Branduolinių objektų ir pakuočių projektavimas bei sistemų, kuriuose yra branduolinių ir radioaktyvių medžiagų, branduolinės ir radiacinės saugos analizė

Paslaugos aprašymas

Sistemos neutronų daugėjimo koeficiento vertinimas, jonizuojančiosios spinduliuotės bei spinduliuotės ekranavimo parametrų modeliavimas

Panaudojimo galimybės

Branduolinių objektų projektavimas ir saugos analizė.

Užklausa dėl produkto