Comsol programa

Įrenginio modelis
4.3 versija
Pagaminimo vieta
JAV
Paskirtis

Kompleksinė požeminio vandens įtakos žemės sluoksniams analizė.

Techniniai parametrai

Termo-hidro-mechaninių-cheminių procesų vertinimas požeminio vandens sklaidai geotechninėje aplinkoje.

Užklausa dėl produkto