Dassault Systems SolidWorks

Įrenginio modelis
Dassault Systems SolidWorks 2013
Pagaminimo vieta
Prancūzija
Paskirtis

3D parametrinio modeliavimo sistema skirta:

  • Projektuoti mechanines inžinerines sistemas trimatėje aplinkoje, su galimybe atlikti pirminę konstrukcijų stipruminę analizę veikiant statinėms ir dinaminėms apkrovoms.
  • Validuoti projektavimą atliekant dažnių ir klupdymo, temperatūrinę, nuovargio, smūginių bei jėginių apkrovų, netiesinę ir plastikinių detalių bei slėgio indų analizes.
  • Sukurti bei pagal standartus apipavidalinti projekto dokumentaciją.
Techniniai parametrai
  • Konstrukcijų stipruminė analizė, veikiant statinėms ir dinaminėms apkrovoms, su baigtinių elementų judesio simuliavimu ir validacija.
  • Geometrinių modelių paruošimas programai Abaqus ir vertimas į įvairių BEM programų formatus.
Užklausa dėl produkto