius: Lietuvos mokslų akademija, 2016, T. 62, Nr. 1-2, p. 19-27. ISSN 0235-7208.
Varnagiris Š. [LEI], Duonėlienė J., Tučkutė S. [LEI], Vonžodas T. [LEI], Lelis M. [LEI], Milčius D. [LEI]. Incorporation of particles into the bulk of expanded polystyrene foam using physical vapour deposition technologies In: Energetika. Vilnius: Lietuvos mokslų akademija, 2016, T. 62, Nr. 1-2, p. 28-36. ISSN 0235-7208.
Urbonavičius M. [LEI], Tučkutė S. [LEI], Varnagiris Š. [LEI], Lelis M. [LEI], Milčius D. [LEI]. Temperatūros įtaka aliuminio ir vandens reakcijų kinetikai išgaunant vandenilį, skirtą mažos galios prietaisams In: Energetika. Vilnius: Lietuvos mokslų akademija, 2016, T. 62, Nr. 3, p. 145-154. ISSN 0235-7208.
Crivello J. C., Dam B., Denys R. V., Dornheim M., Grant D. M., Huot J., Jensen T. R., de Jongh P., Latroche M., Milanese C., Milčius D. [LEI], Walker G. S., Webb C. J., Zlotea C., Yartys V. A.. Review of magnesium hydride-based materials: development and optimisation In: Applied Physics A . Berlynas: Springer, 2016, Vol. 122, article 97, p. 1-20. ISSN 0947-8396.

2015

Milčius D. [LEI], Grbovič-Novakovič J., Žostautienė R., Lelis M. [LEI], Girdzevičius D., Urbonavičius M. [LEI]. Combined XRD and XPS analysis of ex-situ and in-situ plasma hydrogenated magnetron sputtered Mg films In: Journal of Alloys and Compounds. Lausanne, Switzerland: Elsevier, 2015, Vol. 647, p. 790-796. ISSN 0925-8388.
Urbonavičius M. [LEI], Milčius D. [LEI]. Reaction between plasma activated aluminum powder and water under various conditions In: 12th Annual international conference of young scientists on energy issues (CYSENI 2015), Kaunas, Lithuania, May 27–28, 2015. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2015, p. 18-25. ISSN 1822-7554.
Girdzevičius D. [LEI], Tučkutė S. [LEI], Milčius D. [LEI]. In-situ low temperature plasma hydrogenation of pure Mg thin films In: 12th Annual international conference of young scientists on energy issues (CYSENI 2015), Kaunas, Lithuania, May 27–28, 2015. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2015, p. 11-16. ISSN 1822-7554.
Gimžauskaitė D. [LEI], Pranevičius L. L. [LEI]. Phase-structural transformations and elemental composition analysis in the TiOx films exposed in water vapour plasma In: 12th Annual international conference of young scientists on energy issues (CYSENI 2015), Kaunas, Lithuania, May 27–28, 2015. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2015, p. 1-10. ISSN 1822-7554.
Varnagiris Š. [LEI], Milčius D. [LEI]. Formation of SIO layer on the surface of expanded polystyrene foam In: 12th Annual international conference of young scientists on energy issues (CYSENI 2015), Kaunas, Lithuania, May 27–28, 2015. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2015, p. 323-328. ISSN 1822-7554.
Skrockienė V., Žukienė K., Tučkutė S. [LEI]. Properties of recycled thermoplastic polyurethane filled with plasma treated bentonite In: Plasma processes and polymers. Germany: WILEY-VCH Verlag GmbH & Co, 2015, Vol. 12, Iss. 11, p. 1284-1292. ISSN 1612-8850.
Orliukas A. F., Fung K.-Z., Venckutė V., Kazlauskienė V., Miškinis J., Lelis M. [LEI]. Structure, surface and broadband impedance spectroscopy of Li4Ti5O12 based ceramics with Nb and Ta In: Solid State Ionics. Amsterdam, Netherlands: Elsevier, 2015, Vol. 271, p. 34-41. ISSN 0167-2738.

2013

Lelis M. [LEI], Milčius D. [LEI], Žostautienė R.. The effects of Si and expanded PTFE substrates on formation and hydrogenation of Mg and Mg–Ti films In: International Journal of Hydrogen Energy. 2013, Vol. 38, Iss. 27, p. 12172-12179. ISSN 0360-3199.
Bočkutė K., Laukaitis G., Milčius D. [LEI]. The properties of nonstoichiometric lanthanum niobium oxide thin films formed using an e-beam deposition technique In: Surface & coatings technology. Lausanne: Elsevier Science, 2013, Vol. 214, No. 1, p. 97-100. ISSN 0257-8972.
Antonov M., Veinthal R., Huttunen-Saarivirta E., Lelis M. [LEI], et al. Effect of oxidation on erosive wear behaviour of boiler steels In: Tribology international. 2013, Vol. 68, p. 35-44. ISSN 0301-679X.

2012

Lelis M. [LEI], Milčius D. [LEI], Noréus D.. Substrate effects on formation and hydrogenation of Mg–Ni films In: Applied Surface Science. 2012, Vol. 263, p. 202-209. ISSN 0169-4332.

2011

Laukaitis G., Virbukas D., Dudonis J., Katkauskė O., Milčius D. [LEI]. Influence of initial powder particle size on yttrium stabilized zirconium thin films formed by e-beam technique In: Solid State Ionics. 2011, Vol. 188, Iss. 1, p. 41-45. ISSN 0167-2738.
Burinskas S., Adomonis V., Dudonis J., Laukaitis G., Minialga V., Milčius D. [LEI]. Synthesis and characterization of GDC solid electrolytes obtained by solid state sintering of multilayer thin films In: Solid State Ionics. Amsterdam: Elsevier, 2011, Vol. 184, No. 1, p. 14-18. ISSN 0167-2738.

2010

Lelis M. [LEI], Milčius D. [LEI], Wirth E., Hålenius U., Eriksson L., Jansson K., Kadir K., Ruan J., Sato T., Yokosawa T., Noréus D.. A mechanically switchable metal–insulator transition in Mg2NiH4 discovers a strain sensitive, nanoscale modulated resistivity connected to a stacking fault In: Journal of Alloys and Compounds. 2010, Vol. 496, Iss. 1-2, p. 81-86. ISSN 0925-8388.

Projektai

Tarptautiniai projektai

Horizontas 2020

1
Projekto „iDistributedPV“ logotipas

iDistributedPV siekis yra plėtoti prieinamus integruotus sprendimus norint pagerinti platinamų fotovoltinių elementų integraciją į rinką remiantis efektyvia fotovoltinių elementų įranDaugiau

Šeštoji bendroji programa (6BP)

1

2008 m. baigtas 6-osios bendrosios programos papildomos paramos projektas – HySIC (angl. Enhancing International Cooperation in Running FP6 Hydrogen Solid Storage Activities). Jo vykdDaugiau

2

Main problem - is to understand physical phenomena of mechanical properties of W and to reduce the impurities in the main chamber: Mechanism of restructuring and surface relocatiDaugiau

3

Pagrindinis projekto tikslas yra palengvinti Asocijuotų Šalių Kandidačių dalyvavimą FP6 programos 6.1 prioritete ir sėkmingai pradėti dalyvauti FP7 programoje. Tai buvo įgyvendinta: Daugiau

4

HYTRAIN yra Marie Curie mokslinių tyrimų ugdymo tinklas finansuojamas Europos Komisijos pagal FP6 Žmogiškųjų išteklių ir Mobilumo programą. Tinklą sudaro 18 pagrindinių Europos moksliDaugiau

5

Šiame pasiūlyme yra pateikiamas NENNET aukštos kokybės mokslinių tyrimų tinklo, apimančio medžiagų mokslo, nano technologijų ir savaime susiformuojančių medžiagų kompetencijų LietuvojDaugiau

Baltijos mokslinių tyrimų programa

Europos klimato iniciatyva (EUKI)

1
EUKI logo

Pagrindinis projekto tikslas – didinti informuotumą apie klimato kaitos švelninimą skatinant atsinaujinančių energijos išteklių, tokių kaip vėjo ir saulės energija, integraciją su vanDaugiau

COST

1
COST actions logo

This Action deals with the future of energy storage and aims to set up a competitive and coordinated network capable to define new and unexplored ways for Solid State Hydrogen StorageDaugiau

2
COST actions logo

Efektyvios energijos saugojimo sistemos yra būtinos siekiant padidinti energetinį našumą, pagerinti ekonominį efektyvumą ir sumažinti poveikį aplinkai mobiliuose ir stacionariuose įreDaugiau

Kiti tarptautiniai projektai

1

Šiame projekte Lietuvos energetikos institutas kartu su partneriais iš Latvijos (Kietojo kūno fizikos institutas) ir Slovėnijos (Jožefo Stefano institutas) kurs naują katalizatorių, sDaugiau

Projektai Lietuvoje

ES Struktūrinių fondų parama

1
2014–2020 ES fondų investicijų ženklas

UAB „Enerstena" kartu su partneriu Lietuvos energetikos institutu (LEI) ir Kauno technologijos universitetu (KTU) įgyvendina projektą „Daugiafunkcinės biomasės energetikos technolDaugiau

2
ES fondų investicijos 2014-2020 m.

2018 m. vasario 7 d. Lietuvos energetikos institutas (LEI) ir viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra (CPVA) pasirašė sutartį vykdyti projektą Nr. 01.2.2-CPVA-K-703-01-Daugiau

3

Šiuo metu Lietuvoje yra ypač aktualūs dideli pastatų šilumos nuostoliai. Pagerinti pastatų energetinį efektyvumą ir sumažinti šildymo sąskaitas galima didinant sienų šiluminę varžą. ĮDaugiau

4

Projekto metu atnaujinta ir išplėtota šalies mokslo ir studijų institucijose su mechatronikos mokslo plėtra susijusi infrastruktūra. Įsigyta pažangi įranga, reikalinga šiuolaikiniams Daugiau

5

Registracijos Nr. BPD2004-ESF-2.5.0-03-05/0029 Pagal Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumento 2 prioriteto „Žmogiškųjų išteklių plėtra“ 2.5 priemonę „Žmogiškųjų išteDaugiau

6

Vandenilio energetikos vystymas - vienas iš ilgalaikių strateginių ES prioritetų, sprendžiant ekologines bei energetinės ES nepriklausomybės problemas. Artimojoje (5-10 m.) ES strategDaugiau

7

Projekto tikslas - įvertinti visas planuojamo teikti infrastruktūrinio projekto įgyvendinimo galimybes, parinkti iš jų optimalią ir ją visapusiškai pagrįsti, o gavus neigiamus rezultaDaugiau

8

Pagrindinis šio projekto tikslas yra pakelti mokslininkų ir tyrėjų kvalifikaciją bei paruošti naujus specialistus vandenilio energetikos technologijų srityje, siekiant kad Lietuvoje aDaugiau

LMT projektai

1
ES fondų investicijos 2014-2020 m.

Lietuvos energetikos institutas įgyvendina projektą „Regimojoje šviesoje fotokatalitiškai aktyvių TiO2 ir ZnO taikymo biologiškai užteršto vandens dezinfekcijai tyrimas“ Nr. 09.3.3-LMDaugiau

2
ES fondų investicijos 2014-2020 m.

Lietuvos energetikos institutas įgyvendina projektą „Inovatyvios biometano gamybos technologijos sukūrimas taikant katalitinės termocheminės konversijos metodą“ Nr. 01.2.2-LMT-K-718-0Daugiau

Darbuotojai

Vardas, pavardė pareigos kabinetas tel. nr. el. paštas
Darius Milčius vadovas (vyriaus. m. d.) 304-LK +37037401909 Darius.Milcius@lei.lt
Jūratė Klimaitienė inžinierė 305-LK +37037401905 Jurate.Klimaitiene@lei.lt
Violeta Melinienė inžinierė 303-LK +37037401991
Raminta Rodaitė v. m. d. Raminta.Rodaite@lei.lt
Albinas Svirskis laborantas 310-LK
Simona Tučkutė v. m. d. 306-LK +37037401916 Simona.Tuckute@lei.lt
Marius Urbonavičius v. m. d. 301-LK +37037401824 Marius.Urbonavicius@lei.lt
Šarūnas Varnagiris v. m. d. 301-LK +37037401824 Sarunas.Varnagiris@lei.lt

Paslaugos

Bandinių paviršiaus analizė optiniu mikroskopu
Galimybė atlikti bandinių analizę aukštos kokybės optiniu mikroskopu su galimybę vaizdus išsaugoti didelės skiriamosios gebos nuotraukomis. Mikroskopo didinimas parenkamas tarp 100, 200, 500 ir 1000 kartų. Nuotraukos daromos specialiai optinei mikroskopijai sukurta skaitmenine NIKON DSF-1Fi kamera, kurios daromų nuotraukų rezoliucija yra 2,560 x 1,920 taškų.
Nedestruktyvi visų tipų medžiagų, miltelių bei plonų dangų bandinių kristalinės struktūros analizė rentgeno spindulių difraktometru.
Galima vienu matavimu nustatyti visas kristalines fazes, esančias bandinyje. Taip pat yra išplėstinės galimybės difrakcijos matavimus atlikti tuo pat metu kontroliuojant aplinkos temperatūrą (nuo skysto azoto iki 1600 C) bei supančios aplinkos sudėtį (galima naudoti aukštą vakuumą arba įleisti norimą kiekį dujų (tinkamos daugelis dujų) iki maksimalaus 5 bar slėgio.
Greitas vidutinio tikslumo cheminės sudėties tyrimas EDS mikroanalizės sistema
Kiekybiškai ir kokybiškai nustatoma bandinio elementinė sudėtis detektuojant cheminius elementus nuo Boro5 iki Americio95 pasirinktame taške (erdvinė skyra 1-2 μm, priklausomai nuo matavimo sąlygų informacija gaunama iš 0,5-2 μm gylio). Taip pat yra galimybė bandinio plote nustatyti atskirų cheminių elementų pasiskirstymo žemėlapį.
Bandinių analizė kintamo slėgio skenuojančiu elektroniniu mikroskopu (variable pressure SEM)
Kintamo slėgio skenuojančiu elektroniniu mikroskopu galima analizuoti tiek laidžius, tiek ir dielektrinius bandinius. Taip pat su tam tikromis išlygomis galima analizuoti biologinius objektus. SEM skiriamoji geba prie 30 kV greitinančios įtampos 3 nm, tuo tarpu, esant 3 kV greitinančiai įtampai, pasiekiama 8-10 nm skyra. Vaizdus galime formuoti tiek antrinių, tiek ir atsispindėjusių elektronų detektoriais, taigi yra galimybė atskirai išryškinti bandinių reljefo, elementinės sudėties netolygumus, išgauti detalius pseudo 3D vaizdus.
Medžiagų optinio pralaidumo analizė plataus spektro optiniu spektrofotometru
Kokybiniai ir kiekybiniai optinio pralaidumo matavimai 163-1100 nm spektriniame intervale.
Tikslus azoto, deguonies ir vandenilio kiekio įvairiuose metaluose, jų lydiniuose ir kitose medžiagose nustatymas lydimo inertinių dujų aplinkoje metodu
Inertinių dujų lydimo principu (inert gas fusion principe) atliekame tikslų net ir labai mažų azoto, deguonies ir vandenilio kiekio įvairiuose medžiagose analizę. Matavimams reikalingas iki 1-2g tiriamos medžiagos kiekis, kuris analizės metu yra išlydomas aukštoje temperatūroje ir matuojamas išsiskyrusių dujų kiekis
Greita, mažos lokalizacijos kokybinė/kiekybinė kietų kūnų (metalų, jų lydinių ir puslaidininkių) elementinės sudėties analizė (įskaitant profiliavimą) rusenančio išlydžio optinės emisijos spektrometru
Greita, mažo tikslumo (erdvinis tikslumas apie 2-4 milimetrus, profiliavimo gylio tikslumas dešimtys-šimtai nanometrų) kokybinė ir kiekybinė elementinės sudėties analizė. Galimybės atlikti gylio profiliavimą, sudėties kontrolę ir palyginimus tarp paviršinių bei gilesnių sluoksnių sudėties.
Mikro lygmens bandinių paviršių ir nano-lygmens darinių elementinės sudėties ir cheminės informacijos matavimas
Itin tikslus (6 nm erdvinė skyra, 2-3 atominių monosluoksnių tūrinė (gylio) skyra) paviršinių ir tūrinių (iki 1-2 μm gylio) darinių identifikavimas, elementinės sudėties nustatymas, cheminės (ryšių) informacijos gavimas. Galimos problemos ir apribojimai tiriant ypač dielektrinius bandinius.
Nano lygmens bandinių paviršių ir nano-lygmens darinių elementinės sudėties (ir dalinės cheminės informacijos) matavimas
Itin tikslus (6 nm erdvinė skyra, 2-3 atominių monosluoksnių tūrinė (gylio) skyra) paviršinių ir tūrinių (iki 1-2 μm gylio) darinių identifikavimas, elementinės sudėties nustatymas, cheminės (ryšių) informacijos gavimas. Galimos problemos ir apribojimai tiriant ypač dielektrinius bandinius.