Decision Tools Suite Industrial @Risk

Įrenginio modelis
Decision Tools Suite Industrial 5.7 (@Risk, PrecisionTree, TopRank, NeuralTools, StatTools, Evolver, RISKOptimizer).
Paskirtis

Ši programinė įranga atlieka rizikos analizę, naudojant Monte Karlo modeliavimo metodą ir įvertina įvairių įvykių tikėtinumą.

Techniniai parametrai
  • Tikimybinė rizikos/saugos analizė, įvairių įvykių tikėtinumo įvertinimas.
  • Energetikai aktualių sprendimų analizė ir rizikų priimtinumo vertinimas atsižvelgiant į duomenų bei rezultatų neapibrėžtumą.
Užklausa dėl produkto