Branduolinių įrenginių saugos laboratorija (17)

Laboratorijos vadovas
Raimondas Pabarčius
Dr.

Branduolinių įrenginių saugos laboratorija

PAGRINDINĖS LABORATORIJOS TYRIMŲ KRYPTYS:

 • pramonės objektų ir energetikos sistemų saugos, patikimumo ir rizikos vertinimas;
 • eksploatuojamų ir inovatyvių branduolinių jėgainių saugos ir patikimumo vertinimas;
 • branduolių sintezės įrenginių saugos ir patikimumo vertinimas;
 • branduolinės energetikos ir radioaktyvių atliekų tvarkymo objektų eksploatacijos nutraukimo saugos ir rizikos vertinimas;
 • sudėtingų techninių sistemų gedimų analizė ir inžinerinis vertinimas;
 • statybinių konstrukcijų, vamzdynų ir kitų elementų stiprumo vertinimas;
 • hidraulinių tiekimo tinklų (šilumos, vandens, dujų ir kt.) patikimumo vertinimas;
 • energijos tiekimo saugumo vertinimas;
 • fundamentiniai ir taikomieji šiluminės fizikos tyrimai.

Kartu su šalies ir užsienio subjektais laboratorijos darbuotojai vykdo įvairius darbus: biudžeto subsidijomis finansuotus mokslo tiriamuosius darbus; nacionalinės mokslo programos „Ateities energetika“ projektus; ilgalaikę institucinę mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros programą; ES 6-osios, 7-osios BP, ES Horizontas 2020 programos bei kitus tarptautinius projektus; o taip pat kitus projektus pagal Lietuvos ūkio subjektų užsakymus.
Laboratorijos darbuotojai dalyvauja įvairiuose branduolinės tematikos renginiuose, skaito pranešimus pagrindinėse tarptautinėse konferencijose, kuriose nagrinėjama saugi branduolinių jėgainių eksploatacija, eksploatacijos nutraukimo klausimai, termobranduolinės sintezės įrenginių sauga bei juose vykstantys fizikiniai reiškiniai. Mokslininkai aktyviai dalyvauja įvairiose tarptautinėse ir Lietuvoje organizuojamose mokymo programose, TATENA seminaruose, komitetų posėdžiuose ir koordinaciniuose susitikimuose, termobranduolinės sintezės energetikos (FUSION) plėtros komitetų ir kitų organizacijų bei mokslo junginių veikloje.

Padaliniai

  Branduolinė ir termobranduolinė energetika:

  • neutroninės dinamikos procesų analizė;
  • termohidraulinių, pereinamųjų ir avarinių procesų reaktorių aušinimo kontūruose ir apsauginiuose kiautuose analizė;
  • sunkiųjų avarijų branduoliniuose objektuose analizė;
  • radioaktyviųjų medžiagų pernašos ir sklaidos analizė;
  • branduolinių objektų tikimybinė saugos analizė;
  • technologijos branduolinių objektų eksploatacijos nutraukimui.
  Kiti energetikos objektai ir ateities technologijos:

  • vienfazių ir dvifazių srautų tyrimai;
  • kompiuterinės srautų dinamikos (CFD) programų paketų taikymas;
  • termohidraulinių procesų vamzdynų tinkluose tyrimai.
  Technologijų rizika ir energetinis saugumas:

  • energetinio tiekimo patikimumas, energetinių infrastruktūrų sauga, ekstremalūs įvykiai;
  • technologijų rizika;
  • konstrukcijų struktūrinės mechanikos tyrimai.

Teikiamų MTEP paslaugų grupės pagal klasifikatorių

 • Rizikos ir saugos valdymas
 • Srauto modeliavimas ir šiluminiai skaičiavimai

MTEP paslaugų aprašymas

 • Branduolinių/šiluminių jėgainių ir kitų termohidraulinių įrenginių bei sistemų projektinių ir neprojektinių avarijų termohidraulinė analizė.
 • Konstrukcijų/vamzdynų irimo procesų modeliavimas bei stipruminė analizė, veikiant statinėms ir dinaminėms apkrovoms.
 • Statistinių duomenų analizė, energetinių procesų tyrimas ir optimizavimas.
 • Tikimybinė rizikos/saugos analizė, įvairių įvykių tikėtinumo įvertinimas.
 • Branduolinių reaktorių fizikos problemų vertinimas deterministiniais ir Monte Carlo metodais.
 • Sudėtingų bei potencialiai pavojingų objektų patikimumo vertinimas ir saugos tyrimas.
 • Sudėtingų energetikos ir kt. sistemų imitacinių modelių kūrimas, verifikacija, validacija, analitinis tyrimas.
 • Magistralinių vamzdynų sistemų (CŠT, karšto/šalto vandens) tyrimai.
 • Rizikos monitoringas energetikoje. Eksploatacinės kontrolės trukmės planavimas.
 • Trimatės skaičiuojamosios hidrodinamikos (CFD) uždavinių sprendimas baigtinių elementų ir tūriniu metodais. Raman sklaidos spektrų registravimas dujų ir skysčių tėkmėje.

Narystė organizacijose

 • ETSON (Europos techninių saugos organizacijų tinklas)
 • NUGENIA (II-os ir III-os kartos branduolinių reaktorių asociacija)
 • ESReDA (Europos saugos, patikimumo ir duomenų asociacija)
 • FUSENET (Europos termobranduolinės sintezės mokymo tinklas)
 • SNETP (Tvarios branduolinės energijos technologijos platforma)

Publikacijos

2024

Ambrutis A. [LEI], Povilaitis M. [LEI]. Analysing an ANN model for laminar burning velocity: strategies for improvement In: CYSENI' 2024: 20th international conference of young scientists on energy and natural sciences issues, 21-23 May, 2024 [proceedings]. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2024, p. 81-81. ISSN 2783-6339.
Jaseliūnaitė J. [LEI], Šeporaitis M. [LEI], Ručys R.. Numerical assessment of fluid flow characteristics in micro pin-fin configurations In: CYSENI' 2024: 20th international conference of young scientists on energy and natural sciences issues, 21-23 May, 2024 [proceedings]. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2024, p. 65-65. ISSN 2783-6339.
Venckus J. [LEI], Povilaitis M. [LEI]. A computational study of multi-regime mixing in triple flows In: CYSENI' 2024: 20th international conference of young scientists on energy and natural sciences issues, 21-23 May, 2024 [proceedings]. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2024, p. 64-64. ISSN 2783-6339.
Grinevičiūtė M. [LEI], Valančius K. [LEI]. Case study on solar power plant parks and heat pumps – influence of variable seasonal coefficient of performance (SCOP) In: CYSENI' 2024: 20th international conference of young scientists on energy and natural sciences issues, 21-23 May, 2024 [proceedings]. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2024, p. 27-27. ISSN 2783-6339.
Cholomskė V. [LEI]. Data-driven analysis of building modernization for enhanced energy efficiency and decarbonization outcomes In: CYSENI' 2024: 20th international conference of young scientists on energy and natural sciences issues, 21-23 May, 2024 [proceedings]. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2024, p. 43-43. ISSN 2783-6339 .
Adomaitis R. [LEI], Valančius K. [LEI]. Validation of PHPP and ESBO light tools based on low-energy building monitoring data In: CYSENI' 2024: 20th international conference of young scientists on energy and natural sciences issues, 21-23 May, 2024 [proceedings]. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2024, p. 40-40. ISSN 2783-6339.
Hegedus A., Guba A., Gasiūnas S. [LEI], Jaseliūnaitė J. [LEI], Kaliatka T. [LEI], Kaliatka A. [LEI], Valinčius M. [LEI]. Cooperation in the development of small modular reactor concepts In: CYSENI' 2024: 20th international conference of young scientists on energy and natural sciences issues, 21-23 May, 2024 [proceedings]. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2024, p. 32-32. ISSN 2783-6339.
Grilauskaitė R., Alzbutas R. [LEI]. Lithium-ion batteries ageing modelling and reliability assessment methods In: CYSENI' 2024: 20th international conference of young scientists on energy and natural sciences issues, 21-23 May, 2024, Kaunas, Lithuania: [proceedings]. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2024, p. 39-39. ISSN 2783-6339.
Nováková I., Jhatial A. A., Kekez S., Gjerlow E., Gulik V., Kannathasan K. R., Vaišnoras M. [LEI], Krasnikovs A.. Investigating the Influence of Oil Shale Ash and Basalt Composite Fibres on the Interfacial Transition Zone in Concrete In: Buildings. Basel: MDPI, 2024, Vol. 14, 1952, p. 1-15. ISSN 2075-5309.
Jafarli I., Macanovskis A., Gjerlow E., Nováková I., Mõtlep R., Vaišnoras M. [LEI]. Mechanical properties of epoxy and concrete based composite materials reinforced with oil shale ash In: 23 rd International Scientific Conference Engineering for Rural Development Proceedings May 22-24, 2024. Jelgava: Latvia University of Life Sciences and Technologies, Faculty of Engineering and Information Technologies, Latvian Academy of Agricultural and Forestry Sciences, 2024, Vol. 23, TF029, p. 124-133. ISSN 1691-5976.
Romanenko I., Nováková I., Mõtlep R., Gulik V., Krasnikovs A., Vaišnoras M. [LEI]. Neutron shielding material containing basalt-boron fibers and OSA for spent nuclear fuel container, numerical modelling In: 23 rd International Scientific Conference Engineering for Rural Development Proceedings May 22-24, 2024. Jelgava: Latvia University of Life Sciences and Technologies, Faculty of Engineering and Information Technologies, Latvian Academy of Agricultural and Forestry Sciences, 2024, Vol. 23, TF109, p. 588-593. ISSN 1691-5976.
Kannathasan K. R., Michaelraj S. J. M., Gjerlow E., Nováková I., Vaišnoras M. [LEI]. Hybrid fiber composite material with OSA mechanical load-bearing capacity after thermal heating In: 23 rd International Scientific Conference Engineering for Rural Development Proceedings May 22-24, 2024. Jelgava: Latvia University of Life Sciences and Technologies, Faculty of Engineering and Information Technologies, Latvian Academy of Agricultural and Forestry Sciences, 2024, Vol. 23, TF179, p. 901-907. ISSN 1691-5976.
Grilauskaitė R., Alzbutas R. [LEI]. Mašininio ir giliojo mokymosi metodų taikymai ličio jonų baterijų senėjimo modeliavime ir patikimumo vertinime In: Studentų moksliniai tyrimai 2023/2024: konferencijos pranešimų santraukos. Vilnius: Lietuvos mokslo taryba, 2024, p. 255-256. ISSN 2669-2074.
Slavickas A. [LEI], Tidikas A. [LEI], Kaliatka T. [LEI]. Numerical simulation of axial and radial decay heat distribution in spent RBMK-1500 fuel assembly In: Annals of Nuclear Energy. Oxford: Elsevier, 2024, Vol. 206, 110665, p. 1-10. ISSN 0306-4549.
Stankūnas G. [LEI], Breidokaitė S. [LEI]. Neutron irradiation-induced shutdown dose rate estimation in EU DEMO divertor In: Applied Radiation and Isotopes. Oxford: Elsevier, 2024, Vol. 210, 111363, p. 1-6. ISSN 0969-8043.
Stankūnas G. [LEI], Tidikas A. [LEI], Breidokaitė S. [LEI], Togobickij B. [LEI]. Nuclear analysis for the test cell lithium system interface cell during operation and shutdown In: Radiation Physics and Chemistry . Oxford: Elsevier, 2024, Vol. 222, 111851, p. 1-12. ISSN 0969-806X.
Tohver H., Slavickas A. [LEI], Holiuk M., Kranikovs A., Mõtlep R., Nováková I., Babilas E. [LEI], Gulik V.. The effect of oil shale ash and basalt-boron fiber on waste package gamma-radiation shielding properties In: Annals of Nuclear Energy . Oxford: Elsevier, 2024, Vol. 206, 110633, p. 1-12. ISSN 0306-4549.
Dundulienė I., Alzbutas R. [LEI]. Machine learning and uncertainty analysis for remaining value estimation In: HiTEc & CoDES 2024 "Complex Data in Econometrics and Statistics". Cyprus: HiTEc & CoDES, 2024, Ho016: risk analysis and machine learning applications (H0198), p. 13-13..
Adomaitis R. [LEI], Valančius K. [LEI]. Certified Single Dwelling Passive House in Lithuania: Long-Term Monitoring Results Analysis In: Proccedings 27-th International Passive House Conference 5-7 April 2024. Innbruck: Passive House Institute, 2024, p. 79-84..
Adomaitis R. [LEI], Valančius K.. Certified Single Dwelling Passive House in Lithuania: Long-Term Monitoring Results Analysis In: 27th International passive house conference, 5-7 April 2024 Innsbruck, Austria: proceedings . Darmstadt: Passive House Institut, 2024, p. 79-84..
Ambrutis A. [LEI], Povilaitis M. [LEI]. Composite rating method: Application to European basketball leagues In: Journal of Sports Sciences. Abingdon: Taylor & Francis, 2024, Vol. 42, Iss. 3, p. 201-214. ISSN 0264-0414.
Murari A., Rossi R., Craciunescu T., Vega J., Stankūnas G. [LEI], Jet contributors, et al. A control oriented strategy of disruption prediction to avoid the configuration collapse of tokamak reactors In: Nature Communications. Berlin: Nature Portfolio, 2024, Vol. 15, p. 1-19. ISSN 2041-1723.
Schnabel G., Aldama D. L., Bohm T., Fischer U., Kunieda S., Trkov A., Konno C., Capote R., Koning A. J., Breidokaitė S. [LEI], Eade T., Fabbri M., Flammini D., Isolan L., Kodeli I., Košťál M., Kwon S., Laghi D., Leichtle D., Nakayama S., Ohta M., Packer L. W., Oiu Y., Soto S., Sawan M., Schulc M., Stankūnas G. [LEI], Sumini M., Valentine A., Willari R., Žohar A.. FENDL: A library for fusion research and applications In: Nuclear Data Sheets. San Diego: Elsevier, 2024, Vol. 193, p. 1-78. ISSN 0090-3752.
Alzbutas R. [LEI], Dundulis G. [LEI]. Probabilistic Assessment of Structural Integrity In: Axioms. Basel: MDPI, 2024, Vol. 13, Iss. 3, 154, p. 1-22. ISSN 2075-1680.
Qiu Y., Ansorge M., Alvarez I., Ambrožič K., Berry T., Stankūnas G. [LEI], Tidikas A. [LEI], et al. Overview of recent advancements in IFMIF-DONES neutronics activities In: Fusion Engineering and Design. Lausanne: Elsevier, 2024, Vol. 210, 114242, p. 1-10. ISSN 0920-3796.
Merkis M., Vajauskas D., Laurikaitienė J., Urbonavičius B. G., Stankūnas G. [LEI], Togobickij B. [LEI], Abakevičienė B., Adlienė D.. Comparison Of Alpha and X-ray Irradiation Effects in nMAG Polymer Gels Used for Dosimetry Applications In: Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, B . Amsterdam: Elsevier, 2024, Vol. 549, 165266, p. 1-6. ISSN 0168-583X.
Elsalamouny N. [LEI], Kaliatka T. [LEI], Kaliatka A. [LEI]. QUENCH-20 test analysis using RELAP/SCDAPSIM severe accident code In: Nuclear Engineering and Design. Lausanne: Elsevier, 2024, Vol. 419, 112995, p. 1-12. ISSN 0029-5493.
Urbonas R. [LEI]. Moksliniai tyrimai ir inovacijos CŠT sektoriuje Europos Komisijos programų perspektyvoje In: Konferencija ŠILUMOS ENERGETIKA – 2024. Kaunas: Kauno technologijos universitetas (KTU), Lietuvos energetikos institutu (LEI), Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija (LŠTA), Lietuvos termoinžinerijos asociacija (LTERA), 2024, p. 1-22..
Tohver H., Slavickas A. [LEI], Holiuk M., Krasnikovs A., Mõtlep R., Nováková I., Vaišnoras M. [LEI], Gulik V.. Assessing shielding material Performance: Benchmarking of Monte Carlo codes for oil shale and Basalt-Boron fiber concretes In: Nuclear Engineering and Design. Lausanne: Elsevier, 2024, Vol. 417, 112811, p. 1-15. ISSN 0029-5493.
Janulionis R. [LEI], Dundulis G. [LEI]. Study of the impact of hydrides on the fracture toughness of Zr-2.5Nb alloy In: Nuclear Engineering and Design. Lausanne: Elsevier, 2024, Vol. 416, 112803, p. 1-14. ISSN 0029-5493.
Šarūnienė I. [LEI], Martišauskas L. [LEI], Krikštolaitis R. [LEI], Augutis J., Setola R.. Risk assessment of critical infrastructures: A methodology based on criticality of infrastructure elements In: Reliability Engineering & System Safety. Oxford: Elsevier, 2024, Vol. 243, 109797, p. 1-13. ISSN 0951-8320, eISSN 1879-0836.
Mascari F., Bersano A., Massone M., Agnello G., Vileiniškis V. [LEI], Kaliatka T. [LEI], et al. Main outcomes of the Phebus FPT1 uncertainty and sensitivity analysis in the EU-MUSA project In: Annals of Nuclear Energy . Oxford: Elsevier, 2024, Vol. 196, 110205, p. 1-10. ISSN 0306-4549, eISSN 1873-2100.
Kaliatka T. [LEI], Kačegavičius T. [LEI], Kaliatka A. [LEI], Povilaitis M. [LEI], Tidikas A. [LEI], Slavickas A. [LEI]. Methods for the radioactive release estimation under DEC-A conditions In: Annals of Nuclear Energy. Oxford: Elsevier, 2024, Vol. 195, 110143, p. 1-18. ISSN 0306-4549.

2023

Janulionis R. [LEI], Grybėnas A. [LEI], Makarevičius V. [LEI], Legha A., Liesionis V.. Selection of duplex steel welding process using low cycle fatigue test In: Proceedings 32nd International Conference on Metallurgy and Materials May 17 - 19, 2023. Ostrava-Zabreh: Tanger, 2023, p. 340-345. ISSN 2694-9296 ISBN 978-80-88365-12-9.
Togobickij B. [LEI], Stankūnas G. [LEI]. Feasibility study of neutron spectra calculations for irradiation of materials using MCNPX in the NEAR station at CERN/n_TOF facility In: Book of abstracts 3rd CERN Baltic conference (CBC 2023), 9-11 October 2023, Riga technical university. Riga : Riga technical university, 2023, p. 5-5..
Van Eester D., Frigione D., Garzotti L., Lomas P., (... Stankūnas G. ...) [LEI], et al. RF Power as Key Contributor to High Performance „Baseline” Scenario Experiments in JET DD and DT Plasmas in Preparation for ITER In: AIP Conference Proceedings 24th Topical Conference on Radio-frequency Power in Plasmas. Annapolis: AIP Publishing, 2023, Vol. 2984, Iss. 1, 030004, p. 1-10. ISSN 0094-243X.
Adomaitis R. [LEI], Valančius K.. Passive house design aspects and analysis in Lithuania In: 12th International conference "Environmental Engineering", 27-28 April 2023. Vilnius: Vilnius Gediminas Technical University, 2023, enviro.2023.884, p. 1-11. ISBN 9786094763427.
Grinevičiūtė M. [LEI], Valančius K.. Renewable and non-renewable primary energy factors for Lithuanian A++ buildings’ heating In: 12th International conference "Environmental Engineering", 27-28 April 2023. Vilnius: Vilnius Gediminas Technical University, 2023, enviro.2023.892, p. 1-6. ISBN 978609476342.
Eidukynas V., Dundulis G. [LEI], Babilas E. [LEI]. Numerical simulation of a shock absorber used for protecting of casks for spent nuclear fuel In: Nuclear Engineering and Design . Lausanne: Elsevier, 2023, Vol. 415, 112703, p. 1-10. ISSN 0029-5493, eISSN 1872-759X.
Pate B. S., Dundulis G. [LEI], Grybėnas A. [LEI]. Numerical modelling of the low cycle fatigue in austenitic stainless steel In: Mechanika 2023: proceedings of the 27th international scientific conference, 26 May 2023, Kaunas University of Technology, Lithuania: proceedings. Kaunas: Kauno technologijos universitetas, 2023, p. 279-283. ISSN 2783-5677.
Kim H.-T., Auriemma F., Ferreira J., Gabriellini S., (... Stankūnas G. ...) [LEI], et al. Validation of D–T fusion power prediction capability against 2021 JET D–T experiments In: Nuclear Fusion. Bristol: IOP Publishing, 2023, Vol. 63, 112004, p. 1-21. ISSN 0029-5515, eISSN 1741-4326.
Maslov M., Lerche E., Auriemma F., Belli E., Stankūnas G. [LEI], et al. JET D-T scenario with optimized non-thermal fusion In: Nuclear Fusion. Bristol: IOP Publishing, 2023, Vol. 63, 112002, p. 1-22. ISSN 0029-5515, eISSN 1741-4326.
Hobirk J., Challis C. D., Kappatou A., Lerche E., Stankūnas G. [LEI], et al. The JET hybrid scenario in Deuterium, Tritium and Deuterium-Tritium In: Nuclear Fusion. Bristol: IOP Publishing, 2023, Vol. 63, 112001, p. 1-27. ISSN 0029-5515, eISSN 1741-4326.
Povilaitis M. [LEI], Venckus J. [LEI]. Parametric Analysis of Flame Acceleration and Quenching Simulation with flameFoam In: Proceedings of the 20th International Topical Meeting on Nuclear Reactor Thermal Hydraulics (NURETH-20). Washington: American Nuclear Society, 2023, p. 822-831. ISBN 978-0-89448-793-4.
Ikonomopoulos A., Andronopoulos S., Nitoi M., Klein-Heßling W., Ferretto D., Flores y Flores A., Uršič M., Krpan R., Zajec B., Cizelj L., Löher T., Fiorini G. - L., Urbonavičius E. [LEI], Fuzik K., Sapon M., Karppinen I., Lodi F.. On the applicability of the IAEA documentation to innovative reactors In: Book of abstracts International Conference Nuclear Energy for New Europe NENE-2023, 11th - 14th September 2023, Slovenia. Portorož: Društvo jedrskih strokovnjakov Slovenije, 2023, p. 209-210. ISBN 978-961-6207-55-3.
Ikonomopoulos A., Uršič M., Cizelj L., de la Rosa Blul J. C., Andronopoulos S., Terranova N., Fiorini G. - L., Rimkevičius S. [LEI], Urbonavičius E. [LEI], Karppinen I.. Licensing fusion facilities based on the ITER and DEMO paradigms In: Book of abstracts International Conference Nuclear Energy for New Europe NENE-2023, 11th - 14th September 2023, Slovenia. Portorož: Društvo jedrskih strokovnjakov Slovenije, 2023, p. 1002-1003. ISBN 978-961-6207-55-3.
Merkis M., Adlienė D., Vajauskas D., Laurikaitienė J., Urbonavičius G., Stankūnas G. [LEI], Togobickij B. [LEI], Abakevičienė B.. Comparison of alpha and X-ray irradiation effects in polymer gels used for dosimetry applications In: 21st international conference on radiation effects in insulators, REI-21: Sep.3 (Sun) - 8 (Fri), 2023, Fukuoka, Japan: book of abstracts. Fukuoka: Kyushu University, 2023, PA79, p. 176-176..
Adomaitis R. [LEI], Valančius K.. Passive house in Lithuania: long-term monitoring results analysis In: CYSENI 2023: 19th International Conference of Young scientists on energy and natural sciences issues 23-26 May 2023. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2023, p. 25-25. ISSN 2783-6339.
Lukoševičius R. [LEI]. Integration of green hydrogen and biomethane technologies – challenges and perspectives In: CYSENI 2023: 19th International Conference of Young scientists on energy and natural sciences issues 23-26 May 2023, Kaunas, Lithuania. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2023, p. 44-44. ISSN 2783-6339.
Jankevičienė J. [LEI]. The impact of climate change and urbanization on wind energy In: CYSENI 2023: 19th International Conference of Young scientists on energy and natural sciences issues 23-26 May 2023, Kaunas, Lithuania. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2023, p. 41-41. ISSN 2783-6339.
Grinevičiūtė M. [LEI]. Prosumers as a tool for energy transformation: a case study of Lithuanian remote solar and wind power plants In: CYSENI 2023: 19th International Conference of Young scientists on energy and natural sciences issues 23-26 May 2023, Kaunas, Lithuania. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2023, p. 40-40. ISSN 2783-6339.
Shirzadi S. [LEI], Slavickas A. [LEI], Kaliatka T. [LEI]. Verification of MAVRIC module against Monaco module within SCALE code against photon flux In: CYSENI 2023: 19th International Conference of Young scientists on energy and natural sciences issues 23-26 May 2023, Kaunas, Lithuania. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2023, p. 32-32. ISSN 2783-6339.
Cholomskė V. [LEI]. Potential of an artificial intelligence application in buildings sector: a systematic literature review In: CYSENI 2023 19th International Conference of Young scientists on energy and natural sciences issues 23-26 May 2023 , Kaunas, Lithuania . Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2023, p. 26-26. ISSN 2783-6339.
Wyss I., Murari A., Spolladore L., Peluso E., Gelfusa M., Stankūnas G. [LEI]. Comparison of a fast low spatial resolution inversion method and peaking factors for the detection of anomalous radiation patterns and disruption prediction In: Fusion Engineering and Design. Lausanne: Elsevier, 2023, Vol. 193, 113625, p. 1-6. ISSN 0920-3796, eISSN 1873-7196.
Liobikienė G., Matiiuk Y., Krikštolaitis R. [LEI]. The concern about main crises such as the Covid-19 pandemic, the war in Ukraine, and climate change’s impact on energy-saving behavior In: Energy Policy. Oxford: Elsevier, 2023, Vol. 180, 113678, p. 1-8. ISSN 0301-4215.
Kaliatka A. [LEI], Graževičius A. [LEI], Kaliatka T. [LEI]. Analysis of loss of cooling accidents in the spent fuel pools using system thermal hydraulics and computational fluid dynamic codes In: Nuclear Engineering and Design. Lausanne: Elsevier, 2023, Vol. 412, p. 1-14. ISSN 0029-5493.
Jaseliūnaitė J. [LEI], Šeporaitis M. [LEI]. Numerical Study of Transverse Pitch Effect On Pressure Loss In An Inline Array Of Elliptical Pins In: Proceedings of the 10th international conference on fluid flow, heat and mass transfer (FFHMT'23). Ottawa: Carleton University, 2023, p. 172-1-172-7. ISSN 2369-3029 ISBN 978-1-990800-24-5.
Vonžudaitė O. [LEI], Martišauskas L. [LEI], Urbonienė S., Urbonas R. [LEI], Bakas R. [LEI]. Šildymo sistemų optimizavimas pastatuose siekiant mažinti išlaidas ir CO2 emisijų kiekį In: 64-oji Lietuvos matematikų draugijos konferencija . Vilnius: Lietuvos Matematikų Draugija, 2023, p. 54-54..
Povilaitis M. [LEI], Venckus J. [LEI]. Initial evaluation of flame quenching modeling in flamefoam In: Proceedings of the 2023 30th International Conference on Nuclear Engineering ICONE30 . Kyoto: The Japan Society of Mechanical Engineers, 2023, p. 1-8..
Elsalamouny N. [LEI], Kaliatka T. [LEI], Allison C. M.. Different numerical modeling approaches applied to relap/scdapsim code for the simulation of quench-20 test In: Proceedings of the 2023 30th International Conference on Nuclear Engineering ICONE30 . Kyoto: The Japan Society of Mechanical Engineers, 2023, p. 1-9..
Togobickij B. [LEI], Slavickas A. [LEI], Povilaitis M. [LEI], Stankūnas G. [LEI]. Validation of bwr mox fuel assembly model for mcnp6 In: Proceedings of the 2023 30th International Conference on Nuclear Engineering ICONE30 . Kyoto: The Japan Society of Mechanical Engineers, 2023, p. 1-5..
Ambrutis A. [LEI], Povilaitis M. [LEI]. Development of hydrogen turbulent flame speed ANN intended for the CFD applications In: Proceedings of the 2023 30th International Conference on Nuclear Engineering ICONE30 . Kyoto: The Japan Society of Mechanical Engineers, 2023, p. 1-5..
Venckus J. [LEI], Povilaitis M. [LEI]. Developement of an open-source cfd solver flamefoam: implementation of extended turbulent flame closure model In: Proceedings of the 2023 30th International Conference on Nuclear Engineering ICONE30 . Kyoto: The Japan Society of Mechanical Engineers, 2023, p. 1-7..
Bocullo V., Martišauskas L. [LEI], Gatautis R. [LEI], Vonžudaitė O. [LEI], Bakas R. [LEI], Milčius D. [LEI], Venčaitis R., Pupeikis D.. A Digital Twin Approach to City Block Renovation Using RES Technologies In: Sustainability. Basel: MDPI, 2023, Vol. 15, Iss. 12, 9307, p. 1-27. ISSN 2071-1050.
Breidokaitė S. [LEI], Stankūnas G. [LEI]. Dose rate assessment for tungsten in divertor and breeding blanket armour structures for EU DEMO In: 19th International Conference on Plasma-Facing Materials and Components for Fusion Applications 22 to 26 May 2023 LVR Landesmuseum Bonn. Hamburg: Forschungszentrum Jülich, 2023, p. Poster ID: 163 ..
Breidokaitė S. [LEI], Stankūnas G. [LEI]. Helium production and material damage rate assessment in EU DEMO HCPB divertor In: Radiation Physics and Chemistry. Oxford: Elsevier, 2023, Vol. 210, 111024, p. 1-5. ISSN 0969-806X, eISSN 1879-0895.
Janulionis R. [LEI], Dundulis G. [LEI]. Numerical Evaluation of Residual Stress Influence on SIF in CT Specimen In: Applied Sciences. Basel: MDPI, 2023, Vol. 13, Iss. 10, 6180, p. 1-15. ISSN 2076-3417.
Vonžudaitė O. [LEI], Martišauskas L. [LEI], Bakas R. [LEI], Urbonienė S., Urbonas R. [LEI]. Optimization of Heat Pump Systems in Buildings by Minimizing Costs and CO2 Emissions In: Applied Sciences. Basel: MDPI, 2023, Vol. 13, Iss. 8, 4864, p. 1-24. ISSN 2076-3417.
Graževičius A. [LEI], Bousbia-Salah A.. Comparative study of CFD and 3D thermal-hydraulic system codes in predicting natural convection and thermal stratification phenomena in an experimental facility In: Nuclear Engineering and Technology. Dae Jeon: Elsevier, 2023, Vol. 55, Iss. 4, p. 1555-1562. ISSN 1738-5733.
Stankūnas G. [LEI], Qiu Y., Nitti F. S., Marugan J. C.. Shielding analyses supporting the Lithium loop design and safety assessments in IFMIF-DONES In: Nuclear Engineering and Technology. Dae Jeon: Elsevier, 2023, Vol. 55, Iss. 4, p. 1210-1217. ISSN 1738-5733.
Coindreau O., Herranz L.E., Bocanegra R., Ederli S., Maccari P., Mascari F., Cherednichenko O., Iskra A., Groudev P., Vryashkova P., Petrova P., Kaliatka A. [LEI], Vileiniškis V. [LEI], Malicki M., Lind T., Kotsuba O., Ivanov I., Giannetti F., D'Onorio M., Ou P., Feiye L., Piluso P., Pontillon Y., Nudi M.. Uncertainty quantification for a severe accident sequence in a SFP in the frame of the H-2020 project MUSA: First outcomes In: Annals of Nuclear Energy. Oxford: Elsevier, 2023, Vol. 188, 109796, p. 1-9. ISSN 0306-4549, eISSN 1873-2100.
Breidokaitė S. [LEI], Stankūnas G. [LEI]. Neutronics assessment for Detailed Helium-Cooled And Water-Cooled DEMO Breeder Blanket Concepts In: Journal of Fusion Energy. New York: Springer, 2023, vol. 42, iss. 1 , 6, p. 1-6. ISSN 0164-0313, eISSN 1572-9591.
Valančius K., Grinevičiūtė M. [LEI]. Reconstruction of Soviet-Type Building to Energy Class A—Simulation and Actual Data Validation In: Buildings. Basel: MDPI, 2023, Vol. 13, Iss. 2, 353, p. 1-15. ISSN 2075-5309.
Bocullo V., Martišauskas L. [LEI], Pupeikis D., Gatautis R. [LEI], Venčaitis R., Bakas R. [LEI]. UAV Photogrammetry Application for Determining the Influence of Shading on Solar Photovoltaic Array Energy Efficiency In: Energies. Basel: MDPI, 2023, Vol. 16, Iss. 3, 1292, p. 1-20. ISSN 1996-1073.

2022

Mailloux J., Abid N., Abraham K., Abreu P., Stankūnas G. [LEI], et al. Overview of JET results for optimising ITER operation In: Nuclear Fusion. Bristol: IOP Publishing, 2022, Vol. 62, No. 4, 042026, p. 1-34. ISSN 0029-5515, eISSN 1741-4326.
Slavickas A. [LEI], Kaliatka T. [LEI], Pabarčius R. [LEI], Rimkevičius S. [LEI]. The impact of fuel depletion scheme within SCALE code on the criticality of spent fuel pool with RBMK fuel assemblies In: Nuclear Engineering and Technology . Saejeon: Elsevier, 2022, Vol. 54, Iss. 12, p. 4731-4742. ISSN 1738-5733.
Togobickij B. [LEI], Povilaitis M. [LEI], Slavickas A. [LEI], Stora T., Barozier V., (... Stankūnas G. ...) [LEI]. Nuclear Analysis of High-Power LIEBE Molten Target at CERN for the Production of Radioisotopes In: Applied sciences. Basel: MDPI, 2022, Vol. 12, Iss. 23, 11884, p. 1-14. ISSN 2076-3417.
Girault N., Mascari F., Kaliatka T. [LEI], et al. The R2CA project for evaluation of radiological consequences at design basis accidents and design extension conditions for lwrs: motivation and first results In: Proceedings of the 10th European Review Meeting on Severe Accidents Research (ERMSAR2022) May 16-19, 2022. Karlsruhe: Karlsruher Institut für Technologie (KIT), 2022, ID: 332, p. 1-12..
Brumm S., Gabrielli F., Sanchez-Espinoza V., Valinčius M. [LEI], et al. Status of the uncertainty quantification for severe accident sequences of different NPP-designs in the frame of the H-2020 project MUSA In: Proceedings of the 10th European Review Meeting on Severe Accidents Research (ERMSAR2022) May 16-19, 2022. Karlsruhe: Karlsruher Institut für Technologie (KIT), 2022, Log. No. 278, p. 1-13..
Coindreau O., Herranz L.E., Bocanegra R., Kaliatka A. [LEI], Vileiniškis V. [LEI], et al. Uncertainty quantification for a severe accident sequence in a sfp in the frame of the H-2020 project musa: first outcomes In: Proceedings of the 10th European Review Meeting on Severe Accidents Research (ERMSAR2022) May 16-19, 2022. Karlsruhe: Karlsruher Institut für Technologie (KIT), 2022, Log. No. 275, p. 1-12..
Kaliatka T. [LEI], Kačegavičius T. [LEI], Povilaitis M. [LEI], Kaliatka A. [LEI]. Analysis of loca accident for BVR-4 under DEC-A conditions using astec code In: Proceedings of the 10th European Review Meeting on Severe Accidents Research (ERMSAR2022) May 16-19, 2022. Karlsruhe: Karlsruher Institut für Technologie (KIT), 2022, Log. No. 318, p. 1-11..
Povilaitis M. [LEI], Jaseliūnaitė J. [LEI], Ambrutis A. [LEI]. Development of turbulent hydrogen combustion CFD solver for OpenFOAM In: Proceeding book The 13th International Topical Meeting on Nuclear Reactor Thermal-Hydraulics, Operation and Safety (NUTHOS 13) Hsinchu, Taiwan, September 5-10, 2022. Taichung, Taiwan (virtual): National Tsing HUA University, 2022, N13P167, p. 1-12..
Ambrutis A. [LEI], Povilaitis M. [LEI]. Development of a CFD-Suitable Deep Neural Network Model for Laminar Burning Velocity In: Applied sciences. London: MDPI, 2022, Vol. 12, Iss. 15, 7460, p. 1-16. ISSN 2314-8535, eISSN 2314-8543.
Jaseliūnaitė J. [LEI], Povilaitis M. [LEI]. Effect of flame-obstacle interaction on premixed hydrogen combustion in a confined chamber In: Proceeding book The 13th International Topical Meeting on Nuclear Reactor Thermal-Hydraulics, Operation and Safety (NUTHOS 13) Hsinchu, Taiwan, September 5-10, 2022. Taichung, Taiwan (virtual): National Tsing HUA University, 2022, N13P168, p. 1-10..
Slavickas A. [LEI], Tidikas A. [LEI], Kaliatka T. [LEI]. RBMK-1500 Spent Fuel Characterization using SCALE and TRANSURANUS codes In: Proceeding book The 13th International Topical Meeting on Nuclear Reactor Thermal-Hydraulics, Operation and Safety (NUTHOS 13) Hsinchu, Taiwan, September 5-10, 2022. Taichung, Taiwan (virtual): National Tsing HUA University, 2022, N13P187, p. 1-12..
Elsalamouny N. [LEI], Kaliatka T. [LEI], Kaliatka A. [LEI]. Lei quench tests modelling experience and the preliminary modelling results of quench-20 test using relap/scdapsim In: Proceedings 16th International conference on heat transfer, fluid mechanics and thermodynamics. Stellenbosch: Stellenbosch University, 2022, p. 606-611. ISBN 978-0-7972-1886-4.
Jaseliūnaitė J. [LEI], Povilaitis M. [LEI]. Implementation of les combustion model in flamefoam solver In: CYSENI 2022: 18th international conference of young scientists on energy and natural sciences issues, 24-27 May 2022, Kaunas, Lithuania. Kaunas: Lithuanian Energy Institute, 2022, p. 319-323. ISSN 2783-6339.
Ambrutis A. [LEI]. ANN LBV model implementation into flamefoam solver In: CYSENI 2022: 18th international conference of young scientists on energy and natural sciences issues, 24-27 May 2022, Kaunas, Lithuania. Kaunas: Lithuanian Energy Institute, 2022, p. 298-301. ISSN 2783-6339.
Togobickij B. [LEI], Stankūnienė G. [LEI], Povilaitis M. [LEI], Slavickas A. [LEI]. Nuclear analysis of high-power liebe molten target at cern for the production of radioisotopes In: CYSENI 2022: 18th international conference of young scientists on energy and natural sciences issues, 24-27 May 2022, Kaunas, Lithuania. Kaunas: Lithuanian Energy Institute, 2022, p. 282-286. ISSN 2783-6339.
Shirzadi S. [LEI], Slavickas A. [LEI]. Examination of resonance self-shielding processing for rbmk fuel assembly using scale In: CYSENI 2022: 18th international conference of young scientists on energy and natural sciences issues, 24-27 May 2022, Kaunas, Lithuania. Kaunas: Lithuanian Energy Institute, 2022, p. 273-281. ISSN 2783-6339.
Elsalamouny N. [LEI], Kaliatka T. [LEI]. Development of a numerical model of quench-20 test based on lei experience on modelling of quench tests In: CYSENI 2022: 18th international conference of young scientists on energy and natural sciences issues, 24-27 May 2022, Kaunas, Lithuania. Kaunas: Lithuanian Energy Institute, 2022, p. 257-260. ISSN 2783-6339.
Vonžudaitė O. [LEI], Urbonas R. [LEI], Bakas R. [LEI], Martišauskas L. [LEI], Urbonienė S.. Energy consumption analysis in buildings In: CYSENI 2022: 18th international conference of young scientists on energy and natural sciences issues, 24-27 May 2022, Kaunas, Lithuania. Kaunas: Lithuanian Energy Institute, 2022, p. 165-168. ISSN 2783-6339.
Džiugys A. [LEI], Skarbalius G. [LEI], Misiulis E. [LEI], Navakas R. [LEI], Stankūnas M.. Evaluating the potential impact of COVID-19 passports in Lithuania In: Journal of Infection. London: Elsevier, 2022, Vol. 85, Iss. 3, p. 334-363. Scopus . ISSN 0163-4453.
Venckus J. [LEI], Povilaitis M. [LEI]. Investigation of the interaction between a hydrogen flame and obstacle – induced turbulence In: Proceedings 16th International Conference on Heat Transfer, Fluid Mechanics and Thermodynamics August 7-11, 2022. Amsterdam: American Society of Thermal and Fluids Engineers, 2022, p. 593-598. ISBN 978-0-7972-1886-4.
Vega J., Murari A., Dormido-Canto S., Rattá, G. A., Stankūnas G. [LEI], and Jet contributors. Disruption prediction with artificial intelligence techniques in tokamak plasmas In: Nature Physics. Berlin: NATURE PORTFOLIO, 2022, Vol. 18, p. 741-750. Scopus . ISSN 1745-2473, eISSN 1745-2481.
Mazzi S., Garcia J., Zarzoso D., Kazakov Ye. O., Stankūnas G. [LEI], and Jet contributors. Enhanced performance in fusion plasmas through turbulence suppression by megaelectronvolt ions In: Nature Physics. Berlin: NATURE PORTFOLIO, 2022, Vol. 18, p. 776-7782. ISSN 1745-2473 , eISSN 1745-2481.
Urbonavičius E. [LEI]. Nuclear Fusion Research in Lithuania – history and perspectives In: Book of abstracts Joint International Conference Functional Materials and Nanotechnologies and Nanotechnology and Innovation in the Baltic Sea Region FM&NT – NIBS 2022 Riga, Latvia July 3 – July 6, 2022. Riga: Institute of Solid State Physics, University of Latvia, 2022, INV-25, p. 86-86. ISBN 978-9934-23-645-7 (for pdf files).
Fütterer M. A., Pabarčius R. [LEI], Hübner S., Pieńkowski L., Brudek W., Darnowski P., Pawluczyk M., Chmielarz B., Šilhan M.. Nuclear process heat application options: Highlights from the European GEMINI+ project In: Nuclear Engineering and Design. Lausanne: Elsevier, 2022, Vol. 396, 111879, p. 1-12. ISSN 0029-5493, eISSN 1872-759X.
Jaseliūnaitė J. [LEI], Povilaitis M. [LEI], Galdikas A.. Kinetic Modeling of Grain Boundary Diffusion: Typical, Bi-Modal, and Semi-Lamellar Polycrystalline Coating Morphologies In: Coatings. Basel: MDPI, 2022, Vol. 12, Iss. 7, 992, p. 1-17. ISSN 2079-6412.
Misiulis E. [LEI], Barkauskienė A., Ratkūnas V., Preikšaitis A., Lukoševičius S., Alzbutas R., Iešmantas T., Šerpytis M., Džiugys A. [LEI], Petkus V.. Patient-specific numerical modeling of cerebrospinal fluid flow In: Journal of cerebral blood flow & metabolism. Thousands oaks, CA: SAGE, 2022, vol. 42, suppl. 1 , 213, p. 160-161. Conference Proceedings Citation Index - Science (Web of Science). ISSN 0271-678X, eISSN 1559-7016.
Breidokaitė S. [LEI], Stankūnas G. [LEI]. Neutron Flux in EU DEMO Divertor Cassette Body Using HCPB and WCLL Breeding Blanket Models In: Journal of Fusion Energy. New York: Springer, 2022, Vol. 41, 41, p. 1-6. ISSN 0164-0313 , eISSN 1572-9591.
Terranova N., Contessa C. M., Pace L. D., Gasparrini C., Kaliatka T. [LEI], Mariano G., Breidokaitė S. [LEI]. Activated Corrosion Products Evaluations for Occupational Dose Mitigation in Nuclear Fusion Facilities In: Environments . Basel: MDPI, 2022, Vol. 9, Iss. 7, 76, p. 1-10. ISSN 2076-3298.
Breidokaitė S. [LEI], Eade T., Berry T., Stankūnas G. [LEI], Tidikas A. [LEI]. Activation analysis and evaluation of the radionuclide inventories, decay heat for European DEMO divertor components In: Applied Radiation and Isotopes . Oxford: Elsevier, 2022, Vol. 187, 110314, p. 729-741. Scopus . ISSN 0969-8043, eISSN 1872-9800.
Salupere S., Nováková I., Kaliatka A. [LEI], Vaišnoras M. [LEI], Krasnikovs A., Gulik V., Mõtlep R.. ICONDE – innovation in concrete design for hazardous waste management applications In: 10th International Symposium on Naturally Occuring Radioactive Material (NORM). Utrecht: 2022, Session 19: ENA - NORM Residue and Waste Management, p. 1-16..
Stankūnas G. [LEI], Tidikas A. [LEI]. Application of ADVANTG Code for the SDDR Calculations on IFMIF-DONES Target Assembly and HFTM In: IEEE TRANSACTIONS ON NUCLEAR SCIENCE. Piscataway: IEEE, 2022, Vol. 69, No. 6, p. 1225-1228. ISSN 0018-9499.
Mailloux J., Abid N., Abraham K., Abreu P., Stankūnas G. [LEI], et al. Overview of JET results for optimising ITER operation In: Nuclear Fusion. Bristol: IOP Publishing, 2022, Vol. 62, No. 4, 042026, p. 1-34. ISSN 0029-5515, eISSN 1741-4326.
Martišauskas L. [LEI], Augutis J., Krikštolaitis R. [LEI], Urbonas R. [LEI], Šarūnienė I. [LEI], Kopustinskas V.. A Framework to Assess the Resilience of Energy Systems Based on Quantitative Indicators In: Energies. Basel: MDPI, 2022, Vol. 15, Iss. 11, 4040, p. 1-25. Scopus. ISSN 1996-1073.
Kaliatka A. [LEI], Vaišnoras M. [LEI], Valinčius M. [LEI], Kaliatka T. [LEI]. RELAP5 application for water hammer analysis in different thermal-hydraulic systems In: International Journal of Thermofluids . Oxford: Elsevier, 2022, Vol. 14, 100154, p. 1-13. Scopus ..
Alvarez Y. R., Babilas E. [LEI], Baila S., Batandjieva-Metcalf B., Bevilacqua A., Canak M., and Jet contributors. Status and Trends in Spent Fuel and Radioactive Waste Management In: IAEA Nuclear Energy Series. Vienna: International Atomic Energy Agency (IAEA), 2022, No. NW‑T‑1.14 (Rev. 1), p. 1-102. ISSN 1995-7807 ISBN 978–92–0–130521–3.
Krikštolaitis R. [LEI], Bianco V., Martišauskas L. [LEI], Urbonienė S.. Analysis of Electricity and Natural Gas Security. A Case Study for Germany, France, Italy and Spain In: Energies. Basel: MDPI, 2022, Vol. 15, Iss. 3, 1000, p. 1-20. ISSN 1996-1073.
Ragaišis V. [LEI], Kaliatka T. [LEI], Poškas P. [LEI], Kaliatka A. [LEI], Šmaižys A. [LEI], Janulionis R. [LEI], Narkūnas E. [LEI], Sirvydas A. [LEI], Babilas E. [LEI], Rimkevičius S. [LEI]. A proposed approach for the evaluation of consequences of a large aircraft crash accident at an RBMK type reactor site during decommissioning In: Progress in Nuclear Energy. Oxford: Elsevier, 2022, Vol. 145, 104135, p. 1-15. ISSN 0149-1970, eISSN 1878-4224.
Miliauskas G., Pabarčius R. [LEI], Maziukienė M.. Uncertainty and sensitivity analysis of boundary conditions during water droplet phase change regimes In: International journal of thermal sciences. Issy-les-Moulineaux: Elsevier Masson SAS, 2022, Vol. 171, 107228, p. 1-20. Scopus . ISSN 1290-0729, eISSN 1778-4166.
Jaseliūnaitė J. [LEI], Šeporaitis M. [LEI]. Performance optimisation of microchannel pin-fins using 2D CFD In: Applied Thermal Engineering . Oxford: Elsevier, 2022, Vol. 206, 118040, p. 1-10. ISSN 1359-4311, eISSN 1873-5606.
Miliauskas G., Pabarčius R. [LEI], Maziukienė M.. Uncertainty and sensitivity analysis of boundary conditions during water droplet phase change regimes In: International Journal of Thermal Sciences . Moulineaux: Elsevier, 2022, Vol. 171, 107228, p. 1-20. ISSN 1290-0729.

2021

Aghajanyan N., Akram M. N., Al-Bakha Y., Albostani Q. A. A, Alexiev A., Al-Jumaili K. A. W, Amagasa I., Babilas E. [LEI]. Managing the Decommissioning and Remediation of Damaged Nuclear Facilities In: IAEA-TECDOC-1989 FINAL REPORT OF THE COLLABORATIVE PROJECT DAROD. Vienna: IAEA, 2021, p. 1-136. ISBN 978-92-0-142621-5.
Ahn. D.-H., Alzbutas R. [LEI], Carroll B., Duan X., Hechmann K., Jevremovic T., Liang D., Lydell B., Mohaghegh Z., Riznic J., Sakurahara T., Wang M., Zammali C.. Technical Insights from Benchmarking Different Methods for Predicting Pipe Failure Rates in Water Cooled Reactors In: IAEA-TECDOC-1988 FINAL REPORT OF A COORDINATED RESEARCH PROJECT. Vienna: IAEA, 2021, p. 1-128. ISBN 978-92-0-141121-1.
Breidokaitė S. [LEI], Stankūnas G. [LEI]. Activities in Divertor Reflector and Linear Plates Using WCLL and HCPB Breeding Blanket Concepts In: Energies. Basel: MDPI, 2021, Vol. 14, 8305, p. 1-16. ISSN 1996-1073.
Stankūnas G. [LEI], Breidokaitė S. [LEI], Tidikas A. [LEI]. Activation Analysis and Evaluation of Radionuclide Inventory Decay Heat for EU DEMO Vacuum Vessel Components In: Fusion Science and Technology . Philadelphia: American Nuclear Society, 2021, Vol. 77, Iss. 7-8, p. 791-801. ISSN 1536-1055, eISSN 1943-7641.
Alzbutas R. [LEI], Vaišnoras M. [LEI], Šarūnienė I. [LEI], Krikštolaitis R. [LEI], Valinčius M. [LEI], Babilas E. [LEI], Augutis J. [LEI], Rimkevičius S. [LEI], Iešmantas T. [LEI], Anusauskas F., Mataitis L.. Aggregated Risk Assessment and Survey for Risk Reduction in Oil Terminals In: Sustainability. Basel: MDPI, 2021, Vol. 13, 12169, p. 1-21. ISSN 2071-1050.
Elsalamouny N. [LEI], Kaliatka T. [LEI]. Uncertainty Quantification of the PHEBUS FPT-1 Test Modelling Results In: Energies. Basel: MDPI, 2021, Vol. 14, 7320, p. 1-17. ISSN 1996-1073.
Slavickas A. [LEI], Stankūnas G. [LEI], Tidikas A. [LEI], Breidokaitė S. [LEI], Jet contributors. Dose rates and specific activities of Li2CO3 pellets and diamond detectors irradiated during TT and DTE2 campaigns at JET In: Applied Radiation and Isotopes . Oxford: Elsevier, 2021, Vol. 178, 109980, p. 1-7. ISSN 0969-8043.
Povilaitis M. [LEI], Jaseliūnaitė J. [LEI]. flameFoam: An open source CFD solver for turbulent premixed combustion In: Nuclear Engineering and Design. Lausanne: Elsevier, 2021, Vol. 383, 111361, p. 1-10. ISSN 0029-5493.
Povilaitis M. [LEI], Jaseliūnaitė J. [LEI]. Simulation of Hydrogen-Air-Diluents Mixture Combustion in an Acceleration Tube with FlameFoam Solver In: Energies. Basel: MDPI, 2021, Vol. 14, Iss. 17, 5504, p. 1-13. ISSN 1996-1073.
Jaseliūnaitė J. [LEI], Povilaitis M. [LEI]. Simulation of turbulent combustion in a small-scale obstructed chamber using flamefoam In: 9TH International conference on hydrogen safety (ICHS2021) 21-24 September 2021 On-Line Conference. International Association for Hydrogen Safety (HySafe), 2021, p. 1502-1512. ISBN 979-12-200-9400-9.
Povilaitis M. [LEI], Jaseliūnaitė J. [LEI]. Rans simulation of hydrogen flame propagation in an acceleration tube: examination of k-ω sst model parameters In: 9TH International conference on hydrogen safety (ICHS2021) 21-24 September 2021 On-Line Conference. International Association for Hydrogen Safety (HySafe), 2021, p. 1513-1525. ISBN 979-12-200-9400-9.
Jaseliūnaitė J. [LEI]. Numerical modelling of turbulent hydrogen-airdiluents mixture combustion in the enaccef facility In: The 17th International Conference of Young Scientists on Energy and Natural Sciences Issues (CYSENI 2021) Kaunas, Lithuania, May 24-28, 2021. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2021, p. 500-501. ISSN 1822-7554.
Jaseliūnaitė J. [LEI], Povilaitis M. [LEI], Stučinskaitė I.. Numerical modelling of turbulent combustion in a small-scale venting chamber In: The 17th International Conference of Young Scientists on Energy and Natural Sciences Issues (CYSENI 2021) Kaunas, Lithuania, May 24-28, 2021. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2021, p. 497-499. ISSN 1822-7554.
Elsalamouny N. [LEI], Kaliatka T. [LEI]. Uncertainty and sensitivity analysis of the phebus fpt1 test simulation results In: The 17th International Conference of Young Scientists on Energy and Natural Sciences Issues (CYSENI 2021) Kaunas, Lithuania, May 24-28, 2021. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2021, p. 448-449. ISSN 1822-7554.
Breidokaitė S. [LEI], Stankūnas G. [LEI]. Wcll and hcpb models activity comparison of divertor reflector and linear plates In: The 17th International Conference of Young Scientists on Energy and Natural Sciences Issues (CYSENI 2021) Kaunas, Lithuania, May 24-28, 2021. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2021, p. 447-447. ISSN 1822-7554.
Ambrutis A. [LEI], Povilaitis M. [LEI]. Laminar burning velocity estimation using deep neural network In: The 17th International Conference of Young Scientists on Energy and Natural Sciences Issues (CYSENI 2021) Kaunas, Lithuania, May 24-28, 2021. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2021, p. 393-402. ISSN 1822-7554.
Jaseliūnaitė J. [LEI], Povilaitis M. [LEI], Stučinskaitė I.. RANS- and TFC-Based Simulation of Turbulent Combustion in a Small-Scale Venting Chamber In: Energies. Basel: MDPI, 2021, Vol. 14, Iss. 18, 5710, p. 1-14. ISSN 1996-1073.
Tamošiūnas A. [LEI], Skvorčinskienė R. [LEI], Striūgas N. [LEI], Urbonas R. [LEI], Mergner R., Ball I., Janssen R., Rutz D., Pažėraitė A. [LEI], Genys D., Fendt S., Bastek S., Seemann M.. Twinning For Promoting Excellence, Ability and Knowledge to Develop Advanced Waste Gasification Solutions In: European Biomass Conference and Exhibition Proceedings. Florence: EUBIA-European Biomass Industry Association, 2021, p. 1396-1399. Scopus. ISSN 2282-5819, eISSN 978-88-89407-21-9.
Kaliatka A. [LEI], Vaišnoras M. [LEI], Valinčius M. [LEI], Kaliatka T. [LEI]. RELAP5 application for water hammer analysis in different thermal-hydraulic systems In: Proceedings 15th International Conference on Heat Transfer, Fluid Mechanics and Thermodynamics (ATE-HEFAT2021), Virtual conference, 26-28 July 2021.. Amsterdam: American Society of Thermal and Fluids Engineers, 2021, p. 1921-1926. ISBN 978-1-77592-216-2 .
Rimkevičius S. [LEI], Kaliatka A. [LEI], Pabarčius R. [LEI]. Heat transfer in pebble bed with longitudinal cylinders In: Proceedings 15th International Conference on Heat Transfer, Fluid Mechanics and Thermodynamics (ATE-HEFAT2021), Virtual conference, 26-28 July 2021.. Amsterdam: American Society of Thermal and Fluids Engineers, 2021, p. 1121-1125. ISBN 978-1-77592-216-2 .
Jaseliūnaitė J. [LEI]. Numerical investigation of pin-fin arrays hydraulic performance in different arrangements In: Industrial engineering 2021: international young researchers conference notification material / Antanas Čiuplys (ats. redaktorius). Kaunas: Kauno technologijos universitetas, 2021, p. 271-279. ISSN 2538-6727.
Jaseliūnaitė J. [LEI]. Numerical Investigation of Pin-fin Arrays Hydraulic Performance in Different Arrangements In: KTU Faculty of Mechanical Engineering and Design May 13, 2021, Kaunas, Lithuania. Kaunas: KTU, 2021, p. 1-8..
Tidikas A. [LEI], Stankūnas G. [LEI]. Tritium Production in Activated IFMIF-DONES HFTM In: In 28th IAEA Fusion Energy Conference (FEC2020), 12 May 2021, IAEA (virtual). Vienna: International Atomic Energy Agency (IAEA), 2021, p. 747..
Heckmann K., Alzbutas R. [LEI], Wang M., Jevremovic T., Lydell B. O. Y., Sievers J., Duan X.. Comparison of sensitivity measures in probabilistic fracture mechanics In: International Journal of Pressure Vessels and Piping . Oxford: Elsevier, 2021, Vol. 192, 104388, p. 1-11. ISSN 0308-0161, eISSN 1879-3541.
Slavickas A. [LEI], Pabarčius R. [LEI], Tonkūnas A. [LEI], Rimkevičius S. [LEI]. Neutron Transport Simulations of RBMK Fuel Assembly Using Multigroup and Continuous Energy Data Libraries within the SCALE Code In: Science and Technology of Nuclear Installations. London: Hindawi , 2021, Vol. 2021, 6673489, p. 1-11. ISSN 1687-6075.
Bruchhausen M., Dundulis G. [LEI], McLennan A., Arrieta S., Austin T., n Cicero R., Chitty W. - J., Doremus L., Ernestova M., Grybėnas A. [LEI], Huotilainen C., Mann J., Motterchead K., Novotny R., Perosanz F. J., Platts N., le Roux J.-Ch., Spätig P., Celeizábal C. T., Twite M., Vankeerberghen M.. Characterization of Austenitic Stainless Steels with Regard to Environmentally Assisted Fatigue in Simulated Light Water Reactor Conditions In: Metals. Basel: MDPI, 2021, Vol. 11, Iss. 2, 307, p. 1-20. ISSN 2075-4701.
Autrusson B., Van Dordsselaere J. P., Adorni M., Rocchi F., Cizelj L., Fedotova N., Shevchenko S., Schaffrath A., Pecherytsia O., Ušpuras E. [LEI], Nitoi M., Yamamoto Y., Power S.. Overview of ETSON modelling and experimental capabilities for R&D on nuclear safety: ETSON Research Group In: Challenges faced by technical and scientific support organizations (TSOs) in enhancing nuclear safety and security: ensuring effective and sustainable expertise, IAEA Series: Proceedings series. Proceedings of an International Conference Brussels, Belgium, 15–18 October 2018. Vienna: International Atomic Energy Agency (IAEA), 2021, p. 119-128. ISSN 0074–1884 ISBN 978-92-0-121021-0.
Janulionis R. [LEI], Dundulis G. [LEI], Grybėnas A. [LEI]. Numerical research of elastic-plastic fracture toughness of aged ferritic-martensitic steel In: Engineering Failure Analysis. Oxford: Elsevier, 2021, Vol. 120, 105070, p. 1-10. ISSN 1350-6307.

2020

Arrieta S., Austin T., Bruchhausen M., Chitty W. - J., Dundulis G. [LEI], et al. INCEFA-PLUS findings on environmental fatigue In: INCEFA-PLUS findings on environmental fatigue. [S.l.]: INCEFA-PLUS consortium, 2020, p. 1-169. ISBN 978-84-09-24496-6.
Janulionis R. [LEI], Dundulis G. [LEI], Grybėnas A. [LEI]. Numerical Research of Fracture Toughness of Aged Ferritic-Martensitic Steel In: Metals. Basel: MDPI, 2020, Vol. 10 (12), 1686, p. 1-13. ISSN 2075-4701.
Alzbutas R. [LEI], Vitkutė J.. Probabilistic uncertainty and sensitivity analysis for risk assessment of natural gas pipeline explosion In: Risk analysis: from perception to prediction: 6th society for risk analysis Europe (SRA-E) Nordic chapter conference, 5-6 November, 2020, Kaunas, Lithuania: abstracts. Kaunas: Kauno technologijos universitetas, 2020, p. 8-8..
Dundulis G. [LEI], Grybėnas A. [LEI], Bruchhausen M., Cicero R., Mottershead K., Huotilainen C., Le-Rouxs J.-Ch., Vankeerberghen M.. INCEFA-PLUS project: review of the test programme and main results In: Proceedings 29th International Conference on Metallurgy and Materials Brno, Czech Republic, EU, May 20 - 22, 2020. Brno: 2020, p. 410-415. Scopus. ISSN 2694-9296 ISBN 978-80-87294-97-0.
Jaseliūnaitė J. [LEI], Povilaitis M. [LEI]. Simulation of ENACCEF2 Premixed Hydrogen-Air Mixture Deflagration Experiment Using OpenFOAM In: Proccedings of the 2020 28th International Conference on Nuclear Engineering, ICONE28 August 4–5, 2020, Virtual . California: ASME, 2020, Vol. 3, 16241, p. 1-9. ISBN 978-0-7918-8378-5.
Stankūnas G. [LEI], Tidikas A. [LEI], Qui Y.. Application of ADVANTG Code for the SDDR Calculations on IFMIF-DONES Target Assembly and HFTM In: Book of abstracts 31st Symposium on Fusion Technology (SOFT2020) 20TH-25TH September 2020, Virtual Edition. RBI, 2020, p. 112..
Tidikas A. [LEI], Stankūnas G. [LEI]. Activation analysis of the European DEMO divertor with respect to the different breeding blanket segmentation In: Fusion Engineering and Design . Lausanne: Elsevier, 2020, Vol. 161, 112012, p. 1-6. ISSN 0920-3796, eISSN 1873-7196.
Tonkūnas A. [LEI], Pabarčius R. [LEI], Slavickas A. [LEI]. Evaluation of coolant density history effect in RBMK type fuel modelling In: Nuclear Engineering and Technology. Daejeon: Elsevier, 2020, Vol. 52, Iss. 11, p. 2415-2421. ISSN 1738-5733.
Stankūnas G. [LEI], Tidikas A. [LEI]. Neutronic analysis of IFMIF-DONES test cell cooling system In: Applied Radiation and Isotopes. Oxford: Elsevier, 2020, Vol. 163, 109207, p. 1-5. ISSN 0969-8043, eISSN 1872-9800.
Saad D., Dundulis G. [LEI], Janulionis R. [LEI]. Calculation of SIFs for semi-elliptical surface cracks in U-shapedbellows expansion joints of Es-Salam research reactor vessel In: Engineering Failure Analysis. Oxford: Elsevier, 2020, Vol. 111, 104481, p. 1-13. ISSN 1350-6307.
Augutis J. [LEI], Babilas E. [LEI], Dundulis G. [LEI], Kaliatka A. [LEI], Kaliatka T. [LEI], Krikštolaitis R. [LEI], Martišauskas L. [LEI], Rimkevičius S. [LEI], Pabarčius R. [LEI], Povilaitis M. [LEI], Stankūnas G. [LEI], Urbonas R. [LEI], Urbonavičius E. [LEI]. Scientific inheritance of Eugenijus Ušpuras In: Kerntechnik. Munchen: Carl Hanser Verlag, 2020, Vol. 85, Iss. 2, p. 72-81. ISSN 0932-3902.
Rimkevičius S. [LEI], Kaliatka A. [LEI], Urbonas R. [LEI]. In memoriam of Eugenijus Ušpuras (1955–2019) In: Nuclear Engineering and Design. Lausanne: Elsevier, 2020, Vol. 361, 110628, p. 1. ISSN 0029-5493.
Tidikas A. [LEI], Stankūnas G. [LEI], Breidokaitė S. [LEI]. Shut-Down Dose Rate Distribution Calculation in the Access Cell With Activated HFTM in the IFMIF-DONES Facility In: IEEE Transaction on Plasma Science. Piscataway: IEEE, 2020, Vol. 48, No. 6, p. 1826-1830. ISSN 0093-3813.
Cheng W.-C., Sakurahara T., Zhang S., Farshadmanesh P., Reihani S., Kee E., Mohaghegh Z., Heckmann K., Sievers J., Lydell B., Zammali Ch., Yuan X.-X., Duan X., Alzbutas R. [LEI], Lee G.-G., Karom J. A., Morozov V., Takasugi C., Jevremovic T.. Review and categorization of existing studies on the estimation of probabilistic failure metrics for Reactor Coolant Pressure Boundary piping and steam generator tubes in Nuclear Power Plants In: Progress in Nuclear Energy. Oxford: Elsevier, 2020, Vol. 118, 103105, p. 1-51. ISSN 0149-1970.
Tidikas A. [LEI], Breidokaitė S. [LEI], Slavickas A. [LEI], Stankūnas G. [LEI], Jet contributors. Dose rates and specific activities of copper based materials irradiated during the TT plasma operation at JET In: Nuclear Materials and Energy. Amsterdam: Elsevier, 2020, Vol. 22, 100723, p. 1-7..
Graževičius A. [LEI], Kaliatka A. [LEI], Ušpuras E. [LEI]. Numerical investigation of two-phase natural convection and temperature stratification phenomena in a rectangular enclosure with conjugate heat transfer In: Nuclear Engineering and Technology. Daejeon: Elsevier, 2020, Vol. 52, Iss. 1, p. 27-36. ISSN 1738-5733.
Breidokaitė S. [LEI], Stankūnas G. [LEI], Tidikas A. [LEI]. Activation of high flux test module sample holder after IFMIF-DONES operation In: Lithuanian Journal of Physics. Vilnius: Lietuvos mokslų akademija, 2020, Vol. 60, Nr. 1, p. 26-34. ISSN 1648-8504.
Porfiri M. T., Taylor N., Ciattaglia S., Jin X. Z., Johnston J., Colling B., Eade T., Carloni D., Pinna T., Urbonavičius E. [LEI], Vale R., Volkanovski A., Caruso G.. Safety assessment for EU DEMO – Achievements and open issues in view of a generic site safety report In: Fusion Engineering and Design. Lausanne: Elsevier, 2020, Vol. 155, 111541, p. 1-5..
Stankūnas G. [LEI], Qiu Y., Tidikas A. [LEI], Fischer U.. Shut-down dose rate analysis for the activated target assembly in IFMIFDONES during maintenance In: Fusion Engineering and Design. Lausanne: Elsevier, 2020, Vol. 156, 111611, p. 1-4. ISSN 0920-3796.
Rimkevičius S. [LEI], Urbonavičius E. [LEI], Jagelski J., Tkaczyk A., Auce A., Gudowski W., Juodis L., Galinis A. [LEI]. Baltic Region Initiative for Long Lasting InnovAtive Nuclear Technologies In: FISA 2019 Conference Proceedings 9th European Commission Conferences on EURATOM Research and Training in Safety of Reactor Systems 4-7 June, 2019 Pitesti, Romania. Luxembourg: European Union, 2020, p. 973. ISBN 978-92-79-98744-1.
Ambrozini W., Lo Frano L., Cizelj L., Dieguez P., Urbonavičius E. [LEI], Cvetkov I., Diaconu D., Kloosterman J. L., Konings R. J. M.. Education, training and mobility: towards a common effort to assure a future workforce in Europe and abroad In: Journal Nuclear Science and Technology. Abingdon: EDP Sciences, 2020, Vol. 6, No. 29, p. 410-432. Science Citation Index Expanded. ISSN 0022-3131.
Poghosyan S., Gilbertson A., Ferrante F., Siu N., Alzbutas R. [LEI], Siklossy T.. IAEA Project on aggregation of various risk contributors for nuclear facilities In: Proceedings of the 29th European Safety and Reliability Conference, ESREL 2019. Singapore: European Safety and Reliability Association. Published by Research Publishing, 2020, p. 3798-3805. SCOPUS . ISBN 978-981-11-2724-3.
Rimkevičius S. [LEI], Urbonavičius E. [LEI], Jagelski J., Tkaczyk A., Auco A., Gudowski W., Juodis L., Galinis A. [LEI]. Baltic Region Initiative for Long Lasting InnovAtive Nuclear Technologies In: FISA 2019 EURADWASTE ’19 the 9th European Commission (EC) conference on Euratom Research and Training in Safety of Reactor Systems Conference Proceedings 4-7 June, 2019 Pitesti, Romania. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2020, p. 989-989. ISBN 978-92-79-98744-1.
Aleksiejuk-Gawron J., Milčiuvienė S., Kiršienė J., Doheijo E., Garzon D., Urbonas R. [LEI], Milčius D. [LEI]. Net-Metering Compared to Battery-Based Electricity Storage in a Single-Case PV Application Study Considering the Lithuanian Context In: Energies. MDPI, 2020, Vol. 13, No. 9, 2286, p. 1-5. ISSN 1996-1073.
Babilas E. [LEI], Pabarčius R. [LEI], Vaišnoras M. [LEI], Ušpuras E. [LEI], Rimkevičius S. [LEI], Šeporaitis M. [LEI], Tonkūnas A. [LEI]. LEI activities in the EU projects directed to support the Regulatory Body of Iraq In: Energetika. Vilnius: Lietuvos mokslų akademija, 2020, T. 66, Nr. 1, p. i-ii. EBSCO (Academic Search Complete), INSPEC, Index Copernicus, SCOPUS, VINITI, Ulrich's Web . ISSN 0235-7208, eISSN 1822-8836.
Augutis J. [LEI], Krikštolaitis R. [LEI], Martišauskas L. [LEI], Urbonienė S., Urbonas R. [LEI], Ušpurienė A. B.. Analysis of energy security level in the Baltic States based on indicator approach In: Energy. Elsevier, 2020, Vol. 199, 117427, p. 1-13. ISSN 0360-5442.
Moradi S., Anderson J., Romanelli M., Kim H.-T., Stankūnas G. [LEI], and Jet contributors. Global scaling of the heat transport in fusion plasmas In: Physical review research. College: American Physical Society, 2020, Vol. 2, 013027, p. 1-11. ISSN 2643-1564.

2019

Rimkevičius S. [LEI]. EUGENIJUS UŠPURAS In memoriam In: Energetika (Kronika). 2019, Vol. 65, No. 2-3, p. 1-2. ISSN 0235-7208.
Tidikas A. [LEI], Stankūnas G. [LEI]. WCLL blanket module structure variation influence on neutron activation inventories In: IEEE Transactions on Plasma Science. Piscataway: IEEE, 2019, Vol. 47, No. 1, p. 874-877. ISSN 0093-3813, eISSN 1939-9375.
Taylor N., Ciattaglia S., Coombs D., Jin X. Z., Johnston J., Liger K., Mazzini G., Mora J. C., Pinna T., Porfiri M. T., Urbonavičius E. [LEI], Vale R., Widdowson A.. Safety and environment studies for a European DEMO design concept In: Fusion Engineering and Design. Lausanne: Elsevier, 2019, Vol. 146, p. 111-114. ISSN 0920-3796.
Stankūnas G. [LEI], Moro F., Tidikas A. [LEI]. Activity and decay heat calculations for the European DEMO WCLL breeder blanket module including activated LiPb flow In: Fusion Engineering and Design. Lausanne: Elsevier, 2019, Vol. 146, p. 2552-2556. ISSN 0920-3796.
Saad D., Dundulis G. [LEI], Janulionis R. [LEI]. Numerical simulation of SIF in Es-Salam research reactor vessel In: Engineering Failure Analysis. Oxford: Elsevier, 2019, Vol. 96, p. 394-408. ISSN 1350-6307.
Fischer U., Bienkovska B., Drozdovicz K., Frisoni M., Mota F., Ogando F., Qiua Y., Stankūnas G. [LEI], Tracz G.. Neutronics of the IFMIF-DONES irradiation facility In: Fusion Engineering and Design. Basel: Elsevier, 2019, Vol. 146, p. 1276-1281. ISSN 0920-3796.
Milčiuvienė S., Kiršienė J., Doheijo E., Urbonas R. [LEI], Milčius D. [LEI]. The Role of Renewable Energy Prosumers in Implementing Energy Justice Theory In: Sustainability. Basel, Switzerland: MDPI, 2019, Vol. 11, 5286, p. 1-16. ISSN 2071-1050.
Mazzini G., Kaliatka T. [LEI], Porfiri M. T.. Estimation of Tritium and Dust Source Term in European DEMOnstration Fusion Reactor During Accident Scenarios In: Journal of Nuclear Engineering and Radiation Science. ASME, 2019, Vol. 5, No. 3, 030916, p. 1-7. ISSN 2332-8983, eISSN 2332-8975.
Mazzini G., Kaliatka T. [LEI], Porfiri M. T.. Tritium and dust source term inventory evaluation issues in the European DEMO reactor concepts In: Fusion Engineering and Design. Elsevier, 2019, Vol. 146, p. 510-513. ISSN 0920-3796.
Kaliatka A. [LEI], Ušpuras E. [LEI]. Heat removal from RBMK reactor core using non-regular means In: Nuclear Engineering and Design. Elsevier, 2019, Vol. 354, 110165, p. 1-13. ISSN 0029-5493.
Iešmantas T. [LEI], Alzbutas R. [LEI]. Bayesian spatial reliability model for power transmission network lines In: Electric Power Systems Research. Elsevier, 2019, Vol. 173, p. 214-219. ISSN 0378-7796, eISSN 1873-2046.
Breidokaitė S., Stankūnas G. [LEI]. MCNP model of medical linear accelerator treatment head In: Proceedings of the 14th International Conference on Medical Physics Kaunas, Lithuania 7– 9 November, 2019. Book Series: Medical Physics in the Baltic States. Kaunas University of Technology, 2019, p. 140-145. ISSN 1822-5721.
Gasiūnas S. [LEI], Šeporaitis M. [LEI], Almenas K.. Turbulence predicting criterion based on shear forces at the boundaries in a two-phase flow In: International Journal of Thermal Sciences. ISSY-LES-MOULINEAUX, France: Elsevier, 2019, Vol. 135, p. 61-71. ISSN 1290-0729.
Pabarčius R. [LEI], Babilas E. [LEI], Ušpuras E. [LEI]. LEI activities as ETSON Consortium member in EC project In: Energetika (Kronika). 2019, Vol. 65, No. 4, p. 8-9. ISSN 0235-7208.
Mutule A., Antoskova I., Lazdinis R., Urbonas R. [LEI]. Facilitating research and innovation for energy transition In: Energetika (Kronika). 2019, Vol. 65, No. 4, p. 1-7. ISSN 0235-7208.
Boucherit H., Kaliatka A. [LEI], Lounis A. Integrity control of an RBMK-1500 fuel rod locally oxidized under a bounding reactivity-initiated accident In: Nuclear Science and Techniques. Springer, 2019, Vol. 30, No. 1, p. 1-17. ISSN 1001-8042, eISSN 2210-3147.
Borodin D., Romazanov J., Pitts R. A., Lisgo S. W., Brezinsek S., Borodkina I., Eksaeva A., Safi E., Nordlund K., Kirschner A., Linsmeier Ch., Stankūnas G. [LEI], and Jet contributors. Improved ERO modelling of beryllium erosion at ITER upper first wall panel using JET-ILW and PISCES-B experience In: Nuclear Materials and Energy. Elsevier, 2019, Vol. 19, p. 510-515. ISSN 2352-1791.
Bonanomi N., Casiraghi I., Mantica P., Challis C., Delabie E., Fable E., Gallart D., Giroud C., Lerche E., Lomas P., Menmuir S., Staebler G.M., Taylor D., Van Eester D., Stankūnas G. [LEI], and Jet contributors. Role of fast ion pressure in the isotope effect in JET L-mode plasmas In: Nuclear Fusion. IAEA, 2019, Vol. 59, No. 9, p. 1-10. ISSN 0029-5515, eISSN 1741-4326.
Bobkov V., Aguiam D., Bilato R., Brezinsek S., Colas L., Czarnecka A., Dumortier P., Dux R., Faugel H., Fünfgelder H., Jacquet Ph., Kallenbach A., Krivska A., Klepper C.C., Lerche E., Lin Y., Milanesio D., Stankūnas G. [LEI], and Jet contributors, et al. Impact of ICRF on the scrape-off layer and on plasma wall interactions: From present experiments to fusion reactor In: Nuclear Materials and Energy. Elsevier, 2019, Vol. 18, p. 131-140. ISSN 2352-1791.
Aslanyan V., Taimourzadeh S., Shi L., Lin Z., Dong G., Puglia P., Porkolab M., Dumont R., Sharapov S.E., Mailloux J., Tsalas M., Maslov M., Whitehead A., Scannell R., Gerasimov S., Dorling S., Dowson S., Sheikh H.K., Blackman T., Jones G., Goodyear A., Kirov K. K., Blanchard P., Fasoli A., Testa D, Stankūnas G. [LEI], and Jet contributors. Gyrokinetic simulations of toroidal Alfvén eigenmodes excited by energetic ions and external antennas on the Joint European Torus In: Nuclear Fusion. IOP, 2019, Vol. 59, No. 2, 026008, p. 1-10. ISSN 0029-5515, eISSN 1741-4326.
Alzbutas R. [LEI], Voronov R. [LEI]. Probabilistic safety assessment and human reliability analysis for the Wendelstein 7-X fusion device In: Fusion Engineering and Design. Elsevier, 2019, Vol. 149, 11131811, p. 11. ISSN 0920-3796.
Abramovic I., Pavone A., Moseev D., Lopes Cardozo N. J., Salewski M., and W7-X Team, Alzbutas R. [LEI], Dundulis G. [LEI], Kaliatka T. [LEI], Karalevičius R. [LEI], Povilaitis M. [LEI], Rimkevičius S. [LEI], Urbonavičius E. [LEI]. Forward modeling of collective Thomson scattering for Wendelstein 7-X plasmas: Electrostatic approximation In: Review of Scientific Instruments. AIP, 2019, Vol. 90, No. 2, p. 1-12. ISSN 0034-6748.
Hatch D. R., Kotschenreuther M., Mahajan S. M., Merlo G., Field A. R., Stankūnas G. [LEI], and Jet contributors. Direct gyrokinetic comparison of pedestal transport in JET with carbon and ITER-like walls In: Nuclear Fusion. IOP, 2019, Vol. 59, 086056, p. 1-18. ISSN 1741-4326.
Kaliatka T. [LEI]. Experience in Simulation of Severe accidents in Water Cooled Reactors In: Status and Evaluation of Severe Accident Simulation Codes for Water Cooled Reactors. IAEA TECDOC. Vienna: IAEA, 2019, p. 38-52. ISSN 1011–4289 ISBN 978–92–0–102919–5.
Tonkūnas A. [LEI], Slavickas A. [LEI], Kaliatka A. [LEI]. The internship of Egyptian nuclear safety specialists at Lithuanian Energy Institute In: Energetika (Kronika). 2019, Vol. 65, No. 4, p. 10-12. ISSN 0235-7208.
Alzbutas R. [LEI], Cronvall O., Cueto-Felgueroso C., Gunnars J., Lejon A., O´Regan P., Walker T., Simola K., Martin O., et al. ENIQ Framework Document for Risk-Informed In-Service Inspection In: ENIQ Report No. 51. Brussels: The NUGENIA Association, 2019, Vol. 2, No. 51, p. 1-31. ISBN 978-2-919313-21-1.

2018

Batistoni P., Popovichev S., Cufar A., Ghani Z., Giacomelli L., Jednorog S., Klix A., Lilley S., Laszynska E., Loreti S., Packer L., Peacock A., Pillon M., Price R., Rebai M., Rigamonti D., Roberts N., Tardocchi M., Thomas D., and Jet contributors, (... Stankūnas G. ...) [LEI]. 14 MeV calibration of JET neutron detectors—phase 1: calibration and characterization of the neutron source In: Nuclear fusion. Bristol, England: Euratom, 2018, Vol. 58, No. 2. Article No. 026012, p. 1-24. ISSN 0029-5515, eISSN 1741-4326.
Batistoni P., Popovichev S., Ghani Z., Cufar A., Giacomelli L., Hawkins P., Keogh K., Jednorog S., Laszynska E., Loreti S., Peacock A., Pillon M., Price R., Reed A., Rigamonti D., Stephens J., Bielecki J., Conroy S., Dankowski J., Krasilnikov V., and Jet contributors, (... Stankūnas G. ...) [LEI]. 14 MeV calibration of JET neutron detectors—phase 2: in-vessel calibration In: Nuclear Fusion. Bristol, England: Euratom, 2018, Vol. 58, No. 10. Article No. 106016, p. 1-16. ISSN 0029-5515, eISSN 1741-4326.
Dongiovanni D. N., Iešmantas T. [LEI], Gavila P., Pinna T.. Exploiting information of fusion component tests for failure rate estimation:Divertor Inner Vertical Target component study case In: Fusion Engineering and Design. Lausanne, Switzerland: Elsevier, 2018, Vol. 136, p. 1629-1633. ISSN 0920-3796.
Stankūnas G. [LEI], Tidikas A. [LEI], Fischer U.. Activity inventories and decay heat generation of the Test Cell facility ofIFMIF-DONES In: Fusion Engineering and Design. Lausanne, Switzerland: Elsevier, 2018, Vol. 136, p. 617-622. ISSN 0920-3796.
Valinčius M. [LEI], Kaliatka A. [LEI]. Numerical study of in-vessel corium retention in BWR reactor In: Proceedings of an International Conference 6–9 June 2017 Vienna, Austria. Topical issues in nuclear installation safety. Safety demonstration of advanced water cooled nuclear power plants. Vienna: International Atomic Energy Agency, 2018, Vol. 1, p. 40-44. ISSN 0074-1884 ISBN 978-92-0-104618-5.
Laurinavičius D. [LEI], Šeporaitis M. [LEI], Valinčius M. [LEI], Gasiūnas S. [LEI]. Measurement of water temperature and velocity fields by applying thermography on two-phase flow through horizontal rectangular channel In: Thermal Science. Belgrad: 2018, Vol. 223, No. 6, p. 2847-2857. ISSN 0354-9836, eISSN 2334-7163.
Pisano F., Cannas B., Jakubiwski M. W., Niemann H., Sitjes A. P., Wurden G. A., Alzbutas R. [LEI], Dundulis G. [LEI], Kaliatka T. [LEI], Karalevičius R. [LEI], Povilaitis M. [LEI], Rimkevičius S. [LEI], Urbonavičius E. [LEI]. Towards a new image processing system at Wendelstein 7-X: From spatial calibration to characterization of thermal events In: Review of Scientific Instruments. Melville: AIP Publishing, 2018, Vol. 89, 123503, p. 1-10. ISSN 0034-6748, eISSN 1089-7623.
Dinklage A., Beidler C. D., Helander P., Fuchert G., Maaßberg H., Rahbarnia K., Sunn Pedersen T., Turkin Y., Wolf R. C., Alonso A., Andreeva T., Blackwell B., Bozhenkov S., Buttenschön B., Czarnecka A., Effenberg F., Feng Y., Geiger J., Hirsch M., Höfel U., Jakubowski M., Klinger T., Knauer J., Kocsis G., Krämer-Flecken A., Kubkowska M., Langerberg A., Laqua H. P., Marushchenko N., Mollén A., Neuner U., Niemann H., Pasch E., Pablant N., Rudischhauser L., Smith H. M., Schmitz O., Stange T., Szepesi T., Weir G., Windisch T., Wurden G. A., Zhang D., and the W7-X Team, (.., Alzbutas R. [LEI], Dundulis G. [LEI], Kaliatka T. [LEI], Karalevičius R. [LEI], Povilaitis M. [LEI], Rimkevičius S. [LEI], Urbonavičius E. [LEI], ...). Magnetic configuration effects on the Wendelstein 7-X stellarator In: Nature physics. London, England: 2018, Vol. 14, p. 855-860. ISSN 1745-2473.
Kaliatka A. [LEI], Kaliatka T. [LEI]. Experts from Lithuanian Energy Institute trained algerian specialists in the field of severe accident analysis In: Energetika (Kronika). Vilnius: Lietuvos mokslų akademija, 2018, T. 64, Nr. 2, p. 4-5. ISSN 0235-7208.
Kopustinskas V. [LEI], Pragarauskas H., Augutis J. [LEI]. CHAPTER 8: Stochastic Differential Equations in Dynamic Reliability In: Modern Nuclear Energy Analysis Methods: Volume 1 Advanced Concepts in Nuclear Energy Risk Assessment and Management. JAV: World Scientific Publishing Co Pte Ltd, 2018, p. 279-303. ISBN 978-981-3225-60-2.
Rimkevičius S. [LEI]. Baltic region cooperation in nuclear energy related research In: EUROSAFE News August 2018. [online]: eurosafe-forum.org, 2018, [Accessed 31 August 2018]. Available from: https://www.eurosafe-forum.org/node/481..
Urbonavičius E. [LEI], Minkevičius A. [LEI]. In pursuit to harness the power of the Sun – opportunities for Lithuanian science community In: EUROSAFE News August 2018. [online]: eurosafe-forum.org, 2018, [Accessed 31 August 2018]. Available from: https://www.eurosafe-forum.org/node/482..
Martišauskas L. [LEI], Augutis J. [LEI], Krikštolaitis R. [LEI]. Methodology for energy security assessment considering energy system resilience to disruption In: Energy Strategy Reviews . Amsterdam, Netherlands: Elsevier, 2018, Vol. 22, p. 106-118. ISSN 2211-467X.
Valinčius M. [LEI], Kaliatka T. [LEI], Kaliatka A. [LEI], Ušpuras E. [LEI]. Modelling of severe accident and in-wessel melt retention possibilities in BWR type reactor In: Science and Technology of nuclear Installations. London, England: Hindawi, 2018, Vol. 2018, p. 1-14. ISSN 1687-6075.
Ušpuras E. [LEI], Minkevičius A. [LEI]. Kontroliuojama branduolių sintezė In: Lietuvos mokslų akademijos žinios. Vilnius: Lietuvos mokslų akademija, 2018, Nr. 3 (85), p. 17-17. ISSN 2029-5707.
Stankūnas G. [LEI], Cufar A., Tidikas A. [LEI], Batistoni P., Jet contributors. Activation inventories after exposure to DD/DT neutrons in safety analysis of nuclear fusion installations (https://doi.org/10.1093/rpd/ncx262) In: Radiation Protection Dosimetry. Didžioji Britanija, Oxfordas: Oxford University Press, 2018, Vol. 180, Iss. 1-4, p. 125-128. ISSN 1742-3406, eISSN 0144-8420.
Povilaitis M. [LEI]. International MITHYGENE-ETSON benchmark In: Energetika (Kronika). Vilnius: Lietuvos mokslų akademija, 2018, T. 64, Nr. 1, p. 4-5. ISSN 0235-7208, eISSN 1822-8836.
Ušpuras E. [LEI], Pabarčius R. [LEI], Slavickas A. [LEI]. GEMINI Plus project for HTGR nuclear cogeneration demonstration In: Energetika (Kronika). Vilnius: Lietuvos mokslų akademija, 2018, Vol. 64, Nr. 1, p. 2-3. ISSN 0235-7208, eISSN 1822-8836.
Kaliatka T. [LEI], Kaliatka A. [LEI], Hohorst J.K., Allison Ch. M.. Modelling of severe accidents in spent fuel pools, analysis of the heat-up of the fuel assemblies in the steam and air environment In: Nuclear Engineering and Design. Lausanne, Switzerland: Elsevier, 2018, Vol. 337, p. 341-350. ISSN 0029-5493.
Janulionis R. [LEI], Dundulis G. [LEI], Kriūkienė R. [LEI], Grybėnas A. [LEI]. Numerical prediction of mechanical properties of zirconium alloy with hydrides using finite element method In: Energetika. Vilnius: Lietuvos mokslų akademija, 2018, T. 64, Nr. 1, p. 43-51. ISSN 0235-7208, eISSN 1822-8836.
Coindreau O., Jackel B., Rocchi F., Alcaro F., Angelova D., Bandini G., Barnak M., Behler M., Da Cruz D. F., Dagan R., Drai P., Ederli S., Herranz L.E., Hollands T., Horvath G., Kaliatka A. [LEI], Kljenak I., Kotsuba O., Lind T., Lopez C., Mancheva K., Matejovic P., Matkovič M., Steinbruck M., Stempniewicz M., Thomas R., Vileiniškis V. [LEI], Visser D.C., Vokač P., Vorobyov Y., Zhabin O.. Severe accident code-to-code comparison for two accident scenarios in a spent fuel pool In: Annals of Nuclear Energy. Oxford, England: Elsevier, 2018, Vil. 120, p. 880-887. ISSN 0306-4549.
Janulionis R. [LEI], Dundulis G. [LEI], Grybėnas A. [LEI]. Numerical Investigation of Hydrogen Influence on Stress Intensity Factor of Zirconium Alloy In: Proceedings of 23rd International Conference “MECHANIKA 2018”. Druskininkai, 18 gegužės 2018 . Kaunas: Kauno technologijos universitetas, 2018, p. 58-61. ISSN 1822-2951.
Kaliatka A. [LEI], Kaliatka T. [LEI], Vileiniškis V. [LEI], Ušpuras E. [LEI]. Best Estimate Approach for the Simulation of Reactor Core Overheating and Quenching Experiments In: Best Estimate Plus Uncertainty International Conference. Multi-Physics Multi-Scale Simulations with Uncertainty (BEPU 2018) May 13-18, 2018. Lucca, Italy: 2018, p. 1-12..
Kaliatka A. [LEI], Ušpuras E. [LEI]. Application of the BE Approach for the Analysis of Design and Beyond Design Basis Accidents In: Best Estimate Plus Uncertainty International Conference. Multi-Physics Multi-Scale Simulations with Uncertainty (BEPU 2018) May 13-18, 2018 . Lucca, Italy: 2018, p. 1-12..
Povilaitis M. [LEI], Urbonavičius E. [LEI]. Post-benchmark simulation of the THAI+ facility TH27 experiment In: Journal of Nuclear Science and Technology. Ablingdon, USA: Atomic Energy Society of Japan, 2018, Vol. 55, No. 7, p. 709-719. ISSN 0022-3131.
Genys D. [LEI], Krikštolaitis R. [LEI], Leonavičius V.. Public perception of energy security in Lithuania: between material interest and energy independence In: Journal of Baltic studies. Portland, USA: Routledge, 2018, Vol. 49, No. 2, p. 157-175. ISSN 0162-9778, eISSN 1751-7877.
Graževičius A. [LEI]. Numerical investigation of the thermal hydraulic phenomena in a rectangular enclosure In: The 15th International Conference of Young Scientists on Energy Issues (CYSENI 2018) Kaunas, Lithuania, May 23-25, 2018. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2018, p. 269-276. ISSN 1822-7554.
Babilas E. [LEI], Dokucajev P., Janulevičius D., Markelov A., Pabarčius R. [LEI], Rimkevičius S. [LEI], Ušpuras E. [LEI], Vaišnoras M. [LEI]. Innovative technologies for spent fuel safe management at Ignalina channel-type reactors In: Nuclear engineering and technology. Daejeon, South Korea: Korean Nuclear Society, Published by Elsevier Korea LLC, 2018, Vol. 50, Iss. 3, p. 504-511. ISSN 1738-5733.
Freitag M., Kljenak I., Jankowski T., Risken T., Kostka P., Götz L., Klauck M., Schwarz S., Bleyer A., Bentaib A., Povilaitis M. [LEI], Siccama N. B., Royl P., Mansour A., Janda T.. Benchmark exercise TH-27 on natural convection with steam injection and condensation inside the extended THAI facility In: Annals of Nuclear Energy . London: Elsevier, 2018, Vol. 116, p. 90-104. ISSN 0306-4549 .
Valinčius M. [LEI], Vaišnoras M. [LEI], Kaliatka A. [LEI]. Study and demonstration of pressure wave-based leak detection in a district heating network In: Structure and Infrastructure Engineering. Didžioji Britanija: Taylor & Francis Group, 2018, Vol. 14, Iss. 2, p. 151-162. ISSN 1573-2479.
Van Dorsselaere J.P., Barrachin M., Millington D., Adorni M., Hrehor M., Mascari F., Schaffrath A., Tiselj I., Ušpuras E. [LEI], Yamamoto Y., Gumenyuk D., Fedotova N., Cronvall O., Liska P.. ETSON strategic orientations on research activities. ETSON research group activity In: International Journal for Nuclear Power. Berlynas: INFORUM, 2018, Vol. 63, Iss. 1, p. 13-18. ISSN 1431-5254.

2017

Diaconu D., Constantin M., Grasso G., Glinatsis G., Di Gabriele F., Alemberti A., De Bruyn D., Urbonavičius E. [LEI]. The Arcadia project in support of the Alfred concept In: 2014 22nd International Conference on Nuclear Engineering Prague, Czech Republic, July 7–11, 2014. Prague: ASME, 2017, p. 1-6. ISBN 978-0-7918-4593-6.
Dundulis G. [LEI], Janulionis R. [LEI], Karalevičius R. [LEI], Bykov V., Tereshchenko A., W7-X team. Limit analysis of complex welds between plasma vessel and ports in W7-X cryostat system In: Fusion Engineering and Design. 2017, Vol. 125, p. 98-108. ISSN 0920-3796.
Kaliatka T. [LEI], Kaliatka A. [LEI], Ušpuras E. [LEI], Vaišnoras M. [LEI], Mochizuki H., van Rooijen W. F. G.. Best estimate approach for the evaluation of critical heat flux phenomenon in the boiling water reactors In: Kerntechnik. 2017, Vol. 82, No. 2, p. 148-160. ISSN 0932-3902.
Höhne T., Gasiūnas S. [LEI], Šeporaitis M. [LEI]. Numerical modelling of a direct contact condensation experiment using the AIAD framework In: International Journal of Heat and Mass Transfer. 2017, Vol. 111, p. 211-222. ISSN 0017-9310.
Kaliatka A. [LEI], Ušpuras E. [LEI], Kaliatka T. [LEI]. Analysis of ingress of coolant accident to the vacuum vessel of the W7-X fusion experimental facility In: Fusion Science and Technology. 2017, Vol. 72, Iss. 2, p. 176-187. ISSN 1536-1055.
Augutis J. [LEI], Krikštolaitis R. [LEI], Martišauskas L. [LEI], Pečiulytė S., Žutautaitė I. [LEI]. Integrated energy security assessment In: Energy. 2017, Vol. 138, p. 890-901. ISSN 0360-5442.
Eade T., Garcia M., Garcia R., Ogando F., Pereslavtsev P., Sanz J., Stankūnas G. [LEI], Travleev A.. Activation and decay heat analysis of the European DEMO blanket concepts In: Fusion Engineering and Design. 2017, Vol. 124, p. 1241-1245. ISSN 0920-3796.
Taylor N., Ciattaglia S., Boyer H., Coombs D., Jin X. Z., Liger K., Mora J. C., Mazzini G., Pinna T., Urbonavičius E. [LEI]. Resolving safety issues for a demonstration fusion power plant In: Fusion Engineering and Design. 2017, Vol. 124, p. 1177-1180. ISSN 0920-3796.
Mazzini G., Kaliatka T. [LEI], Porfiri M. T., Poggi L. A., Malizia A., Gaudio P.. Methodology of the source term estimation for DEMO reactor In: Fusion Engineering and Design. 2017, Vol. 124, p. 1199-1202. ISSN 0920-3796.
Pinna T., Carloni D., Carpignano A., Ciattaglia S., Johnston J., Porfiri M. T., Savoldi L., Taylor N., Sobrero G., Uggenti A. C., Vaišnoras M. [LEI], Zanino R.. Identification of accident sequences for the DEMO plant In: Fusion Engineering and Design. 2017, Vol. 124, p. 1277-1280. ISSN 0920-3796.
Slavickas A. [LEI], Pabarčius R. [LEI], Tonkūnas A. [LEI], Ušpuras E. [LEI]. Uncertainty and Sensitivity Analysis of Void Reactivity Feedback for 3D BWR Assembly Model In: Science and Technology of Nuclear Installations. 2017, Vol. 2017, p. 1-9. ISSN 1687-6075.
Wolf R. C., Ali A., Alonso A., Baldzuhn J., Beidler C., Beurkens M., Biedermann C., Bosch H. C., Bozhenkov S., ...), Alzbutas R. [LEI], Dundulis G. [LEI], Kaliatka T. [LEI], Karalevičius R. [LEI], Povilaitis M. [LEI], Rimkevičius S. [LEI], Urbonavičius E. [LEI]. Major results from the first plasma campaign of the Wendelstein 7-X stellarator In: Nuclear Fusion. Briston: IOP Publishing, 2017, Vol. 57, No. 10, 102020, p. 1-13. ISSN 0029-5515, eISSN 1741-4326.
Dundulis G. [LEI], Kačianauskas R., Markauskas D., Stupak E., Stupak S., Šliaupa S.. Reanalysis of the floor response spectra of the Ignalina Nuclear Power Plant Reactor Building In: Nuclear Engineering and Design. 2017, Vol. 234, p. 260-268. ISSN 0029-5493.
Stankūnas G. [LEI], Tidikas A. [LEI]. Analysis of the wcll european DEMO blanket concept in terms of activation and decay heat after exposure to neutron irradiaton In: Nuclear Technology & Radiation Protection. 2017, Vol. 32, No. 3, p. 217-221. ISSN 1451-3944.
Marčiukaitis M. [LEI], Žutautaitė I. [LEI], Martišauskas L. [LEI], Jokšas B. [LEI], Gecevičius G. [LEI], Stetsos A.. Non-linear regression model for wind turbine power curve In: Renewable Energy. 2017, Vol. 113, p. 732-741. ISSN 0960-1481.
Dundulis G. [LEI], Janulionis R. [LEI], Grybėnas A. [LEI], Makarevičius V. [LEI], Dundulis R.. Numerical and experimental investigation of low cycle fatigue behaviour in P91 steel In: Engineering Failure Analysis. 2017, Vol. 79, p. 285-295. ISSN 1350-6307.
Benabid R., Bouhlal A., Alzbutas R. [LEI], Kaliatka A. [LEI]. Level 1 probabilistic safety analysis of a typical research reactor In: Proceeding of African Conference on Research Reactor Utilization and Safety, 18-20 December, Accra, Ghana. GAEC and IAEA (International Atomic Energy Agency). Ghana: IAEA, 2017, p. 1-10..
Fischer U., Bachmann C., Catalan J. P., Eade T., Flammini D., Gilbert M., Jaboulay J. Ch., Konobeev A., Leichtle D., Lu L., Malouch F., Moro F., Pereslavtsev P., Qiu Y., Sanz J., Sauvan P., Stankūnas G. [LEI], Travleev A., Turner A., Ogando F.. Methodological approach for DEMO neutronics in the European PPPT programme: Tools, data and analyses In: Fusion Engineering and Design . 2017, Vol. 123, p. 26-31. ISSN 0920-3796.
Žutautaitė I. [LEI]. 52nd ESReDA Seminar on Critical Infrastructures: Enhancing Preparedness & Resilience for the security of citizens and services supply continuity In: EUROSAFE news May 2017. eurosafe-forum.org, 2017, Intern. prieiga https://www.eurosafe-forum.org/node/366..
Urbonavičius E. [LEI]. BRILLIANT project – Cooperation in the Baltic region In: EUROSAFE news May 2017. eurosafe-forum.org, 2017, Intern. prieiga https://www.eurosafe-forum.org/node/369..
Kaliatka T. [LEI]. Alžyro branduolinės saugos specialistų stažuotė Lietuvos energetikos institute In: Energetika (Kronika). Vilnius: Lietuvos moksl7 akademija, 2017, T. 63, Nr. 1, p. iii-iv. ISSN 0235-7208.
Kaliatka A. [LEI]. LEI contribution to transfer of knowledge on nuclear safety In: EUROSAFE news May 2017. eurosafe-forum.org, 2017, Intern. prieiga https://www.eurosafe-forum.org/node/368..
Kazakov Ye. O., Ongena J., Stankūnas G. [LEI], Jet contributors. Effcient generation of energetic ions in multi-ion plasmas by radio-frequency heating In: Nature physics. Londonas: Macmillan Publishers Limited, part of Springer Nature, 2017, Vol. 13, p. 973-978. ISSN 1745-2473.
Litaudon X., Stankūnas G. [LEI], and Jet contributors. Overview of the JET results in support to ITER In: Nuclear Fusion. ISSN 0029-5515. Vol. 57. 2017. . Bristolis: Euratom, 2017, Vol. 57, p. 1-41. ISSN 0029-5515.
Van Dorsselaere J.P., Barrachin M., Millington D., Adorni M., Hrehor M., Macari F., Schaffrath A., Tiselj I., Ušpuras E. [LEI], Yamamoto E., Gumenyuk D., Fedotova N., Cronvall O., Liska P.. Summary of ETSON strategic orientations on research activities. ETSON Research Group activity In: Proceedings of the EUROSAFE Forum 2017 Paris, 6 and 7 November 2017. Prancūzija: IRSN, 2017, p. 121-132. ISBN 978-2-9545237-8-1.
Kaliatka T. [LEI]. Implementation of QUENCH-10 experiment modelling experience for the modelling of severe accidents in spent fuel pools In: Proceedings 23rd International QUENCH Workshop Karlsruhe Institute of Technology, October 17-19, 2017, Germany. Karlsruhe Institute of Technology: IAEA, 2017, p. 366-395..
Povilaitis M. [LEI], Urbonavičius E. [LEI]. Simulation of the THAI+ TH27 Experiment Using ASTEC Code In: 17th International Topical Meeting on Nuclear Reactor Thermalhydraulics” (NURETH-17) September 3-8, 2017 Kinija. Sianas: 2017, p. 1-1..
Kaliatka T. [LEI], Ušpuras E. [LEI], Kaliatka A. [LEI]. Analysis of Station Blackout Accident in ABWR Reactor In: 17th International Topical Meeting on Nuclear Reactor Thermalhydraulics” (NURETH-17) September 3-8, 2017 Kinija . Sianas: 2017, p. 1-1..
Kaliatka T. [LEI], Ušpuras E. [LEI], Kaliatka A. [LEI]. Application of BE approach for the different nuclear fission and fusion facilities In: 17th International Topical Meeting on Nuclear Reactor Thermalhydraulics” (NURETH-17) September 3-8, 2017. Kinija. Sianas: 2017, p. 1-1..
Žutautaitė I. [LEI], Dundulis G. [LEI], Rimkevičius S. [LEI], Ušpuras E. [LEI], Eid M., Stakelytė G.. Estimation of rare events probabilities in natural gas transmission networks In: 10th International conference on mathematical methods in reliability (MMR 2017). Grenoble, France: 2017, p. 1-9..
Žutautaitė I. [LEI], Martišauskas L. [LEI], Krikštolaitis R. [LEI], Augutis J. [LEI]. Risk assessment for critical energy infrastructure considering criticality of its elements In: Safety and Reliability – Theory and Applications – Čepin & Briš (Eds) . Londonas: Taylor & Francis Group, 2017, p. 1399-1406. ISBN 978-1-138-62937-0.
Eid M., Žutautaitė I. [LEI], Rafanavičiūtė D.. Network’s connectivity dynamic modelling using a topological Binary model: critical transitions concept In: Proceedings of the 52th ESReDA Seminar, May 30-31, 2017, Lithuania. Kaunas: 2017, p. 181-195. ISBN 978-92-79-73870-8.
Žutautaitė I. [LEI], Martišauskas L. [LEI], Krikštolaitis R. [LEI], Augutis J. [LEI], Setola R., Juričkaitė V.. Risk assesment for critical infrastructure In: Proceedings of the 52th ESReDA Seminar, May 30-31, 2017, Lithuania. Kaunas: 2017, p. 81-93. ISBN 978-92-79-73870-8.
Dundulis G. [LEI], Alzbutas R. [LEI]. Pipe rupture and inspection sensitivity analysis In: Proceedings of the 52th ESReDA Seminar, May 30-31, 2017, Lithuania. Kaunas: 2017, p. 108-116. ISBN 978-92-79-73870-8.
Alzbutas R. [LEI]. Risk informed inspection and decisions making In: Proceedings of the 52th ESReDA Seminar, May 30-31, 2017, Lithuania. Kaunas: 2017, p. 46-59. ISBN 978-92-79-73870-8.
Kaliatka T. [LEI], Ušpuras E. [LEI], Allison Ch. M.. Modeling of quench 10 experiment on air ingress using relap/scdapsim mod 3.5 In: Proceedings of the 2017 25th International Conference on Nuclear Engineering ICONE25 July 2-6, 2017(ICONE25-66135), China.. Shanghai: ASME (The American Society of Mechanical Engineers), 2017, p. 1-7..
Žutautaitė I. [LEI], Augutis J. [LEI], Krikštolaitis R. [LEI], Dundulis G. [LEI], Valinčius M. [LEI], Rimkevičius S. [LEI]. Risk and reliability assessment of the district heating network methodology with case study In: Risk, Reliability and Safety: Innovating theory and practice – Walls, Revie & Bedford (Eds). Londonas: Taylor & Francis Group, 2017, p. 2578-2585. ISBN 978-1-138-02997-2.
Graževičius A. [LEI]. Modelling of pool heat-up experiment using ANSYS fluent In: The 14th International Conference of Young Scientists on energy Issues (CYSENI 2017), Kaunas, Lithuania, May 25-26, 2017. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2017, p. 216-224. ISSN 1822-7554.
Tidikas A. [LEI], Stankūnas G. [LEI]. Influence of breeder blanket module size variation on neutron activation inventories In: The 14th International Conference of Young Scientists on energy Issues (CYSENI 2017), Kaunas, Lithuania, May 25-26, 2017. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2017, p. 200-205. ISSN 1822-7554.
Janulionis R. [LEI]. Numerical investigation of J-integral In: The 14th International Conference of Young Scientists on energy Issues (CYSENI 2017), Kaunas, Lithuania, May 25-26, 2017. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2017, p. 335-341. ISSN 1822-7554.
Stankūnas G. [LEI], Tidikas A. [LEI], Batistoni P., Lengar I., Jet contributors. Analysis of activation and damage of ITER material samples expected from DD/DT campaign at JET In: Fusion Engineering and Design. 2017, Vol. 125, p. 307-313. ISSN 0920-3796.
Povilaitis M. [LEI], Kelm S., Urbonavičius E. [LEI]. The Generic Containment SB-LOCA accident simulation: Comparison of the parameter uncertainties and user-effect In: Annals of Nuclear Energy. 2017, Vol. 106, p. 1-10. ISSN 0306-4549.
Kaliatka T. [LEI], Ušpuras E. [LEI], Kaliatka A. [LEI]. Integrated assessment of thermal hydraulic processes in W7-X fusion experimental facility In: Nuclear Engineering and Design. 2017, Vol. 312, p. 66-73. ISSN 0029-5493.

2016

Litaudon X., Stankūnas G. [LEI]. Overview of the JET results in support to ITER In: 26th IAEA Fusion Energy conference 17-22 October 2016. Kyoto, Japan: IAEA, 2016, p. 1-19..
Iešmantas T. [LEI], Alzbutas R. [LEI]. Bayesian analysis of heterogeneous reliability data for vulnerability assessment In: Safety and Reliability. London: Taylor&Francis, 2016, Vol. 36, Iss. 1, p. 13-23. ISSN 2469-4126.
Ušpuras E. [LEI]. Paryžiaus susitarimai dėl klimato kaitos: ką jie reiškia Lietuvai ir visai energetikai In: technologijos.lt/Energija ir energetika (el. portalas). 2016-01-13. 2016, internetinė prieiga: http://www.technologijos.lt/n/technologijos/energija_ir_energetika/S-52357/straipsnis/Paryziaus-susitarimai-del-klimato-kaitos-ka-jie-reiskia-Lietuvai-ir-visai-energetikai..
Kaliatka T. [LEI]. Atomic energy researchers and research students acceptance program In: Energetika (Kronika). Vilnius: Lietuvos mokslų akademija, 2016, T. 62, Nr. 1-2, p. 1-2. ISSN 0235-7208.
Laurinavičius D. [LEI], Šeporaitis M. [LEI]. Initiation of water turbulence in concurrent two-phase flow In: 12th International conference on Heat Transfer, Fluid Mechanics and Thermodynamics (HEFAT 2016). Proceedings published date: 11 July 2016.. Costa del Sol, Spain: 2016, p. 259-263. ISBN 978-1-77592-124-0.
Janulionis R. [LEI], Dundulis G. [LEI], Grybėnas A. [LEI]. Numerical investigation of critical stress intensity factor In: 13th Annual international conference of young scientists on energy issues (CYSENI 2016), Kaunas, Lithuania, May 26–27, 2016. Kaunas: LEI, 2016. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2016, p. 226-233. ISSN 1822-7554.
Graževičius A. [LEI]. CFD simulating the heat removal from fuel assembly located in a spent fuel pool In: 13th Annual international conference of young scientists on energy issues (CYSENI 2016), Kaunas, Lithuania, May 26–27, 2016. Kaunas: LEI, 2016. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2016, p. 341-348. ISSN 1822-7554.
Drūlia M. [LEI]. Experimental equipment design for investigating condensation phenomena at horizontal water-vapor interface In: 13th Annual international conference of young scientists on energy issues (CYSENI 2016), Kaunas, Lithuania, May 26–27, 2016. Kaunas: LEI, 2016.. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2016, p. 176-182. ISSN 1822-7554.
Tidikas A. [LEI], Stankūnas G. [LEI]. Neutron activation in water cooling systems of nuclear fusion devices In: 13th Annual international conference of young scientists on energy issues (CYSENI 2016), Kaunas, Lithuania, May 26–27, 2016. Kaunas: LEI, 2016.. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2016, p. 332-340. ISSN 1822-7554.
Šeporaitis M. [LEI], Valinčius M. [LEI], Gasiūnas S. [LEI], Laurinavičius D. [LEI], Pabarčius R. [LEI], Kaliatka A. [LEI], Almenas K.. Tarpfazinės sąveikos ir kondensacijos tyrimai In: Energetika. Vilnius: Lietuvos mokslų akademija, 2016, T. 62, Nr. 3, p. 206-218. ISSN 0235-7208.
Ušpuras E. [LEI], Rimkevičius S. [LEI], Urbonavičius E. [LEI], Kaliatka A. [LEI], Dundulis G. [LEI], Alzbutas R. [LEI], Stankūnas G. [LEI], Vaišnoras M. [LEI], Vileiniškis V. [LEI], Povilaitis M. [LEI], Kaliatka T. [LEI], Janulionis R. [LEI], Karalevičius R. [LEI], Voronov R. [LEI], Iešmantas T. [LEI], Kačegavičius T. [LEI]. Branduolių sintezės tyrimai Lietuvos energetikos institute In: Energetika. Vilnius: Lietuvos mokslų akademija, 2016, T. 62, Nr. 3, p. 102-123. ISSN 0235-7208.
Augutis J. [LEI], Krikštolaitis R. [LEI], Martišauskas L. [LEI], Ušpuras E. [LEI], Žutautaitė I. [LEI]. Energetinio saugumo tyrimų raida Lietuvoje In: Energetika. Vilnius: Lietuvos mokslų akademija, 2016, T. 62, Nr. 4, p. 232-246. ISSN 0235-7208.
Iešmantas T. [LEI], Alzbutas R. [LEI]. Bayesian reliability of gas network under varying incident registration criteria In: Quality and reliability engineering international. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 2016, Vol. 32, Iss. 5, p. 1903-1912. ISSN 0748-8017.
Kaliatka T. [LEI], Mochizuki H.. Modeling of Station Blackout Accident in ABWR Reactor In: Šilumos energetika ir technologijos-2016: konferencijos pranešimų medžiaga, Kauno technologijos universitetas, 2016 sausio 28-29. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2016, p. 89-97. ISSN 2335-2485.
Ceuca S. C., Laurinavičius D. [LEI]. Experimental and numerical investigations on the direct contact condensation phenomenon in horizontal flow channels and its implications in nuclear safety In: Kerntechnik. Miunchenas: Carl Hanser Verlag, 2016, Vol. 81, No. 5, p. 504-511. ISSN 0932-3902.
Laurinavičius D. [LEI], Šeporaitis M. [LEI], Gasiūnas S. [LEI], Valinčius M. [LEI]. Dependence of water temperature gradient on condensation in stratified two-phase flow In: Heat transfer research. JAV: Begel house, 2016, Vol. 47, Iss. 12, p. 1157-1168. ISSN 1064-2285.
Stankūnas G. [LEI], Tidikas A. [LEI], Pereslavtsev P., Catalan J., Garcia R., Ogando F., Fischer U.. Activity inventories and decay heat calculations for a DEMO with HCPB and HCLL blanket modules In: Fusion Engineering and Design. Nyderlandai: Elsevier, 2016, Vol. 109-111, Part A, p. 347-352. ISSN 0920-3796.
Slavickas A. [LEI], Pabarčius R. [LEI], Tonkūnas A. [LEI], Ušpuras E. [LEI]. Analysis of void reactivity coefficient for 3D BWR assembly model In: Science and Technology of Nuclear Installations. Niujorkas: Hindawi Publisching Corporation, 2016, Vol. 2016, Article ID 3427549, p. 1-9. ISSN 1687-6075.
Dongiovanni D. N., Iešmantas T. [LEI]. Failure rate modeling using fault tree analysis and Bayesian network:DEMO pulsed operation turbine study cas In: Fusion Engineering and Design. Nyderlandai: Elsevier, 2016, Vol. 109-111, Part A, p. 613-617. ISSN 0920-3796.
Kaliatka T. [LEI], Ušpuras E. [LEI], Kaliatka A. [LEI]. Modelling of pressure increase protection system for the vacuumvessel of W7-X device In: Fusion Engineering and Design. Nyderlandai: Elsevier, 2016, Vol. 109-111, Part A, p. 114-118. ISSN 0920-3796.
Dundulis G. [LEI], Žutautaitė I. [LEI], Janulionis R. [LEI], Ušpuras E. [LEI], Rimkevičius S. [LEI], Eid M.. Integrated failure probability estimation based on structural integrity analysis and failure data: Natural gas pipeline case In: Reliability Engineering & System Safety. Didžioji Britanija: Elsevier, 2016, Vol. 156, p. 195-202. ISSN 0951-8320.
Lengar I., Čafar A., Sonroy S., Batistoni P., Popovichev S., Snoj L., Syme B., Vila R., Stankūnas G. [LEI]. Radiation damage and nuclear heating studies in selected functionalmaterials during the JET DT campaign In: Fusion Engineering and Design. Nyderlandai: Elsevier, 2016, Vol. 109-111, Part A, p. 1011-1015. ISSN 0920-3796.
Kaliatka A. [LEI], Kaliatka T. [LEI], Ušpuras E. [LEI], Mochizuki H.. Modelling of critical heat flux phenomenon in the boiling water reactors In: Proceedings of the 11th International Conference of the Croatian Nuclear Society Zadar, Croatia, 5-8 June 2016. . Zagreb, Croatia: Croatian Nuclear Society, 2016, p. 1-10. ISBN 978-953-55224-8-5 (USB).
Manzini G., Kljenak I., Povilaitis M. [LEI]. Vented explosion phenomena – hydrogen combustion benchmark on confined vessel experiments In: Proceedings of the 2016 24th International Conference on Nuclear Engineering ICONE24 June 26-30, 2016, Charlotte, North Carolina. p. 1-6. Karolina: ASME (The American Society of Mechanical Engineers), 2016, p. 1-6..
Rimkevičius S. [LEI], Vaišnoras M. [LEI], Babilas E. [LEI], Ušpuras E. [LEI]. HAZOP application for the nuclear power plants decommissioning projects In: Annals of Nuclear Energy. Didžioji Britanija: Elsevier, 2016, Vol. 94, p. 461-471. ISSN 0306-4549.
Kaliatka T. [LEI], Kaliatka A. [LEI], Vileiniškis V. [LEI]. Application of Best Estimate Approach for Modelling of QUENCH-03 and QUENCH-06 Experiments In: Nuclear Engineering and Technology. Korėja: Elsevier, 2016, Vol. 48, p. 419-433. ISSN 1738-5733.
Augutis J. [LEI], Matuzienė V. [LEI], Urbonas R. [LEI]. Probabilistic energy security analysis for development of the energy system In: Energy Sources, Part B: Economics, Planning, and Policy. Taylor & Francis Group, 2016, Vol. 11, No. 2, p. 118-123. ISSN 1556-7249.
Augutis J. [LEI], Jokšas B. [LEI], Krikštolaitis R. [LEI], Urbonas R. [LEI]. The assessment technology of energy critical infrastructure In: Applied energy. Didžioji Britanija: Elsevier, 2016, Vol. 162, p. 1494-1504. ISSN 0306-2619.
Ammirable L., Tuček K., Blanc D., Pabarčius R. [LEI], Kaliatka A. [LEI], Mansani L., Carluec B., Dufour P., Homann C.. SARGEN-IV: Consideration on the possible content of the safety analysis report for innovative ESNII reactors In: Nuclear Engineering and Design. Nyderlandai: Elsevier, 2016, Vol. 300, p. 452-466. ISSN 0029-5493.
Alzbutas R. [LEI]. Risk zoning and PSA in relation to risk of external events In: Resilience management and renewable energy processes. Societa Editrice "Il Ponte Veccchio", 2016, p. 115-134. ISBN 978-88-6541-552-8.

2015

Iešmantas T. [LEI], Alzbutas R. [LEI]. Maintenance of power systems considering time-dependent uncertainty In: Safety and Reliability: Methodology and Applications – Proceedings of the European safety and reliability conference ESREL 2014. Wroclaw, Poland, September 14-18, 2014. Nowakowski et al. (Eds) 2015 . London: Taylor & Francis Group, 2015, p. 1127-1131. ISBN 978-1-138-02681-0.
Kačegavičius T. [LEI], Povilaitis M. [LEI]. The integral analysis of 40 mm diameter pipe rupture in cooling system of fusion facility W7-X with ASTEC code In: Fusion Engineering and Design. Switzerland: Elsevier, 2015, Vol. 101, p. 141-147. ISSN 0920-3796.
Urbonavičius E. [LEI], Kaliatka T. [LEI]. Thermal-hydraulic assessment of W7-X plasma vessel venting system in case of 40 mm in-vessel LOCA In: Science and Technology of Nuclear Installations. London: Hindawi, 2015, Vol. 2015, p. 1-9. ISSN 1687-6075.
Tonkūnas A. [LEI], Pabarčius R. [LEI]. Proporcingumo daugiklių metodas radioaktyviosioms atliekoms charakterizuoti In: Energetika. (Kronika) [EBSCO, IndexCopernicus, SCOPUS]. Vilnius: Lietuvos mokslų akademija, 2015, T. 61, Nr. 1, p. 25-31. ISSN 0235-7208.
Kontautas A. [LEI], Urbonavičius E. [LEI]. Uncertainty and sensitivity evaluation of aerosol deposition in PHEBUS containment during FPT-2 experiment In: Energetika. (Kronika) [EBSCO, IndexCopernicus, SCOPUS]. Vilnius: Lietuvos mokslų akademija, 2015, T. 61, Nr. 1, p. 12-24. ISSN 0235-7208.
Ušpuras E. [LEI]. SAM guides for Ignalina: concrete benefits derived from SARNET In: EUROSAFE Tribune. Media Cologne, Hürth: GRS & IRSN, 2015, No. 28, p. 21-21. ISSN 1634-7676.
Urbonavičius E. [LEI]. Fast nuclear emergency tools (FASTINET) In: Eurosafe tribune. Media Cologne, Hürth: GRS & IRSN, 2015, No. 28, p. 19-19. ISSN ISSN: 1634-7676.
Urbonavičius E. [LEI], Pabarčius R. [LEI]. Radioaktyvių medžiagų nuotėkis ir avarinė parengtis įvykus avarijai atominėje elektrinėje (FASTNET projektas) In: Energetika. (Kronika) [EBSCO, IndexCopernicus, SCOPUS]. Vilnius: Lietuvos mokslų akademija, 2015, T. 61, Nr. 3-4, p. 9-10. ISSN 0235-7208.
Dundulis G. [LEI]. Branduolinių elektrinių saugos padidinimas padengiant trūkumus, įvertinus aplinkos nuovargį (INCEFA-PLUS In: Energetika. (Kronika) [EBSCO, IndexCopernicus, SCOPUS]. Vilnius: Lietuvos mokslų akademija, 2015, T. 61, Nr. 3-4, p. 6-7. ISSN 0235-7208.
Kaliatka A. [LEI]. Programos „Horizontas 2020“ projektas IVMR In: Energetika. (Kronika) [EBSCO, IndexCopernicus, SCOPUS]. Vilnius: Lietuvos mokslų akademija, 2015, T. 61, Nr. 3-4, p. 6-6. ISSN 0235-7208.
Kaliatka T. [LEI]. 16th International Topical Meeting on Nuclear Reactor Thermal Hydraulics In: Energetika. (Kronika)[EBSCO, IndexCopernicus, SCOPUS]. Vilnius: Lietuvos mokslų akademija, 2015, T. 61, Nr. 3-4, p. 1-2. ISSN 0235-7208.
Kontautas A. [LEI], Urbonavičius E. [LEI]. Accession of Lithuanian energy institute to nuclear fusion researches In: 2015 6th International Renewable Energy Congress (IREC) . Sousse-Tunisia: IEEE, 2015, p. 1-4. ISBN 978-1-4799-7947-9.
Povilaitis M. [LEI], Kelm S., Urbonavičius E. [LEI]. Uncertainty and sensitivity analysis of the generic containment SB-LOCA accident In: Proceedings of the 24 International Conference Nuclear Energy for New Europe. Portorož, Slovenia: NENE, 2015, p. 1-8..
Jokšas B. [LEI], Žutautaitė I. [LEI], Augutis J. [LEI], Rekašius T.. Dependence of the gas supply system criticality indicator(s) on the system elements’ reliability In: Safety and Reliability: Methodology and Applications – Proceedings of the European safety and reliability conference ESREL 2014 September 14-18 Wroclaw, Poland. London: Taylor & Francis Group, 2015, p. 181-188. ISBN 978-1-138-02681-0.
Janulionis R. [LEI], Dundulis G. [LEI], Grybėnas A. [LEI]. Numerical simulation of high temperature fatigue test of the welded steel P91 In: 23rd Conference on Structural Mechanics in Reactor Technology Manchester (SMIRT23). United Kingdom: 2015, p. 1-8..
Iešmantas T. [LEI], Alzbutas R. [LEI]. Age-dependent uncertainty in energy network reliability assessment In: 25th European Safety and Reliability Conference (ESREL) . London: Taylor & Francis Group, 2015, p. 1959-1964. ISBN 978-1-138-02879-1.
Kaliatka A. [LEI], Vileiniškis V. [LEI], Ušpuras E. [LEI]. Analysis of heat removal accidents during the wet storage phase in Ignalina nuclear power plant In: The 26th international symposium on transport phenomena . Leoben, Austria: 2015, p. 1-8..
Kaliatka T. [LEI], Ušpuras E. [LEI], Kaliatka A. [LEI]. Integrated assessment of thermal hydraulic processes in W7-X fusion experimental facility In: The 16th International Topical Meeting on Nuclear Reactor Thermal Hydraulics (NURETH-16). Chicago, IL, USA: 2015, p. 6517-6529..
Žutautaitė I. [LEI], Ušpuras E. [LEI], Rimkevičius S. [LEI], Eid M., Rekašius T.. Integrated probabilistic assessment of failure of natural gas pipeline In: Proceedings of the 48th ESReDA Seminar Critical Infrastructures Preparedness: Status of Data for Resilience Modelling, Simulation and Analysis. Wroclaw, Poland: 2015, p. 1-12..
Žutautaitė I. [LEI], Dundulis R., Rimkevičius S. [LEI], Janulionis R. [LEI]. Integrated estimation of pipeline failure probability In: Safety and Reliability: Methodology and Applications – Proceedings of the European safety and reliability conference ESREL 2014. Wroclaw, Poland, September 14-18, 2014. Wroclaw, Poland: 2015, p. 417-422. ISBN 978-1-138-02681-0.
Dundulis G. [LEI], Janulionis R. [LEI], Grybėnas A. [LEI]. Deterministic-probabilistic structural integrity analysis of the gas transmission pipelines In: Proceedings of the 48th ESReDA Seminar, May 28-29, 2015. Wroclaw, Poland: 2015, p. 1-8..
Alzbutas R. [LEI], Voronov R. [LEI]. RAMI and PSA application for efficiency of fusion device In: 25th European Safety and Reliability Conference (ESREL) 2015 September 7 - 10. Zurich, Switzerland: Taylor & Francis Group, London, 2015, p. 287-295. ISBN 978-1-138-02879-1.
Ušpuras E. [LEI], Rimkevičius S. [LEI], Kaliatka A. [LEI]. Application of the Best–Estimate Approach for the NPP Licensing Process In: International Journal of Contemporary ENERGY. 2015, Vol. 1, No. 2, p. 1-12. ISSN 2363-6440 .
Tidikas A. [LEI]. Radioactivity assessment in nuclear fusion reactors In: Medical physics in the Baltic States 12 (2015). Proceedings of the International Conference „Medical Physics in the Baltic States“ 5 - 7 November 2015, Kaunas, Lithuania. Kaunas: Kauno technologijos universitetas, 2015, p. 81-83. ISSN 1822-5721.
Augutis J. [LEI], Jokšas B. [LEI], Ušpuras E. [LEI], Urbonas R. [LEI]. The aggregate energy sector criticality risk assessment In: Proceedings of the 48th ESReDA Seminar Critical Infrastructures Preparedness: Status of Data for Resilience Modelling, Simulation and Analysis. Wroclaw, Poland: 2015, p. 1-12..
Augutis J. [LEI], Jokšas B. [LEI], Ušpuras E. [LEI], Urbonas R. [LEI]. The aggregate energy sector criticality risk assessment In: Journal of Polish Safety and Reliability Association. Poland, Wroclaw: 2015, Vol. 6, No. 3, p. 61-69. ISSN 2084-5316.
Drūlia M. [LEI]. The influence of unique water physical properties on the calculation of water-vapor interface condensation In: 12th Annual international conference of young scientists on energy issues (CYSENI 2015), Kaunas, Lithuania, May 27–28, 2015. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2015, p. 254-259. ISSN 1822-7554.
Tidikas A. [LEI]. Investigation of demo structural material characteristics induced by neutron irradiation In: 12th Annual international conference of young scientists on energy issues (CYSENI 2015), Kaunas, Lithuania, May 27–28, 2015. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2015, p. 428-435. ISSN 1822-7554.
Šutas A., Vileiniškis V. [LEI]. Uncertainty analysis of severe accident in the spent fuel pool In: 12th Annual international conference of young scientists on energy issues (CYSENI 2015), Kaunas, Lithuania, May 27–28, 2015. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2015, p. 418-427. ISSN 1822-7554.
Iešmantas T. [LEI], Alzbutas R. [LEI]. Adjustment factors in Bayesian reliability assessment for demo fusion technology In: 12th Annual international conference of young scientists on energy issues (CYSENI 2015), Kaunas, Lithuania, May 27–28, 2015. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2015, p. 368-379. ISSN 1822-7554.
Drūlia M. [LEI]. Unikalių vandens fizinių savybių įtaka kondensacijai tarpfaziniame paviršiuje In: Šilumos energetika ir technologijos - 2015: konferencijos pranešimų medžiaga, Kauno technologijos universitetas, 2015 sausio 29-30 . Kaunas: Kauno technologijos universitetas, 2015, p. 152-155. ISSN 2335-2485.
Kaliatka T. [LEI]. W7-X įrenginio, apsaugos nuo slėgio padidėjimo sistemos modeliavimas In: Šilumos energetika ir technologijos - 2015: konferencijos pranešimų medžiaga, Kauno technologijos universitetas, 2015 sausio 29-30 . Kaunas: Kauno technologijos universitetas, 2015, p. 131-137. ISSN 2335-2485.
Slavickas A. [LEI]. Garo reaktyvumo koeficiento tyrimas trimačiame kuro rinklės modelyje In: Šilumos energetika ir technologijos - 2015: konferencijos pranešimų medžiaga, Kauno technologijos universitetas, 2015 sausio 29-30 . Kaunas: Kauno technologijos universitetas, 2015, p. 125-129. ISSN 2335-2485.
Slavickas A. [LEI], Pabarčius R. [LEI], Tonkūnas A. [LEI], Stankūnas G. [LEI], Ušpuras E. [LEI]. Void reactivity coefficient analysis during void fraction changes in innovative BWR assemblies In: Science and Technology of Nuclear Installations. London: Hindawi, 2015, Vol. 2015, p. 1-8. ISSN 1687-6075.
Šeputytė I., Alzbutas R. [LEI]. Tikimybinis ekstremalių temperatūrų dinamikos vertinimas In: Lietuvos matematikos rinkinys. Vilnius: Lietuvos matematikų draugija, 2015, Ser. B, T. 56, p. 35-40. ISSN 0132-2818.
Iešmantas T. [LEI], Alzbutas R. [LEI]. Hierarchical Bayesian reliability assessment of energy networks In: Lietuvos matematikos rinkinys. Vilnius: Lietuvos matematikų draugija, 2015, Ser. A, T. 56, p. 18-23. ISSN 0132-2818.
Valinčius M. [LEI], Žutautaitė I. [LEI], Dundulis G. [LEI], Rimkevičius S. [LEI], Janulionis R. [LEI], Bakas R.. Integrated assessment of failure probability of the district heating network In: Reliability Engineering and System Safety. Oxford: Elsevier, 2015, Vol. 133, p. 314-322. ISSN 0951-8320.
Urbonavičius E. [LEI], Povilaitis M. [LEI], Kontautas A. [LEI]. Assessment of W7-X plasma vessel pressurisation in case of LOCA taking into account in-vessel components In: Fusion Engineering and Design. Lausanne: Elsevier, 2015, Vol. 100, p. 531-535. ISSN 0920-3796.
Ušpuras E. [LEI], Rimkevičius S. [LEI], Babilas E. [LEI]. Licensing documentation and licensing process for dismantling and decontamination projects in Lithuania In: Progress in Nuclear Energy. Oxford: Elsevier, 2015, Vol. 84, p. 41-49. ISSN 0149-1970.
Knoglinger E., Wölfl H., Kaliatka A. [LEI]. Heat transfer in the core graphite structures of RBMK nuclear power plants In: Nuclear Engineering and Design. 2015, Vol. 293, p. 413-435. ISSN 0029-5493.
Kaliatka T. [LEI], Ušpuras E. [LEI], Kaliatka A. [LEI]. Modelling of Water Ingress into Vacuum Vessel Experiments Using RELAP5 Code In: Journal of Fusion Energy. New York: Springer, 2015, Vol. 34, No. 2, p. 216-224. ISSN 0164-0313.
Kačegavičius T. [LEI], Urbonavičius E. [LEI]. Modelling of Ingress of Coolant Event into Vacuum Experiments with ASTEC Code In: Journal of Fusion Energy. New York: Springer, 2015, Vol. 34, No. 2, p. 320-325. ISSN 0164-0313.
Dundulis R., Kilikevičius S., Krasauskas P., Dundulis G. [LEI], Rimkevičius S. [LEI]. Simulation of a shock absorber with vertical buckling tubes welded in the longitudinal direction In: Engineering Failure Analysis . London: Elsevier, 2015, Vol. 47, Part A, p. 102-110. ISSN 1350-6307.
Dundulis G. [LEI], Grybėnas A. [LEI], Janulionis R. [LEI], Kriūkienė R. [LEI], Rimkevičius S. [LEI]. Degradation mechanisms and evaluation of failure of gas pipelines In: Mechanika. Kaunas: Kauno technologijos universitetas, 2015, Vol. 21, No. 3, p. 352-360. ISSN 1392-1207.
Babilas E. [LEI], Ušpuras E. [LEI], Rimkevičius S. [LEI], Dundulis G. [LEI], Vaišnoras M. [LEI]. Safety Assessment of Low-Contaminated Equipment Dismantling at Nuclear Power Plants In: Science and Technology of Nuclear Installations. Hindawi, 2015, Vol. 2015, p. 1-11. ISSN 1687-6075.
Babilas E. [LEI], Brebdebach B.. Selection and evaluation of decontamination and dismantling techniques for decommissioning of large NPPs components In: Progress in Nuclear Energy. Elsevier, 2015, Vol. 84, p. 108-115. ISSN 0149-1970.
Martišauskas L. [LEI], Augutis J. [LEI], Krikštolaitis R. [LEI]. Energy mix optimization from an energy security perspective In: Energy Conversion and Management. Elsevier, 2015, Vol. 90, p. 300-314. ISSN 0196-8904.
Augutis J. [LEI], Žutautaitė I. [LEI], Pečiulytė S., Krikštolaitis R. [LEI]. Dynamic model based on Bayesian method for energy security assessment In: Energy Conversion and Management. Elsevier, 2015, Vol. 101, p. 66-72. ISSN 0196-8904.
Alzbutas R. [LEI], Voronov R. [LEI]. Reliability and safety analysis for systems of fusion device In: Fusion Engineering and Design . Oxford: Elsevier, 2015, Vol. 94, p. 31-41. ISSN 0920-3796.
Alzbutas R. [LEI]. Probabilistic dynamics for integrated analysis of accident sequences considering uncertain events In: Science and Technology of Nuclear Installations . London: Hindavi, 2015, Vol. 2015, Article ID 892502, p. 1-18. ISSN 1687-6075.
Romanelli F., Stankūnas G. [LEI], and Jet contributors. Overview of the JET results In: Nuclear Fusion. Bristol: Euratom, 2015, Vol. 55, No. 10, p. 1-14. ISSN 0029-5515, eISSN 1741-4326.
Stankūnas G. [LEI], Batistoni P., Sjöstrand H, Conroy S.. Measurements of fusion neutron yields by neutron activation technique: Uncertainty due to the uncertainty on activation cross-sections In: Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A . Lausanne: Elsevier, 2015, Vol. 788, p. 168-172. ISSN 0168-9002.
Povilaitis M. [LEI], Kačegavičius T. [LEI], Urbonavičius E. [LEI]. Simulation of the ICE P1 test for a validation of COCOSYS and ASTEC codes In: Fusion Engineering and Design. Lausanne: Elsevier, 2015, Vol. 94, p. 42-47. ISSN 0920-3796.
Kljenak I., Kuznetsov M., Kostka P., Kubišova L., Maltsev M., Manzini G., Povilaitis M. [LEI]. Simulation of hydrogen deflagration experiment – Benchmark exercise with lumped-parameter codes In: Nuclear Engineering and Design. Lausanne: Elsevier, 2015, Vol. 283, p. 51-59. ISSN 0029-5493.
Manzini G., Kljenak I., Kubišova L., Povilaitis M. [LEI]. Hydrogen Combustion Benchmark Using Experiment in Double-Compartment Experimental Vessel In: The 16th International Topical Meeting on Nuclear Reactor Thermal Hydraulics (NURETH-16). Chicago, IL, USA. August 30-September 4. 2015. Illinois: American Nuclear Society, 2015, p. 737-748..

2014

Kaliatka T. [LEI], Kaliatka A. [LEI], Vileiniškis V. [LEI], Ušpuras E. [LEI]. Modelling of QUENCH-03 and QUENCH-06 experiments using RELAP/SCDAPSIM and ASTEC codes In: Science and Technology of Nuclear Installations. 2014, Volume 2014, p. 1-13. ISSN 1687-6075.
Kaliatka T. [LEI], Vaišnoras M. [LEI], Valinčius V. [LEI]. Modelling of valve induced water hammer phenomena in a district heating system In: Computers & Fluids. 2014, Vol. 94, p. 30-36. ISSN 0045-7930.
Fleurot J., Lindholm I., Kononen N., Kaliatka A. [LEI], et al. Synthesis of spent fuel pool accident assessments using severe accident codes In: Annals of nuclear energy. 2014, Vol. 74, p. 58-71. ISSN 0306-4549.
Bentaib A., Bleyer A., Meynet N., Chaumeix N., Schramm B., Höhne M., Kostka P., Povilaitis M. [LEI], et al. SARNET hydrogen deflagration benchmarks: Main outcomes and conclusions In: Annals of nuclear energy. 2014, Vol. 74, p. 143-152. ISSN 0306-4549.
Augutis J. [LEI], Jokšas B. [LEI], Krikštolaitis R. [LEI], Žutautaitė I. [LEI]. Technological and economic development of economy Vilnius, London: Taylor and Francis, 2014, Vol. 20, No. 2, p. 312-331. ISSN 2029-4913.
Alzbutas R. [LEI], Iešmantas T. [LEI], Povilaitis M. [LEI]. Risk and uncertainty analysis of gas pipeline failure and gas combustion consequence In: Stochastic environmental research and risk assessment. Berlin: Springer, 2014, Vol. 28, No. 6, p. 1431-1446. ISSN 1436-3240, eISSN 1436-3259.
Alzbutas R. [LEI], Iešmantas T. [LEI]. Application of Bayesian methods for age-dependent reliability analysis In: Quality and reliability engineering international. Hoboken: Wiley-Blackwell, 2014, Vol. 30, No. 1, p. 121-132. ISSN 0748-8017.

2013

Stankūnas G. [LEI]. Experimental study of p(1GeV)+natU fission-spallation reaction and delayed neutron measurements In: International Journal of Modern Physics. 2013, Vol. 22, No. 12, p. 1-12. ISSN 0218-3013.
Bosch H. C., Wolf R. C., Andreeva T., Baldzuhn J., Birus D., Bluhm T., Braeuer T., Braune H., ...), Rimkevičius S. [LEI], Urbonavičius E. [LEI], Kaliatka T. [LEI], Povilaitis M. [LEI], et al. Technical challenges in the construction of the steady-state stellarator Wendelstein 7-X In: Nuclear Fusion. Bristol: IOP Publishing, 2013, Vol. 53, No. 12, p. 1-17. ISSN 0029-5515.
Kaliatka A. [LEI], Ognerubov V., Vileiniškis V. [LEI], Ušpuras E. [LEI]. Analysis of the processes in spent fuel pools in case of loss of heat removal due to water leakage In: Science and technology of nuclear installations. 2013, Vol. 2013, p. 1-7. ISSN 1687-6075.
Marao A., Kaliatka T. [LEI], Kaliatka A. [LEI], Ušpuras E. [LEI]. Adaptation of the FEMAXI-6 code and RBMK fuel rods model testing employing the best estimate approach In: Kerntechnik. 2013, Vol. 75, Iss. 3, p. 72-80. ISSN 0932-3902.
Dundulis G. [LEI], Grybėnas A. [LEI], Karalevičius R. [LEI], Makarevičius V. [LEI], Rimkevičius S. [LEI], Ušpuras E. [LEI]. Dynamic analytical and experimental research of shock absorber to safeguard the nuclear fuel assemblies In: Nuclear engineering and design. 2013, Vol. 260, p. 155-164. ISSN 0029-5493.

2012

Kaliatka T. [LEI], Povilaitis M. [LEI], Kaliatka A. [LEI], Urbonavičius E. [LEI]. Simulation of targets feeding pipe rupture in Wendelstein 7-X facility using RELAP5 and COCOSYS codes In: Journal of fusion energy. 2012, Vol. 31, iss. 5, p. 506-517. ISSN 0164-0313.
Kaliatka A. [LEI], Valinčius M. [LEI]. Modeling of pipe break accident in a district heating system using RELAP5 computer code In: Energy. 2012, Vol. 44, Iss.1, p. 813-819. ISSN 0360-5442.
Kontautas A. [LEI], Babilas E. [LEI], Urbonavičius E. [LEI]. COCOSYS analysis for deposition of aerosols and fission products in PHEBUS FPT-2 containment In: Nuclear Engineering and Design. 2012, Vol. 247, p. 160-167. ISSN 0029-5493.
Kriaučiūnienė J. [LEI], Jakimavičius D. [LEI], Šarauskienė D. [LEI], Kaliatka T. [LEI]. Estimation of uncertainty sources in the projections of Lithuanian river runoff In: Stochastic Environmental Research and Risk Assessment. 2012, Vol. 27, p. 769-784. ISSN 1436-3240.
Augutis J. [LEI], Žutautaitė I. [LEI], Radziukynas V. [LEI], Krikštolaitis R. [LEI], Kadiša S. [LEI]. Application of Bayesian method for electrical power system transient stability assessment In: International journal of electrical power and energy systems. Amsterdam: Elsevier, 2012, Vol. 42, No. 1, p. 465-472. ISSN 0142-0615.
Augutis J. [LEI], Krikštolaitis R. [LEI], Martišauskas L. [LEI]. Energy security level assessment technology In: Applied energy. Amsterdam: Elsevier, 2012, Vol. 97, p. 143-149. ISSN 0306-2619.
Alzbutas R. [LEI], Norvaiša E. [LEI]. Uncertainty and sensitivity analysis for economic optimisation of new energy source in Lithuania In: Progress in nuclear energy. Oxford: Elsevier, 2012, Vol. 61, p. 17-25. ISSN 0149-1970.

2011

Kaliatka A. [LEI], Ušpuras E. [LEI], Vaišnoras M. [LEI]. Analysis of accidents leading to local flow stagnation in parallel fuel channels of RBMK-type reactors In: Nuclear engineering and design. 2011, Vol. 241, iss. 12, p. 5127-5137. ISSN 0029-5493.
Malet J., Blumenfeld L., Arndt S., Babic M., Bentaib A., Dabbene F., Kostka P., Mimouni S., Movahed M., Paci S., Parduba Z., Travis J., Urbonavičius E. [LEI]. Sprays in containment: Final results of the SARNET spray benchmark In: Nuclear Engineering and Design. 2011, Vol. 241, Iss. 6, p. 2162-2171. ISSN 0029-5493.
Dundulis G. [LEI], Kulak R., Alzbutas R. [LEI], Ušpuras E. [LEI]. Integrated probabilistic analysis of nuclear power plant building damage due to an aircraft crash In: International journal of crashworthiness. Oxon: Taylor & Francis, 2011, Vol. 16, No. 1, p. 49-62.. ISSN 1358-8265, eISSN 1754-2111.
Augutis J. [LEI], Krikštolaitis R. [LEI], Konstantinavičiūtė I. [LEI]. Sustainable development and energy security level after Ignalina NPP shutdown In: Technological and economic development of economy. 2011, Vol. 17, No. 1, p. 5-21. ISSN 1392-8619.

2010

Urbonas R. [LEI], Kaliatka A. [LEI], Kopustinskas V. [LEI]. Comparative sensitivity study of the RBMK-1500 reactor one group distribution header blockage accident model In: Nuclear Engineering and Design. 2010, Vol. 240, Iss. 10, p. 3238-3247. ISSN 0029-5493.
Kaliatka A. [LEI], Ušpuras E. [LEI], Vaišnoras M. [LEI], Krivošein G.. Analysis of decay heat removal from RBMK-1500 reactor in decommissioning phase by natural circulation of water and air In: Nuclear engineering and design. 2010, Vol. 240, Iss. 5, p. 1242-1250. ISSN 0029-5493.
Kaliatka A. [LEI], Ognerubov V., Vileiniškis V. [LEI]. Analysis of the processes in spent fuel pools of Ignalina NPP in case of loss of heat removal In: Nuclear engineering and design. Elsevier, 2010, Vol. 240, iss. 5, p. 1073-1082. ISSN 0029-5493.
Kaliatka T. [LEI], Kaliatka A. [LEI], Kačegavičius T. [LEI], Naujoks D.. Analysis of the processes in the target cooling system of the W7-X fusion experiment In: Kerntechnik. 2010, Vol. 75, Iss. 5, p. 255-262. ISSN 0932-3902.
Babilas E. [LEI], Rimkevičius S. [LEI], Urbonavičius E. [LEI]. Heat transfer to the building structures of the Ignalina NPP accident localisation system In: Kerntechnik. 2010, Vol. 75, No. 1-2, p. 20-24. ISSN 0932-3902.

2008

Cadini F., Zio E., Kopustinskas V. [LEI], Urbonas R. [LEI]. A model based on bootstrapped neural networks for computing the maximum fuel cladding temperature in an RBMK-1500 nuclear reactor accident In: Nuclear Engineering and Design. 2008, Vol. 238, Iss. 9, p. 2165-2172. ISSN 0029-5493.

2003

Urbonas R. [LEI], Ušpuras E. [LEI], Kaliatka A. [LEI]. State-of-the-art computer code RELAP5 validation with RBMK-related separate phenomena data In: Nuclear Engineering and Design. 2003, Vol. 225, p. 65-81. ISSN 0029-5493.

Projektai

Tarptautiniai projektai

Europos horizontas

1

Svarbiausias RE-WITCH projekto tikslas – teikti ekonomiškai konkurencingus sprendimus tvaraus pramoninio vėsinimo ir šildymo srityje. RE-WITCH projektas pademonstruos pažangias pramonDaugiau

2

Apie projektą (anglų k.): REEFLEX aims to generate niches of opportunities for new cross-sector energy services provided by SMEs and start-ups in demand side flexibility markets and Daugiau

3

Didinant lengvojo vandens branduolinių reaktorių saugą skirtą naujoms eksploatavimo sąlygoms, kurios sąlygoja branduolinių reaktorių integravimą į įvairesnį energijos derinį, kelia daDaugiau

4

Mažieji moduliniai reaktoriai (angl. Small Modular Reactor SMR) yra viena iš pagrindinių artimiausios ateities alternatyvų, galvojant apie naujų branduolinių reaktorių statybą. Šiuo mDaugiau

5

LEI koordinuojamas projektas „Ateities branduolinės energetikos technologijų licencijavimo harmonizavimo link“ (HARMONISE) (angl. k. – „Towards harmonisation in licensing of future nuDaugiau

6

Projektas „Branduolių sintezės kelrodyje aprašytų veiklų įgyvendinimas vykdant jungtinę EUROfusion konsorciumo narių programą Horizon Europe apimtyje“ (angl. Implementation of activitDaugiau

Skaitmeninė Europa

1
The Digital Europe Programme logo

EDIH4IAE.LT suteiks galimybę Vakarų ir Vidurio Lietuvos regiono agro-maisto, energetikos ir pramonės įmonėms bei valdžios institucijoms integruoti aplinkosaugos, skaitmeninius ir Daugiau

Horizontas 2020

1

Twinning for Promoting Excellence, Ability and Knowledge to develop advanced waste gasification Solutions (TWIN-PEAKS). The Lithuanian Energy Institute (LEI) and Vytautas Magnus UnDaugiau

2
ELSMOR projekto logotipas

ELSMOR (towards European Lisencing of Small MOdular Reactors) aims to create methods and tools for the European stakeholders to assess and verify the safety of light water small modulDaugiau

3
R2CA projekto logotipas

The Reduction of Radiological Consequences of design basis and extension Accidents (R2CA) is an EU H2020 project launched in September 2019. It will run for four years and is coordinaDaugiau

4
MUSA projekto logotipas

The overall objective of the MUSA project is to assess the capability of SA codes when modelling reactor and SFP accident scenarios of GEN II, GEN III and GEN III+ reactor designs. ToDaugiau

5
SHARE projekto logotipas

According to the projections based on likely remaining life-times of the World’s legacy nuclear fleet, the workload and budgets to be dedicated for nuclear decommissioning is going toDaugiau

6
RenOnBill project logo

Projekto pavadinimas: Gyvenamųjų pastatų modernizavimas apmokant per sąskaitas už energiją (angl. Residential Building Energy Renovations with On-Bill Financing – RenOnBill)   Daugiau

7

GEMINI Plus projekto tikslas – sukurti aukštatemperatūrinės branduolinės kogeneracinės sistemos, skirtos pagamintą garą tiekti įvairiems pramoniniams technologiniams procesams, koncepDaugiau

8
EnergyKeeper logo thumbnail

Projekto „Kaupkite energiją tinkamoje vietoje“ (angl. Keep the energy at the right place – EnergyKeeper) tikslas – išmaniajame tinkle sukurti ir išbandyti naują elektros energijos kauDaugiau

9
REEEM

2016 m. pradėtas Europos Komisijos finansuojamos programos Horizontas 2020 projektas "Technologijų vaidmuo energetiškai efektyvioje ekonomikoje; modeliavimo pagrindu paremta politiniųDaugiau

10
FASTNET project logo

Programos „Horizontas 2020“ projekto FASTNET veikla pradėta 2015 m. spalį. Projekto tikslas – sukurti metodiką, kuri apimtų avarinį radioaktyviųjų medžiagų nuotėkio įvertinimo ir avarDaugiau

11

2015 m. pradžioje pasirašytas ES programos Horizontas 2020 projektas INCEFA-Plus, darbai pradėti 2015 m. liepos 1 dieną, jame dalyvauja LEI Medžiagų tyrimų ir bandymų bei BranduoliniųDaugiau

12
BRILLIANT

Bendras Lenkijos, Lietuvos, Latvijos ir Švedijos organizacijų programos Horizontas 2020 EURATOM projektas BRILLIANT prasidėjo 2015 m. liepą. Pagrindinis projekto tikslas – nustatyti kDaugiau

13
IVMR

2015 m. birželio 1 d. oficialiai pradėtas vykdyti programos „Horizontas 2020“ projektas „Sunkiųjų avarijų valdymo strategijos, pagrįstos išsilydžiusios aktyviosios zonos sulaikymu reaDaugiau

14

2014 m. sausio 1 d. prasidėjo branduolių sintezės plėtros projektas EUROfusion, kuris koordinuoja branduolių sintezės mokslinių tyrimų veiklą Europoje. Nauja dotacijos sutartis pakeitDaugiau

Septintoji bendroji programa (7BP)

1

ES 7-osios bendrosios mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos programos finansuojamo projekto „Išteklius efektyviai naudojantys miestai, įgyvendinantys pažanDaugiau

2

Projekto tikslas – naujosiose Europos Sąjungos šalyse remti ir plėtoti branduolinius mokslinius tyrimus, susijusius su IV kartos reaktorių plėtojimu, daugiausiai dėmesio skiriant ALFRDaugiau

3

Strateginis NC2I-R projekto tikslas – struktūrizuoti Europos viešojo ir privataus sektorių mokslinių tyrimų ir plėtros pajėgumus, pristatant visuomenei branduolinės energijos kogeneraDaugiau

4
NUGENIA+

ES 7-osios bendrosios mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos programos projekto NUGENIA-PLIUS (rengiant NUGENIA H2020) apimtyje LEI dalyvavo dvejose darbuosDaugiau

5

Projekto veiklos pradžia – 2013 m. liepos 1 d., trukmė – 36 mėn. Projekto pradiniai partneriai – 28-ios organizacijos iš 18-os Europos šalių, projekte taip pat dalyvavo ir keli asocijDaugiau

6

ES 7-osios bendrosios mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos programos projekto CESAM „Europos sunkiųjų avarijų valdymo programų paketas“ (angl. Code for EuDaugiau

7

Nuo 2012 metų sausio 01 d. iki 2014 metų sausio 01 d. buvo vykdomas tarptautinis ES 7 BP projektas SARGEN-IV, kurio tikslas yra sukurti suderintą Europos šalių metodiką, skirtą ketvirDaugiau

8

2010 metais gruodžio 13 dieną buvo pasirašyta ES 7-osios BP projektas Medžiagų bandymas ir normos (MATerials TEsting and Rules). Projekto pradžia 2011 m. sausio 1 d., jame be BranduolDaugiau

9

Projekto įgyvendinimo laikotarpis 2010–2013 m. Pagrindinis projekto tikslas yra papildyti esamas produktų ir procesų projektavimo sistemas naujomis funkcijomis, kurios leistų inžinierDaugiau

10

2009 m. pradėtas vykdyti naujas projektas SARNET-2, pratęsiantis keturis metus vykdyto kompetencijos tinklo SARNET veiklą. Šis naujas projektas buvo skirtas AE sunkiųjų avarijų reiškiDaugiau

11

The SECURE project will build a comprehensive framework that considers all the issues related to the topic of security of supply, including geopolitics, price formation and the economDaugiau

12

Europos sintezės plėtros susitarime (ESPS), daugiašaliame Komisijos bei valstybėse narėse ir asocijuotosiose trečiosiose šalyse įsteigtų ar jų vardu veikiančių organizacijų susitarimeDaugiau

Šeštoji bendroji programa (6BP)

1

2006-2011 m. LEI mokslininkai dalyvavo kompetencijos tinklo NULIFE, skirto parengti branduolinių įrenginių ilgaamžiškumo valdymo metodologiją ir virtualaus instituto, galinčio atliktiDaugiau

2

„Inovacijų energetikoje finansavimo tinklas“ (EIFN) vykdytas 6 Bendrojoje programoje. Tai buvo vienas iš INNOVA iniciatyvos finansuojamų tinklų. Projekte dalyvavo Ispanija, Vokietija,Daugiau

3

2006 m. LEI BĮSL mokslininkai įgyvendino savo pirmąjį ITER saugos vertinimo projektą, kuris finansuotas pagal ES 6BP. Projekto tikslas buvo išanalizuoti, ar įmanomas vandenilio sprogiDaugiau

4

Pagrindinis projekto tikslas yra palengvinti Asocijuotų Šalių Kandidačių dalyvavimą FP6 programos 6.1 prioritete ir sėkmingai pradėti dalyvauti FP7 programoje. Tai buvo įgyvendinta: Daugiau

5

Kompetencijos tinklo, skirto sunkių avarijų fenomenologijos ir valdymo tyrimų Europoje integracijai, SARNET projektas vykdytas 2004 – 2008 metais. Pagrindiniai SARNET projekto tikslaiDaugiau

LIFE programa

1

Projekto santrauka (anglų k.): Despite progress in legislative and policy areas, the EU continues to face major environmental and climate challenges impact both the ecosystem and theDaugiau

2

LIFE22-CET-Low2HighDH – tai 3-ų metų projektas, kuriuo remiama 30 aukštesnės temperatūros centralizuoto šilumos tiekimo tinklų Lietuvoje, Lenkijoje ir Slovakijoje diegiant žemo poDaugiau

Šiaurės šalių energetikos tyrimų programa (NERP)

1
Nordic Energy Research logotipas

Šiaurės-Baltijos doktorantų ir tyrėjų mobilumo tinklo sukūrimas bioenergetikos srityje (REMONET-Bioenergy) (Establishment of Nordic-Baltic PhD and researcher mobility network in the Daugiau

Baltijos mokslinių tyrimų programa

1
EEA Grants logo thumbnail

Vykdant šį mokslinį projektą planuojama sukurti naujas kompozicines medžiagas, naudotinas radioaktyviųjų atliekų tvarkymo procese. Siekiama sukurti specializuotą betoną ilgalaikiam paDaugiau

Europos klimato iniciatyva (EUKI)

1
EUKI logo

Pagrindinis projekto tikslas – didinti informuotumą apie klimato kaitos švelninimą skatinant atsinaujinančių energijos išteklių, tokių kaip vėjo ir saulės energija, integraciją su vanDaugiau

TATENA

1

2004 ir 2009 metais Ignalinos AE buvo sustabdyta dviejų kanalinio tipo grafitinių verdančio vandens reaktorių (RBMK-1500) eksploatacija. Po Ignalinos AE sustabdymo susikaupė apie 22 0Daugiau

2

Branduolinė energija atlieka esminį vaidmenį kovojant su pasaulinės klimato kaitos grėsme, kuri vis dažniau priskiriama dėl iškastinio kuro naudojimo. Dalijimosi energija sudaro apie Daugiau

3

Panaudoto branduolinio kuro rinklių charakteristikų nustatymas reikšmingas norint atlikti techninius įvertinimus, bei užtikrinti panaudoto branduolinio kuro saugojimo ciklo saugą. Daugiau

4

The Coordinated Research Project (CRP) aims to progress the understanding and modelling and simulation of major physical phenomena occurring in the strategy of In-Vessel Melt RetentioDaugiau

5

Description - Advanced understanding of the status and capabilities of multi-physics/multi-scale simulation tools in modeling propagation and consequences of severe accidents in advaDaugiau

6

The successful deployment of advanced WCR technologies includes the development of design certification probabilistic safety assessment (PSA) studies that among other aspects must alsDaugiau

7

Šiame TATENA koordinuojamame 3 metų trukmės tyrimų projekte numatyta atlikti natūralios konvekcijos ir vandens temperatūrinio susisluoksniavimo reiškinių modeliavimą vandens rezervuarDaugiau

8

Pagal šią TATENA programą 2007–2008 m. LEI mokslininkai atliko tyrimus, kurie buvo skirti atominės elektrinės evakuacinės zonos ir apsaugos priemonėms vertinti bei saugių ir ekonomiškDaugiau

COST

1

Projekto aprašas Naujausi eksperimentai su didelio intensyvumo lazeriais parodė rekordinę alfa dalelių gamybą apšvitinant boro-vandenilio taikinius. Tai atveria kelią visiškai naujieDaugiau

Leonardo Da Vinci

1

UNDERSTAND projekto paskirtis – sukurti ir pagrįsti mokymo koncepciją, kuri galėtų būti plečiama tolesniuose projektuose, siekiant išsaugoti nepertraukiamą elektros energijos tiekimą Daugiau

Kiti tarptautiniai projektai

1

Energetikos sistemų atsparumo įvertinimo vadovaujantis kiekybiniais rodikliais sistemos sukūrimas Užsakovas - EK Jungtinis tyrimų centras.Daugiau

2

The idea of ​​the project is to compare methodological approaches to modeling and technical capacity of calculation codes to assess the radiation consequences of accidents at nuclear Daugiau

3

Projekto dalyviai: Aslan Avcı Döküm Sanayi ve Ticaret A.Ş., Turkija Lietuvos energetikos institutas, LietuvaDaugiau

Projektai Lietuvoje

ES Struktūrinių fondų parama

1
2014–2020 ES fondų investicijų ženklas

Lietuvos energetikos institutas kartu su partneriu „Astra LT“ AB vykdė projektą: „Autocisternos puspriekabės rėmo prototipo kūrimas iš LDX 2101 dvifazio nerūdijančiojo plieno“. AB Daugiau

2
2014-2020 ES fondų investicijų ženklas

Lietuvos energetikos institutas įgyvendina projektą „LEI Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų perdavimo centro (MTEPIPC) antreprenerystės veiklos skatinimas“ Nr. 01.Daugiau

3
2014–2020 ES fondų investicijų ženklas

Akcinė bendrovė „Astra LT“ kartu su partneriu Lietuvos energetikos institutu įgyvendina projektą „Investicijos į labai didelių gabaritų talpyklų ir reaktorių su kavitaciniu maišymu Daugiau

4
2014–2020 ES fondų investicijų ženklas

Akcinė bendrovė „Astra LT“ kartu su partneriu Lietuvos energetikos institutu įgyvendina projektą „Autocisternos – puspriekabės iš naujų DUPLEX plienų sukūrimas ir pateikimas ES riDaugiau

5
ES fondų investicijos 2014-2020 m.

2018 m. vasario 7 d. Lietuvos energetikos institutas (LEI) ir viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra (CPVA) pasirašė sutartį vykdyti projektą Nr. 01.2.2-CPVA-K-703-01-Daugiau

6

Projekto tikslas – didinti aukštos pridėtinės vertės verslo lyginamąją dalį skatinant technologinių bei inovatyvių įmonių steigimąsi ir vystymąsi. Projekto veiklos: studentų, Daugiau

8

Transporto statinių, transporto priemonių ir jų srautų gerinimas, plėtotė bei optimizavimas visame pasaulyje yra viena iš prioritetinių mokslinių tyrimų krypčių. Nuolat augančių transDaugiau

Darbuotojai

Vardas, pavardė pareigos kabinetas tel. nr. el. paštas
Raimondas Pabarčius Vadovas (v. m. d.) 424-AK +37037401919 Raimondas.Pabarcius@lei.lt
Rimvydas Adomaitis doktorantas Rimvydas.Adomaitis@lei.lt
Dalia Mohammed Talat Ebrahim Ali doktorantė Dalia.Ali@lei.lt
Robertas Alzbutas v. m. d. 317-AK +37037401945 Robertas.Alzbutas@lei.lt
Andrius Ambrutis dokt. + j. m. d. 255-AK +37037401920 Andrius.Ambrutis@lei.lt
Egidijus Babilas v. m. d. 105-AK +37037401914 Egidijus.Babilas@lei.lt
Simona Breidokaitė dokt. + j. m. d. 315-AK +37037401973 Simona.Breidokaite@lei.lt
Viktorija Cholomskė doktorantė Viktorija.Cholomske@lei.lt
Gintautas Dundulis v. m. d. 434-AK +37037401918 Gintautas.Dundulis@lei.lt
Noura Ragab Abdelaty Elsalamouny doktorantė Noura.Elsalamouny@lei.lt
Stasys Gasiūnas v. m. d. 17-BRK +37037401921 Stasys.Gasiunas@lei.lt
Monika Grinevičiūtė doktorantė Monika.Grineviciute@lei.lt
Paulius Griškevičius v. m. d.
Remigijus Janulionis v. m. d. 434-AK +37037401918 Remigijus.Janulionis@lei.lt
Justina Jaseliūnaitė dokt. + j. m. d. 15-BRK +37037401833 Justina.Jaseliunaite@lei.lt
Tomas Kačegavičius j. m. d. 250-AK +37037401836 Tomas.Kacegavicius@lei.lt
Algirdas Kaliatka Vyriaus. m. d. 223-AK +37037401903 Algirdas.Kaliatka@lei.lt
Tadas Kaliatka vyriaus. m. d. 415-AK +37037401911 Tadas.Kaliatka@lei.lt
Karolis Lašas dokt. + j. m. d. 407-AK +37037401870 Karolis.Lasas@lei.lt
Petras Leknius projekto specialistas Petras.Leknius@lei.lt
Linas Liaudanskas IT inžinierius 55-BRK +37037401925 Linas.Liaudanskas@lei.lt
Ralfas Lukoševičius doktorantas Ralfas.Lukosevicius@lei.lt
Linas Martišauskas v. m. d. 316-AK +37037401938 Linas.Martisauskas@lei.lt
Violeta Motuzienė vyriaus. m. d. Violeta.Motuziene@lei.lt
Mantas Povilaitis vyriaus. m. d. 254-AK +37037401920 Mantas.Povilaitis@lei.lt
Sigitas Rimkevičius vyriaus. m. d. 204-AK +37037401924 Sigitas.Rimkevicius@lei.lt
Andrius Slavickas j. m. d. 224-AK +37037401810 Andrius.Slavickas@lei.lt
Andrius Smaguris projekto specialistas Andrius.Smaguris@lei.lt
Gediminas Stankūnas vyriaus. m. d. 249-AK +37037401972 Gediminas.Stankunas@lei.lt
Inga Šarūnienė v. m. d. 314-AK +37037401948 Inga.Saruniene@lei.lt
Marijus Šeporaitis v. m. d. 17-BRK +37037401921 Marijus.Seporaitis@lei.lt
Marija Tamoševičiūtė administratorė-referentė 319-AK +37037401927 Marija.Tamoseviciute@lei.lt
Andrius Tidikas v. m. d. 253-AK +37037401941 Andrius.Tidikas@lei.lt
Benjaminas Togobickij inžinierius 254-AK +37037401920 Benjaminas.Togobickij@lei.lt
Rolandas Urbonas v. m. d. 406-AK +37037401832 Rolandas.Urbonas@lei.lt
Egidijus Urbonavičius vyriaus. m. d. 105-AK +37037401914 Egidijus.Urbonavicius@lei.lt
Mindaugas Vaišnoras v. m. d. 414-AK +37037401954 Mindaugas.Vaisnoras@lei.lt
Kęstutis Valančius v. m. d. Kestutis.Valancius@lei.lt
Mindaugas Valinčius v. m. d. 255-AK +37037401922 Mindaugas.Valincius@lei.lt
Julius Venckus inžinierius Julius.Venckus@lei.lt
Virginijus Vileiniškis v. m. d. 251-AK +37037401928 Virginijus.Vileiniskis@lei.lt
Roman Voronov j. m. d. 317-AK +37037401945 Roman.Voronov@lei.lt

Paslaugos

Statistinė analizė
Statistinis modeliavimas ir tikimybiniai tyrimai.
Rizikos monitoringas
Rizikos monitoringas vertinant skirtingus branduolinės jėgainės (uždaromos ir naujos) eksploatacijos režimus, įrenginių nedarbingumą, remontus, periodinius testavimus, skirtingas sistemos konfigūracijas, aplinkos faktorius ir kt.
3D mechanizmų projektavimas
Sudėtingų 3D mechanizmų projektavimas. Vamzdžių ir vamzdynų sistemų, kabelių ir diržinių pavarų, liejimo formų projektavimas. Judesio simuliavimas, dinaminė ir baigtinių elementų analizė
2D brėžinių braižymas
Grafinės informacijos kūrimas populiariu DWG failų formatu.
Branduolinių reaktorių fizikos problemų įvertinimas apjungiant deterministinius ir Monte Carlo metodus
Lėtųjų neutronų pernešimo lygties sprendimas taikant hibridinį deterministinį/Monte Carlo metodą. Reaktyvumo, galios profilių, panaudoto branduolinio kuro nuklidinės sudėties, branduolinių reakcijų tipų skaičiavimai įvertinant celių charakteristikas Kritiškumo paieška. Neutronų spektro ir nuotėkių analizė.
Vamzdynų stipruminė analizė veikiant statinėms ir dinaminėms apkrovoms
Skaičiavimai jėgų ir momentų, veikiančių vamzdynų sistemas priklausomai nuo vidinio slėgio, nuosavo svorio, šiluminio plėtimosi, atramų šiluminių poslinkių, vėjo, išorės jėgų ir momentų, hidrosmūgių, seismikos, atramų poslinkių dėl seisminių ir kitų apkrovų.
Magistralinių vamzdynų sistemų tyrimai
Statinių ir dinaminių procesų, vykstančių magistralinėse vamzdynų sistemose (pagrindinai miesto centralizuotuose šilumos tiekimo tinkluose, karšto ar šalto vandens tiekimo, taip pat dujotiekių ir naftotiekių) analizė.
Matematiniai tyrimai
Įvairaus pobūdžio matematinių modelių kūrimas ir jų analitinis tyrimas.
Sudėtingų bei potencialiai pavojingų objektų patikimumo ir saugos tyrimas bei vertinimas.
Visapusiška tikimybinė saugos analizė ir kiekybinis konstrukcijų pažeidimo bei didelio ir staigaus kenksmingų medžiagų išmetimo į aplinką rizikos įvertinimas.
Kritiškumo, neutronų ir fotonų srautų įvertinimas. Kritinių sistemų analizė.
Kritiškumo 3D įvertinimas sudėtingose sistemose taikant Monte Karlo metodą; Panaudoto branduolinio kuro sistemų kritiškumo įvertinimas apjungiant su kuro deginimo ir kritiškumo apskaičiavimo aspektais. Kritinių sistemų tikrinių verčių jautrumo skerspjūviams analizė, 1D/3D sistemose. Kritinės sistemos maksimalių tikrinių verčių ir minimalios kritinės masės nustatymas. Pernašos ir deginimo 2D skaičiavimai. Skerspjūvių bibliotekų parengimas pagal užsiduotas priklausomybes. Neutronų ir fotonų srautų įvertinimas geometrijos regionuose bei ties taškiniais detektoriais, esančiais už geometrijos ribų.
Tikimybinė rizikos/saugos analizė
Tikimybinė rizikos/saugos analizė, įvairių įvykių tikėtinumo įvertinimas.
Statistinių duomenų analizė, skaitiniai eksperimentai, energetinių procesų tyrimas ir optimizavimas
Pirminė turimų statistinių duomenų analizė ir objekto vizualaus matematinio modelio sudarymas bei įvairių skaitinių eksperimentų vykdymas.
Tikimybinė mechanistinė saugos analizė
Deterministinių baigtinių elementų modelių tikimybinė ir ciklinio nuovargio analizė.
Konstrukcijų stipruminė analizė
Konstrukcijų stipruminė analizė, veikiant statinėms ir dinaminėms apkrovoms, su judesio simuliavimu baigtinių elementų metodu bei validacija. Geometrinių modelių paruošimas programai Abaqus.
Konstrukcijų irimo procesų modeliavimas
Irimo mechanikos statinių, dinaminių, kontaktinių uždavinių sprendimas naudojant kontaktinius elementus ir įvertinant netiesines medžiagos savybes bei gautų sprendinių jautrumo analizė.
Termohidraulinė analizė
Branduolinių/šiluminių jėgainių ir kitų termohidraulinių įrenginių bei sistemų projektinių ir neprojektinių avarijų termohidraulinė analizė.
3D tekėjimo modeliavimas
Trimatės skaičiuojamosios hidrodinamikos (CFD) uždavinių sprendimas baigtinių elementų ir tūrių metodais.
Raman sklaidos spektrų registravimas
Raman sklaidos spektrų registravimas dujose ir skysčiuose.
Tekėjimo greičio 3D matavimai
Vienalaikis visų trijų greičio komponentų matavimas
Paskirstytieji skaičiavimai
Įvairūs didelės apimties paskirstytieji skaičiavimai