Degimo produktuose esančių komponentų nustatymas

Paskirtis

Degimo produktų sudėties (CO, CO2, NO, NOx, CiHy, O2, SO2) nustatymas vertinant šiluminių įrenginių efektyvumą, kuro sudegimą ir emisijas į aplinką.

Techniniai parametrai

Šiluminių įrenginių (katilų, židinių ir kt.), kūrenamų kietuoju biokuru, atgautuoju kuru bei skystuoju ir dujiniu kuru tyrimai ir bandymai. Degimo procesų ir taršos įvairiuose energetiniuose įrenginiuose tyrimai.

Užklausa dėl produkto