Branduolinių reaktorių fizikos problemų įvertinimas apjungiant deterministinius ir Monte Carlo metodus

Paslaugos aprašymas

Lėtųjų neutronų pernešimo lygties sprendimas taikant hibridinį deterministinį/Monte Carlo metodą.

Reaktyvumo, galios profilių, panaudoto branduolinio kuro nuklidinės sudėties, branduolinių reakcijų tipų skaičiavimai įvertinant celių charakteristikas Kritiškumo paieška. Neutronų spektro ir nuotėkių analizė.

Panaudojimo galimybės

Branduolinių reaktorių fizikos problemų analizė ir įvertinimas

Užklausa dėl produkto