Chromatografinis tyrimas

Paskirtis

Neorganinių dujų ir lengvųjų angliavandenilių dujinėje fazėje kiekio nustatymas.

Techniniai parametrai

H2, O2, N2, CO, CO2, CH4, C2H2, C2H4, C2H6, C3H8 tyrimas.

Užklausa dėl produkto